Byla 2S-669-372/2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutarties, kuria nutarta atidėti teismo sprendimo įvykdymą, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Jotvainis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutarties, kuria nutarta atidėti teismo sprendimo įvykdymą, panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6864-841/2011 tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė ieškovui UAB „Jotvainis“ iš atsakovo UAB „Mechanika“ 24830,03 Lt skolą, 46281,28 Lt delspinigius, 11,84 dydžio metines procesines palūkanas, 5454,30 Lt bylinėjimosi išlaidas, taip pat 18,15 Lt proceso išlaidas valstybei.

4Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-160-71/2012 pakeitė Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų ir delspinigių priteisimo. Sumažino ieškovui UAB „Jotvainis“ priteistus iš atsakovo UAB „Mechanika“ delspinigius iki 893,88 Lt, o bylinėjimosi išlaidas – iki 1972,82. Kitą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011m. lapkričio 18 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Priteisė iš ieškovo atsakovui 1362,00 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą.

5Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas atsakovo UAB „Mechanika“ prašymas dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo, ir jame atsakovas prašė atidėti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo įvykdymą iki 2013-06-31 ir / arba išdėstyti šį teismo sprendimo įvykdymą 12 mėnesių, leidžiant atsakovui UAB „Mechanika“ vykdyti teismo sprendimą, mokant ieškovui UAB ‚Jotvainis“ per mėnesį ne daugiau, kaip po 2194,56 Lt. Prašyme nurodė, kad ekonominė krizė paveikė įmonės finansinę padėtį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartimi prašymą patenkino, atidėjo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6864-841/2011 įvykdymą iki 2013 m. birželio 30 d. Nurodė, kad įstatymas nenumato galimybės kartu atidėti ir išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį, apeliantas (ieškovas) UAB „Jotvainis“ prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo arba išdėstymo atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nutarties nemotyvavo, neįvertino bylos šalių turtinės padėties ir atsakovo finansinės padėties pokyčių. Tvirtinama, kad atsakovas nepagrindė savo prašymo įrodymais. Pabrėžiama, kad atsakovas nuo 2008 m. liepos mėnesio nedengia įsiskolinimo.

10Atsiliepdamas į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mechanika“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad skundžiama teismo nutartis nepažeidžia ieškovo teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principo. Nurodoma, kad atsakovas vykdo veiklą, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apelianto (ieškovo) UAB „Jotvainis“ atskirasis skundas tenkintinas.

15Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo

16Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo prašymo turinį ir kitą bylos medžiagą, pagrįstai tenkino jo prašymą atidėti teismo sprendimo įvykdymą.

17Teismo sprendimai vykdomi jiems įsiteisėjus, išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo savanoriškai (CPK 281 str.). Paprastai teismo sprendimas vykdomas visas iš karto. Tačiau proceso įstatymas suteikia teismui teisę atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti. Ši teismo teisė įgyvendinama nustatant bylą pralaimėjusiam asmeniui (skolininkui) terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tada, kai tokį procesinį sprendimą lemia socialiai reikšmingos aplinkybės.

18CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

19Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo klausimą atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas teismo sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

20Bylos medžiaga patvirtina, kad, nors atsakovas prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo / išdėstymo grindė savo bloga finansine padėtimi, tačiau nepateikė teismui jokių tai patvirtinančių įrodymų. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė 2011 m. lapkričio 18 d. (1 tomas, 111–114 b. l.), atsakovas sutiko su skola (1 tomas, 91 b. l.), tačiau nepateikė pirmosios instancijos teismui įrodymų, patvirtinančių, jog skola ieškovui buvo dengiama, ar įrodymų, jog, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, atsiras galimybė įvykdyti teismo sprendimą.

21Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino realios atsakovo finansinės būklės ir turtinės padėties, susiklosčiusios šio klausimo sprendimo metu. Be to, teismas pabrėžia, kad vien galbūt bloga atsakovo turtinė padėtis nėra pakankamas pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą, kadangi įstatymas reikalauja atsižvelgti ir į kitos šalies – ieškovo – padėtį, jog nebūtų pažeisti jo teisėti interesai ir pabloginta jo padėtis, t. y. nebūtų pažeistas teisingumo principas.

22Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6864-841/2011 įvykdymo atidėjimas iki 2013 m. birželio 30 d. nesuderinamas su ieškovo interesais, pažeidžia lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir atsakovo prašymas atidėti / išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atmestinas.

23Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

24Atmetus atskirąjį skundą, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų iš atsakovo priteistinos ieškovui 580,80 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (2 tomas, 54–58 b. l.).

25Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį ir atsakovo UAB „Mechanika“ prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ir / arba išdėstymo atmesti.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ (į. k. 144634612) ieškovui UAB „Jotvainis“ (į. k. 232126450) 580,80 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu... 4. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 5. Šiaulių miesto apylinkės teisme gautas atsakovo UAB „Mechanika“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartimi prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį,... 10. Atsiliepdamas į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Mechanika“ prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apelianto (ieškovo) UAB „Jotvainis“ atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo... 16. Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 17. Teismo sprendimai vykdomi jiems įsiteisėjus, išskyrus skubiai vykdytinus... 18. CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje... 19. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra... 20. Bylos medžiaga patvirtina, kad, nors atsakovas prašymą dėl sprendimo... 21. Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino realios atsakovo... 22. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog Šiaulių miesto apylinkės... 23. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.... 24. Atmetus atskirąjį skundą, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas... 25. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartį... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ (į. k. 144634612) ieškovui UAB...