Byla 2-2002/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria atmestas prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-36-577/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordea Finance Lithuania“ ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl skolos, atsiradusios nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal finansinės nuomos sutartį.

5Atskirajame skunde keliami klausimai dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio, teisėtumo.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu tenkino ieškovo UAB „Nordea Finance Lithuania“ ieškinį ir priteisė iš atsakovo R. R. ieškovui 28 392,64 eurus skolos ir 3 463,93 eurus delspinigių, iš viso 31 856,57 eurus, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 899,89 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 37,60 Lt pašto išlaidų valstybei. Atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones 109 994,37 Lt sumai paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, kitoje dalyje, sprendimui įsiteisėjus, nusprendė panaikinti.

7Vilniaus apygardos teisme 2011 m. balandžio 8 d. buvo gautas atsakovo R. R. apeliacinis skundas dėl minėto teismo sprendimo. Teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi atsakovui nustatė terminą iki 2010 m. balandžio 28 d. pašalinti procesinio dokumento trūkumą – sumokėti 3 199,89 Lt žyminį mokestį. Nustatytu terminu atsakovas žyminio mokesčio nesumokėjo.

82011 m. gegužės 6 d. atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo bei, atsižvelgiant į tai, kad nutartį atsakovo advokatas gavo tik 2011 m. balandžio 28 d., pratęsti nutarties vykdymo laiką. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą apeliantas sumokėjo 100 Lt žymį mokestį. Prašyme nurodė, kad tuo metu neturėjo darbo, kūrė bendrą įmonę su Vokietija, be to prižiūrėjo sergančią neįgalią seserį ir augino nepilnametę dukrą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi atsakovo prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo atmetė ir nustatė terminą iki 2011 m. birželio 2 d. sumokėti 3 099,89 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog teismo nutartis, kurioje atsakovui nustatytas terminas trūkumams pašalinti, atsakovo advokatui buvo įteikta 2011 m. balandžio 28 d., todėl atsakovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo įvykdyti nutarties iki joje nurodyto termino. Teismas pažymėjo, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų negalima padaryti išvados apie tikrąją atsakovo turtinę padėtį. Konstatavo, kad atsakovas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad šiuo metu nedirba ir negauna jokių pajamų, taip pat jokių duomenų apie transporto priemones, kitą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, bankuose esančias lėšas. Teismas padarė išvadą, kad pateiktų dokumentų nepakanka atsakovo turtinei padėčiai nustatyti ir, esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo laikyti prašymą pagrįstu įrodymais.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas vienas augina nepilnametę dukrą, slaugo neįgalią seserį, todėl turi papildomų išlaidų. Be to, šiuo metu niekur nedirba ir gyvena iš paskolos, suteiktos partnerių verslui įkurti. Todėl jo finansinė padėtis yra sunki.
  2. Atsakovas prašė ne visai atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, bet atleisti dalinai. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus dokumentus bei argumentus, galėjo ir turėjo pagrindą atsakovo prašymą iš dalies tenkinti, kad skundas būtų perduotas tolimesniam nagrinėjimui.
  3. Perdavus klausimą nagrinėti iš naujo, atsakovas galėtų teismui pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius jo prašyme išdėstytas aplinkybes.

13Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo reikalavimas teismui, vertinant prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio iš dalies, įvertinti aplinkybę, kad BUAB „Transgoja“, už kurios įsiskolinimą atsakovas laidavo ir tuo remiantis teismas priėmė 2011 m. kovo 9 d. sprendimą, „nebuvo pakviesta į teismą, nepateikė jokių įrodymų, kad yra nemoki“, yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas, nes žyminio mokesčio sumokėjimą turi užtikrinti skundą ar kitą procesinį dokumentą, kuris CPK nustatyta tvarka apmokamas žyminiu mokesčiu, paduodantis asmuo.
  2. Vien atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki dėl priežasčių, jog atsakovas vienas augina nepilnametę dukrą, slaugo neįgalią seserį ir yra bedarbis, negali būti vertinamos kaip pagrindas mažinti žyminį mokestį. Be to, pats atsakovas atskirajame skunde prašo teismo, įvertinus išdėstytas aplinkybes, panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kad galėtų teismui pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius prašyme išdėstytas aplinkybes. Tai patvirtina, kad pateikdamas prašymą teismui atsakovas nesilaikė CPK nustatytų reikalavimų ir nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių prašymo pagrįstumą.
  3. Atsakovas turėjo visas galimybes tinkamai įgyvendinti savo teises ir CPK nustatyta tvarka pateikti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio iš dalies, tačiau tokia teise nepasinaudojo, o pateikdamas atskirąjį skundą akivaizdžiai siekia proceso vilkinimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apelianto, sumokėjusio 100 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo nagrinėjimą, prašymo atleisti jį nuo 3099,89 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo.

16Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutą.

17Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) nagrinėjimą mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. civ. byloje Nr. 2-778/2009). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, darbo, autorinės ar kitokio pobūdžio sutartys, pagal kurias asmuo gauna pajamų, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. civ. byloje Nr. 2-347/2007, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-778/2009).

18Apeliantas R. R., apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą, kuriuo iš jo ieškovui UAB „Nordea Finance Lithuania“ priteista 28 392,64 eurų skolos ir 3 463,93 eurus delspinigių (iš viso 31 856,57 eurų arba 109 994,37 Lt), už skundo nagrinėjimą turi sumokėti 3 199,89 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (b.l. 166). Kolegija, nagrinėdama apelianto prašymo atleisti jį nuo 3 099,89 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą, pažymi, kad kuo sunkesnė asmens turtinė padėtis, tuo nuo didesnės žyminio mokesčio dalies turėtų būti atleidžiamas asmuo. Įstatymas suteikia teismui teisę atleisti asmenį tiek nuo mažesnės, tiek ir nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir netgi beveik nuo visos sumos sumokėjimo, tačiau tik išimtiniais atvejais, jeigu teismui pateikiami šio asmens itin sunkią turtinę padėtį pagrindžiantys duomenys. Apeliantas, sumokėjęs tik kiek daugiau nei 3 procentus mokėtinos žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą sumos, siekdamas, kad teismas jį atleistų beveik nuo 97 procentų žyminio mokesčio sumos, nepateikė teismui duomenų iš viešų registrų „su istorija“ apie tai, kad neturi registruotino turto, neįrodė, kad nedirba ir negali dirbti bei gauti pajamų. Apeliantas prašyme tik nurodė, kad vienas augina nepilnametę dukrą, tačiau nepateikė duomenų apie tai, jog išlaikymą teikia vienas ir neišgali jį teikti. Be to, iš apelianto pateikto E. R. gimimo liudijimo matyti, kad ji yra jau pilnametė (b.l. 168). Įrodymais taip pat nepagrįsti apelianto teiginiai, kad jis vienas išlaiko savo seserį D. E., kuriai nustatytas neįgalumas (b.l. 169-172). Byloje nėra teismo ar kitų valdžios institucijų sprendimų, jog R. R. yra D. E. globėjas (rūpintojas) ir negauna pajamų už sesers priežiūrą.

19Apelianto argumentas, kad teismas turėjo skolą priteisti ne tik iš jo, bet ir iš UAB „Trasgoja“, už kurią laidavo atsakovas ieškovui, neturi teisinės reikšmės klausimo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo teisingam išsprendimui. Šis argumentas nėra susijęs su atsakovo sunkia turtine padėtimi. Ar ieškovas pagrįstai šioje byloje atsakovu pasirinko tik R. R., o nereikalavo skolos priteisimo ir iš UAB „Trasgoja“, gali pasisakyti tik bylą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacine tvarka nagrinėsiantis apeliacinės instancijos teismas. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad šis D. R. argumentas iš esmės nepagrįstas, kadangi esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.)..

20Kolegija, remdamasi byloje esančiais duomenimis, daro išvadą, kad apeliantas yra darbingo amžiaus asmuo, nėra neįgalus, gali dirbti bei gauti pajamų. Tai, kad apeliantas kartu su prašymu dėl atleidimo nuo beveik viso žyminio mokesčio sumos sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą teismui pateikė duomenis apie savo dukrą, kuri jau yra pilnametė, taip pat savo seserį, kuri yra neįgali, nesudaro pagrindo, nesant byloje įrodymų apie tai, jog atsakovas neturi turto ir negauna pajamų, tenkinti jo prašymo ir atleisti apeliantą nuo pagal įstatymą mokėtino žyminio mokesčio.

21Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sumokėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai netenkino apelianto prašymo. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.). R. R. įpareigotinas iki 2011 m. spalio 26 d. sumokėti 3 099,89 Lt žyminį mokestį už paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Įpareigoti R. R. iki 2011 m. spalio 26 d. sumokėti 3 099,89 Lt žyminį mokestį už paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl skolos, atsiradusios nevykdant finansinių... 5. Atskirajame skunde keliami klausimai dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu tenkino ieškovo UAB... 7. Vilniaus apygardos teisme 2011 m. balandžio 8 d. buvo gautas atsakovo R. R.... 8. 2011 m. gegužės 6 d. atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi atsakovo prašymą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 13. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino... 16. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 17. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio,... 18. Apeliantas R. R., apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos... 19. Apelianto argumentas, kad teismas turėjo skolą priteisti ne tik iš jo, bet... 20. Kolegija, remdamasi byloje esančiais duomenimis, daro išvadą, kad apeliantas... 21. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą iš dalies nuo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.... 24. Įpareigoti R. R. iki 2011 m. spalio 26 d. sumokėti 3 099,89 Lt žyminį...