Byla 1A-155-935/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nuosprendžio, kuriuo A. K. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Daivos Kazlauskienės, Stasio Lemežio, Ugniaus Trumpulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Giedrei Stankevičienei, dalyvaujant prokurorams Agnei Stankevičiūtei, Gedvydui Vaivadai, nuteistojo gynėjai advokatei Danguolei Elenai Mikalauskaitei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. K. ir jo gynėjos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nuosprendžio, kuriuo A. K. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.

5Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

61.

7A. K. nuteistas už tai, kad jis nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko iki 2017 m. rugpjūčio 22 d., apie 20.20 val., turėdamas tikslą platinti, neteisėtai su savimi laikė 2 vienetus folijos lankstinukų su narkotine medžiaga – metadonu, kurio masė 0,006 g bei karfentaniliu, kurio masė 0,00002 g (specialisto išvada Nr. 140-(5159)-IS16595), o taip pat nuomojamame, UAB „S.P.“ priklausančiame bute, esančiame ( - ), laikė 64 vienetus folijos lankstinukų su narkotine medžiaga metadonu, kurio masė 0,164 g bei karfentaniliu, kurio masė 0,00061 g (specialisto išvada Nr. 140-(5159)-IS16595), ant stalo buvusioje lėkštėje laikė narkotinę medžiagą – metadoną, kurio masė 0,328 g bei karfentanilį, kurio masė 0,001082 g (specialisto išvada Nr. 140-(5156)-IS1-6676), o taip pat vieną popierinį lankstinuką su augalinės kilmės psichotropine medžiaga 5-fluoro-ADB (specialisto išvada Nr. 140-(5161)-IS15442), kurio kiekio nėra galimybės nustatyti, t. y. viso su savimi bei savo nuomojamose patalpose neteisėtai laikė narkotinių medžiagų – 0,498 g metadono bei 0,001712 g karfentanilio, tačiau šių narkotinių medžiagų neišplatino, nes 2017 m. rugpjūčio 22 d., apie 20.20 val., buvo sulaikytas policijos pareigūnų ir kratų metu narkotinės medžiagos paimtos. Tokiais savo veiksmais A. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

8II.

9Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

102.

11Apeliaciniame skunde nuteistasis A. K. bei jo gynėja prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nuosprendį ir A. K. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, taip pat, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, skirti švelnesnę bausmę nei numato įstatymas.

123.

13Apeliaciniame skunde nurodoma, kad BK 260 straipsnyje nurodytas tikslas turi būti įrodytas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir kitomis bylos faktinėmis aplinkybėmis. Tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas analizuojant byloje surinktus įrodymus bendrame bylos kontekste, t. y. vertinant ne tik kiekvieną įrodymą atskirai, bet atsižvelgiant į jų visumą. Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo surinkta patikimų įrodymų, kurie neabejotinai patvirtintų, jog A. K. turėjo tikslą platinti pas jį rastas narkotines medžiagas. A. K. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kad jis ketino platinti narkotines medžiagas, taip pat surastų medžiagų kiekis neleidžia konstatuoti, jog nuteistasis turėjo tikslą platinti narkotines medžiagas.

144.

15Apeliantai tvirtina, kad baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu nepavyko paneigti nuteistojo teiginių, jog narkotines medžiagas jis įgijo savo reikmėms. Pažymi, kad iš tikrųjų, atlikus tyrimus nuteistojo biologinėse terpėse (šlapime), jokių narkotinių medžiagų nebuvo aptikta. Vis tik nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nebuvo atsakyta į klausimą, ar specialistas, tirdamas A. K. šlapimo mėginį, tačiau neturėdamas informacijos kokių medžiagų likučių yra ieškoma, galėjo panaudoti netikslius narkotinių medžiagų konkrečių rūšių standartus, kurie yra būtini lyginamojo tyrimo vykdymui, todėl pateikta išvada neatitinka objektyviosios tikrovės. Skunde pažymima, jog šlapimo tiriamasis mėginys buvo paimtas 2018 m. rugpjūčio 22 d., apie 23.05 val., ekspertinėje įstaigoje gautas 2018 m. rugpjūčio 23 d. (tikslus laikas nenurodytas), o pats tyrimas baigtas 2017 m. rugsėjo 19 d. Tyrimo tikslas buvo opiatų nustatymas, o A. K. gyvenamojoje vietoje buvo aptikti milteliai, kurių sudėtyje buvo metadonas, karfentanilis, psichotropinė medžiaga 5-fluoro-ADB. Taigi liko nenustatyta, ar toks narkotinės ir psichotropinės medžiagų mišinys galėjo būti konstatuotas kaip opiatų nebuvimas, ar jo nustatymui buvo reikalingi kiti tyrimo metodai ir lyginamosios medžiagos.

165.

17Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad byloje nebuvo įrodyta, jog pas nuteistąjį rastos piniginės lėšos yra nusikalstamų veikų rezultatas. Ši svarbi aplinkybė atskleidžia tai, kad A. K. nedarė nusikaltimo, susijusio su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti ir už jų platinimą gauti nusikalstamas pajamas. Vis tik pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių ir jų santykio su nusikalstama veika, numatyta BK 260 straipsnio 1 dalyje, nepasisakė ir jų nevertino. Nagrinėjamu atveju kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar nuteistasis turėjo tikslą platinti narkotines medžiagas, jų pašalinti baudžiamojo proceso metu nepavyko, todėl jos turi būti aiškinamos nuteistojo naudai.

186.

19Apeliantai tvirtina, kad pagal teismų praktiką BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos paprastai taikomos, kai yra išimtinių aplinkybių ir, jei nėra pagrindo paskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta bausmės pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas yra susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu. Nagrinėjamu atveju byloje yra nustatyta, jog nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d. A. K. nepadarė jokių naujų nusikaltimų, jis rūpinosi ir augino tris mažamečius vaikus, siekė visomis įmanomomis priemonės įgyti darbą ir kitų socialinių įgūdžių, jam pavyko sudaryti darbo sutartį ir pradėti dirbti, jis dar iki nuosprendžio priėmimo suprato savo veiksmų padarinius ir siekė ateityje jų nekartoti. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas A. K. bausmę, neatsižvelgė į nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, šeiminę padėtį, griežtos bausmės padarinius jam pačiam bei jo šeimai.

207.

21Skunde nurodoma, kad teismų praktikoje pažymima, jog, taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, svarbu yra tai, kad kaltininko asmenybės ir (ar) jo padarytos veikos vertinimas suponuotų išvadą, jog sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas už nusikaltimą, padarytą byloje nustatytomis aplinkybėmis, būtų teisingas. Būtent šių aplinkybių viseto įvertinimas teismams leidžia daryti išvadą dėl bausmės atitikties teisingumo principui. Bausmė laikoma teisinga tuomet, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas paskirtos bausmės teisingumą ir adekvatumą veikos pavojingumui, nuteistojo asmenybei, bausmės tikslams, išdėstė tik lakoniškus ir formalius argumentus, kurie nėra pakankami tam, kad juos būtų galima vertinti kaip motyvuotas išvadas. Apeliantai yra įsitikinę, kad nuteistajam paskirta bausmė neatitinka nei padarytos veikos pavojingumo, nei nuteistojo asmenybės, nei teisingumo bei proporcingumo principų reikalavimų.

228.

23Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

24III.

25Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

26Nuteistojo A. K. bei jo gynėjos apeliacinis skundas atmestinas.

27Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl nuteistojo nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

289.

29Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog A. K. skundžiamu nuosprendžiu buvo pagrįstai nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jo kaltę padarius šią nusikalstamą veiką patvirtina ikiteisminio tyrimo metu surinkti, teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrinti bei teismo įvertinti įrodymai.

3010.

31Byloje yra visiškai įrodyta ir dėl to nekyla jokių ginčų, kad A. K. asmens kratos metu bei kratos, atliktos nuteistojo gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), metu buvo rastos narkotinės medžiagos (metadonas ir karfentanilis) bei psichotropinė medžiaga (5-fluoro-ADB). Taip pat byloje nekyla ginčų, jog kratų metu rastas medžiagas laikė būtent A. K.. Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde yra nurodoma, kad pas A. K. rastos narkotinės medžiagos buvo skirtos asmeniniam paties nuteistojo vartojimui, jis neturėjo tikslo šių medžiagų platinti, t. y. iš esmės tvirtinama, kad A. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje, o ne nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

3211.

33Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Nagrinėjamu atveju A. K. buvo nuteistas už tai, kad jis laikė narkotines medžiagas (dėl laikymo fakto, kaip jau buvo minėta, jokių ginčų nekyla) turėdamas tikslą jas platinti (apeliantų ginčijama aplinkybė). Tikslas platinti narkotines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti šias medžiagas bent vienam asmeniui. Apie tai, kokiu tikslu buvo laikomos narkotinės medžiagos, sprendžiama ne tik iš paties kaltininko parodymų bet ir iš kitų duomenų. Teismų praktikoje pripažįstama, jog aplinkybės, parodančios tikslo platinti narkotines medžiagas buvimą, gali būti medžiagų kiekiai, rūšių įvairovė, dozių paruošimas, priemonių, reikalingų dozėms pasverti ar supakuoti, turėjimas, faktai apie tai, ar pats kaltininkas vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, tai, ar anksčiau kaltininkas yra platinęs šias medžiagas, ar buvo susitarimas su vartotoju, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-293-697/2015, 2K-571-976/2015 ir kt.). Be to, teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad vien aplinkybė, jog kaltininkas pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, neatsižvelgiant į visas kitas byloje nustatytas aplinkybes, savaime nepaneigia jo tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas ir nereiškia, jog jis neturi tikslo šias medžiagas parduoti ar kitaip platinti (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-435/2014, 2K-52-699/2015).

3412.

35Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje baudžiamojoje byloje surinktų duomenų, kurie laikytini įrodymais, visuma patvirtina, kad A. K. narkotines medžiagas laikė turėdamas tikslą jas platinti. Iš liudytojų R. K., A. R. ir A. A. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, jog po to, kai paaiškėjo, kad A. K. su savimi turi du lankstinukus su narkotine medžiaga, jo buvo paklausta, ar šis vartoja narkotines medžiagas, į ką A. K. atsakė neigiamai (t. 1, b. l. 7, 10, 13). Pagarsinus paminėtus liudytojų parodymus pirmosios instancijos teisme, šie liudytojai patvirtino užfiksuotų parodymų teisingumą (t. 2, b. l. 23, 25, 35). Be to, šie liudytojai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme nurodė, jog jiems buvo žinoma informacija, kad A. K. galimai prekiauja narkotinėmis medžiagomis. Specialisto išvadoje Nr. 140-(5159)-IS1-6595 (t. 1, b. l. 48-49) užfiksuoti duomenys, vertinant juos kartu su minėtų liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu bei pirmosios instancijos teisme, savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuotais duomenimis (t. 1, b. l. 17-18) bei paties nuteistojo parodymais (t. 1, b. l. 83, 87, t. 2, b. l. 59-60), patvirtina, jog tuo metu, kai A. K. buvo sulaikytas policijos pareigūnų, jis su savimi turėjo du folijos lankstinukus, kuriuose buvo 0,006 g metadono ir 0,00002 g karfentanilio. Iš kratos, atliktos A. K. gyvenamojoje vietoje, protokole (t. 1, b. l. 21-28) bei specialisto išvadose Nr. 140-(5159)-IS1-6595, Nr. 140-(5156)-IS1-6676 ir Nr. 140-(5161)-IS1-5442 (t. 1, b. l. 48-49, 53-54, 59-60) užfiksuotų duomenų matyti, kad kratos metu rastų gelsvos spalvos miltelių iš šešiasdešimt keturių folijos lankstinukų sudėtyje yra narkotinės medžiagos – metadono, kurio masė yra 0,164 g, ir karfentanilio, kurio masė yra 0,00061 g, o baltos spalvos miltelių sudėtyje yra narkotinių medžiagų – metadono, kurio masė yra 0,328 g, ir karfentanilio, kurio masė yra 0,001082 g, rudos spalvos sausoje susmulkintoje augalinės kilmės medžiagoje iš popierinio lankstinuko yra psichotropinė medžiaga – 5-fluoro-ADB (5F-MDMB-PINACA, metil (5)-2-[l-(5-fluoropentil)-177-indazol-3-karboksamidol-3,3-dimetilbutanoatas). Taigi pas nuteistąjį rasto metadono bendras kiekis daugiau nei du kartus, o karfentanilio bendras kiekis daugiau nei tris kartus viršijo nedidelio šių narkotinių medžiagų kiekio ribas, nurodytas veikos padarymo metu galiojusiose Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose. Kratos, atliktos nuteistojo gyvenamojoje vietoje, metu užfiksuoti duomenys patvirtina, kad pas A. K. buvo rastos ne tik narkotinės bei psichotropinės medžiagos, kurių dalis buvo suskirstyta dozėmis, bet ir priemonės, kurių pagalba šios medžiagos yra dozuojamos bei pakuojamos, t. y. elektroninės svarstyklės, folijos rulonas bei folijos atraižos. Specialisto išvadoje Nr. T-N 2362/2017(01) (t. 1, b. l. 43) užfiksuoti duomenys patvirtina, jog A. K. šlapime, paimtame 2017 m. rugpjūčio 22 d. 23.05 val., opiatų nebuvo rasta, kas leidžia daryti išvadą, jog nuteistasis iš tikrųjų turėtų narkotinių medžiagų nevartojo, nors buvo sulaikytas 20.20 val. ir narkotinėmis medžiagomis pagal paties nuteistojo parodymus disponavo jau nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. Pats A. K. apklausos, vykusios 2018 m. vasario 5 d. metu, dalyvaujant gynėjui, nurodė, jog narkotines medžiagas įsigijo, nes norėjo pavaišinti draugus (t. 1, b. l. 87), t. y. išplatinti. Būtent tokie nuteistojo parodymai sutampa su kitais byloje esančiais, anksčiau aptartais duomenimis. Taigi aptartų duomenų visuma leidžia pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, jog A. K. iš tikrųjų narkotines medžiagas laikė turėdamas tikslą jas platinti.

3613.

37Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios apklausos metu nuteistasis, kaip ir pirmosios instancijos teisme, neigė, jog ketino platinti narkotines medžiagas, tačiau aiškino, jog narkotines medžiagas jis vartoja tik epizodiškai (t. 1, b. l. 83). Teisiamojo posėdžio metu jis jau aiškino, kad narkotines medžiagas vartoja 3-4 kartus į dieną, būna atvejų, kai narkotikus vartoja 7-8 kartus (t. 2, b. l. 59). Taip pat pirmosios instancijos teisme nuteistasis aiškino, jog jis ketino surūkyti medžiagas, kurios pas jį buvo rastos sulaikymo metu, vis tik apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog asmens kratos metu pas nuteistąjį nebuvo rasta jokių priemonių, kurias panaudojus būtų galima rūkyti narkotines medžiagas. Kita vertus A. K. paaiškinimas, kad tuo metu, kai jam pasidarė bloga, jis nutraukė narkotinių medžiagų pakavimo procesą ir, norėdamas suvartoti dalį narkotinių medžiagų, su dviem lankstinukais, kuriuose buvo narkotinės medžiagos, be jokių priemonių, kurios būtų sudariusios sąlygas šias medžiagas suvartoti, išėjo į lauką, yra visiškai nelogiškas, kadangi prasidėjus abstinencijai, nuteistasis nedelsdamas ir netrukdomai galėjo suvartoti narkotines medžiagas savo gyvenamojoje vietoje, kur tokio fakto niekas nebūtų užfiksavęs. Taip pat visiškai nelogiškas nuteistojo paaiškinimas, susijęs su priežastimis, dėl kurių jis, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu antrą kartą, pakeitė savo parodymus dėl narkotinių medžiagų laikymo tikslo. A. K. pirmosios instancijos teisme tvirtino, kad jis savo poziciją pakeitė, kadangi jam taip pasiūlė jo gynėjas, nes policijos pareigūnai grasino jį uždaryti. Vis tik čia būtina pabrėžti, jog antroji nuteistojo apklausa vyko 2018 m. vasario 5 d., t. y. praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams nuo jo pirmosios apklausos, kuri vyko 2017 m. rugpjūčio 23 d., kai A. K. neigė turėjęs tikslą platinti narkotines medžiagas. Taigi abejotina, kad policijos pareigūnai, praėjus pakankamai ilgam laikui nuo pirmosios apklausos, galėjo kaip nors spausti nuteistąjį pakeisti parodymus, ypač įvertinus tai, jog jo apklausose dalyvavo gynėjas, nuteistajam nebuvo paskirtas suėmimas, jam buvo taikomos dvi švelnesnės kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas, apie kurių pažeidimus baudžiamojoje byloje jokių duomenų nėra, o tai reiškia, kad nebuvo pagrindo svarstyti griežtesnių prievartos priemonių taikymo būtinybės. Abejoti nuteistojo parodymų objektyvumu verčia ir tai, kad pirmosios instancijos teisme jis nurodė, jog sulaikymo dieną jis vartojo narkotines medžiagas, tačiau specialisto išvadoje Nr. T-N 2362/2017(01) užfiksuoti duomenys patvirtina, jog A. K. šlapime opiatų nebuvo rasta. Taigi A. K. parodymai, duoti pirmosios instancijos teisme, nėra logiški, jie prieštarauja objektyviems byloje užfiksuotiems duomenims bei kitiems byloje užfiksuotiems duomenims, kurie buvo aptarti šio procesinio sprendimo 12 pastraipoje.

3814.

39Apeliaciniame skunde keliama versija, jog A. K. šlapime nebuvo rasta narkotinių medžiagų, kadangi specialistas galimai ieškojo ne tokių medžiagų, kurias iš tikrųjų vartojo nuteistasis. Tokia apeliantų versija yra nepagrįsta, kadangi prieš paimant nuteistojo šlapimo mėginį, A. K. buvo apžiūrėtas mediko, kuris surašė medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktą Nr. 1458 (t. 1, b. l. 44), iš kurio turinio matyti, kad nuteistasis nurodė, jog dieną prieš apžiūrą leidosi heroiną. Heroinas yra opiatų grupei priskiriama narkotinė medžiaga. Taigi tuo atveju, jeigu A. K. būtų vartojęs heroiną, jo šlapime turėjo būti rasta opiatų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiek metadonas, tiek karfentanilis yra priskiriami opiatams (opioidams). Taigi nuteistasis tikrai nevartojo nei vienos iš pas jį rastų narkotinių medžiagų. Be to, kaip jau buvo minėta, vien aplinkybė, kad kaltininkas pats vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, savaime nereiškia, jog jis neturi tikslo tokias medžiagas parduoti ar kitaip platinti.

4015.

41Apeliantai visiškai teisingai nurodo, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog A. K. asmens kratos metu rastos piniginės lėšos buvo įgytos iš nusikalstamos veikos, todėl pirmosios instancijos teismas šias pinigines lėšas grąžino nuteistajam. Vis tik šis faktas nepatvirtina nuteistojo versijos, kad jis narkotines medžiagas laikė asmeniniam vartojimui, ir tuo pačiu nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl narkotinių medžiagų laikymo turint tikslą jas platinti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra nustatytas joks narkotinių medžiagų pardavimo atvejis. Vis tik tokio fakto nustatymas ir nėra būtinas, siekiant patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Kaip jau minėta, atsakomybei pagal šią normą kilti pakanka nustatyti vien disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis faktą, turint tikslą tokias medžiagas platinti bet kuriuo įmanomu būdu. Nagrinėjamu atveju baudžiamojoje byloje buvo įrodyta, kad nuteistasis turėjo tikslą platinti narkotines medžiagas.

42Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl nuteistajam paskirtos bausmės.

4316.

44Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog skundžiamu nuosprendžiu A. K. bausmė už jo padarytą nusikalstamą veiką buvo paskirta laikantis BK 41 bei 54 straipsnių nuostatų. Paskirta bausmė yra teisinga ir nelaikytina aiškiai per griežta.

4517.

46Vadovaujantis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją ir laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų (BK 54 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių buvimą, įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys). BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos, numatančios teismui galimybę paskirti kaltininkui švelnesnę bausmę nei konkretaus BK straipsnio sankcijoje numatyta bausmė, gali būti taikomos tik tais atvejais, kai konkrečios normos sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas neatitiktų bendrųjų bausmių skyrimo pagrindų.

4718.

48A. K. skundžiamu nuosprendžiu yra nuteistas už vienos nusikalstamos veikos, kuri priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis), padarymą. Šis nusikaltimas yra vertintinas, kaip itin pavojingas, nulemiantis įvairių socialinių problemų, su kurių sprendimu turi susidurti tiek privatūs asmenys, tiek valstybės institucijos, kilimą visuomenėje. Nusikaltimas yra padarytas tiesiogine tyčia. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta A. K. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

4919.

50A. K. anksčiau yra ne kartą teistas už apysunkių bei nesunkių nusikaltimų padarymą. Pastebėtina, jog jis yra du kartus teistas už nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, padarymą, taip pat du kartus teistas už papirkimą. Jis yra ne kartą baustas administracine tvarka už analogiškų teisės pažeidimų padarymą, t. y. transporto priemonės vairavimą neturint teisės vairuoti tokias priemones (dalis pažeidimų buvo padaryta, kai ikiteisminis tyrimas jau buvo pradėtas). Šios aplinkybės rodo, kad A. K. nėra linkęs daryti išvadų dėl savo neteisėto elgesio, yra linkęs kartoti analogiškus teisės pažeidimus, jam taikomos teisinio poveikio priemonės (baudos ir net areštas) neskatina jo keisti savo elgesio bei požiūrio į visiems privalomas elgesio taisykles. Faktas, kad nuteistasis nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d. daugiau nusikalstamų veikų nepadarė, nėra vertintinas kaip nuteistąjį teigiamai apibūdinanti aplinkybė, kadangi susilaikymas nuo neteisėtų veiksmų yra įprasta didžiosios visuomenės narių būsena.

5120.

52Iš baudžiamojoje byloje užfiksuotų duomenų matyti, jog nuteistasis šiuo metu dirba, tačiau nusikalstamos veikos padarymo metu jis niekur nedirbo. Jis turi tris mažamečius vaikus, tačiau šis faktas niekaip nelengvina jo teisinės padėties, kadangi vien vaikų turėjimas niekaip teigimai asmens necharakterizuoja. Čia pažymėtina ir tai, kad vaikų turėjimas nuteistajam netrukdė daryti įvairaus pobūdžio teisės pažeidimus. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, disponavimas narkotinėmis medžiagomis, kurių dalis buvo laikoma nuteistojo gyvenamojoje vietoje, rodo atsainų požiūrį į vaikų interesų užtikrinimą ir net jų saugumą. Atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, atsižvelgė į tai, kad jis nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. dirba, turi mažamečių vaikų.

5321.

54Įvertinus visa, kas buvo aptarta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nuteistajam už jo padarytą nusikalstamą veiką buvo pagrįstai paskirta BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijose numatyta laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis yra artimas baudžiamajame įstatyme numatytai šios bausmės minimaliai ribai. Paskirta bausmė nelaikytina aiškiai per griežta, priešingai – ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, jos padarymo aplinkybes, nuteistojo asmenybę, užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą. Esant aptartoms aplinkybėms A. K. taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų nėra jokio pagrindo. Taip pat nuteistajam netaikytinos ir kitos BK nuostatos, kurios lengvintų jo teisinę padėtį, nes nėra pakankamo pagrindo manyti, jog paskirtosios bausmės tikslai galėtų būti pasiekti be jos realaus atlikimo, o baudžiamojo poveikio priemonės bei pareigos padėtų koreguoti nuteistojo elgesį teigiama linkme.

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56nuteistojo A. K. ir jo gynėjos advokatės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.... 5. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 6. 1.... 7. A. K. nuteistas už tai, kad jis nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko... 8. II.... 9. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 10. 2.... 11. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. K. bei jo gynėja prašo pakeisti Vilniaus... 12. 3.... 13. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad BK 260 straipsnyje nurodytas tikslas turi... 14. 4.... 15. Apeliantai tvirtina, kad baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu... 16. 5.... 17. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, kad byloje nebuvo įrodyta, jog pas... 18. 6.... 19. Apeliantai tvirtina, kad pagal teismų praktiką BK 54 straipsnio 3 dalies... 20. 7.... 21. Skunde nurodoma, kad teismų praktikoje pažymima, jog, taikant BK 54... 22. 8.... 23. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. Teismo posėdžio metu nuteistojo... 24. III.... 25. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 26. Nuteistojo A. K. bei jo gynėjos apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl nuteistojo nusikalstamos veikos... 28. 9.... 29. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog A. K. skundžiamu... 30. 10.... 31. Byloje yra visiškai įrodyta ir dėl to nekyla jokių ginčų, kad A. K.... 32. 11.... 33. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 34. 12.... 35. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje baudžiamojoje byloje... 36. 13.... 37. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios apklausos metu nuteistasis, kaip ir... 38. 14.... 39. Apeliaciniame skunde keliama versija, jog A. K. šlapime nebuvo rasta... 40. 15.... 41. Apeliantai visiškai teisingai nurodo, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų... 42. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl nuteistajam paskirtos bausmės.... 43. 16.... 44. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog skundžiamu nuosprendžiu A.... 45. 17.... 46. Vadovaujantis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, teismas skiria bausmę... 47. 18.... 48. A. K. skundžiamu nuosprendžiu yra nuteistas už vienos nusikalstamos veikos,... 49. 19.... 50. A. K. anksčiau yra ne kartą teistas už apysunkių bei nesunkių nusikaltimų... 51. 20.... 52. Iš baudžiamojoje byloje užfiksuotų duomenų matyti, jog nuteistasis šiuo... 53. 21.... 54. Įvertinus visa, kas buvo aptarta, apeliacinės instancijos teismas... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 56. nuteistojo A. K. ir jo gynėjos advokatės apeliacinį skundą atmesti....