Byla 2A-95/2012
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir prekių ženklo registracijos paskelbimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-3218-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko ieškinį atsakovui Latvijos Respublikos akcinei bendrovei „Latvijas Balzams“, trečiuoju asmeniu dalyvauja Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, dėl sprendimo dalies panaikinimo ir prekių ženklo registracijos paskelbimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko 2009-12-01 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2009-06-02 sprendimo Nr. 2Ap-1156 (toliau ir VPB Apeliacinio skyriaus ginčijamas sprendimas) dalį, kuria buvo atmestas ieškovo protestas Nr. 1450 dėl prekių ženklo „????????? ???????????“ registracijos Nr. 47526, ir šią registraciją paskelbti negaliojančia.

6Nurodė, kad 2002-04-19 atsakovas AS „Latvijas Balzams“ pateikė Valstybiniam patentų biurui prašymą įregistruoti ženklą „????????? ???????????“ ???????????? ? ?????? ????“ (toliau Ženklas „????????? ???????????“) ir išduoti prekių ženklo liudijimą. Šis ženklas 2004-02-09 buvo įregistruotas Prekių ženklų registre (registracijos Nr. 47526). Dėl šios registracijos buvo pateikti du protestai: ieškovas prašė registraciją pripažinti negaliojančia Prekių ženklų įstatymo (toliau PŽĮ) 6 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktų ir 7 straipsnio 3 dalies pagrindais, o UAB ,,Itaina“ – 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, t. y. dėl to, kad minėtas ženklas yra klaidinančiai panašus į UAB ,,Itaina“ prekių ženklą „????????? ?????????“. VPB Apeliacinis skyrius išnagrinėjo abu protestus ir ginčijamu sprendimu ieškovo „Boslita ir Ko“ pareikštą protestą atmetė kaip nepagrįstą, o UAB „Itaina“ – tenkino ir prekių ženklo „????????? ???????????“ registraciją (Reg. Nr. 47526) pripažino negaliojančia (PŽĮ 7 str. 1 d. 2 p.) (2 t., 73 b. l.). Minėtas ženklas 2009-07-06 išbrauktas iš Prekių ženklų registro (2 t., 62-64 b. l.).

7Ieškovas teigė, kad ginčijamo Valstybinis patentų biuro sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovo protestas, yra neteisėta ir nepagrįsta, nes netinkamai aiškintas PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir apsiribota vien formalia žymens „?????????“ reikšmės analize, nenagrinėjo jo santykio su putojančiu vynu, todėl neteisingai nustatė elemento „?????????“ reikšmę ir pobūdį bei neteisingai nusprendė, kad žymuo „?????????“ nenurodo prekių, kurioms žymėti yra registruotas prekių ženklas „????????? ???????????“ rūšies. Tvirtino, kad yra priešingai, nes šio prekių ženklo sudedamosios dalys vien tik ir tiesiogiai nusako tam tikras putojančių vynų charakteristikas, t. y. rūšį, sudėtį, skonį, stiprumą, kiekį, pagaminimo vietą, ir yra aprašomojo pobūdžio.

8Pažymėjo, kad tiek specialiojoje literatūroje, tiek vartotojų sąmonėje žymuo „?????????“ neatsiejamai susijęs su „????????? ??????????“, kaip vyno rūšimi. Taigi vien ta aplinkybė, kad visą ženklą sudaro žodiniai, grafiniai ir spalviniai elementai nebuvo pakankamu pagrindu atmesti jo protestą. Dėl to, anot ieškovo, minėto ženklo registracija turėjo būti pripažinta negaliojančia ir jo nurodytu pagrindu (PŽĮ 6 str. 1 d. 4 p.).

9Teigė, kad nesutinka ginčijamo sprendimo dalimi, kuria atsisakyta panaikinti minėto ženklo registraciją PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, t. y. dėl to, kad paraiška paduota turint nesąžiningų ketinimų, nes atsakovui buvo žinoma apie tai, kad „?????????“ ženklų žymenys yra plačiai ir teisėtai naudojami daugelio putojančio vyno gamintojų, kad jie nepriklauso ir negali priklausyti jokiems konkretiems gamintojams. Atsakovas siekė neteisėtai apsirūpinti priemone drausti kitiems asmenims naudoti „?????????“ ženklų šeimos žymenis, putojančiam vynui ženklinti, t. y. nesąžiningų tikslų, ką patvirtina tai, kad pats atsakovas užprotestavo Prekių ženklų registre registruotų kitų putojančio vyno gamintojų penkias ženklo „?????????“ registracijas.

10Be to, tvirtino, kad atsakovas pažeidė sąžiningumo pareigą ikisutartiniuose santykiuose, nes paraišką registruoti minėtą prekių ženklą padavė vykstant putojančio vyno gamintojų, įskaitant atsakovą, tarpusavio deryboms dėl „?????????“ žymens.

11Nurodė, kad minėto ženklo registracija turi būti panaikinta ir PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytais negaliojimo pagrindais, nes žymuo „????????? ???????????“ yra tapęs bendriniu sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje, prekybos praktikoje ir kasdieniame gyvenime. Tvirtino, kad jis neatitinka pagrindinės prekių ženklo funkcijos – skiriamosios (PŽĮ 6 str. 1 d. 2 p.).

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas pareiškė ieškinį po to, kai buvo pripažinta negaliojančia ginčo prekės ženklo registracija patenkinus UAB „Itaina“ protestą ir prašo panaikinti tą ginčijamo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas jo protestas dėl minėto ženklo registracijos panaikinimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Įvertinęs tai, kad protestuojamas prekių ženklas yra kombinuotas – sudarytas iš vaizdinių, žodinių, spalvinių, grafinių elementų visumos, teismas, atmetė ieškovo argumentus, kad šis Ženklas yra aprašomojo pobūdžio, todėl neregistruotinas. Pažymėjo, kad žodinis elementas „?????????“ neapibrėžia prekių rūšies ar geografinės kilmės.

14Teismas taip pat nepripažino pagrįstais ieškovo argumentų dėl PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pažeidimo, t. y. nesąžiningumo, nes nustatė, kad atsakovas žymenį „?????????“ savo veikloje naudoja nuo 1952 m., jam priklauso ginčijamo prekių ženklo 1997-08-05, 1999-08-16 registracijos, dėl kurių ieškovo 2004-04-30 protestai buvo atmesti VPB Apeliacinio skyriaus 2007-05-30 sprendimais, kurių ieškovas neskundė.

15Teismas sprendė, kad nėra pagrindo svarstyti argumentų, susijusių su PŽĮ įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais bei 47 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nes šiose teisės normose įtvirtinti pagrindai nebuvo nurodyti ieškovo proteste ir nebuvo nagrinėjami ginčijamame VPB Apeliacinio skyriaus sprendime, o atskiro reikalavimo pripažinti šio atsakovo Ženklo registraciją negaliojančia minimu pagrindu ieškovas nereiškė. Nurodė, kad ginčo objektu gali būti tik ginčijamas VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas, nes prekių ginčo ženklo registracija yra panaikinta. Be kita ko, pažymėjo, kad ieškovas žyminį mokestį sumokėjo tik už vieną reikalavimą.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinio reikalavimai būtų patenkinti. Skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas pasisakė dėl neįtraukto į bylą asmens – UAB „Itaina“ – teisių ir pareigų, todėl sprendimas naikintinas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Nedalyvaujantis byloje asmuo UAB „Itaina“ gamina putojantį vyną, ženklinamą „?????????“, ir turi registruotus ženklus su šiuo žymeniu, todėl ginčijamos prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ab initio turės esminę reikšmę tokius prekės ženklus naudojančios UAB „Itaina“ turtinėms ir neturtinėms bei nuosavybės teisėms (PŽĮ 38, 39, 44, 50, 51 str., CK 1.111, 4.37 str.). Dėl to byla turi būti grąžinta nagrinėti iš naujo (CPK 320 str. 2 d., 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 2 d. 2 p., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.).
  2. Teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir negalima bylos išskirti (CPK 329 str. 2 d. 7 p.): nemotyvuotai atsisakė svarstyti reikalavimus dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų, 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais. Dėl to buvo pažeistos CPK 5 straipsnio 1, 2 dalys, ieškovo teisės, įtvirtintos CPK 12, 13 straipsniuose, 42 straipsnio 1 dalyje, 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktuose. Teismas be pagrindo nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje Nr. 2A-490/2009 pateiktu išaiškinimu, kad teismas privalo ex officio taikyti imperatyvias PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies normas.
  3. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes nenurodė ir neaptarė, kokį skiriamąjį požymį turi žodinis ženklo elementas „?????????“ ir kitų vaizdinių bei žodinių elementų kombinacija, neišnagrinėjo ieškovo argumentų ir pateiktų įrodymų. Tai yra teismo sprendimas yra nemotyvuotas.
  4. Teismas netyrė ir nevertino faktinių aplinkybių ir įrodymų, reikšmingų aiškinant ir taikant PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktus. Tai yra: 1973 m. žinyno informacijos, kad Sovietų Sąjungoje putojančių vynų gamyklos su žymeniu „????????? ?a????????“ gamino putojantį vyną pagal valstybinį standartą GOST 13918-68, kad Valstybinis patentų biuras 2000 m. atsisakė registruoti prekių ženklą „????????? u?puc??e“ pagal AB „Alita“ paraišką, kaip neatitinkantį absoliučių reikalavimų. Nenurodė, kokį skiriamąjį požymį turi ženklo vaizdinių ir žodinių elementų kombinacija, todėl nepaneigta VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo neginčijamoje dalyje nurodyti lyginamų prekių ženklų sutapimai. Nenagrinėjo žymens „?????????“ santykio su prekės rūšimi (putojančiu vynu), visuomenės sąmone ir formaliai įvertino jo reikšmę. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-10-06 byloje Nr. 3K-3-389/2009, kurios ratio decidendi sutampa su nagrinėjamos bylos, išaiškino, kad jei žymuo prekėms žymėti yra naudojamas keleto bendrovių, ir yra registruota ar pareikšta registruoti nemažai prekių ženklų, kuriuose naudojamas minėtas žymuo rodo, kad toks žymuo negalėtų būti laikomas pagrindiniu skiriamuoju elementu šiuose prekių ženkluose ar naudojamuose žymenyse.
  5. Teismas be pagrindo atsakovo elgesio nepripažino nesąžiningu (PŽĮ 7 str. 3 d.). Visiems yra žinoma, kad „?????????“ ženklų šeimos žymenų reputacija (žinomumas) buvo sukurta Sovietų Sąjungos laikais visų gamintojų pastangomis. Be to, atsakovas minėtą paraišką padavė vykstant šalių tarpusavio deryboms. Atsakovo nesąžiningumas, kaip atsisakymo registruoti ženklą ir jo negaliojimo pagrindas, yra įtvirtintas 1988-12-21 Pirmosios Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su prekių ženklais, suderinimo (89/104/EEB) ir šiuo metu ją pakeitusios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008-/95/EB 3 straipsnio 2 dalies d punkte. Europos Teisingumo Teismas 2009-06-11 sprendime Chololadefabriken Lindt and Spungli AG, vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą 1993-12-20 Tarybos Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 51 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ 1 dalies 1 punkto prasme yra išaiškinęs, kad nacionalinis teismas turi atsižvelgti į tai, kad: 1. pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms; 2. pareiškėjo ketinimą užkirti kelią toliau naudoti šį žymenį; 3. teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį. Tokios praktikos dėl įrodinėtinų aplinkybių laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009). Dėl to teismo sprendimas naikintinas CPK 4, 330 straipsnių, 326 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindais.

186. Teismo sprendimas naikintinas dėl proceso teisės normų pažeidimo. Teismas pažeidė įrodinėjimo pareigos paskirstymo, įrodymų vertinimo taisykles, vadovavosi prielaidomis ir padarė aplinkybių neatitinkančias išvadas, todėl sprendimas yra nepagrįstas (CPK 177, 178, 180, 185, 197, 263, 270 str.). Tai yra atsakovas privalėjo įrodyti, kad suinteresuoti vartotojai atskiria jo prekes nuo kitų gamintojų būtent dėl ginčo ženklo „????????? ???????????“ naudojimo, ir kad vartotojai būtent atsakovui priskiria „?????????“ ženklu pažymėtas prekes, tačiau tokių įrodymų byloje nepateikta. Priešingai, atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, kad vartotojai jam nepriskiria „?????????“ ženklu pažymėtų prekių (2 t., 73-76, 96, 100-115 126 b. l.). Tuo tarpu jo (ieškovo) reikalavimą pagrindžiantys įrodymai, taip pat gėrimų eksperto D. V. išvada, nėra paneigti (1 t., 63-65 b. l., 2 t., 156-161, 166-167 b. l.). Dėl to teismo sprendimas panaikintinas CPK 4 straipsnio, 329 straipsnio 1 dalies pagrindais.

197. Teismas be motyvų priteisė atsakovui 1 530 eurų advokato išlaidų, kurios neatitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytų maksimalių dydžių (CPK 93, 98 str.).

20Atsakovas Latvijos įmonė AS „Latvijos Balzams“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

211. Teismas jokiu teisiškai reikšmingu aspektu nepasisakė dėl UAB „Itaina“ teisių, pareigų ir teisinio statuso, todėl nepagrįstas yra apelianto reikalavimas panaikinti teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Pagal formuojamą teismų praktiką minėtas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas taikomas tik tuomet, kai nedalyvavusiems byloje asmenims sprendimu yra nustatomos, pripažįstamos, pakeičiamos ar panaikinamos teisės ir pareigos. Be to, ieškovas nekėlė klausimo dėl žymens „?????????“ apsaugos išimtinių teisių pagrindu.

222. Apelianto argumentas, kad teismas išsprendė ne visus pareikštus ieškinio reikalavimus, yra nepagrįstas. Ieškinio dalyką sudaro VPB Apeliacinio skyriaus ginčijamo sprendimo teistumas ir pagrįstumas, todėl šios civilinės bylos faktinės ir teisinės ribos sutampa su ieškovo protesto ribomis. Dėl to teismas padarė motyvuotą išvadą, kad nėra pagrindo svarstyti ieškovo reikalavimus dėl šio sprendimo panaikinimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punkto, 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais, kurie nebuvo nurodyti proteste. Tai yra šie reikalavimai išeina už ieškinio ribų.

233. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės, nepasisakydamas dėl žymens „?????????“ skiriamojo požymio. Teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo dalyką, teisingai pasisakė dėl prekių ženklo kaip visumos, o ne jo atskirų elementų atitikties PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimams. Be to, pagal teismų praktiką teismo pareiga priimti sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną ieškinio argumentą.

244. Teismo išvados dėl atsakovo prekių ženklo, kaip visumos, skiriamojo požymio (ar vartotojai atskiria šio ženklo prekes kaip kilusias iš konkrečios įmonės) yra padarytos atsižvelgiant į įrodymų visumą, atitinka faktines aplinkybes, neprieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai ir yra pagrįstos teisės normomis. Ieškovas protestą VPB Apeliaciniam skyriui buvo pareiškęs dėl prekių ženklo „????????? ???????????“ kaip visumos, todėl teismas pagrįstai atskirai neanalizavo ženklo „?????????“ skiriamojo požymio. Tuo tarpu pakanka minimalaus skiriamojo požymio, jog nebūtų galima taikyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinto absoliutaus prekių ženklo registracijos atmetimo pagrindo. Dėl to priešingai apelianto teiginiams, nebuvo pažeistos teisės normos, numatančios absoliučius reikalavimus prekių ženklams.

255. Apeliantas klaidingai tvirtina, kad atsakovas turėjo nesąžiningų ketinimų paraiškos padavimo metu. Pagal teismų praktiką nesąžiningi ketinimai turi būti konkrečiai įrodyti, tačiau ieškovas nurodė tik prielaidas, kad atsakovas neva siekia tik apsirūpinti priemone kitiems asmenims drausti naudoti žymenį „?????????“ putojantiems vynams ženklinti. Priešingai, jis turi ankstesnes dvi prekių ženklų su elementu „?????????“ registracijas, todėl sąžiningai siekė įgyti platesnę apsaugą į ilgą laiką prekyboje naudojamus papildomus ženklo elementus (viršutinę etiketės dalį).

266. Apelianto argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimo atmestini, nes teismas visapusiškai ir išsamiai ištyrė bylai reikšmingas aplinkybes bei pagrįstai nesirėmė gėrimų eksperto D. V. išvada, kuri nėra susijusi su įrodinėjimo dalyku, o turinys derintas ir koreguotas pagal ieškovo išsakytas pastabas.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.), o apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, t. y. ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių, o ne dar kartą iš naujo (de novo) išnagrinėti visą bylą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

29Faktinės bylos aplinkybės

30Byloje nustatyta, kad atsakovo A/S „Latvijas Balzams“ 2002-04-19 pareiškimu Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (toliau Prekių ženklų registras) 2004-02-09 buvo įregistruotas prekių ženklas „????????? ???????????“ ???????????? ? ?????? ????“ (toliau „????????? ???????????“, Ženklas) (registracijos Nr. 47526). Dėl šios prekių ženklo registracijos buvo pateikti du protestai: UAB „Boslita“ ir Ko (protestas Nr. 1450) prašė pripažinti ją negaliojančia PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktų ir 7 straipsnio 3 dalies, o UAB ,,Itaina“ (protestas Nr. 1451) – 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

31UAB „Boslita“ ir Ko savo protestą grindė tuo, kad: Ženklas klaidinančiai panašus į Sovietų Sąjungoje ilgai naudotas etiketes, kuriomis buvo žymimos tapačios ir panašios 33 klasės prekės; naudojamas „?????????“ terminas yra prigimtinis specifinis terminas, kuriuo Sovietų Sąjungoje buvo žymimas putojantis vynas; Ženklas žymi tik prekių rūšį, pagaminimo būdą ir kitas prekės charakteristikas; gali suklaidinti visuomenę dėl prekės rūšies, kokybės ir geografinės kilmės; žymuo prieštarauja moralės ir etinėms visuomenėms normos, žmogiškumo principams; paraiška paduota turint nesąžiningų ketinimų, t. y. siekiant apriboti jo galimybę naudoti pirmumo teise naudojamas etiketes. UAB „Itaina“ protestą grindė tuo, kad Ženklas yra panašus į ankstesnį UAB „Itaina“ ženklą „????????? ????????? ?????????“, kuris yra registruotas tokioms pat 33 klasės prekėms.

32VPB Apeliacinis skyrius, abu minėtus protestus išnagrinėjo kartu ir 2009-06-02 sprendimu Nr. 2Ap-115 (toliau ginčijamas Sprendimas) atmetė UAB „Boslita“ ir Ko protestą ir patenkino UAB „Itaina“ protestą. Konstatavo, jog A/S „Latvijas Balzams“ registruotas ženklas „????????? ???????????“ yra panašus į anksčiau įregistruotą UAB „Itaina“ prekių ženklą ir žymi tapačias ar panašias 33 klasės prekes, ir šio Ženklo registraciją Nr. 47526 pripažino negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Apie ženklo išregistravimą iš Prekių ženklų registro paskelbta 2009-08-25 VPB oficialiame biuletenyje 2009/08 (2 t., 63-64 b. l.).

33Atmetant UAB „Boslita“ ir Ko protestą ginčijamame sprendime, be kita ko, nurodyta, kad protestuojamą ženklą sudaro žodinių, grafinių, spalvinių elementų visuma, todėl nėra pagrindo teigti, jog jis nurodo tik prekės charakteristiką, konstatuota, kad žodinis elementas „?????????“ nenurodo nei prekių rūšies, nei geografinės kilmės (PŽĮ 6 str. 1 d. 4 p.), nes tiktai junginys „???????u? ????“ apibrėžė tam tikru istoriniu laikotarpiu gyvavusią valstybę, kad Ženklas neturi jokios klaidinančios informacijos (PŽĮ 6 str. 1 d. 6 p.) ir neprieštarauja pagrindiniams valstybės teisiniams ar socialiniams principams, etinėms, moralinėms normoms ar žmogiškumui (PŽĮ 6 str. 1 d. 6 p.). Nepripažino, kad A/S „Latvijas Balzams“ turėjo nesąžiningų ketinimų (PŽĮ 7 str. 3 d.).

34UAB „Boslita“ ir Ko 2009-12-01 pareiškė ieškinį dėl ginčijamo Sprendimo dalies, kuria buvo atmestas jo protestas, prašydamas ją panaikinti ir ženklo „????????? ???????????“ registraciją paskelbti negaliojančia (1 t., 1-36 b. l.). Teismas skundžiamu sprendimu ieškinio netenkino.

35Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro jo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į skundą argumentus, byloje surinktus ir papildomai šalių pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios bei proceso teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.).

  1. Dėl proceso teisės normų pažeidimų

36Kaip yra žinoma, PŽĮ nediferencijuoja ženklo pripažinimo negaliojančiu pagrindų, priklausomai nuo to, ar tam tikro ženklo registraciją prašoma pripažinti negaliojančia ikiteismine tvarka, paduodant protestą VPB Apeliaciniam skyriui ar įstatymų nustatyta tvarka pareiškiant ieškinį teisme. Be to, įstatyme numatyta ikiteisminė įregistruoto ženklo registracijos užprotestavimo procedūra nėra privaloma (PŽĮ 18, 49 str.). Kita vertus, CPK 135 straipsnyje yra įtvirtinti specialūs ieškinio formai ir turiniui keliami imperatyvūs reikalavimai, o vienas iš būtinų ieškinio elementų yra ieškinio dalykas – materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Taigi būtent ieškovas turi pareigą tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato yra siekiama, nes taip užtikrinamas tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas, apibrėžiamos bylos teisminio nagrinėjimo ribos ir sudaromas pagrindas įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises, o priešingai ginčo šaliai – gintis nuo pareikšto reikalavimo. Bylose dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia taip pat galioja rungimosi ir dispozityvumo principai, o bendra taisyklė yra ta, kad teismas nagrinėja bylą tik pareikštų reikalavimų ribose ir analizuoja bei vertina tik tas aplinkybes, kuriomis remiasi šalys. Tai yra teismas gali nagrinėti tik tokį ginčą, kokį savo pasirinktiems atsakovams kelia ieškovas, ir pagal byloje surinktą medžiagą spręsti dėl ieškinio pagrįstumo ar nepagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2000; 2004-12-15 nutartis civilinėje byloje 3K-3-483/2004).

37Teisėjų kolegija kartu pažymi, kad ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko yra jo vykdomos komercinės ūkinės veiklos profesionalas, taigi jam yra žinoma arba turi būti žinoma, kaip teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ir ginti savo teises bei teisėtus interesus ikiteismine, teismine tvarka, tiek taikių derybų būdu (pvz., jis teikė paraiškas VPB 1999 m. dėl prekių ženklo ,,Sovetskoje Muskatnoje“ registracijos, protestus dėl įregistruotų prekės ženklų registracijos pripažinimo negaliojančiomis, 2008-2009 m. reiškė ieškinius teisme AB „Alita“ dėl ženkle esančio elemento pripažinimo nesaugomu elementu ir VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo pripažinimo negaliojančiu, vienas iš ginčų buvo nagrinėtas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-270/2009, ir kt.).

38Taigi spręsdama dėl ieškovo UAB „Boslita“ ir Ko šioje byloje pateikto ieškinio dalyko (bylos ribų), teisėjų kolegija atsižvelgia į paminėtas aplinkybes. Iš ieškinio pareiškimo turinio matyti, kad ieškovas iš esmės ginčija VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalį, kuria atmestas jo protestas Nr. 1451, o rezoliucinėje dalyje be reikalavimo panaikinti minėtą dalį, ieškovas nurodo ir reikalavimą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinyje yra aiškiai išreikšta ieškovo valia, jog būtų panaikinta VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalis ir, išsprendžiant pateiktame proteste suformuluotą reikalavimą, paskelbti negaliojančia ginčijamą prekių ženklo registraciją jo nurodytu teisiniu pagrindu. Dėl to apelianto argumentai nagrinėjami tiek, kiek jie susiję su ginčijamu VPB Apeliacinio skyriaus sprendimu (dalimi). Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ieškininiame pareiškime minėtos VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalies neteisėtumas grindžiamas tik PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 7 straipsnio 3 dalyje nurodytais pagrindais, nors proteste buvo remiamasi taip pat ir PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktuose numatytais absoliučiais Ženklo registracijos negaliojimo pagrindais. Taigi nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde ieškovas nenurodo argumentų, susijusių su PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktų taikymu.

39Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad teismo sprendimas panaikintinas dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo, t. y. dėl to, kad teismas pasisakė dėl teisių ir pareigų asmens – UAB „Itaina“, kuris nėra įtrauktas į bylą, tačiau kuris gamina putojantį vyną, ženklinamą „?????????“. Visų pirma, kaip minėta, ieškovas pats pasirenka, kokiems atsakovams ir kokius reikalavimus pareikšti. Antra, šiuo atveju ieškovui buvo žinoma, kad atsakovo Ženklo registracija tuo pačiu VPB Apeliacinio skyriaus sprendimu pripažinta negaliojančia dėl to, kad Ženklas yra panašus į UAB „Itaina“ anksčiau įregistruotą ženklą ir ši sprendimo dalis teismui nėra apskųsta. Trečia, faktas, kad šio Ženklo registracija jau yra panaikinta, o ši VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalis nebuvo skundžiama, jau yra sukėlęs teisines pasekmes tiek ieškovui, tiek atsakovui, tiek šioje byloje nedalyvaujančiai UAB „Itaina“. Ketvirta, kaip minėta, ieškovas nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti, jog žymuo „?????????“, 33 klasės prekėms žymėti atitinka PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tai yra neturi skiriamojo požymio, – dėl ko galėtų kilti ginčai dėl kitų asmenų atitinkamų prekių ženklų, turinčių tokį žymenį, registracijos ar šių ženklų apsaugos apimties. Penkta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl prekių ženklo atitikties absoliutiems reikalavimams, nėra vertinamos trečiųjų asmenų turimos ankstesnės (ar kitos sąžiningos) teisės, kurias gali pažeisti tam tikro prekių ženklo registracija (pvz., teisės į anksčiau įregistruotą ar pareikštą registruoti prekių ženklą, juridinio asmens pavadinimą, dizainą, autorių teisių objektą, geografinę nuorodą, kt.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-05-17 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2000; 2006-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2006; kt.).

40Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, šios bylos nagrinėjimo dalyką, sprendžia, jog ieškovas turėjo tiek teisines, tiek faktines galimybes pareikšti savarankiškus reikalavimus UAB „Itaina“ ar prašyti šį asmenį įtraukti trečiuoju asmeniu į bylą. Taigi apelianto reikalavimas naikinti teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu pagrindu atmetamas.

41Apeliantas tvirtina, kad ginčijamas teismo sprendimas turi būti panaikintas, nes teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti (CPK 329 str. 2 d. 7 p.), t. y. teismas nemotyvuotai atsisakė svarstyti reikalavimus dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktų, 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais. Tai yra dėl to, kad ženklas neturi jokio skiriamojo požymio ir dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu.

42Kaip paminėta, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio dalyką, į tai, kad žyminis mokestis yra sumokėtas tik už vieną reikalavimą, sprendė, jog nenagrinėtini ieškovo argumentai dėl Ženklo registracijos paskelbimo negaliojančia papildomais aukščiau nurodytais teisiniais pagrindais, nes, visų pirma, jais nebuvo remtasi ieškovo protesto nagrinėjimo metu ir dėl jų nėra pasisakyta VPB Apeliacinio skyriaus sprendime, kurio teisėtumas ir pagrįstumas yra tikrinamas. Antra, ginčo Ženklo registracija jau yra pripažinta negaliojančia, todėl naujais pagrindais registracija negali būti pripažinta negaliojančia, t. y. nesant objekto nauji reikalavimai dėl jo nebegali būti keliami. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutinka su paminėta pirmosios instancijos teismo išvada ir šioje nutartyje minimų argumentų nenagrinėja ir dėl jų nepasisako (CPK 320 str. 1 d.).

43Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl apeliacinio skundo argumentų, susisijusių su CPK normų pažeidimais teismui paskirstant įrodinėjimo pareigą bei bylinėjimosi išlaidas (CPK 177, 178, 180, 185, 197, 263, 270, 98 str.), pasisakoma nagrinėjant kitus klausimus.

  1. Dėl VPB Apeliacinio skyriaus 2009-06-02 sprendimo Nr. 2Ap-1156 dalies, kuria netenkintas ieškovo protestas Nr. 1450, panaikinimo

44Kaip minėta, ginčijamo Ženklo registracija Nr. 47526 yra pripažinta negaliojančia ir panaikinta, tačiau apeliantas tvirtina, kad ji turėjo būti panaikinta ir ieškovo nurodytais PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 7 straipsnio 3 dalies pagrindais. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija įvertina kiekvieną iš šių teisinių pagrindų.

452.1 Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu

46Kaip žinoma, vadovaujantis PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija gali būti pripažįstama negaliojančia, jeigu jis žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas. Tai yra absoliutus reikalavimas prekės ženklui, o jo neatitiktis šiam reikalavimui yra pagrindas jo registraciją pripažinti negaliojančia (PŽĮ 46 str.).

47Minėta teisės norma yra detalizuota Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004-04-30 įsakymu Nr. 3R-37 patvirtintų Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/03/2004 114.4 punkte. Prie tokių žymenų priskiriami žymenys, tiesiogiai nurodantys prekės rūšį, kiekį, geografinę kilmę, kai toks žymuo neturi skitų skiriamųjų požymių arba per vartojimą nėra jų įgijęs, arba kai jis nėra pripažintinas geografine nuoroda ir kt. (pvz., „pieniškas“ – šokoladui, „lengvos“, „light“ – cigaretėms, skaičiai, parašyti žodžiais arba skaitmenimis, skirti prekės kiekiui nustatyti, konkreti vietovė, regionas, šalis, miestas ar gatvė ir kt.).

48Buvo nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ginčo Ženklą (registracijos Nr. 47526) stačiakampio formos juodos spalvos etiketė, kurioje stilizuotu šriftu kirilica užrašyta „????????? ???????????”, pavaizduota vynuogių kekė, etiketė viršuje ir apačioje įrėminta baltos spalvos juostomis; virš šios etiketės yra juostelės formos etiketė su viduryje esančia medalio ar antspaudo formą primenančia žyma su užrašu ???????????? ? ?????? ????, – sudaranti žodinių, grafinių bei spalvinių elementų visuma nulemia jo, kaip ženklo, vertę ir išskirtinumą, o ne tik nurodo prekės charakteristiką. Taip pat teismas konstatavo, kad žodinis elementas „?????????“ nenurodo prekių, kurioms šis ženklas registruojamas, rūšies ar prekių geografinės kilmės, nes tai iš esmės yra asociatyvi nuoroda į tam tikru istoriniu laikotarpiu gyvavusią valstybę – Tarybų/Sovietų Sąjungą. Dėl to teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad teismas nenurodė ir neaptarė, kokį skiriamąjį požymį turi žodinis ženklo elementas „?????????“ ir kitų vaizdinių bei žodinių elementų kombinacija, todėl atmestinas skundo argumentas, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Vien tai, kad teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą ir jos pagrindu darydamas išvadas, neaptarė kiekvieno įrodymo atskirai ir detaliai nepasisakė dėl kiekvieno iš jų įrodomosios vertės, nėra pagrindas pripažinti, kad netinkamai taikytos įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisyklės.

49Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Be to, teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Kartu teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad gėrimų eksperto D. V. išvada yra oficialus rašytinis įrodymas CPK 197 straipsnio 2 dalies prasme ir, atsižvelgdama į jos turinį bei formą, ją išdavusį subjektą, joje pateiktą informaciją, sprendžia, jog šis įrodymas pagrįstai vertintas kaip vienas iš byloje esančių rašytinių įrodymų (CPK 185 str., 197 str.1 d.).

50Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, teismas teisingai nurodė, jog būtent pirmiau šioje nutartyje išvardintų Ženklo elementų visuma paneigia ieškovo teiginius dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų pažeidimo, kurie grindžiami analizuojant atskiras Ženklo struktūros sudedamąsias dalis. Apeliantas itin akcentuoja žymenį „?????????“, kaip prekės, tai yra vyno, rūšies apibūdinimą ir, be kita ko, remiasi jo paties pateiktais apklausos duomenimis. Jis teigia, kad žymuo „?????????“ („????????? ??????????“) ekspertams bei vartotojams reiškia putojančio vyno rūšį. Teisėjų kolegija laiko, jog teismas pagrįstai neanalizavo žymens „?????????“, kaip minėta, konstatavęs, kad ieškovas ginčija Ženklo kaip visumos neatitikimą PŽĮ keliamiems reikalavimams.

51Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip matyti iš minimos gyventojų apklausos medžiagos, apklausiamiesiems asmenims buvo pateikta, vien tik taip vadinama ,,kortelė“ (etiketė), kurioje nebuvo nurodyti kiti ginčo Ženklo elementai (1 t., 110 b. l.). Kita vertus, apeliantas, remdamasis apklausos rezultatais, kad vaizdas ,,kortelėje“ labiausiai asocijuojasi su ,,šampanu“ (734 iš 1005 apklaustųjų, tai yra 73 procentai), 13,5 procento su putojančiu vynu, 4,3 procento su alkoholiniu gėrimu, 2,3 procento su tarybiniu/sovietiniu šampanu, 1,8 procento su šampanizuotu vynu (1 t., b. l. 103, 2 t., b. l. 150-155), įrodinėja, jog atskiras žymuo „?????????“ nurodo vien tik prekės rūšį – putojantį vyną. Trečia, nagrinėjimu atveju reikšminga yra ir ta aplinkybė, kad „???????????“ ginčo Ženkle nebuvo saugomas elementas, gi ieškovas šiuo ieškiniu, kaip žinia, nesiekia, kad žymuo „?????????“ būtų nesaugomu elementu. Ketvirta, teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas paminėta, pabrėžia, kad atsiliepime į skundą atsakovas teisingai nurodo, jog pagal tarptautinę teismų praktiką, pakanka minimalaus skiriamojo požymio, kad nebūtų galima taikyti Reglamento 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinto absoliutaus prekių ženklo atmetimo pagrindo (Pirmosios instancijos teismo 2002-02-27 sprendimas byloje Eurocool Logistik v. VRTD, T-34/00).

52Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė panaikinti VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalį, kuria atsisakyta pripažinti atsakovo Ženklo (registracijos Nr. 47526) registraciją negaliojančia PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, nustačius, jog nėra pagrindo teigti, kad šis ženklas, sudarantis žodinių, grafinių, spalvinių elementų visumą, nurodo tik prekės charakteristiką, kad žodinis elementas „?????????“ nurodo prekių rūšį, ar geografinę kilmę, nes tiktai junginys „???????u? ????“ apibrėžė valstybę, kuri gyvavo tam tikru istoriniu laikotarpiu (CPK 185 str.).

532.2. Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu

54Vadovaujantis PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas (šiuo atveju – atsakovas) padavė paraišką įregistruoti ženklą, turėdamas nesąžiningų ketinimų. Tai yra santykinis (reliatyvus) pagrindas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Be to, kasacinio teismo jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad šis pagrindas yra išimtinio pobūdžio (ultima ratio) priemonė, siekiant apginti kito asmens teises į prekių ženklą ar žymenį, todėl turi būti vertinamos konkrečios bylos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2008).

55Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, tiek nacionalinė, tiek tarptautinė teismų praktika laikosi pozicijos, kad vertinant nesąžiningus ketinimus, esančius žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, turi būti atsižvelgiama į tai, kad: 1. pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms; 2. pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią toliau naudoti šį žymenį; 3. teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009; Europos Teisingumo Teismo 2009-06-11 sprendimas Chololadefabriken Lindt and Spungli AG, C-529/2007). Nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, kad atsakovui buvo žinoma apie šiame ekonomikos sektoriuje (vynų gamintojų) naudojamą prekės ženklą su žymeniu „?????????“. Tuo labiau, kad pats atsakovas žymenį „?????????“ prekės ženkluose naudoja nuo 1952 m. ir jam priklauso „????????? ???????????“ ženklo registracijos (1997-08-05 registracijos Nr. 38168, 1999-08-16 registracijos Nr. 38619) Lietuvoje, o ieškovo 2004-04-30 protestai dėl šių prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančiomis absoliučiais PŽĮ numatytais pagrindais buvo atmesti ir šie VPB Apeliacinio skyriaus sprendimai nebuvo apskųsti teismui. Kita vertus, atsakovas neginčija ir to, kad jam buvo žinoma taip pat apie kitus Lietuvos Respublikos VPB įregistruotus ženklus panašioms ar tapačioms prekėms žymėti su šiuo žymeniu (2 t., 71 b. l.). Tačiau pagal teismų praktiką, vien tik žinojimas apie kitą prekių ženklą per se nėra pakankama galimybė spręsti dėl nesąžiningų ketinimų, pareiškiant registruoti ginčijamą Ženklą. Iš tiesų, apeliantas tvirtina, kad atsakovas nesąžiningai siekė apriboti tiek jo, tiek kitų asmenų galimybes naudoti „?????????“ ženklų šeimos žymenis putojančiam vynui ženklinti, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų į bylą nėra pateikta. To nepaneigia ir apelianto argumentai, kad atsakovas paraišką padavė vykstant deryboms tarp putojančių vynų gamintojų dėl „?????????“ ženklų šeimos žymenų naudojimo (CPK 177 str.). Dėl to teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo elgesys, kai jau turėdamas ankstesnes prekių ženklų registracijas, siekdamas užimti kuo geresnę konkurencinę poziciją putojančio vyno rinkoje ir įgyti platesnę apsaugą į papildomus prekės ženklus paduodant paraišką dėl ginčijamo Ženklo registracijos, negali būti vertinamas kaip nesąžiningas ar pats savaime nereiškia nesąžiningų ketinimų. Byloje nustatyta aplinkybė, jog šiuo metu vartotojai Lietuvos parduotuvėse gali įsigyti 14 skirtingų putojančių vynų, kurie ženklinami „?????????“ ženklų šeimos žymenimis, įskaitant ir ieškovo gaminamą vyną „????????? ?????????“, kurio 1999 m. paraiška įregistruoti šį prekės ženklą buvo atšaukta, taip pat negali paneigti paminėto atsakovo ketinimų sąžiningumo (1 t., 25 b. l.). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo nesąžiningus ketinimus paraiškos VPB padavimo metu (CPK 185 str.).

56Kartu teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios nagrinėjamos bylos aplinkybes, sprendžia, jog šiame kontekste yra svarbu pažymėti tai, kad ieškovas, reikalaudamas, jog atsakovo prekių ženklas (registracijos Nr. 47526) būtų pripažintas negaliojančiu taip pat ir dėl to, kad „?????????“ ženklų šeimos žymenį naudoja ir kiti tiek putojančio vyno, tiek kitos specifikacijos prekių gamintojai, įskaitant ir UAB „ITAINA“, kuri teises į prekių ženklus „SOVETSKOJE PRAZDNECHNOJE“ (registracijos Nr. 54117), „SOVETSKOE ZOLOTOE“ (registracijos Nr. 61212), kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, šiai bendrovei nėra pareiškusi tokių reikalavimų. Kita vertus, apeliantas teisingai nurodo, kad putojantis vynas „????????? ??????????“, kaip tokio vyno rūšis, beje, ir kaip reputacija, buvo sukurta ne vien atsakovo pastangomis. Bylos medžiaga patvirtina, kad šio putojančio vyno ištakomis yra laikomas Rusijos kunigaikščio Golitcyno sukurtas šampanas „Novy svet“ , kuris 1900 m. Paryžiaus pasaulinėje mugėje laimėjo didijį prizą. Tuo tarpu „????????? ??????????“ buvo sukurtas 1928 m., o jo masinė gamyba prasidėjo priėmus 1936-07-28 Komunistų partijos politinio biuro nutarimą „Dėl ????????? ?????????? gamybos“. Dėl to sutiktina tiek su apeliantu, tiek su atsakovu, kad „????????? ??????????“ priklauso vadinamiesiems iš tarybinio laikotarpio paveldėtiems žymenims, kuriems būdinga tai, kad skirtingi gamintojai nekliudomai galėjo gaminti ir platinti rinkoje tuo pačiu žymeniu pagamintas prekes, tie žymenys neatliko prekių ženklų vaidmens, nes neturėjo prekių komercinės kilmės (komercinio šaltinio) identifikavimo funkcijos. Kita vertus, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti, kad pats žymuo „?????????“ kaip toks, pats savaime atitinka ir yra identifikuojamas su „????????? ??????????“ (CPK 185 str.). Be to, kaip minėta, atsakovo veikla gaminant šios rūšies vyną yra tęstinė nuo 1952 m., ką patvirtina Latvijos valstybinio archyvo pažyma dėl „Rygos šampano ir vynų fabrikas“ („Rigas šamapnieša un vinu fabrika“) gamybos: pvz., 1952 m. buvo pagaminta „????????? ??????????“ saldaus, pusiau saldaus, sauso atitinkamai 9141, 13146, 13721 butelių, 1953 m. – 596 000 butelių, 1954 m. 803 000 butelių ir t. t., nuo 1963 m. pradėtas ir šampano eksportas – 360 200 butelių, o per devynis 1993 m. šampano pagaminta 5 366 725 butelių, eksportui – 2 867 687 butelių (2 t., 100-106, 107-113 b. l.). Tuo tarpu ieškovas neįrodinėja aplinkybių, susijusių nuoseklia ir tęstine, istoriškai susiklosčiusia jo veikla gaminant tokios rūšies vyną. Taigi nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas turėjo nesąžiningų ketinimų paduodamas paraišką.

572.3. Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktų pagrindais

58Kaip žinoma, pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija gali būti pripažįstama negaliojančia, jeigu gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės. Pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 6 punktą – jeigu prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmoniškumo principams.

59Kaip minėta, skundžiamame VPB Apeliacinio skyriaus sprendime konstatuota, kad atsakovo A/S „Latvijas Balzams“ prekės ženklas (registracijos Nr. 47526) neturi jokios klaidinančios informacijos ir neprieštarauja pagrindiniams valstybės teisiniams ar socialiniams principams, etinėms, moralinėms normoms ar žmogiškumui (PŽĮ 6 str. 1 d. 5, 6 p.).

60Tačiau, kaip buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, ieškovas apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų, tai yra faktinio pagrindo, susijusio su PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktų taikymu. Tokie argumentai, nebuvo pateikti tai pat ir ieškinyje, apsiribojant vien tik šių teisės normų nurodymu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra paneigta VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovo protestas taip pat ir PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktų pagrindais (CPK 12, 13 str.).

613. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

62Teismas, atmetęs ieškinį, priteisė atsakovui 1 510 eurų, nurodęs, kad vadovaujasi CPK 79, 93 straipsniais. Apeliantas tvirtina, kad ši teismo sprendimo dalis panaikintina, nes yra be motyvų, o priteistas išlaidų dydis neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Kaip žinoma, Lietuvos banko patvirtintas 1 euro kursas yra 3,4528 Lt, o tai reiškia, kad atitinkamai atsakovui buvo priteista 5 213,73 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijų 2 ir 8 punktuose nurodytus kriterijus, į nagrinėjamoje byloje spręstus klausimus, atsakovo atstovo suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, į tai, kad į šias išlaidas yra įskaičiuotos ir dokumentų vertimo išlaidos, į teisingumo, protingumo principus, sprendžia, kad teismo priteistos išlaidos yra pagrįstos ir protingos bei atitinka Rekomendacijose nurodytus dydžius. Dėl to netenkinamas apelianto reikalavimas panaikinti minėtą teismo sprendimo dalį. Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, kad pats ieškovas buvo pareiškęs prašymą priteisti jam 17 514,30 Lt už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 2 052,38 Lt vertimo išlaidų.

63Esant aukščiau paminėtoms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog ieškovo apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo spręsti, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimtas pažeidžiant teisės normas bei yra neteisėtas ir nepagrįstas. Dėl to ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

64Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Nagrinėjamu atveju yra atmestas ieškovo apeliacinis skundas, atsakovas yra pareiškęs prašymą priteisti 4 402,32 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 98 straipsnio nuostatomis, o taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.11 punktuose nustatytus kriterijus, į tai, kad atsakovą atstovavo tas pats atstovas kaip ir pirmosios instancijos teisme, vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, iš ieškovo UAB „Boslita“ ir Ko atsakovui Latvijos įmonei AS „Latvijos Balzams“ priteisia 2 500 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

67Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko (juridinio asmens kodas 134953234) atsakovui Latvijos Respublikos akcinei bendrovei „Latvijas Balzams“ (juridinio asmens kodas LV40003031873) 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko 2009-12-01 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Nurodė, kad 2002-04-19 atsakovas AS „Latvijas Balzams“ pateikė... 7. Ieškovas teigė, kad ginčijamo Valstybinis patentų biuro sprendimo dalis,... 8. Pažymėjo, kad tiek specialiojoje literatūroje, tiek vartotojų sąmonėje... 9. Teigė, kad nesutinka ginčijamo sprendimo dalimi, kuria atsisakyta panaikinti... 10. Be to, tvirtino, kad atsakovas pažeidė sąžiningumo pareigą... 11. Nurodė, kad minėto ženklo registracija turi būti panaikinta ir PŽĮ 6... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Teismas taip pat nepripažino pagrįstais ieškovo argumentų dėl PŽĮ 7... 15. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo svarstyti argumentų, susijusių su PŽĮ... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko prašo panaikinti teismo... 18. 6. Teismo sprendimas naikintinas dėl proceso teisės normų pažeidimo.... 19. 7. Teismas be motyvų priteisė atsakovui 1 530 eurų advokato išlaidų,... 20. Atsakovas Latvijos įmonė AS „Latvijos Balzams“ atsiliepimu į apeliacinį... 21. 1. Teismas jokiu teisiškai reikšmingu aspektu nepasisakė dėl UAB... 22. 2. Apelianto argumentas, kad teismas išsprendė ne visus pareikštus ieškinio... 23. 3. Apeliantas be pagrindo teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės,... 24. 4. Teismo išvados dėl atsakovo prekių ženklo, kaip visumos, skiriamojo... 25. 5. Apeliantas klaidingai tvirtina, kad atsakovas turėjo nesąžiningų... 26. 6. Apelianto argumentai dėl proceso teisės normų pažeidimo atmestini, nes... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 29. Faktinės bylos aplinkybės... 30. Byloje nustatyta, kad atsakovo A/S „Latvijas Balzams“ 2002-04-19... 31. UAB „Boslita“ ir Ko savo protestą grindė tuo, kad: Ženklas... 32. VPB Apeliacinis skyrius, abu minėtus protestus išnagrinėjo kartu ir... 33. Atmetant UAB „Boslita“ ir Ko protestą ginčijamame sprendime, be kita ko,... 34. UAB „Boslita“ ir Ko 2009-12-01 pareiškė ieškinį dėl ginčijamo... 35. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 36. Kaip yra žinoma, PŽĮ nediferencijuoja ženklo pripažinimo negaliojančiu... 37. Teisėjų kolegija kartu pažymi, kad ieškovas UAB „Boslita“ ir Ko yra jo... 38. Taigi spręsdama dėl ieškovo UAB „Boslita“ ir Ko šioje byloje pateikto... 39. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad teismo... 40. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, šios... 41. Apeliantas tvirtina, kad ginčijamas teismo sprendimas turi būti panaikintas,... 42. Kaip paminėta, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl apeliacinio skundo argumentų,... 44. Kaip minėta, ginčijamo Ženklo registracija Nr. 47526 yra pripažinta... 45. 2.1 Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 6... 46. Kaip žinoma, vadovaujantis PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu žymuo... 47. Minėta teisės norma yra detalizuota Valstybinio patentų biuro direktoriaus... 48. Buvo nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ginčo Ženklą... 49. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų,... 50. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad nagrinėjamu... 51. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip matyti iš... 52. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 53. 2.2. Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 7... 54. Vadovaujantis PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, ženklo registracija gali būti... 55. Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, tiek nacionalinė, tiek tarptautinė... 56. Kartu teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios nagrinėjamos bylos... 57. 2.3. Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia PŽĮ 6... 58. Kaip žinoma, pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą žymuo... 59. Kaip minėta, skundžiamame VPB Apeliacinio skyriaus sprendime konstatuota, kad... 60. Tačiau, kaip buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, ieškovas... 61. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 62. Teismas, atmetęs ieškinį, priteisė atsakovui 1 510 eurų, nurodęs, kad... 63. Esant aukščiau paminėtoms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, teisėjų... 64. Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 66. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 67. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko...