Byla 2-859-911/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, nedalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Electus“ atstovės mažosios bendrijos „Sekmė“ atstovui, atsakovui V. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Electus“ ieškinį atsakovui V. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 30474 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016-11-17 Klaipėdos apygardos teismas iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Electus“. Bankroto administratoriumi paskirta MB „Sekmė“. Valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis nuo 2010-08-10 iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo vadovo pareigas ėjo atsakovas V. B.. Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-17 nutartimi bendrovei iškėlus bankroto bylą, paskirtasis administratorius patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, kurie gali būti priešingi įmonės veiklos tikslams, ir nustatė, kad bendrovės direktorius iš įmonės kasos išėmė 30474 Eur grynųjų pinigų. Teigia, kad šiai sumai sumažėjo bendrovės turtas, duomenų, kad šie pinigai buvo panaudoti bendrovės veiklos tikslais, nėra. Nurodo, kad atsakovo padaryta žala įmonei yra 30474 Eur, nes ši pinigų suma neperduota bankroto administratoriui, negrąžinta įmonei bei nepanaudota įmonės reikmėms tenkinti. Atsakovui buvo siunčiama 2017-06-08 pretenzija dėl skolos sumokėjimo ir atsakovas 2017-09-15 elektroniniu paštu bankroto administratorių informavo, kad sutinka su nurodyta suma. Ieškovė teigia, kad kitas įrodymas pagrindžiantis žalos dydį yra atsakovo, kaip įmonės direktoriaus, perduotas pagal didžiąją knygą debitorių sąrašas bankroto administratoriui. Šis dokumentas yra pasirašytas atsakovo, todėl darytina išvada, kad 30474 Eur žalos dydis tinkamai pagrįstas ir įrodytas.

5Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Electus“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Ieškovė 2018-01-24 teismui pateikė raštą, kuriame nurodė, kad prašo bylą nagrinėti ieškovei nedalyvaujant.

6Atsakovas atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovui ieškinys ir šaukimas įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu.

7Teismas

konstatuoja:

8Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2010-08-10 iki 2016-12-02 buvo uždarosios akcinės bendrovės „Electus“ vadovas (14 b.l.). Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1705-524/2016 nutarta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Electus“ ir bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Valeksa“ (9-11 b.l.). Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-801-524/2017 nutarta paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Electus“ bankroto administratoriumi mažąją bendriją „Sekmė“ (12 b.l.). Iš 2016-11-29 įmonės didžiosios knygos santraukos matyti, kad atsakovas V. B. yra skolingas ieškovei 30474 Eur sumą. Šią didžiosios knygos santrauką sudarė ir pasirašė atsakovas (17 b.l.). Ieškovė 2017-06-08 pretenzija Nr. 42 informavo atsakovą, kad jis yra skolingas įmonei 30474 Eur ir nurodė terminą, tai yra iki 2017-06-18, į ieškovės sąskaitą pervesti įsiskolinimo sumą (18 b.l.). Iš byloje pateikto šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad atsakovas 30474 Eur žalos sumą pripažįsta (21 b.l.). Ieškovė 2018-01-24 teismui pateikė atsakovo V. B. 2018-01-23 pasirašytą sutikimą, jog atsakovas 30474 Eur skolą ieškovei pripažįsta (43 b.l.).

9Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valdymo organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 1, 3 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

10Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles civilinė atsakomybė (deliktinė) atsiranda neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnis). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

11Civilinę atsakomybę, kuri atsirado įstatymo pagrindu, dėl žalos atsiradimo apibrėžia civilinės teisės normos, reglamentuojančios juridinio asmens organų narių pareigas (CK 2.87 straipsnis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, tai yra neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama, todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

12Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t.y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 str.). Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Įmonės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą, privalo dirbti rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė nepažeistų įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų ir neprieštarautų visuomenės interesams. Nurodytos nuostatos lemia taip pat ir bendrovės vadovo pareigą elgtis taip, kad dėl jo veikimo ar neveikimo nekiltų žala tretiesiems asmenims ir pačiai bendrovei. Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pažymėtina, kad žala atlyginama visiškai tiek kilusi dėl asmenų sąmoningų veiksmų, tiek ir atsiradusi dėl jų neveikimo.

13Byloje atsakovas neginčijo savo kaltės bei žalos dydžio ieškovei. Priešingai, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas 30474 Eur žalą ieškovei pripažįsta (b.l. 21, 43 b.l.). Kaip jau minėta, juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti juridinio asmens interesais ir nedaryti jam žalos (nuostolių), o nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti visiškai (CK 2.87 str. 7 d.). Šiuo atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė teisinės pareigos neatlikimu – atsakovo delsimu grąžinti esant nemokiai ieškovei pinigines lėšas. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovas negrąžino ieškovei 30474 Eur. Pripažintina, kad tarp šios žalos sumos ir atsakovo neveikimo yra priežastinis ryšys. Atsakovas buvo bendrovės direktorius, todėl jis turėjo pareigą elgtis apdairiai, rūpestingai ir atidžiai su ieškovės turtu.

14Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas. Dėl šių priežasčių ieškovės ieškinys yra tenkinamas. Ieškovei iš atsakovo priteisiama 30474 Eur dydžio žala.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2017 m. rugsėjo 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Ieškovės pateiktas ieškinys turi būti apmokamas 909 Eur žyminiu mokesčiu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Dėl šių priežasčių 909 Eur žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovo valstybės naudai.

17Laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) 30474 Eur (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 30474 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Electus“, į.k. 302317867.

21Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) 909 Eur (devyni šimtai devyni eurai) žyminį mokestį į valstybės biudžetą, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Klaipėdos apylinkės teismo 2017-09-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Electus“... 6. Atsakovas atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 7. Teismas... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2010-08-10 iki 2016-12-02 buvo uždarosios... 9. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 2.82 straipsnio 3 dalyje... 10. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles civilinė atsakomybė... 11. Civilinę atsakomybę, kuri atsirado įstatymo pagrindu, dėl žalos atsiradimo... 12. Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam... 13. Byloje atsakovas neginčijo savo kaltės bei žalos dydžio ieškovei.... 14. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovės... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško teismo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) 30474 Eur (trisdešimt tūkstančių... 21. Priteisti iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) 909 Eur (devyni šimtai devyni eurai)... 22. Klaipėdos apylinkės teismo 2017-09-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...