Byla 2-1006-273/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Mazgas“ priešieškinį ieškovui UAB „Elkor“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Elkor“ atstovei advokatei Rasai Gradauskienei, atsakovo UAB „Mazgas“ atstovams V. Š., advokatui Mariui Endzinui teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elkor“ ieškinį atsakovui UAB „Mazgas“, tretysis asmuo C L. S. dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Mazgas“ priešieškinį ieškovui UAB „Elkor“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 109 404,37 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2010-06-10 tarp ieškovo, UAB „Elkor", ir atsakovo, UAB „Mazgas", buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 53. Šia sutartimi pardavėjas įsipareigojo savo transportu pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn priede prie sutarties Nr. 1 nurodytas prekes iki 2010-06-21. Vadovaujantis Sutarties 3.1. p., nustatyta, kad prekių kokybė turi atitikti europinius standartus ir techninio projekto reikalavimus. Atsakovas prekes ieškovui pristatė 2010-08-04. Šią aplinkybę įrodo pateikiamas Prekių priėmimo-perdavimo aktas. Tuo atsakovas pažeidė Sutarties 1.2. p., kadangi prekės buvo pristatytos pavėluotai. 2010-08-04 Prekių priėmimo- perdavimo akte buvo konstatuota, kad pristatytų prekių- prožektorių kiekiai neatitinka sutarties specifikacijos, 64 vnt. HOT RESTRIKE lempos uždegikliai nefunkcionavo. Tuo buvo pažeistas Sutarties 3.1. p.. Atlikus patikrą jie buvo grąžinti atsakovui. Vienok, atsakovas defektų šalinimą atliko nekokybiškai. 2011-01-21 atliekant bandomąjį jungimą daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse Alytuje, adresu Naujoji g. 52, Kaunas, karšto paleidimo prožektoriai su H. R. keitikliu sugedo. Ši aplinkybė buvo užfiksuota ir 2011-01-21 Akte, kurį pasirašė ieškovo UAB „Elkor", atsakovo UAB „Mazgas" ir UAB „Kortas", atstovai. Atsakovui buvo pasiūlyta išspręsti susidariusią situaciją iki 2011-01-28. Vadovaujantis Sutarties 5.1. p., nurodytieji trūkumai atsakovo lėšomis turėjo būti pašalinti per 10 dienų nuo pranešimo apie gedimą tačiau atsakovas į ieškovo pranešimus nereagavo ir per nurodytą terminą trūkumų nepašalino. 2011-02-04 atsakovui UAB „Mazgas" buvo išsiųsta pakartotinė pretenzija dėl 2010-06-10 Sutarties pažeidimo. 2011-02-08 buvo gautas atsakovo UAB „Mazgas" atsakymas į 2011-02-04 pretenziją. Šiame rašte ieškovas UAB „Elkor" buvo informuotas, kad likusių prožektorių specialius lempų lizdus, gamykla įsipareigojo pristatyti iki kovo 14 d. Atsakovas įsipareigojo pakeisti likusius lempų lizdus per 2 darbo dienas. Iki to laiko lempų eksploatuoti pilnai nebuvo galima, kadangi elektros lankas gali sukelti prožektoriaus paleidimo aparatų elektrinį gedimą. Dėl sutarties terminų nesilaikymo ieškovas skolingas generaliniam rangovui, kuris reiškia turtines pretenzijas. Tokiais atsakovo veiksmais yra pažeidžiami teisės normų reikalavimai, įtakojami ieškovo bendrovės turtiniai interesai. Vadovaujantis ieškovo UAB „Elkor" 2011-02-11 pretenzija Nr. E-43, atsakovui UAB „Mazgas" pagal pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 punktų 3.5. bei 7.2.2. sąlygas pirkėjui UAB „Elkor" privalo kompensuoti: pagal 3.5. p, 1000 Lt už kiekvieną praleistą dieną nuo 2011 01 29 (pagal 20110120 „karšto prožektorių lempų uždegimo įrenginio gedimo aktą) iki 2011 03 16 (pagal UAB „Mazgas"2011 02 08 raštą), t.y. 47 dienos, iš viso 47000 Lt be PVM, pagal 7.2.2 p. nuo 2010 08 19 iki 2011 03 16, t.y. 210 d. x 84846,72 Lt. x 0,2 proc., viso 35635,62 Lt be PVM ( su PVM 43119,10 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas UAB „Mazgas“ parduotų prekių defektus pašalino tik balandžio pradžioje, nors buvo įsipareigoję juos pašalinti iki kovo 16 dienos, pažeidimo terminas skaičiuojamas nuo 2011-03-16 iki 2011-04-01. Tai sudaro 16 dienų. Vadovaujantis ieškovo UAB „Elkor" 2011-04-08 pretenzija Nr. E-51, atsakovui UAB „Mazgas" pagal pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 punktų 3.5. bei 7.2.2. sąlygas pirkėjui UAB „Elkor" privalo kompensuoti: pagal 3.5. p, 1000 Lt. už kiekvieną praleistą dieną nuo 2011 03 16 (pagal 20110120 „karšto prožektorių lempų uždegimo įrenginio gedimo aktą) iki 2011 04 01, t.y. 16 dienų, iš viso 16000 Lt be PVM, pagal 7.2.2 p. nuo 2011 03 16 iki 2011 04 01, t.y. 16 d. x 84846,72 Lt. x 0,2 proc, viso 2715,10 Lt be PVM (su PVM 3285,27 Lt). Viso atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 109404,37 Lt.

3Atsakovas UAB „Mazgas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo priteisti 46 845,77 Lt skolos, 44 664,88 Lt delspinigių pagal sutartį, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2011-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-06-10 tarp ieškovo, UAB „Elkor", ir atsakovo, UAB „Mazgas", buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 53. Šalių sudarytos sutarties 4.1 punktas numatė tarpusavio atsiskaitymo sąlygas už prekes - pagal jį, pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes su pardavėju taip: 40% prekių kainos - iškart po prekių pristatymo, jei yra gaunamas apmokėjimas iš statytojo, bei pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą; likusi 60% kainos dalis - per 60 dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos išrašymo dienos. Atsižvelgiant į sutarties kainą, pirkėjas mokėjimus turėjo atlikti tokia tvarka: 40% prekių kainos, t.y. 82.257,56 Lt - sumokėti 2010 m. rugpjūčio 5 d. (su sąlyga, kad yra gavęs apmokėjimą iš statytojo); 60% prekių kainos, t.y. 123.386,35 Lt - sumokėti 2010 m. spalio 4 d. (besąlygiškai). Pirkėjas UAB „Elkor", gavęs prekes, nenurodė negavęs apmokėjimo iš statytojo - priešingai, tą pačią 2010 m. rugpjūčio 5 d. atliko dalinį mokėjimą už prekes (50.000 Lt), tuo patvirtindamas, jog jokių Sutarties 4.1 punkte numatytų sąlygų, leidžiančių atidėti 40% prekių kainos apmokėjimą, nebuvo. Vis dėlto, UAB „Elkor" savo sutartinių prievolių atsiskaityti už gautas prekes tinkamai nevykdė: 2010 m. rugpjūčio 5 d., kaip minėta, sumokėjo 50.000 Lt kainos dalį, tačiau liko skolingas 32.257,56 Lt likutį; 2010 m. spalio 15 d. (t.y. pradelsęs jau ir antrąjį mokėjimo terminą) sumokėjo 60.000 Lt kainos dalį; 2010 m. gruodžio 10 d. sumokėjo 50.000 Lt kainos dalį. Daugiau jokių mokėjimų pirkėjas UAB „Elkor" nebeatliko, t.y. dar ir šiai dienai yra pilnai neatsiskaitęs už 2010 m. vasarą gautas prekes (pradelstas skolos likutis - 45.643,91 Lt). Be to, 2011 m. balandžio 27 d. UAB „Mazgas" pirkėjui UAB „Elkor" pardavė dar vieną lempą su uždegikliu - pirkėjas prekes priėmė, pasirašė priėmimo-perdavimo akte bei PVM sąskaitoje-faktūroje, tačiau iki šiol už prekes neapmokėjo (prekių kaina - 1.201,86 Lt), nors nuo prekių pateikimo jau praėjo daugiau kaip 30 dienų. Akivaizdu, jog ir už šią prekę pirkėjas tinkamai atsiskaityti vengia. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bendra pirkėjo UAB „Elkor" skolos suma pardavėjui UAB „Mazgas" sudaro 46.845,77 Lt. UAB „Mazgas" ne kartą ragino pirkėjo atstovus atsiskaityti už pirkėjui pateiktas prekes, tačiau jokių rezultatų nebuvo pasiekta. LR CK 6.210 str. 2 d. numato, jog tais atvejais, kai abi sutarties šalys yra privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju Sutarties 7.1.2 punktas numatė, jog už uždelsimą savalaikiai atsiskaityti pirkėjas pardavėjui privalo mokėti po 0,2% delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į pastarąją sutarties nuostatą, iš ieškovo priteistina 44664,88 Lt delspinigių. Be to, priteistinos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos (2011-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Mazgas“ prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ieškinyje savo reikalavimus grindžia 2010-06-10 pirkimo pardavimo Nr.53 sutarties 3.5,7.2.2. punktais. Sutarties 3.5 punkte nustatytos sutartinės netesybos, tačiau iš sutarties turinio ir minėto punkto formuluotės matyti, kad šalys susitarė dėl nuostatos, kurios turinys Sutarties kontekste suprantamas taip, kad atitinkamas netesybų dydis gali būti skaičiuojamas tokiu atveju, jei pardavėjas vėluoja pašalinti trūkumus ne ilgiau nei 15 kalendorinių dienų, o jei vėluojama ilgiau nei 15 kalendorinių dienų, pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti kita Sutarties leidžiama teisinės gynybos priemone - pavesti trečiajam asmeniui atitinkamus trūkumus pašalinti pardavėjo sąskaita (atitinkamai, bendroji sutarties šalių pareiga kooperuotis, nedidinti priešingos šalies nuostolių, elgtis sąžiningai ir protingai suponuoja, kad būtent taip pirkėjas ir turėtų elgtis, o ne dirbtinai didinti galimų nuostolių dydį skaičiuojant netesybas iki neapibrėžto termino). Toks minėtos nuostatos aiškinimas atitinka ne tik protingumo ir sąžiningumo principus, tačiau šalių tikrųjų ketinimų ir sutarties šalių interesų pusiausvyros reikalavimą, todėl ieškovo reikalavimai remiantis Sutarties 3.5 punktu iš atsakovo priteisti 63. 000 Lt yra nepagrįsti, nes ieškovas ne tik nepasinaudojo Sutarties 3.5 punkte numatyta teise pavesti trečiajam asmeniui pašalinti trūkumus, tačiau akivaizdžiai piktnaudžiavo savo tariamomis teisėmis, dirbtinai vilkindamas Sutarties vykdymą bei nesąžiningu elgesiu (neveikimu) didino galimų netesybų sumą. Atsakovas nesutinka su tuo, kaip ieškovas aiškina Sutarties 7.2.2 punkto nuostatas. Visų pirma, Sutarties 7.2.2 punkte šalys numatė sutartines netesybas, kurias susiejo su kelių aplinkybių daugėtu, t.y. pagal šį punktą turi būti nustatyta, kad pardavėjas (UAB „Mazgas") pažeidžia nustatytus prekių pristatymo terminus ir kad vėluojama pateikti prekes dėl savo kaltės. Būtent šių aplinkybių buvimas sudarytų pirkėjui galimybę taikyti Sutarties 7.2.2 punktą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas Sutartyje nustatytą pareigą pristatyti prekes įvykdė tinkamai, kad nėra nustatyta atsakovo veiksmų, kuriais būtų įrodyta jo (o ne ko nors kito) kaltė dėl termino pateikti prekes pažeidimo. Visų antra, Ieškovas reikalaudamas sumokėti netesybas pagal Sutarties 7.2.2 punktą remiasi tuo, kad pristatytų prekių dalis neatitiko techninių standartų. Atsakovas mano, kad ieškovas netinkamai aiškina Sutarties nuostatas. Sutarties 5.1 punkte nustatyta garantinio prekių aptarnavimo pareiga pardavėjui bei atsakomybė, t.y. per 10 d. turi pašalinti trūkumus. Sistemiškai aiškinant nurodytos Sutarties sąlygos aiškiai patvirtina, kad Sutarties šalys delspinigių mokėjimo prievolę numatė už prožektorių pristatymo, t.y. prekių perdavimo pirkėjui termino, kuris buvo apibrėžtas konkrečia data, pažeidimą. Ieškinio reikalavimai išimtinai grindžiami ne pardavėjo prievolės pristatyti prekes konkrečiu terminu pažeidimu, bet netinkamu pareigos užtikrinti prekių kokybę vykdymu (Sutarties 3.5 punktas). Tokiais atvejais teismų praktikoje pripažįstama, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo priteisti delspinigius remiantis atitinkamu Sutarties punktu bei jame nurodytomis sąlygomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-369/2009). Ieškovas remdamasis Sutarties 7.2.2 punktu reikalauja iš atsakovo priteisti aukščiau nurodytas sumas (viso 46. 404,37 Lt), tačiau į reikalaujamą priteisti sumą įtraukia pridėtinės vertės mokestį (PVM). Netesybos (bauda ar delspinigiai) nėra pripažįstami PVM objektu ir šaliai neiškyla prievolė sumokėti PVM valstybei, ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo PVM nuo ir taip netinkamai ir nepagrįstai priskaičiuotų sumų. Ieškovas atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis aplinkybėmis privalėjo būti. Ieškovo neveikimas pažeidžiant protingumo kriterijus sąlygoja tai, kad ieškovas pats prisidėjo prie nuostolių, kurių reikalauja, atsiradimo. Ieškovo elgesys, t.y. daugiau kaip penkių mėnesių delsimas nustatyti ir pranešti atitinkamų prekių neatitikimus, lėmė atsakovo negalėjimą tinkamai įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, todėl yra ir faktinis ir teisinis pagrindas (ieškovo kaltės laipsnis, forma, apimtis ir pan.) sumažinti arba visiškai atleisti atsakovą nuo atsakomybės. Atsakovas mano, kad Sutarties 3.5 punkte numatyta 1.000 Lt (vienas tūkstantis litų) netesybų suma (bauda) už kiekvieną pradelstą dieną, o Sutarties 7.2.2 punkte numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nepristatytų prekių dalies („laiku neatliktų darbų sumos") laikytinos neprotingai didelėmis netesybomis. Pagal byloje esančius duomenis, atsakovas laiku ir tinkamai pristatė bei pakeitė 22 vnt. prožektorių, kurie visiškai atitiko technines specifikacijas (likusius 44 vnt. sutaisė), taip iš dalies įvykdydamas savo sutartinę prievolę. Ieškovas reikalaudamas priteisti sutartines netesybas neatsižvelgia į šias aplinkybes. Ieškovas netesybas skaičiuoja ne nuo neva neįvykdytos prievolės proporcinės dalies, tačiau nuo visos atitinkamų prekių (įskaitant ir kokybiškų) sumos. Ieškovo reiškiami reikalavimai yra nepagrįsti, nes ieškovas praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių pareikšti, todėl atsakovas prašo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį.

5Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas UAB „Elkor“ prašo jį atmesti, nes 2011 06 14 atsiuntus darbų priėmimo perdavimo aktą, po jo gavimo ieškovas apmokėjo UAB „Mazgas“ likusią sumą, nesumokėtą pagal sutartį, todėl laiko, kad savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Laiko, kad ieškovai teisėtai delsė atsiskaityti su atsakovu, nes atsakovui įvykužius savo prievolę, ieškovas nedelsdamas įvykdė ir savo priešpriešinę prievolę.

6Trečiojo asmens „C L. S.“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą jam pranešta pasirašytinai.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinys netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010 m. tarp UAB “Mazgas” ir UAB “Elkor” buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 53, pagal kurią UAB “Mazgas” (pardavėja) įsipareigojo perduoti UAB “Elkor” (pirkėjas) prekes, kurių kiekis, kaina ir asortimentas nustatytas Komerciniame pasiūlyme, kuris yra priedas Nr. 1 prie šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, o UAB “Elkor” įsipareigojo priimti sutarties objektu esančias prekes ir užmokėti Sutartyje nustatytą kainą. Šia sutartimi pardavėjas įsipareigojo savo transportu pristatyti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn priede prie sutarties Nr. 1 nurodytas prekes iki 2010 06 21. Vadovaujantis Sutarties 3.1 p. nustatyta, kad prekių kokybė turi atitikti europinius standartus ir techninio projekto reikalavimus. P. P. priėmimo perdavimo aktą atsakovas ieškovui prekes pristatė 2010 08 04. Šiame akte buvo konstatuotya, kad pristatytų prekių – prožektorių kiekiai neatitinka sutarties specifikacijos, 64 vnt. HOT RESTRIKE lempos uždegikliai nefunkcionavo. Atlikus patikrą jie buvo grąžinti atsakovui. Tačiau atsakovas defektų šalinimą atliko nekokybiškai. L. V. K. UAB “Mazgas” gamybos meistras patvirtino, kad defektų šalinimą 2010 m. rugpjūčio mėnesį sutvarkyti nepavyko, tai buvo daroma per kelis kartus. Tai, kad šviestuvų defektų šalinimas vyko per kelis kartus patvirtino ir liudytojas J. Ž. - UAB “Elkor” darbų vadovas.

92011 01 21 atliekant bandomąjį jungimą` daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse Alytuje, adresu Naujoji g. 52, Kaunas, karšto paleidimo prožektoriai su H. R. keitikliu sugedo. Tai buvo užfiksuota 2011 01 21 Akte, kurį pasirašė ieškovo UAB “Elkor”, atsakovo UAB “Mazgas” ir UAB “Kortas” atstovai. (t.1, b.l. 14). Vadovaujantis Sutarties 5.1 p., ieškovas atsakovui nurodė trūkumus pašalinti per 10 dienų nuo pranešimo apie gedimą (t.1, b.l. 13). 2011 02 04 ieškovas atsakovui UAB “Mazgas” išsiuntė pretenziją dėl 2010 06 10 Sutarties pažeidimo. (t.1, b.l. 15). Atsakant į pretenziją atsakovas ieškovą informavo, kad likusių prožektorių specialius lempų lizdus (44 vnt) gamykla įsipareigojo pristatyti iki kovo 14 d. Atsakovas įsiapreigojo liusius lempų lizdus pakeisti per 2 darbo dienas.(t.1, b.l. 16). 2011 02 11 ieškovas atsakovui pareiškė pakartotinę pretenziją dėl sutarties nesilaikymo ir atsakovui buvo pasiūlyta atsakymą dėl susidariusios situacijos išsprendimo pateikti iki 2011 02 17.(t.1, b.l. 17). Atsakovas UAB “Mazgas” 2011 04 01 atliktų darbų perdavimo prįmimo aktu, kuris pasirašytas tik atsakovo, bei pažyma Nr. 238, atsakovas konstatavo, kad atlikti prožektorių defektų šalinimo darbai. Pakeista prožektorių su “Hot restrike” įrenginiu lempų lizdai aukštos įtampos 35kV- 44 komplektai.(t.1, b.l. 35,36). UAB “Elkor” 2011 04 08 pateikė atsakovui UAB “Mazgas” pretenziją, kuriame nurodė 2010 06 10 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.53 3.5 ir 7.2.2 sąlygų pažeidimus ir nurodymą kompensuoti patirto dydžio nuostolius. (t.2, b.l. 104-105). Taip pat 2011 06 13 UAB “Elkor” rašte atsakovui UAB “Mazgas” nurodė, kad pagal 2010 06 10 pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį visi įsipareigojimai atlikti, todėl prašo paruošti atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą, pagal kurį ieškovas atliks galutinį apmokėjimą už prekes, suma 45643.91 Lt ir apmokės iki 2011 04 27 d. PVM sąskaitą faktūrą MAZ Nr. 0020692, suma 1201.86 (t.2, b.l. 106). 2010 06 14 UAB “Mazgas” viensmeniškai pasirašytu atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu nurodo, kad pastebėti defektai 2011 01 21 64 vnt. Prožektoriuose, 2010 02 04 suremontuoti 20 vnt. Ir likę 44 vnt. Suremontuoti 2011 03 31 dieną. Prekės pagal S/F MAZ-0020692 Pirkėjui “Elkor” buvo pateiktos 2011 04 27. Taip pat nurodoma, kad UAB “Elkor” skolos likutis iš viso 46.845,77 Lt. (t.2, b.l. 107).

102010 m. birželio 10 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 3.5p. nurodyta, kad jei pardavėjas vėluoja nurodytu terminu pašalinti per garantinį laikotarpį nustatytus defektus (trūkumus), jis moka pirkėjui 1000,00 (vienas tūkstantis) litų dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną bei atlygina visas Pirkėjo išlaidas ir nuostolius patirtus šalinant defektus. Jei pardavėjas tokius defektus pašalinti vėluoja ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę pavesti trečiajam asmeniui tokius trūkumus pašalinti Pardavėjo sąskaita. Sutarties 7.2.2. p. nurodyta, kad pažeidęs šioje sutartyje nustatytus darbų vykdymo terminus dėl savo kaltės, pardavėjas moka Pirkėjui po 0,2 procentus dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų sumos už kiekvieną uždelsimo dieną.

11Ieškovas ieškinio pareiškimu prašė priteisti nuostolius atsakovui pažeidus minėtos sutarties 3.5 p ir 7.2.2 punktų reikalavimus.

12Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) CK 6.71 straipsnio 1 dalis.

13Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartin prievolę. Aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos gali būti teismo sumažintos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba nrtinkamo vykdymo. Netesybos gali būti sumažintos ir tuo atveju, kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). “Aiškiai per didelių” (“neprotingai didelių”) netesybų samprata įstatyme netskleista, ji plėtojama teismų praktikoje. Kasacinis teismas yra pasisakkęs, kad teismas įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotongai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2011).

14Ieškovas nurodo, kad atsakovas pagal Sutarties 3.5 p. 1000 Lt už kiekvieną praleistą dieną nuo 2011 01 29 ( pagal 2011 01 20 karšto prožektorių lempų uždegimo įrenginio gedimo aktą) iki 2011 03 16 d. ( pagal UAB “Mazgas” 2011 02 08 raštą) t.y. 47 dienos, iš viso 47000 Lt be PVM. Pagal 7.2.2. nuo 2010 08 19 iki 2011 03 16, t.y. 210 d.x 84846,72 Lt x 0,02 proc. Viso 35635,62 Lt be PVM (su PVM 43119,10 Lt.).

15Taip pat ieškovas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas UAB “Mazgas”, parduotų prekių defektus pašalino tik balandžio pradžioje, nors buvo įsipareogoję juos pašalinti iki koovo 16 d., pažeidimo terminą ieškovas skaičiuoja nuo 2011 03 16 iki 2011 04 01. Tai sudaro 16 dienų. Vadovaujantis ieškovo UAB “Elkor” 2011 04 08 pretenzija Nr. E-51 atsakovui UAB “Mazgas” pagal pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 punktų 3.5 bei 7.2.2 sąlygas pirkėjas UAB “ELkor” reikalauja kompensuoti: pagal 3.5 p. 1000 Lt už kiekvieną praleistą dieną nuo 2011 03 16 (pagal 2011 01 20 karšto prožektorių lempų uždegimo įrenginio gedimo aktą) iki 2011 04 01, t.y. 16 dienų, iš viso 16000 Lt be PVM. Pagal 7.2.2. nuo 2011 03 16 iki 2011 04 01 t.y. 16 d.x84846,72 Lt x 0,2 proc., viso 2715,10 Lt be PVM (su PVM 3285,27 Lt).

16Iš viso pagal ieškovo pateiktus paskaičiavimus atsakovas privalo kompensuoti 109.404,37 Lt ieškovo nuostolius.

17Teismas sprendžia, kad Sutarties 3.5 p. numatytos 1000 Lt netesybos už kiekvieną pradelstą dieną laikytinos nepagrįstai didelėmis. 1000 litų netesybų už kiekvieną pradelstą dieną, santykinai lyginant su bendra Sutarties kaina, sudaro 1,2 procento visos Sutartis kainos, atitinkamai apytiksliai 427 procentus metinių palūkanų. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas jokių finansinių sankcijų dėl atsakovo veiksmų nepatyrė. Todėl laikytina, kad ieškovo prašoma priteisti pagal Sutaries 3.5 p. 63000 Lt suma yra nepagrįstai didelė ir mažintina iki 10000 litų, laikytina, kad ši suma yra pakankamo dydžio kompensacija ieškovui.

18Sutarties 7.2.2 punkte šalys numatė sutartines netesybas, kuris susiejo su keliomis aplinkybėsmis, t.y. pagal šį punktą turi būti nustatyta, kad pardavėjas UAB “Mazgas” pažeidžia nustatytus prekių pristatymo terminus ir kad vėluojama pateikti prekes dėl savo kaltės. Byloje nustatyta, kad šalims suderinus ir ieškovui sutikus atitinkamos prekės buvo pristatytos 2010 m. rugpjūčio 4 d.. Ieškovas pasinaudojo Sutartis 1.3 punkte numatyta savo teise koreguoti prekių pristatymo terminus, todėl atsakovo naudai konkliudentiniais veiksmais bei žodiniu pritarimus nustatė galimą vėlesnį prekių pristatymo terminą, t.y. ne 2010 m. birželio 21 d., o 2010 m. rugpjūčio 4 d. Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo reiškiamų reikalavimų skaičiavimo terminai, t.y. galimų netesybų dydis yra pradedamas skaičiuoti nuo 2010 m. rugpjūčio 19 d.

19Ieškovas reikalaudamas sumokėti netesybas pagal Sutarties 7.2.2 punktą remiasi tuo, kad pristatytų prekių dalis neatitiko techninių standartų. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad ieškovas netinkamai aiškina Sutarties nuostatas. Sutarties 5.1 punkte nustatyta garantinio prekių aptarnavimo pareiga pardavėjui bei atsakomybė, t.y. per 10 d. turi pašalinti trūkumus. Sistemiškai aiškinant nurodytos Sutarties sąlygos patvirtina, kad Sutarties šalys delspinigių mokėjimo prievolę numatė už prožektorių pristatymo, t.y. prekių perdavimo pirkėjui termino, kuris buvo apibrėžtas konkrečia data, pažeidimą. Ieškinio reikalavimai išimtinai grindžiami ne pardavėjo prievolės pristatyti prekes konkrečiu terminu pažeidimu, bet netinkamu pareigos užtikrinti prekių kokybę vykdymu pagal Sutarties 3.5 punktą. Esant šioms bylos aplinkybėms darytina išvada, kad nėra nei teissinio nei faktinio pagrindo priteisti delspinigius remiantis Sutarties 7.2.2. punktu, todėl šioje dalyje ieškinio pareiškimas atmestinas.

20Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų

21Atsakovas priešieškinio pareiškimu prašė priteisti iš ieškovo 46846,10 Lt skolos už prekes bei pagal Sutarties 7.1.2. punktą už uždelsimą savalaikiai atsiskaityti nurodo, kad pirkėjas pardavėjui privalo mokėti po 0,2 procentus delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į šią sutarties nuostatą prašo iš ieškovo atsakovui priteisti 44664,88 Lt delspinigių.

22Pagal 2010 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 4.1 p. pirkėjas atsiskaito už prekes su pardavėju tokia tvarka: pristačius prekes 40 procentų, jei yra gaunamas apmokėjimas iš statytojo, bei pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Likusią dalį 60 procentų sumos per 60 dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos išrašymo dienos.

23Iš byloje esačios atsakovo pažymos (t.1. b.l.34) matosi, kad 2011 m. kovo 28 dienai ieškovas UAB “ELkor” skolingas atsakovui UAB “Mazgas” 45993,91 Lt. UAB “Elkor” apmokėjo už prekes ir atliktus darbus 160 000 Lt: 2010 08 05 – 50 000 litų, 2010 10 15 – 60 000 litų, 2010 12 10 – 50 000 litų. 2010 09 03 atsakovas UAB “Mazgas” išrašė PVM sąskaitą faktūrą apmokėti visą pinigų sumą pagal pirkimo-pardavimo sutartį (t.1, b.l. 73), nors pagal pirkimo pardavimo sutarties sąlygas ieškovas privalėjo amokėti 40 procentų pirkimo-pardavimo sutarties kainos. 2010 12 10 UAB “Elkor) atsakovui buvo sumokėjęs 160 000 litų. Ieškovo teigimu, kadangi atsakovas prekių defektų šalinimą atliko nelaiku ir nekokybiškai, todėl ieškovas nepilnai atsiskaitė su ieškovu. Netinkamos kokybės daikto perdavimas reiškia ,kad prievolė perduoti daiktą nebuvo tinkamai įvykdyta. Todėl atsakovui netinkamai įvykdžius dalį savo prievolės, ieškovas turėjo teisę sustabdyti prievolės vykdymą, t.y. atsisakyti sumokėti dalį perkamų lempų kainos. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir pateiktų dokumentų ieškovas UAB “Elkor” ne kartą pareiškė pretenzija atsakovui dėl perduotų lempų trūkumų. Atsakovui bivo pasiūlyta išspręsti susidariusią situaciją iki 2011 01 28. Vadovaujantis Sutarties 5.1 p., nurodytieji trūkumai atsakovo lėšomis turėjo būti pašalinti per 10 dienų, tačiau nurodytu terminu trūkumai nebuvo pašalinti. 2010 06 14 UAB “Mazgas” vienasmeniškai pasirašytu atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu nurodo, kad pastebėti defektai 2011 01 21 64 vnt. Prožektoriuose, 2010 02 04 suremontuoti 20 vnt. Ir likę 44 vnt. Suremontuoti 2011 03 31 dieną. Prekės pagal S/F MAZ-0020692 Pirkėjui “Elkor” buvo pateiktos 2011 04 27. Taip pat nurodoma, kad UAB “Elkor” skolos likutis iš viso 46.845,77 Lt. (t.2, b.l. 107). Gavus šį dokumentą ieškovas atsakovui sumokėjo likusią sumą, nesumokėtą pagal sutartį, todėl laikytina, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Iš išdėstytų duomenų darytina išvada, kad ieškovas nepažeidė teisės sustabdyti savo prievolės vykdymą tinkamo įgyvendinimo sąlygų, šia savigynos forma naudojosi sąžinigai, dėl to teisėtai uždelsė atsiskaityti su atsakovu. Atsakovui tinkamai įvykdžius savo prievolę, ieškovas nedelsdamas įvykdė savo priešpriešinę prievolę, todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nėra pagrindo priteisti iš ieškovo ir delspinigius. Atsakovo priešieškinio pareiškimas netenkintinas.

24Sutinkamai su CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Iš byloje esančių duomenų (t.2, b.l. 108-110) matosi, kad ieškovas UAB “Elkor” turėjo 5000 litų atstovavimo išlaidų, o UAB “Mazgas” – 26999,42 Lt. Remiantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 02 02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino uųžmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomenmdacijų 2 p. išvardintus kriterijus teismas sprendžia, atsakovo UAB “Mazgas” turėtos 26999,42 Lt išlaidos viršija rekomenduojamo priteisti maksimalius užmokesčio dydžius, todėl priteistinas UAB “Mazgas” atstovavimo išlaidas mažina. Kadangi ieškovo ieškinio reikalavimas patenkintas apie 11 procentų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 550 turėtų atstovavimo išlaidų, o iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai skaičiuojant nuo 5000 Lt , t.y. 89 procentai – 4450 litų.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

27Priteisti iš UAB „Mazgas“ į.k. 133113177 ieškovui UAB „Elkor“ į.k. 302328792 10000 (dešimt tūkstančių) litų nuostolių atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. kovo 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 300 litų sumokėto žyminio mokesčio bei 550 litų turėtų atstovavimo išlaidų.

28Priteisti iš UAB „Elkor“ į.k. 302328792 atsakovui UAB „Mazgas“ į.k. 133113177 4450 litų turėtų atstovavimo išlaidų.

29Priteisti iš UAB „Elkor“ į.k. 302328792 133,05 Lt, o iš UAB „Mazgas“ į.k. 133113177 16,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Simonai... 2. ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 109... 3. Atsakovas UAB „Mazgas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iš... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Mazgas“ prašo ieškinį atmesti,... 5. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas UAB „Elkor“ prašo jį atmesti,... 6. Trečiojo asmens „C L. S.“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą jam... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priešieškinys netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010 m. tarp UAB “Mazgas” ir UAB... 9. 2011 01 21 atliekant bandomąjį jungimą` daugiafunkciniame sporto ir pramogų... 10. 2010 m. birželio 10 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 3.5p. nurodyta, kad... 11. Ieškovas ieškinio pareiškimu prašė priteisti nuostolius atsakovui... 12. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 13. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 14. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pagal Sutarties 3.5 p. 1000 Lt už kiekvieną... 15. Taip pat ieškovas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas UAB... 16. Iš viso pagal ieškovo pateiktus paskaičiavimus atsakovas privalo kompensuoti... 17. Teismas sprendžia, kad Sutarties 3.5 p. numatytos 1000 Lt netesybos už... 18. Sutarties 7.2.2 punkte šalys numatė sutartines netesybas, kuris susiejo su... 19. Ieškovas reikalaudamas sumokėti netesybas pagal Sutarties 7.2.2 punktą... 20. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų... 21. Atsakovas priešieškinio pareiškimu prašė priteisti iš ieškovo 46846,10... 22. Pagal 2010 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 53 4.1 p.... 23. Iš byloje esačios atsakovo pažymos (t.1. b.l.34) matosi, kad 2011 m. kovo 28... 24. Sutinkamai su CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš UAB „Mazgas“ į.k. 133113177 ieškovui UAB „Elkor“ į.k.... 28. Priteisti iš UAB „Elkor“ į.k. 302328792 atsakovui UAB „Mazgas“ į.k.... 29. Priteisti iš UAB „Elkor“ į.k. 302328792 133,05 Lt, o iš UAB „Mazgas“... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...