Byla 2A-369/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant: ieškovo atstovui A. G., atsakovo atstovams V. R., adv. Aušrai Bračiulienei, adv. Petrui Labanauskui, trečiojo asmens atstovui adv. Arūnui Juodžiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys, o atsakovo priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-424-565/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo nutraukta, avanso grąžinimo ir nuostolių atlyginimo (trečiasis asmuo byloje pagal ieškinį uždaroji akcinė bendrovė „Nordea Finance Lithuania“) bei pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“, atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance Lithuania“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir reikalavimo perleidimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20051074, sudarytą tarp trečiojo asmens UAB „Nordea Finance Lithuanian“, atsakovo UAB „Mechanika“ ir ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“, nutraukta nuo 2007 m. birželio 5 d.; 2) priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1 345 200 Lt avansą, sumokėtą pagal 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat 106 123,57 Lt nuostolių atlyginimą; 3) įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ pasiimti ožinį kraną su magnetine traversa iš ieškovo teritorijos; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Mechanika“ priešieškiniu ieškovui AB „Vakarų laivų gamykla“ ir atsakovui UAB „Nordea Finance Lithuania“ prašė: 1) pripažinti 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20051074, sudarytos tarp UAB „Nordea Finance Lithuania“, UAB „Mechanika“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“, nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu; 2) pripažinti negaliojančiu UAB „Nordea Finance Lithuania“ reikalavimo perleidimą ieškovui AB „Vakarų laivų gamykla“ pagal 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20051074 nuo 2007 m. birželio 6 d.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį patenkino – pripažino 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20051074, sudarytą tarp UAB „Mechanika“, UAB „Nordea Finance Lithuania“ ir AB „Vakarų laivų gamykla“, nutraukta nuo 2007 m. birželio 5 d., priteisė ieškovui iš UAB „Mechanika“ 1 345 200 Lt avansą, sumokėtą pagal 2006 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį, 106 123,57 Lt nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas įpareigojo UAB „Mechanika“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiimti iš AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos ožinį kraną su magnetine traversa. Teismas atsakovo UAB „Mechanika“ priešieškinį atmetė.

6Sprendime nurodyta, kad byloje buvo atlikta krano techninė ekspertizė ir nustatyta, jog kranas turi trūkumų, dėl kurių jis negali būti eksploatuojamas. Nustatyti žymūs krano trūkumai, atsiradę dėl atsakovo kaltės, turintys įtakos krano darbui ir saugumui: neteisinga dalies krano ratų geometrija, netinkamai įrengtas krovinių vežimėlio kelias, netinkama krovinių vežimėlio ratų konstrukcija. Ta aplinkybė, kad VšĮ Technikos priežiūros tarnyba 2006 m. rugsėjo 4 d. patikrinimo metu pripažino kraną tinkamu naudoti, nepaneigia ekspertizės išvadų apie krano trūkumus. Teismo posėdžio metu ekspertas paaiškino, kad ekspertizės metu nustatyti trūkumai išryškėjo per tam tikrą laikotarpį, todėl 2006 m. rugsėjo 4 d. patikrinimo metu galėjo būti neakivaizdūs. Teismo įsitikinimu, atsakovas pardavė ieškovui kraną su trūkumais, dėl kurių jo eksploatacija negalima. Teismas sprendė, kad netinkamos kokybės krano pardavimas yra esminis pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimas, todėl ieškovas turėjo pagrindą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties.

7Apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo padavė atsakovas UAB „Mechanika“. Be kitų skunde išdėstytų argumentų, kuriais grindžiamas teismo sprendimo neteisėtumas ir nepagrįstumas, apeliantas nurodė ir tai, kad kokybiško krano perdavimo ieškovui eksploatuoti fakto vienas iš įrodymų yra Technikos priežiūros tarnybos 2006 m. rugsėjo 4 d. techninio patikrinimo ataskaita, kurioje nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nevertino. Pasak apelianto, teismas netinkamai įvertino byloje paskirtos ekspertizės išvadas, nes jos taip pat patvirtina, kad atsakovo pagamintas kranas atitiko keliamus reikalavimus ir buvo tinkamas eksploatuoti. Apeliantas akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, kad atsakovas pardavė ieškovui kraną su esminiais trūkumais, prieštarauja minėtai VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2006 m. rugsėjo 4 d. techninio patikrinimo ataskaitai, kurioje nurodyta, jog kranas yra tinkamas eksploatuoti.

8Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka paaiškėjo, kad būtina papildomai patikrinti aplinkybes, kuriomis grindžiami priešingi pagal turinį šalių argumentai dėl atsakovo perduoto ieškovui krano techninės būklės krano perdavimo momentu bei trūkumų, išryškėjusių krano eksploatacijos metu, kilmės.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 VšĮ Technikos priežiūros tarnybai suteikti įgaliojimai tikrinti visų grupių, kategorijų ir parametrų potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginių) techninę būklę. Vykdydami įrenginių priežiūrą, VšĮ Technikos priežiūros tarnybos (toliau tekste – TPT) specialistai ekspertai, be kita ko, atlieka įrenginių techninius patikrinimus pradedant juos naudoti ir naudojimo metu, vertina jų techninę būklę ir teikia išvadas įrenginių savininkams dėl nurodytų įrenginių tinkamumo naudoti. Šalių sudarytos 2005 m. lapkričio 4 d. rangos sutarties Nr. 35/306 2.3 ir 4.4 punktuose buvo numatyta krano pardavėjo pareiga kraną priduoti TPT ekspertui. Sutarties 6.1 punkte įtvirtinta pardavėjo pareiga garantuoti, kad krano ir jame panaudotų medžiagų bei gaminių kokybė atitinka kranų gamybai keliamiems techninių sąlygų reikalavimams, suderintiems su pirkėju krano pagrindinių mazgų brėžiniams ir TPT reikalavimams. Atsakovo pagamintas ieškovui kranas pagal TPT eksperto V. R. 2006 m. rugsėjo 4 d. techninio patikrinimo ataskaitą buvo pripažintas tinkamu naudoti. Ataskaitoje nurodyta, kad patikrinime dalyvavo ir ieškovo darbuotojas A. S.. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad ta aplinkybė, jog kraną TPT pripažino tinkamu naudoti, nepaneigia po dviejų metų atliktos krano techninės ekspertizės išvadoms apie krano trūkumus. Remdamasis šios ekspertizės išvadomis pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad atsakovas pardavė ieškovui kraną su trūkumais, dėl kurių jo eksploatacija negalima. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aplinkybės, susijusios su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, tirtinos papildomai. Kaip jau minėta, sudarydamos sutartį dėl krano pagaminimo, sumontavimo ir jo pardavimo ieškovui, šalys numatė, kad pardavėjas turės garantuoti, jog gaminys atitiks TPT keliamiems reikalavimams. Tokios garantijos patvirtinimas turėjo būti vykdomas per sutartyje numatytą sumontuoto krano perdavimo TPT patikrai procedūrą, kas ir buvo atliekama. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad TPT ekspertas L. K. atliko techninę patikrą dar ir šio krano gamybos procese (t. 2, b. l. 23). Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad ieškovo 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu sudaryta komisija krano techninių parametrų atitikimui patikrinti nepriėmė krano, nes jau iš pat pradžių kilo įtarimų dėl krano konstrukcijos geometrijos trūkumų, o vėliau išryškėjo ir kiti defektai. Ieškovo dublike (t. 1, b. l. 127-128), be kita ko, rašoma, kad TPT ekspertas tikrino krano techninę būklę ir nieko nenustatė, todėl ieškovas abejoja, ar ši įstaiga pakankamai išsamiai tikrino krano techninę būklę. Vienas iš ekspertų, atlikusių teismo paskirtą krano techninę ekspertizę, pirmosios instancijos teisme aiškino, kad TPT nustatė, jog kranas yra tinkamas eksploatuoti, tačiau tikrinant tokį didelį kraną galima kažko ir nepastebėti, kranai tikrinami periodiškai, todėl kas nepastebima per vieną patikrinimą, per kitą – būtinai pamatoma (t. 3, b. l. 28). Įvertindamas tokius eksperto paaiškinimus, pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuose nurodė, kad ekspertizės metu nustatyti trūkumai išryškėja per tam tikrą laikotarpį ir padarė prielaidą, jog TPT atlikto 2006 m. rugsėjo 4 d. techninio patikrinimo metu šie trūkumai galėjo būti neakivaizdūs.

10Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad būtina išaiškinti aplinkybes, ar krano gamybos, jo sumontavimo bei parengimo ir paleidimo eksploatacijai momentu TPT specialistai turėjo, be kita ko, tikrinti ir įvertinti krano konstrukcijų surinkimo kokybę, ypač kiek tai susiję su krano ratų bei kitų sudedamųjų dalių geometriniais parametrais. Ši aplinkybė reikšminga jau vien dėl tos priežasties, kad kaip nurodyta ieškinyje, ieškovo atstovams, paskirtiems dalyvauti krano priėmimo ir perdavimo procedūroje, jau iš pat pradžių buvo kilęs ir jų fiksuojamas įtarimas dėl krano konstrukcijos geometrijos trūkumų. Pastebėtina, kad TPT techninio patikrinimo ataskaitą pasirašė tuo metu ieškovo Turto valdymo tarnyboje kranų priežiūros meistro ir remonto inžinieriaus pareigas ėjęs A. S., kuris yra pasirašęs šios tarnybos parengtame krano perdavimo – priėmimo akte (t. 1, b. l. 23-25). Tikslinga išsiaiškinti, kokias konkrečias funkcijas krano patikrinimo procedūrų metu atliko šis asmuo, pasirašęs ant dokumento, patvirtinančio krano tinkamumą naudoti.

11Dėl aukščiau nurodytų priežasčių atnaujinamas bylos nagrinėjimas iš esmės. Siekiant išsamiai išsiaiškinti šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, pavestina atsakovui imtis priemonių dėl krano techninio patikrinimo, atlikto jo gamybos metu, dokumentų pateikimo teismui, taip pat šaukti į teismo posėdį liudytojais TPT ekspertus L. K., V. R. bei TPT 2006 m. rugsėjo 4 d. techninio patikrinimo ataskaitoje pasirašiusį A. S..

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 157, 256, 302 straipsniais,

Nutarė

13atnaujinti bylos apeliacine tvarka nagrinėjimą iš esmės.

14Pavesti atsakovui UAB „Mechanika“ imtis priemonių, kad teismui būtų pateikta 2006 m. rugpjūčio 21 d. ožinio krano, gamyklinis Nr. 208 techninio patikrinimo gamybos metu ataskaita Nr. 07-76-118. Šaukti į teismą šią ataskaitą parengusį VšĮ Technikos priežiūros tarnybos ekspertą L. K..

15Šaukti į teismą VšĮ Technikos priežiūros tarnybos ekspertą V. R. ir A. S., pasirašiusius 2006 m. rugsėjo 4 d. ožinio krano, gamyklinis Nr. 208, techninio patikrinimo ataskaitą Nr. 06-61-368.

16Paskirti teismo posėdį 2009 m. rugsėjo 22 d., 900 val.

Proceso dalyviai
Ryšiai