Byla 2A-1357-603/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūros Marijos Strumskienės ir Eglės Surgailienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas V. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovės 229 948,66 Eur turtinės žalos atlyginimo, 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. 2.

6Nurodė, jog Kauno apylinkės teismo 2017-11-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-28892-920/2017 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-21760-2017-6) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant priverstinį vykdymo procesą vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/01333 bei hipoteka įkeisto buto, kurio unikalus Nr. ( - ) varžytynes. Ieškovo teigimu, tokiu būdu buvo pažeistas ekonomiškumo principas ir šalių interesų pusiausvyra, kadangi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir Kauno apylinkės teismo 2019-02-25 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-21760-2017-6), kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, jam buvo padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala, atimant teisę atgauti 28 100 Eur skolą, kurios skolininkas Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-28892-920/2017 neginčijo, bei delspinigius. Ieškovo teigimu, tam, kad susipažintų su nagrinėjamos bylos medžiaga, turėjo naudotis internetu, nepaisant to, kad jis nesutiko su naudojimosi LITEKO sistema sąlygomis. Pažymėjo, kad Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-28892-920/2017 nebuvo tenkinti ieškovo teikti skundas ir prašymas dėl nuostolių atlyginimo, o prašymą dėl nuostolių atlyginimo išnagrinėjus tik po kelių mėnesių, ieškovui buvo padaryta 229 948 Eur turtinė žala ir neturtinė žala, kurią ieškovas vertina 10 000 Eur suma. Neturtinę žalą grindė patirtais fiziniais skausmais, dvasiniais išgyvenimais, nepatogumais, depresija, pažeminimu, reputacijos pablogėjimu, bendravimo galimybių sumažėjimu. Pažymėjo, jog neteko galimybės dirbti pagal verslo liudijimą, teikti tiek turtinę, tiek neturtinę paramą savo dukrai, laimėti kitas bylas, kuriose dalyvauja ieškovas. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė taikyti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi atsakovės atstovė, pateikusi prašymą bylą nagrinėti atsakovės atstovei nedalyvaujant, neatvyko į teismo posėdį. 3.

7Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad žala, padaryta teismo ar teisėjo nagrinėjant civilines bylas, atlyginama valstybės tik esant visoms deliktinės atsakomybės sąlygoms - žalai ir nuostoliams, neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui ir kaltei. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju esminis dalykas yra teisėjo kaltės klausimas, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, įrodančių teismo ar teisėjo veiksmų neteisėtumą ir kaltę, o ieškovo argumentai dėl Kauno apylinkės teismo teisėjo Lino Baublio priimtų procesinių sprendimų civilinėje byloje Nr. e2-28892-920/2017 nelaikytini neteisėtais. Atsakovės atstovės teigimu, taip pat būtina nustatyti ar egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp konstatuotų valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir ieškovo patirtos žalos, tačiau ieškovo nurodomos žalos atsiradimo aplinkybės sąsajumo su teismo neteisėtais veiksmais nepatvirtina. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo ieškinys tikslintas remiantis neįsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2019-02-25 sprendimu, dėl kurio pateiktas paties ieškovo apeliacinis skundas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

94.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinio netenkino, priteisė iš ieškovo V. J. valstybės naudai 26,29 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (t. 7., b. l. 73-78). 5.

11Teismas, įvertinęs Kauno apylinkės teisme iškeltos civilinės bylos Nr. e2-3600-920/2019 procesą, nenustatė, jog bylą nagrinėjęs teisėjas vilkino procesinių klausimų išsprendimą. Pažymėjo, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones priimta 2017-11-06, šalys apie priimtą nutartį buvo informuotos ir įgijo teisę, nesutikdamos su teismo procesiniu sprendimu, įstatymo nustatytu terminu ir tvarka, nutartį skųsti atskiruoju skundu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 151 straipsnis). Teismas nustatė, jog ieškovas pirmąjį dokumentą teismui pateikė tik 2018-01-02; jo nuo 2018-01-02 iki 2018-03-12 Kauno apylinkės teismui teikti dokumentai savo turiniu nebuvo atskiraisiais skundais (CPK 111 straipsnis, 80 straipsnio 2 dalis) dėl Kauno apylinkės teismo 2017-11-06 nutarties, ką patvirtino ir ieškovas 2018-03-12 teismui pateiktu dokumentu, kurio registracijos Nr. DOK – 28294, prašydamas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Taip pat nustatė, jog ieškovo pateiktas dokumentas DOK-27075, kurio turinys leido šį dokumentą laikyti teismui teikiamu prašymu dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, užregistruotas 2018-03-08, prašymas buvo tikslinamas 2018-03-13 papildomu prašymu DOK-28982, 2018-03-14 prašymu DOK-293367; prašymai išnagrinėti Kauno miesto apylinkės teismo 2018-03-15 nutartimis. 6.

12Pažymėjo, jog Kauno apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019 buvo ginčijamas vykdomasis dokumentas – notaro įrašas, kurio pagrindu atliekamas išieškojimas vykdymo procese, ir sprendė, jog dėl ginčo dalyko nėra pagrindo daryti išvadą, kad priėmęs 2017-11-06 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėjas pažeidė teisės aktų reikalavimus ar nukrypo nuo teismų praktikos. Taip pat teismas nesutiko su ieškovo argumentais, jog teismas neturėjo teisės pritaikyti tokios laikinosios apsaugos priemonės, kuri yra pritaikyta 2017-11-06 nutartimi, kadangi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintą reglamentavimą. Be to, tiek Kauno apylinkės teismo 2018-03-15 nutartys, tiek 2019-02-25 sprendimas buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, ieškovo atskirieji ir apeliacinis skundai buvo netenkinti, konstatuojant, jog nenustatyta procesinės teisės normų pažeidimų. 7.

13Teismo vertinimu, Kauno apygardos teismui instancine tvarka patikrinus Kauno apylinkės teismo 2018-03-15 nutarčių ir 2019-02-25 sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, palikus šiuos procesinius dokumentus nepakeistus, vien tik ieškovo nesutikimas su atliktu įrodymų vertinimu, teisės normų aiškinimu ir taikymu bei jo nepasitenkinimas galutiniu nagrinėtos bylos rezultatu, nesudaro pagrindo konstatuoti neteisėtų teismo ir (ar) teisėjo veiksmų. 8.

14Ieškovo argumentus, jog dalyvavimas Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-3600-920/2019 nagrinėjime, ieškovui trukdė įgyvendinti savo teises kitose teismuose nagrinėjamose bylose, atmetė kaip nepagrįstus, pažymėdamas, jog nepriklausomai nuo to, keliose bylose asmuo yra proceso dalyvis, jis privalo visose bylose vykdyti procesines pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. 9.

15Sprendė, jog su procesinių dokumentų teikimu teismui, elektroninės formos dokumentų poveikiu ieškovo sveikatai ieškovo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti neteisėtų teismo ir (ar) teisėjo veiksmų. Pažymėjo, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškovui ne kartą buvo išaiškintos teisės normos, įtvirtintos CPK 1751 straipsnyje, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-12-13 įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintame Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos apraše, jų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-580-464/2018, Kauno apygardos teismo 2019-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2132-180/2019, Lietuvos apeliacinio teismo 2020-01-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-233-464/2020). 10.

16Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad nagrinėjant Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-3600-920/2019 buvo pažeistos jo teisės, o aplinkybė, jog ieškovo netenkina instancine tvarka peržiūrėti įsiteisėję procesiniai sprendimai, nesudaro pagrindo konstatuoti teismo ar nagrinėjusio bylą teisėjo neteisėtus veiksmus. Kadangi nenustatyti neteisėti veiksmai, nėra pagrindo konstatuoti ir kaltės, dėl ko negalimas ir nuostolių (žalos) atlyginimo priteisimas. 11.

17Teismas nenustatė atsakovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, todėl netenkino ieškovo prašymo dėl baudos atsakovei skyrimo. Pažymėjo, jog atsakovė įstatymo nustatytais terminais ir tvarka pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, išdėstydama atsikirtimus į ieškovo reikalavimus, pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje atsakovės atstovui nedalyvaujant, todėl toks atsakovo procesinis sprendimas negali būti vertinamas kaip pasinaudojimas procesine teise nesąžiningai ar veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

18III. Apeliacinio skundo argumentai

1912.

20Ieškovas pateiktu apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jį patenkinti. 13.

21Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes bei deliktinės atsakomybės sąlygas, taip pat netinkamai taikė procesinės teisės normas. Pažymi, jog dėl paskirtų baudų ir persekiojimo, sukeltų pergyvenimų, psichologinės įtampos pablogėjo sveikata, kadangi sutriko miegas, atsirado skausmas krūtinėje, pakilo kraujo spaudimas. Nurodo, jog taip pat daug rengėsi teismo posėdžiams kitose civilinėse ir baudžiamojoje byloje, rengė daug procesinių dokumentų, tačiau teismai sistemingai pažeidinėjo apelianto teises į informaciją, susipažinimą su bylų medžiaga. 14.

22Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2415.

25Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. 16.

26Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacinio skundo ribose, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. 17.

27Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007 ir kt.). Todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Dėl bylos esmės 18.

28Byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo už žalą, galimai padarytą neteisėtais teismo (teisėjo) veiksmais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnio 2 dalis). 19.

29Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) bei ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme 2017-11-02 gauto ieškovo M. M. ieškinio atsakovui V. J. (ieškovui nagrinėjamoje byloje) dėl skolinio įsipareigojimo nustatymo ir delspinigių sumažinimo, pagrindu iškelta civilinė byla Nr. e2-3600-920/2019 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-21760-2017-6). Teismo 2017-11-06 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdyti antstolio S. U. vykdymo veiksmai, vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/01333 iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-28892-920/2017 (vėlesni bylos numeriai – Nr. e2-2555-920/2018 ir Nr. e2-3600-920/2019; T. 1, b. l. 23). Iš civilinės bylos Nr. e2-3600-920/2019 kortelės teismų informacinėje sistemoje LITEKO matyti, jog ieškovas teikė 2018-03-08 prašymą (registruotas DOK-27075), prašydamas užtikrinti nuostolius, jį papildė 2018-03-13 pateiktu papildomu prašymu DOK-28982, kurį vėlgi papildė 2018-03-14 prašymu DOK-293367. Taip pat atsakovas 2018-03-09 pateikė atsiliepimą į ieškinį (registruotas dokumentas DOK-27273) bei atsiliepimo priedus (DOK-27320, DOK-27351, DOK27357), kurie priimti teisėjo rezoliucija. Matyti, jog ieškovas 2018-03-12 į civilinę bylą Nr. e2-3600-920/2019 pateikė dokumentą (registruotas DOK-28294), kuriuo pateiktas atskirasis skundas dėl 2017-11-06 nutarties bei nurodytos priežastys, kurios, ieškovo nuomone, turėjo įtakos termino atskirajam skundui paduoti praleidimui. Teismas ieškovo prašymus išsprendė 2018-03-15 nutartimis, kurių viena buvo atmestas prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo, įpareigojimo atlyginti nuostolius ir baudos skyrimo; kita – atmestas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakyta priimti atskirąjį skundą; nutartys peržiūrėtos apeliacine tvarka, Kauno apygardos teismo 2018-04-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-941-480/2018 paliekant skundžiamas nutartis nepakeistomis. Taip pat nustatyta, jog Kauno apylinkės teismo 2019-02-25 sprendimu civilinė byla Nr. e2-3600-920/2019 išnagrinėta, ieškinį patenkinant iš dalies; pirmosios instancijos teismo sprendimas peržiūrėtas apeliacinės instancijos teisme, Kauno apygardos teisme priėmus 2020-01-23 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-34-413/2020, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o atsakovo (nagrinėjamoje byloje) V. J. skundas atmestas. 20.

30Apeliantas įrodinėja, jog Kauno apylinkės teismo priimtais procesiniais sprendimais civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2020 jam padaryta turtinė ir neturtinė žala, kadangi Kauno apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-3600-920/2019, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti vykdymo veiksmai, o teismas netenkino apelianto prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir išnagrinėjęs civilinę bylą tenkino iš dalies ieškinio reikalavimus, dėl ko apeliantas neteko galimybės iš skolininko gauti 2000 Eur bei sutartyje numatyto dydžio delspinigius. Taigi apeliantas iš esmės nesutinka su procesiniais veiksmais, atliktais Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019. 21.

31CK 6.272 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Tačiau pažymėtina, kad CK 6.272 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata negali būti suprantama ir taikoma kaip priemonė siekiant pakeisti įsiteisėjusį teismo sprendimą (nutartį) ar kvestionuoti kitoje civilinėje byloje nustatytas aplinkybes bei teismo padarytas išvadas, kadangi įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis įsakymas ar nutarimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis), o aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai), neturi būti įrodinėjamos iš naujo (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Be to, sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys nebegali iš naujo kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Taigi teismo sprendimo ar nutarties teisėtumas ir pagrįstumas negali būti kvestionuojamas kitaip kaip instancine tvarka. 22.

32Žala minėtos normos prasme turi būti sukelta neteisėtais veiksmais, atliktais vykdant teisingumą, o teisingumo vykdymas aptariamos normos kontekste apima ne tik bylos nagrinėjimą, bet ir atitinkamo sprendimo priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2011). Pagal kasacinio teismo praktiką ieškovui, reikalaujančiam atlyginti tokio pobūdžio žalą, tenka pareiga įrodyti teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš nurodytų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2009; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2010; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634/2013; kt.). 23.

33Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo Kauno apylinkės teismo veiksmų, priimant procesinius sprendimus civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019, laikyti neteisėtais ir sudarančiais prielaidas valstybės civilinei atsakomybei kilti. Pažymėtina, kad vien tik apeliantui priimti nepalankūs procesiniai sprendimai savaime negali būti laikomi neteisėtais teismo veiksmais. Kaip jau buvo minėta, pagal aukštesniųjų teismų formuojamą praktiką ginčo klausimais, siekiant žalos atlyginimo dėl neteisėtų teismo veiksmų, būtina įrodyti, kokias teisės aiškinimo ar įstatymo taikymo klaidas padarė teismas. Kaip jau buvo nurodyta nutarties 19 punkte, konstatuojant nustatytas faktines aplinkybes, Kauno apylinkės teismo priimti procesiniai sprendimai, tarp jų ir Kauno apylinkės teismo 2019-02-25 sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies, buvo patikrinti apeliacine tvarka. Kauno apylinkės teismo 2019-02-25 sprendimas įsiteisėjęs Kauno apygardos teismui priėmus 2020-01-23 nutartį, kuria apeliacinis skundas atmestas, o sprendimas paliktas nepakeistas. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo reikalavimas. CPK 182 straipsnio 2 punkto ir 279 straipsnio 4 dalies normos, kurios yra teismo sprendimo privalomumo individualios bylos atžvilgiu išraiška, taip pat draudžia teismui nepripažinti prejudicinių faktų, t. y. nepripažinti aplinkybių, kurios buvo nustatytos įsiteisėjusiais teismų sprendimais kitose civilinėse ar administracinėse bylose, įrodytomis (CPK 182 straipsnio 2 punktas) ar iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus bei iš naujo analizuoti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). 24.

34Iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio ir bylos faktinių aplinkybių nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė kiekvieną apelianto nurodomą procesinį veiksmą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-3600-920/2019, galimai nulėmusį apeliantui padarytą žalą, įvertino kiekvieną procesinį veiksmą, spręsdamas dėl jo (ne)teisėtumo, kiek tai leidžiama pagal proceso teisės normas, nekvestionuojant ir iš naujo nevertinant priimtų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, ir pagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė neteisėtų teismo ir (ar) teisėjo veiksmų. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, todėl atsakovei nekyla pareiga ieškovui atlyginti žalą (CK 6.272 straipsnis). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nenustačius bent vienos iš sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, nėra pagrindo pasisakyti dėl kitų sąlygų, juo labiau, kad nesant neteisėtų veiksmų, negali būti ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. 25.

35Pažymėtina, kad dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo spręsti ir dėl apelianto įrodinėjamos neturtinės žalos atlyginimo. 26.

36Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija be kita ko taip pat pažymi, jog apelianto argumentai dėl skundžiamu sprendimu netinkamai įvertintų faktinių aplinkybių, netinkamo procesinės ir materialinės teisės normų vertinimo yra tik deklaratyvaus pobūdžio, kadangi apeliaciniame skunde apskritai nedetalizuojami ir nepagrindžiami argumentai, o remiamasi kitomis išnagrinėtomis (nagrinėjamomis) tiek civilinėmis, tiek baudžiamosiomis bylomis, kurios apskritai nėra susijusios su nagrinėjamos bylos dalyku. 27.

37Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jų analizė neturėtų jokios įtakos nagrinėjamos bylos rezultatui. Kaip nurodoma teismų praktikoje, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Dėl bylos procesinės baigties 28.

38Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino visas teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias valstybės atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl teisėjų (teismų) neteisėtų veiksmų. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme 29.

39CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantei neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). 30.

40Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nutarė

42ieškovo (apelianto) V. J. apeliacinio skundo netenkinti.

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas V. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė... 6. Nurodė, jog Kauno apylinkės teismo 2017-11-06 nutartimi civilinėje byloje... 7. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 4.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinio... 11. Teismas, įvertinęs Kauno apylinkės teisme iškeltos civilinės bylos Nr.... 12. Pažymėjo, jog Kauno apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr.... 13. Teismo vertinimu, Kauno apygardos teismui instancine tvarka patikrinus Kauno... 14. Ieškovo argumentus, jog dalyvavimas Kauno apylinkės teismo civilinės bylos... 15. Sprendė, jog su procesinių dokumentų teikimu teismui, elektroninės formos... 16. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad nagrinėjant Kauno miesto... 17. Teismas nenustatė atsakovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, todėl... 18. III. Apeliacinio skundo argumentai... 19. 12.... 20. Ieškovas pateiktu apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 21. Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 22. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 15.... 25. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 26. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 27. Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra... 28. Byloje kilo ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo už žalą,... 29. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Lietuvos Respublikos... 30. Apeliantas įrodinėja, jog Kauno apylinkės teismo priimtais procesiniais... 31. CK 6.272 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl... 32. Žala minėtos normos prasme turi būti sukelta neteisėtais veiksmais,... 33. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo Kauno... 34. Iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio ir bylos... 35. Pažymėtina, kad dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo spręsti... 36. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija be kita ko taip pat pažymi, jog... 37. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau... 38. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo... 39. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 40. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos apeliacinės instancijos... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 42. ieškovo (apelianto) V. J. apeliacinio skundo netenkinti.... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 10 d. sprendimą palikti... 44. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....