Byla eB2-2203-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gastroholikas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gastroholikas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –VSDFV) Vilniaus skyrius pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gastroholikas“.

62.

7Nurodė, jog UAB „Gastroholikas“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui susidarė nuo 2018 metų trečio ketvirčio. Finansinių ataskaitų duomenimis bendrovės įsiskolinimas 2018-12-03 duomenimis sudaro 3 172,12 Eur, iš kurių 3 017,67 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 154,45 Eur delspinigių. Nurodė, jog siekiant iš UAB „Gastroholikas“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones. Nurodė, jog teikė mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš draudėjo sąskaitų vykdyti kredito įstaigoms, tačiau mokėjimo nurodymai iki šiol nėra įvykdyti. Nurodė, jog 2018 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. (8.1)3-53195 pranešė UAB „Gastroholikas“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatė terminą iki 2018-10-15 įsiskolinimui sumokėti. Šis pranešimas registruotu paštu siųstas įmonei registracijos adresu A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius bei įmonės vadovės adresu ( - ). Atsakovė skolos nesumokėjo, prašomų dokumentų nepateikė. Ieškovas pakartotinai 2018 m. spalio 8 d. raštu Nr. (8.1)3-54761 siekė informuoti atsakovę UAB „Gastroholikas“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatė 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Šis pranešimas 2018-10-10 įteiktas įmonės vadovei, tačiau įsiskolinimas nėra sumokėtas. Nurodė, jog šiuo metu įmonėje yra 2 apdraustieji darbuotojai. Nurodė, jog valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro 2018-10-03 duomenimis UAB „Gastroholikas“ nuosavybės teise nekilnojamo turto neturi, VĮ „Regitra“ 2018-10-03 duomenimis įmonė neturi registruotų transporto priemonių. Apie kitą turtą VSDFV Vilniaus skyrius duomenų neturi. Nurodė, jog UAB „Gastroholikas“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi už 2017 metus, įmonės turtas sudarė 273 509 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 587 678 Eur. Remiantis nurodytu, taip pat, kad skolininkei taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą atsiskaitymui su kreditoriais nėra, įmonė veiklos nevykdo, teigia, kad UAB ,,Gastroholikas” negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, yra nemoki pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatas ir jai keltina bankroto byla.

83.

9Atsakovė UAB ,,Gastroholikas“, atstovaujama vadovės S. V., teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, teisme gautas įmonės vadovės S. V. prašymas pratęsti terminą pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

104.

11Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog UAB ,,Gastroholikas“ skola valstybės (savivaldybės) biudžetui 2018-12-27 duomenimis sudaro 883,53 Eur. Pažymėjo, jog neprieštarauja bankroto bylos UAB ,,Gastroholikas“ iškėlimui.

12II.

13Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

145.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

166.

17Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

187.

19ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.

208.

21Nustatyta, kad UAB ,,Gastroholikas“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2015-04-01, registracijos adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6, juridinio asmens kodas 303993962. Įmonės vadovė nuo 2015-04-01 S. V.. Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovės vadovė nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos UAB ,,Gastroholikas“ iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius šalių pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

229.

23Nustatyta, jog UAB „Gastroholikas“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2018-12-03 duomenimis sudaro 3 172,12 Eur, iš jų 3 017,67 Eur valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų ir 154,45 Eur delspinigių.

2410.

25Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB „Gastroholikas“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Teikti mokėjimo nurodymai nurašyti lėšas iš draudėjo sąskaitų vykdyti kredito įstaigoms, tačiau mokėjimo nurodymai iki šiol nėra įvykdyti. Ieškovas siuntė raginimus 2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. (8.1)3-53195 ir 2018 m. spalio 8 d. Nr. (8.1)3-54761, kuriais ragino sumokėti skolą, tačiau atsakovė nurodymų nevykdė, įsiskolinimo nesumokėjo.

2611.

27Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra.

2812.

29Trečiasis asmuo VMI nurodė, jog UAB ,,Gastroholikas“ skola valstybės (savivaldybės) biudžetui 2018-12-27 duomenimis sudaro 883,53 Eur.

3013.

31Valstybės įmonės (toliau – VĮ) ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Gastroholikas“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.

3214.

33VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Gastroholikas“ nuosavybės teise registruotų transporto priemonių neturi.

3415.

35VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,Gastroholikas“ yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus už 2017 metus. Remiantis 2017 metų UAB ,,Gastroholikas“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita), nustatyta, jog 2017 metais UAB „Gastroholikas“ turtas iš viso sudarė 273 509 Eur, iš jo ilgalaikis turtas 52 451 Eur, trumpalaikis turtas 221 058 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 587 678 Eur, įmonė patyrė 232 704 Eur nuostolių. Remiantis nurodytais finansinės atskaitomybės dokumentais matyti, jog 2017 metais UAB ,,Gastroholikas“ įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

3616.

37Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB ,,Gastroholikas“ nepateikė atsiliepimo ir duomenų, pagrindžiančių įmonės mokumą. Teismas, įvertinęs įmonės vadovės pateikto prašymo dėl termino pratęsimo argumentus, vertina, jog objektyvių aplinkybių, dėl kurių atsakovė teismo nustatytu terminu nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme (2018-12-21) iki posėdžio datos (2019-01-18) negalėjo pateikti duomenis, pagrindžiančius įmonės mokumą, nenurodyta, todėl prašymas atmetamas.

3817.

39Ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VMI pateikti duomenys bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina UAB ,,Gastroholikas“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Remiantis nurodytu, teismas vertina, jog UAB ,,Gastroholikas“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.

4018.

41Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,Gastroholikas“ iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.

4219.

43Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,Gastroholikas“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

4420.

45Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

4621.

47Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratoriaus Stanislovo Domeikio (sąrašo eilės Nr. B-FA048) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB ,,Gastroholikas“ bankroto administratoriumi paskirti Stanislovą Domeikį (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4822.

49Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

5023.

51Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,Gastroholikas“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

5224.

53Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

54Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

55iškelti UAB „Gastroholikas“ (juridinio asmens kodas 303993962, registracijos adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6) bankroto bylą.

56UAB ,,Gastroholikas“ bankroto administratoriumi paskirti Stanislovą Domeikį (sąrašo eilės Nr. B-FA048).

57Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Gastroholikas“ (juridinio asmens kodas 303993962, registracijos adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

58Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

59Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Gastroholikas“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Gastroholikas“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

60Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

61Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

62Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

63Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjui, atsakovei, bankroto administratoriui ir trečiajam asmeniui.

64Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –VSDFV)... 6. 2.... 7. Nurodė, jog UAB „Gastroholikas“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui susidarė... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB ,,Gastroholikas“, atstovaujama vadovės S. V., teismo nustatytu... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 12. II.... 13. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 14. 5.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 16. 6.... 17. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 18. 7.... 19. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui... 20. 8.... 21. Nustatyta, kad UAB ,,Gastroholikas“ Juridinių asmenų registre įregistruota... 22. 9.... 23. Nustatyta, jog UAB „Gastroholikas“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui... 24. 10.... 25. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB... 26. 11.... 27. Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų... 28. 12.... 29. Trečiasis asmuo VMI nurodė, jog UAB ,,Gastroholikas“ skola valstybės... 30. 13.... 31. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto... 32. 14.... 33. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Gastroholikas“ nuosavybės... 34. 15.... 35. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB ,,Gastroholikas“ yra pateikusi... 36. 16.... 37. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3... 38. 17.... 39. Ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus, trečiojo asmens, nepareiškiančio... 40. 18.... 41. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB... 42. 19.... 43. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 44. 20.... 45. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 46. 21.... 47. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo... 48. 22.... 49. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 50. 23.... 51. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas... 52. 24.... 53. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 54. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 55. iškelti UAB „Gastroholikas“ (juridinio asmens kodas 303993962,... 56. UAB ,,Gastroholikas“ bankroto administratoriumi paskirti Stanislovą Domeikį... 57. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Gastroholikas“ (juridinio asmens... 58. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti... 59. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 60. Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1.... 61. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 62. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 63. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 64. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...