Byla B2-1755-555/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bonum signum“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europos finansų centras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bonum signum“, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2017 m. sausio 31 d. gautas ir 2017 m. vasario 2 d. priimtas ieškovės UAB „Europos finansų centras“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Bonum signum“. Ieškovė nurodo, kad atsakovė turi 157,30 Eur skolinį įsipareigojimą UAB „Baltstata“, kylantį iš UAB „Baltasta“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų. Atsakovė savo įsipareigojimų nėra įvykdžiusi, todėl UAB „Baltasta“ liko skolinga 237,30 Eur (įsipareigojimai, teisinės pagalbos išlaidos, 6 procentai dydžio metines palūkanos). 2016 m. lapkričio 22 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2016/11/15, įskaitant visus jos priedus, UAB „Baltasta“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Europos finansų centrui“.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išsamiai išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, įvertinus jos tolesnio veikimo perspektyvą, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą, galimybę įvykdyti finansines prievoles kreditoriams.

5Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), o tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia arba pateikia nepakankamai, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

6Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Bonum signum“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu: ( - ) ir atsakovės vadovui K. N. adresu: ( - ), tačiau įmonei siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, o atsakovės vadovė nei dokumentų nei atsiliepimo dėl pareikšto pareiškimo nepateikė. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 20 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7Nustatyta, jog į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Bonum signum“ kreipėsi ieškovė UAB „Europos finansų centras“ ir nurodė, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi savo įsipareigojimų kylančių iš UAB „Baltasta“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, todėl perleidus reikalavimą ieškovei, šiuo metu jai yra skolinga 237,30 Eur. VĮ Registrų centro duomenis UAB „Bonum signum“ įregistruota nuo 2013 m. rugsėjo 13 d., paskutiniai įregistruoti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2015 metus. Paskutiniais atsakovės teiktais finansinės atskaitomybės duomenimis nustatyta, kad 2015 metais atsakovė iš viso turto turėjo už 179 865,00 Eur, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 6 543,00 Eur ir trumpalaikis turtas – 173 322,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 807,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 127 865,00 Eur ir piniginės lėšos – 44 650,00 Eur). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 170 956,00 Eur, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 110 956,00 Eur ir po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 60 000,00 Eur. Vadovaujantis 2015 metų pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis, atsakovė 2015 metais turėjo 1 090,00 Eur pelno. Taigi atsižvelgus į atsakovės viešai deklaruojamos finansinės atskaitomybės duomenis, akivaizdu, kad jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusantro karto į balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas, spręsdamas apie bendrovės mokumą, nurodytas aplinkybes taip pat vertina kartu su kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotos dvi transporto priemonės (BMW Serie 7, 2009 metai ir Citroen Jumper 2001 metai), kuriems pritaikyti apribojimai (turto areštas). VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje apdraustų asmenų yra keturi, 2017 m. kovo 10 d. atsakovės skola Fondo biudžetui sudarė 892,36 Eur; VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovės deklaruotų mokesčių mokestinė nepriemoka 2017 m. kovo 14 d. duomenimis sudaro 8,45 Eur. Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Pateikus antstoliams užklausą dėl vykdytinų išieškojimų atsakovės atžvilgiu, gauti duomenys, kad antstolio A. Š. kontoroje vykdomos keturios vykdomosios bylos: vykdomoji byla Nr. 0110/16/00877 vykdoma pagal Jonavos rajono Jonavos rajono apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-1203-490/2016, dėl 3 393,15 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų (likusios tik vykdymo išlaidos antstoliui 252,32 Eur); vykdomoji byla Nr. 0110/16/01444 vykdoma pagal Jonavos rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2052-490/2016, dėl 9 614,86 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Plastfoma“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0110/16/01705 vykdoma pagal Jonavos rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2406-598/2016, dėl 305,00 Eur ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Delamode Baltics“ naudai; vykdomoji byla Nr. 0110/17/00021 vykdoma pagal Jonavos rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2072-490/2016, dėl 1 333,60 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo UAB „Pegasas ir partneriai“ naudai. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad bendrovė veiklos nevykdo, negeneruoja pajamų ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės administracijos vadovas duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, o taip pat, jog įmonės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, nevykdo veiklos, o bendrovės vadovas į teismo įpareigojimus nereaguoja, dėl to darytina išvada, kad įmonė šiuo metu negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų, o tokia UAB „Bonum signum“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Iškėlus UAB „Bonum signum“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Dėl administratoriaus kandidatūros.

12Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Projektų plėtros biuras“, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Bonum signum“ bankroto administratoriumi skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Projektų plėtros biuras“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA103), atitinkantis LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Bonum signum“ (j. a. k. 303140601) bankroto bylą.

15Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Projektų plėtros biuras“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA103).

16Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ (j. a. k. 303140601) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

23Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Kauno apygardos teisme 2017 m. sausio 31 d. gautas ir 2017 m. vasario 2 d.... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 5. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 6. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 7. Nustatyta, jog į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Bonum... 8. Teismas, spręsdamas apie bendrovės mokumą, nurodytas aplinkybes taip pat... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės administracijos vadovas duomenų apie... 10. Iškėlus UAB „Bonum signum“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 12. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Bonum signum“ (j. a. k. 303140601)... 15. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ bankroto... 16. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ (j. a. k.... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Bonum signum“ kreditoriai... 18. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 19. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 23. Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo,...