Byla 2-1135/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4240-590/2012 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. prašė pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir šio teismo pirmininkas E. Ž. bei Vilniaus apygardos teismas ir šio teismo teisėja A. R. pažeidė ieškovo teises ir sudarė nepatogumus bei trukdė jas realizuoti Lietuvos teismuose. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 1559269 litų turtinės ir 500000 litų neturtinės žalos atlyginimą už jo teisių pažeidimą ir suvaržymą Lietuvos teismuose. Sprendimo vykdymą pavesti atsakovo atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 28 d. nutartimi priėmė ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo, nustatė atsakovo Lietuvos Respublikos atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 14 d. terminą pateikti atsiliepimui į ieškinį bei atsisakė priimti ieškovo ieškinį dalyje dėl ieškovo reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R.. Teismas nurodė, ieškinys dalyje dėl ieškovo reikalavimų atsakovui Lietuvos Respublikai atitinka CPK 135 straipsnio reikalavimus, todėl priimamas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, priimto įgyvendinant LR CK 6.273 str. 1 d., 2 punktą atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, ir žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, yra įgaliota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Ieškinį dalyje dėl ieškovo reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. teismas atsisakė priimti CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu, nes ieškinys šioje dalyje nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turtinę ir neturtinę žalą patyrė dėl neteisėtų teismo ir teisėjų veiksmų nagrinėjant civilinę bylą. CK 6.272 str. 2 d. nustato, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Be turtinės atlyginama ir neturtinė žala (CK 6.272 str. 3 d.). Teismas sprendė, kad pagal CK 6.272 str. 2 d. reikalavimus, ieškinys dėl žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų teismo ir teisėjo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, gali būti pareikštas tik valstybei. CK 6.272 str. 2 d. norma reglamentuojanti minėtos žalos atlyginimą yra imperatyvi, todėl ieškovas neturi teisės reikšti ieškinį teismui ir teisėjams. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys dalyje dėl reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. negali būti nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškinį paminėtoje dalyje atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti skundžiamą teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškinio dalį, bei prašo perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Nutartyje netinkamai taikomas ir aiškinamas CPK 137str. 2 d.l p., kadangi pagal CPK 137str. 3d. nutartyje atsisakydamas priimti ieškinį, jeigu jis nenagrinėtinas teisme ar neteismingas tam teismui,teismas privalo nurodyti, į kurią instituciją privaloma kreiptis, kad būtų apgintos teisės ir teisėti interesai.

102. Skundžiama nutartimi pažeidžiami Konstitucijos 29,30 straipsniai, nes pagal LR CK 6.272 str. 4 d. jeigu žala padaryta dėl tyčinių teisėjų veiksmų, tai atsakovas Lietuvos Respublika atlyginusi žalą įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš atitinkamų pareigūnų įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymo nustatyto dydžio sumas, kas patvirtina, kad šiuo atveju, kai ieškinyje yra įrodinėjami tyčiniai atsakovų teismų ir teisėjų veiksmai, tai tokie atsakovai privalo dalyvauti ir duoti paaiškinimus dėl ieškinio bei atsikirtimus, kad nebūtų pažeistas CPK 185, 259, 260, 263 str. ir procesas netaptų formaliu minėtų atsakovų ir jų neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų dengimu nuo atsakomybės.

113. Teismo nutartimi pažeidžiami CPK 264, 299, 300 str., nes teismas iš anksto padaro išvadą, jog atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir pirmininkas E. Ž. bei Vilniaus apygardos teismas ir teisėja A. R. neva nepažeidė įstatymų ar kitų teisės normų, bei jų veikoje nėra nusikalstamos veikos požymių, apie ką būtų pranešama prokurorui.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas atsisakė priimti ieškovo ieškinį dalyje dėl ieškovo reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R., teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio.

15Nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas, ieškinį dalyje dėl ieškovo reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. atsisakė priimti CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu, nes ieškinys šioje dalyje nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Apeliantas su šia teismo išvada nesutiko ir pateikė atskirąjį skundą.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai, Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. dėl žalos atlyginimo. Ieškinys nagrinėjamos bylos atveju buvo pateiktas CK 6.272 straipsnio pagrindu. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-796/2012 yra išaiškinęs, kad ieškovo teisė laisvai pasirinkti atsakovais bet kuriuos procesinį teisnumą ir veiksnumą turinčius asmenis savaime nelemia, kad procesas prieš šiuos asmenis visais atvejais bus pradėtas. Kiekvienu atveju teismas turi įsitikinti, ar ieškovo pasirinktas atsakovas neturi imuniteto nuo jam pareikštų reikalavimų. Tai reiškia, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas kiekvienu atveju turi patikrinti, ar atsakovas pagal teisės reikalavimus neturi imuniteto nuo civilinės atsakomybės. Kai reiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo ir jis grindžiamas teisėjų, teismų, prokurorų, prokuratūros neteisėtais veiksmais, atliktais vykdant jiems priskirtas pareigas bei funkcijas, turi būti įvertinamos ne tik žalos atlyginimo klausimus reglamentuojančios normos, bet ir šių pareigūnų teisinis statusas bei institucijų, kurioms jie atstovauja, paskirtis. Jeigu teismas nustato, kad ieškovo pasirinktas atsakovas negali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn dėl jam taikomų imunitetų, procesas prieš tokį asmenį negali prasidėti, o teismas jau civilinės bylos iškėlimo stadijoje turi priimti nutartį dėl tokio atsakovu nurodyto asmens pašalinimo iš proceso. <...> Tuo tarpu, kai ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, prokurorus, prokuratūrą, teismas nutartimi turi pašalinti šiuos imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčius asmenis iš proceso. Šiuo atveju CPK 45 straipsnis nėra taikomas, nes tinkama šalis (valstybė) į bylą yra įtraukta. Jeigu teismas tokių procesinių veiksmų neatliko civilinės bylos iškėlimo stadijoje, jis tai turi padaryti vėlesnėse civilinio procese stadijose pirmosios instancijos teisme. Taigi, šis aiškinimas atitinka ir nagrinėjamos bylos faktinę situaciją, kai ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priimti procesinį sprendimą dėl teismų ir teisėjų pašalinimo iš proceso.

17Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškovas atsakovais patraukė ne tik valstybę, bet ir teisėjus, teismus, nutartimi turėjo pašalinti šiuos imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčius asmenis iš proceso. Bylos duomenimis pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys dalyje dėl reikalavimų atsakovams Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui E. Ž. ir Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. R. negali būti nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškinį minėtoje dalyje atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

18Apeliantas skunde nurodo, kad teismo nutartimi pažeidžiami CPK 264, 299, 300 str., nes teismas iš anksto padaro išvadą, jog atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir pirmininkas E. Ž. bei Vilniaus apygardos teismas ir teisėja A. R. neva nepažeidė įstatymų ar kitų teisės normų, bei jų veikoje nėra nusikalstamos veikos požymių, apie ką būtų pranešama prokurorui. Teisėjų kolegija su šiuo atskirojo skundo argumentu sutikti negali, nes skundžiamoje nutartyje buvo sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas, bet ne šalių atsakomybės klausimas.

19Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio priėmimo klausimą reglamentuojančias teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai atsisakė priimti ieškovo ieškinį dalyje, kurioje atsakovais buvo nurodyti teismai ir teisėjai ir tokiu būdu pagrįstai iš proceso pašalino imunitetą nuo civilinės atsakomybės turinčius asmenis. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. prašė pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 28 d. nutartimi priėmė ieškovo A. B.... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti skundžiamą teismo... 9. 1. Nutartyje netinkamai taikomas ir aiškinamas CPK 137str. 2 d.l p., kadangi... 10. 2. Skundžiama nutartimi pažeidžiami Konstitucijos 29,30 straipsniai, nes... 11. 3. Teismo nutartimi pažeidžiami CPK 264, 299, 300 str., nes teismas iš... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 14. Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta... 15. Nagrinėjamos bylos atveju, pirmosios instancijos teismas, ieškinį dalyje... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu... 17. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta daro išvadą, kad... 18. Apeliantas skunde nurodo, kad teismo nutartimi pažeidžiami CPK 264, 299, 300... 19. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, laikytina, kad pirmosios instancijos... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....