Byla e2-1392-860/2016
Dėl administravimo išlaidų sumos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ ieškinį atsakovei I. A. dėl administravimo išlaidų sumos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės I. A. 4 500,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-10 nutartimi iškėlė UAB „Marsancija“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-12 nutartimi patvirtino 4 500 Eur administravimo išlaidų sumą visam supaprastinto bankroto laikotarpiui ir 2015-09-16 sprendimu nutarė bankrutavusią UAB „Marsancija“ pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro. Įmonės UAB „Marsancija“ vadove ir savininke nuo 2009 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesių buvo atsakovė I. A.. 2009 m. įmonės balanso duomenimis, per 2009 m. sukauptas bendras nuostolis sudarė 34 348 Lt. 2010 m. įmonė ir toliau dirbo nuostolingai ir papildomai patyrė 41 342 Lt nuostolių; 2011 m. – 66 183 Lt nuostolių. Akivaizdu, kad įmonė jau 2009 m. (vėliausiai 2010 m.) buvo faktiškai nemoki ir turėjo būti inicijuojama UAB „Marsancija“ bankroto byla. Nors buvo akivaizdu, kad bendrovė yra nemoki 2009 – 2010 m., skoliniai įsipareigojimai viršijo visą turimą turtą, įmonės sukauptas nuostolis kiekvienais metais didėjo, atsakovė, kaip UAB „Marsancija“ atsakingas asmuo, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu būdu buvo neišsaugotas įmonės turtas, kuris pirmiausia turėjo būti skirtas bankroto administravimo išlaidoms apmokėti. Kadangi Vilniaus apygardos teismas 2015-05-12 nutartimi patvirtino 4 500 Eur administravimo išlaidų sumą visam supaprastinto bankroto laikotarpiui, tačiau šių išlaidų nebuvo įmanoma kompensuoti, nes įmonėje nebuvo likusio jokio turto, administratoriui nebuvo sumokėta net dalis jam teismo skirtos 4 500 Eur administravimo išlaidų sumos. Tapusi įmonės vadove, atsakovė turėjo įvertinti aplinkybes, ar įmonė yra moki, o nustačius jos nemokumą – kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė. Priešingai, pradėjusi eiti UAB „Marsancija“ vadovės pareigas, atsakovė nesiėmė jokių priemonių įmonės mokumui gerinti, o veikė taip, kad įmonė kiekvienais metais patyrė vis didesnį nuostolį ir dėl to prarado visą turtą, kuris galėjo būti skirtas administravimo išlaidoms ir kreditoriniams reikalavimams patenkinti. Kadangi Vilniaus apygardos teismas 2015-05-12 nutartimi patvirtino BUAB „Marsancija“ 4 500 Eur dydžio administravimo išlaidas, o bankrutuojanti UAB „Marsancija“ neturėjo jokio turto, todėl iš atsakovės priteistina paskirta 4 500 Eur administravimo išlaidų suma. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, paruošiamasis procesinis dokumentas ar egzistuos kiti CPK įtvirtinti sprendimo už akių priėmimo pagrindai.

5Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir savo reikalavimus ieškovas grindžia Vilniaus apygardos teismo 2014-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5626-302/2014, kuria UAB „Marsancija“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“; Vilniaus apygardos teismo 2015-05-12 nutartimi byloje Nr. B2-1049-302/2015, kuria buvo iš dalies patenkintas bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ prašymas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir patvirtina 4 500 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų suma visam supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui; Vilniaus apygardos teismo 2015-09-16 sprendimu byloje Nr. B2-1049-794/2015, kuriuo nuspręsta bankrutavusią UAB „Marsancija“ pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro; VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu su istorija, iš kurio matyti, kad atsakovė I. A. nuo 2009-08-05 buvo vienintelė UAB „Marsancija“ akcininkė, o laikotarpiu 2009-11-09 – 2015-01-27 buvo UAB „Marsancija“ direktorė; 2010 m. ir 2011 m. UAB „Marsancija“ balansais, pelno (nuostolių) ataskaitomis, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitomis, UAB „Marsancija“ aiškinamaisiais raštais ir kitais dokumentais.

9Pateikti įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kadangi iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 m. matyti, kad UAB „Marsancija“ turtas buvo įvertintas 23 769 Lt, kurį sudarė: 12 479 Lt ilgalaikis turtas ir 11 290 Lt trumpalaikis turtas; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 155 642 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 65 019 Lt. Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija apie UAB „Marsancija“ matyti, kad UAB „Marsancija“ vadove laikotarpiu nuo 2009-11-09 iki 2015-01-27 buvo atsakovė I. A., kuri nuo 2009-08-05 buvo ir vienintelė įmonės akcininkė. Būdama įmonės vadove ir žinodama, kad įmonė yra nemoki, atsakovė nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip leisdama didėti skoloms, elgėsi neatsakingai ir priešingai įmonės interesams, todėl padarė įmonei turtinę žalą.

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

11ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Įmonė laikoma nemokia, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir pan.) ir pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tokiu atveju įmonei turi būti keliama bankroto byla.

12Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Marsancija“ buvo faktiškai nemoki jau 2010 m., tačiau šiai bendrovei laikotarpiu nuo 2009-11-09 iki 2015-01-27 vadovavusi atsakovė I. A. nesiėmė veiksmų inicijuoti įmonei bankroto bylą.

13Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; kad įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės ir administracijos vadovo santykiams būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2009-11-20 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

14Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal CK 6.263 straipsnį kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str. 1 d.).

15Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir / ar įmonės savininkui taikymo, būtina nustatyti šio (šių) asmens (asmenų) civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. įmonės vadovas (( - ) str., 182 str. 4 p.) (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2009-07-31 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

16Nagrinėjamu atveju tarp įmonės vadovės ir vienintelės akcininkės – atsakovės I. A., neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovės, kaip įmonės vadovės ir vienintelės įmonės akcininkės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančių sumų. Atsakovės kaltė dėl jos veiksmais padarytos žalos yra preziumuojama. Atsakovė, dėl kurios veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jos kaltės nėra (CK6.248 str. 1 d.).

17Byloje esančiais duomenimis bei aukščiau išdėstytu, nustatyta, kad atsakovė į teismą dėl bankroto bylos UAB „Marsancija“ iškėlimo nesikreipė ir savo neveikimu pažeidė įstatymo nustatytą imperatyviąją pareigą. Teismas turi pagrindą konstatuoti, kad įmonės administracijos vadovė ir savininkė neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais. Bankroto byloje patvirtinta 4 500 Eur administravimo išlaidų suma laikytina administracijos vadovės ir savininkės – atsakovės I. A., padarytos žalos dydžiu.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš atsakovės I. A. priteistina 4 500,00 Eur žalos administravimo išlaidoms atlyginti (CK 2.87 str., 6.245 str., 6.263 str., ĮBĮ 8 str. 1 d., 10 str. 11 d.).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

20Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, sumokėjo 135,00 Eur žyminį mokestį. Už elektroninio ryšio priemonėmis pateiktą ieškinį, kurio suma 4 500 Eur, privalomas mokėti žyminis mokestis yra 101,00 Eur, todėl iš atsakovės priteistina ieškovo naudai 101,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, o likusi 34,00 Eur žyminio mokesčio permoka grąžintina ieškovui (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 85 str., 87 str. 1 d. 1 p., 3 d., 5 d.).

21Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteisina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovės I. A. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ (į.k. ( - )) 4 500,00 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus 00 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2016-03-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 101,00 Eur (vieną šimtą vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Grąžinti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ (į.k. 135569749) 34,00 Eur (trisdešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėto 2016-02-18.

26Šią sprendimo už akių dalį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

27Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

28Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

29Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ kreipėsi į... 4. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-12-10 nutartimi... 5. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas. ... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir savo reikalavimus ieškovas grindžia... 9. Pateikti įrodymai patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kadangi iš... 10. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalyje... 11. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba)... 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Marsancija“ buvo faktiškai nemoki jau... 13. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus... 14. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse... 15. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir... 16. Nagrinėjamu atveju tarp įmonės vadovės ir vienintelės akcininkės –... 17. Byloje esančiais duomenimis bei aukščiau išdėstytu, nustatyta, kad... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės... 20. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 21. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovės I. A. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Verslo valdymo ir... 25. Grąžinti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ (į.k.... 26. Šią sprendimo už akių dalį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių... 27. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 29. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...