Byla 2-692-301/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. L. dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo A. L. 500 Lt skolos, 900 Lt nesumokėtų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50 Lt žyminio mokesčio, priimant sprendimą už akių (b.l.21-22 - ieškinys).

3Atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą (b.l.44,54) nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje (b.l.21-22) priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos rašytiniai duomenys (b.l.23-24 – vartojimo kredito sutarties specialiosios sąlygos, b.l.25-32 - bendrosios paskolos sutarties sąlygos, b.l.33 – informacijos apie asmenį paieškos duomenys, b.l. 34 – sąskaitos išrašas, b.l.35 – paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio, b.l.36-38 – juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija) liudija, kad atsakovas, pasinaudojęs ieškovo suteiktu vartojimo kreditu ir privalėdamas jį grąžinti po 20 dienų, savo įsipareigojimų nevykdė, tuo pažeisdamas sutarties 7.1 p. ir CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., reikalavimus, liko ieškovui skolingas 500 Lt. Sutartyje šalys susitarė, jog tuo atveju, kai atsakovas praleis terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo bendrovei mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. Ieškovo paskaičiavimu prašomų priteisti delspinigių dydis sudaro 900 Lt.

6LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Tuo tarpu šalių susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, laikytinos baudinėmis, nes tai sudaro 365 proc. metinių palūkanų (1 proc. per dieną x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. CK 6.73 str. 2d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (arba 7,3 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi būti priteisiami tik minimalūs nuostoliai, antraip šalių susitarimas dėl netesybų, kurių tiesioginė paskirtis skatinti greitesnį prievolės įvykdymą, netektų teisinės reikšmės. Ši aplinkybė, dėl minimalių nuostolių dydžio, vertintina teismo kitų bylos aplinkybių kontekste. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 29) numatyta, jog tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys.

7Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas patirtų nuostolių dydžio nenurodė, į pagrindinės prievolės dydį, šalių tarpusavio santykius, sutartyje nustatytos, teismo nuomone, aiškiai per didelės netesybos mažinamos iki trečdalio ir ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 300 Lt delspinigių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.)(LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.).

8Tokiu būdu iš atsakovo ieškovui priteistina 500 Lt skolos, 300 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50 Lt bylinėjimosi išlaidų (CK 6.200 str. 1 d. 6.205 str., 6.873 str., 1 d., CPK 93 str., 80 str. 1 d. 1 p, 82 str.)

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 142 str. 4 d., 262 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 300 Lt (tris šimtus litų) delspinigių, 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 18,60 Lt (aštuoniolika litų 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (sumokant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr.( - ), "Swedbank", AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai