Byla 2-2748-527/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovės RUAB „Junesta“ atstovui advokatui Rokui Stabingiui ir atsakovės BUAB „Murena“ atstovei advokato padėjėjai Rūtai Nausėdaitei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės RUAB „Junesta“ patikslintą ieškinį atsakovei BUAB „Murena“ dėl 1.046.595,27 Lt nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2011-06-16 ieškiniu, patikslintu 2011-07-05 ieškiniu prašymu (t. 1, b. l. 171-173), prašo priteisti iš atsakovės 1.046.595,27 Lt nuostolius ir patvirtinti tokio dydžio finansinį reikalavimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad 2006-08-08 tarp šalių buvo sudaryta Kapitalinės statybos rangos sutartis Nr. AD3-06-62 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 2.1.1 p. Generalinis rangovas darbus turėjo baigti iki 2007-12-17. Pagal Sutartį darbai laikomi baigti, kai Statinyje atlikti darbai pilna apimtimi ir perduoti Užsakovui pagal atskirą aktą bei statinys apdraustas. Pagal 2008-06-30 Statinio priėmimo-perdavimo aktą (toliau – Aktas) atsakovė perdavė ieškovei pagal Sutartį pastatytus statinius. Tokiu būdu atsakovė statybos darbus užbaigė praleisdama statybos darbų terminą, kuris pagal Sutartį buvo numatytas iki 2007-12-17. Kadangi UAB „Murena“ praleido statybos darbų atlikimo terminus, todėl pažeidė Sutartį (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.), o tai yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246 str. 1 d.). Ieškovė dėl tokių atsakovės veiksmų patyrė nuostolių: mokėjo palūkanas bankui, gavo mažiau negu planuota pajamų dėl kritusių nekilnojamojo turto kainų. Šie nuostoliai turi būti atlyginti (CK 6.249 str.).

4Pagal 2006-09-29 Kredito sutartį Nr. 06-073680-IN/06-073681-KL (toliau – Kredito sutartis) ieškovė gavo kreditą daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ) g., Vilniuje statybai, tačiau, atsakovei neužbaigus statybos darbų 2007-12-17, ieškovė ir toliau turėjo finansuoti statybos darbus ir už tai mokėti palūkanas bankui. Pagal 2011-03-10 banko Swedbank pateiktą pažymą nuo 2007-12-17 iki 2008-06-30 ieškovė sumokėjo 151.912,73 EUR palūkanų (524.524,27 Lt), kas sudaro bendrovės nuostolius dėl sutarties termino pažeidimo ir kurie turi būti atlyginti.

5Taip pat ieškovė patyrė nuostolių 2008 m. kritus nekilnojamojo turto kainoms (UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto apžvalga iš http://www.inreal.lt/page/115 (t. 1, b. l. 149-153)). Atsakovė turėjo pilnai užbaigti ir priduoti statinius iki 2007-12-17, t. y. tai dienai šie statiniai turėjo būti baigti 100 proc., tačiau generalinis rangovas darbus pagal Sutartį baigė ir statinius perdavė užsakovui tik 2008-06-30. Jeigu atsakovė būtų darbus pabaigusi Sutartyje nustatytu laiku, ieškovė būtų išvengusi nekilnojamojo turto kainų kritimo, kas yra visuotinai žinoma aplinkybė (CPK 182 str. 1p.).

6Ieškovė su butų pirkėjais buvo sudariusi preliminarias sutartis dėl butų, esančių gyvenamuosiuose namuose ( - ) g. 10 ir 12, Vilniuje, pardavimo (t. 1, b. l. 19-72). Šių sutarčių su pirkėjais įvykdymo terminas buvo numatytas iki 2008-07-01, t. y. iki tos dienos jau turėjo būti pasirašomos notarinės buto pirkimo-pardavimo sutartys. Pagal tokių tipinių preliminarių sutarčių 5.1 p. pardavėjas (UAB „Junesta“) turėjo galutinai baigti statybos darbus, įregistruoti pastatytus butus nekilnojamojo turto registre iki 2008-05-01. Vėlesnis darbų pabaigimo terminas tipinėse preliminariose sutartyse buvo nustatytas ne iki 2007-12-17, o iki 2008-05-01 todėl, kad pardavėjas dar turėtų laiko ištaisyti statybos metu pastebėtą darbų broką. Tačiau atsakovė darbus baigė tik 2008-06-30, todėl dalis butus pagal preliminarias sutartis stačiusių pirkėjų butus pirkti atsisakė dėl laiku neužbaigtų darbų ir kritusių nekilnojamojo turto kainų. Už šias priežastis yra atsakinga atsakovė, todėl privalo atlyginti ieškovės negautas pajamas dėl to, kad gavo mažesnes nei planuotas pajamas pagal preliminarias sutartis, nurodytas 1 lentelėje (t. 1, b. l. 18). Pagal 9 preliminarias sutartis iš pirkėjų A. V., D. L., V. K., E. U. (3 sutartys), A. K., A. V., I. P. ieškovė planavo gauti 3.792.718 Lt pajamų, tačiau pirkėjams atsisakius šiuos butus įsigyti dėl to, kad vėlavo statybos darbai ir ėmė kristi nekilnojamojo turto kainos, ieškovė nebegalėjo rasti naujų pirkėjų pastatytiems butams tokia pačia kaina ir buvo priversta parduoti juos pigiau. Aukščiau nurodytų pirkėjų butai buvo nupirkti vėliau kitų žmonių pagal notarines sutartis (t. 1, b. l. 73-148). Už 1 lentelėje nurodytus butus vėliau ieškovės gavo tik 3.270.647 Lt pajamų, t. y. 522.071 Lt mažiau negu buvo suplanavusi. Už šio nuostolio atsiradimą yra atsakinga atsakovė, todėl privalo jį atlyginti.

7Nuostolių atlyginimui yra visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) neteisėti veiksmai – atsakovė pažeidė Sutarties įvykdymo terminą (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys – jeigu atsakovė būtų pabaigusi statybos darbus laiku, tai būtų išvengta nekilnojamojo turto kainų kritimo, pirkėjų atsisakymo nuo preliminarių sutarčių dėl laiku neužbaigtų darbų ir planuotų pajamų sumažėjimo (CK 6.247 str.); 3) kaltė – atsakovei buvo žinomos Sutarties nuostatos, kad darbai turi būti baigti iki 2007-12-17, tačiau ji nesugebėjo darbų užbaigti laiku, todėl yra kalta dėl nuostolių atsiradimo (CK 6.248 str.); 4) nuostolių dydis – 1.046.595,27 Lt (524.524,27 (banko palūkanos) + 522.071 (negautos pajamos) (CK 6.249 str.). CK 6.251 str. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlygintini visiškai.

8CK 1.125 str. 8 d. numato sutrumpintus ieškinio senaties terminus žalos (nuostolių) atlyginimui. Šis terminas nėra praleistas, kadangi atsakovė darbus baigė tik 2008-06-30 pagal Aktą, todėl nuostoliai skaičiuojami iki šios datos. Atsakovė nepranešė ieškovei apie tai, kad jai taikoma bankroto procedūra bei nepateikė informacijos apie tai, iki kada, kam ir kokiu būdu turi būti pateiktas finansinis reikalavimas bankroto byloje. Be to, galutinis nuostolių dydis tapo žinomas tik vėliau, kai buvo parduoti butai ir gauti reikiami įrodymai (banko pažyma), kad būtų galima pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Ieškinio dėl nuostolių atlyginimo senaties terminas nėra praleistas. Dėl šių priežasčių ieškinys buvo paduotas vėliau, negu yra numatyta ĮBĮ.

9Atsakovė BUAB „Murena“ atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b. l. 4-8) prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjosi išlaidas.

10Atsakovės teigimu, ieškovės pareikštas ieškinys yra tapatus pareikštam Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje c. b. Nr. B2-2917-257/2010. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-07 nutartimi c. b. Nr. 2A-358/2011 išnagrinėjo ieškovės reikalavimą ir pripažino, jog ieškovės reikalavimas dėl nuostolių yra neįrodytas, todėl atmestinas (t. 2, b. l. 14-20). Už nepagrįstą ieškinį, piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovė prašo paskirti iki 20.000 Lt baudą.

11Kita vertus, atsakovė neįrodė savo reikalavimo dėl nuostolių priteisimo pagrįstumo:

121. Nors ieškovė grindžia reikalavimą Rangos sutartimi, jos netinkamu įvykdymu – nesavalaikiu statybos darbų perdavimu, tačiau nepateikia teismui jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių šias ieškovės aplinkybes. Byloje nėra nei Statybos rangos sutarties, nei 2011-06-30 statinio priėmimo–perdavimo akto, patvirtinančių, jog statybos darbai buvo atlikti pažeidžiant Rangos sutartyje nustatytus teminus. Ieškovė, teigdama, jog butų nepardavė dėl statybos darbų defektų, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog statybos darbų eigoje buvo nustatyti tam tikri defektai, jie nebuvo ištaisyti arba buvo ištaisyti ne Rangos sutartyje nustatytais terminais ir todėl ieškovė negalėjo parduoti butų pirkėjams. Vadovaujantis ieškovės pateiktos 2006-09-29 sutarties 2.3 punktu, ieškovė visą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2009-09-29, už suteiktą kreditą ieškovė mokėjo palūkanas, kurios negali būti laikomos nuostoliais, nes ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog šių palūkanų ieškovė nebūtų mokėjusi, jei atsakovė būtų baigusi statybos darbus Rangos sutartyje nustatytais terminais. Ieškovė taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių jog ji negrąžino laiku jai suteikto kredito ir jog šis kreditas nebuvo grąžintas laiku būtent dėl atsakovės kaltės.

132. Nepagrįstas ieškovės reikalavimas priteisti negautas pajamas dėl to, kad pirkėjai atsisakė preliminarių sutarčių ir butai buvo parduoti už mažesnę kainą. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog pirkėjai, sudarę preliminarias sutartis, atsisakė butus įsigyti dėl to, kad butai nebuvo baigti įrengti iki 2008-04-30 ar 2008-05-01. Ieškovė nepateikė nei iš pirkėjų gautų pretenzijų, nei pranešimų apie sutarties nutraukimą. Dar daugiau, preliminarių sutarčių 6.2.3 punktai suteikė teisę Pardavėjui (ieškovui) vienašališkai pratęsti pagrindinės Sutarties sudarymo terminus, jei statybos – montavimo darbus atliekantys asmenys vėluoja juos atlikti – iki vėluojamų darbų atlikimo termino. Preliminarių sutarčių 7.3.1 punktas suteikė teisę nutraukti preliminarias sutartis tik tuo atveju, jei ieškovas vėluoja pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartis nesant 6.2 punkte įtvirtintų galutinio sutarties sudarymo termino pratęsimo sąlygų. Vadinasi, ieškovės pateiktos preliminarios sutartys patvirtina, jog ieškovė vienašališkai turėjo teisę pratęsti galutinių butų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo terminus ir taip nuostolių nepatirti. Jei ieškovė to nepadarė, vadinasi, ji pati savo veiksmais prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką, todėl, vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., atsakovė atleidžiama nuo atsakomybės. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų taip pat negalima nustatyti, ar preliminariose sutartyse nurodyti butai, kurie buvo parduoti nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimis, yra tie patys butai, dėl kurių neva atsakovė patyrė nuostolius dėl neįvykdytų preliminarių sutarčių, nes ieškovė nepateikė nei prie sutarčių pridėtų planų, nei jokių kitų rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog kalbama apie tuos pačius butus. Pažymėtina, jog iš preliminarių sutarčių 1.4 punktų ir Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarčių 2.1 punktų matyti, jog buvo parduoti ne tokio paties dydžio butai. Dar daugiau, aukščiau nurodytos preliminarių sutarčių sąlygos įrodo, jog galutinėmis sutartimis buvo parduoti mažesnio ploto butai, todėl ieškovė gavo mažiau pajamų dėl pasikeitusio parduodamų butų ploto, o ne dėl nesavalaikio sutarčių sudarymo.

143. Vadovaujantis Rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovei vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 60 dienų, atsakovė turėjo teisę sustabdyti arba nutraukti darbus. Vadovaujantis Rangos sutarties 4.1 punktu, ieškovė turėjo atsiskaityti su atsakove per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Ieškovė nuolat pažeidinėjo atsiskaitymo su atsakove terminus, todėl ieškovė, vadovaujantis Rangos sutarties 3.4, 4.1 punktais bei CK 6.656, 6.687, 6.691 str., turėjo teisę stabdyti darbus, o ieškovės patirti nuostoliai dėl nesavalaikio statybos darbų atlikimo atsirado dėl jos pačios kaltės, todėl neturi būti atlyginami (patvirtina suvestinė atsiskaitymo už darbus lentelė ir dokumentai, patvirtinantys atsiskaitymą, t. 2, b. l. 27-55). Vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., asmuo gali būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu žala ar nuostoliai atsirado dėl paties nukentėjusiojo veiksmų. Tokiais veiksmais laikomas ir pats nukentėjusiojo sutikimas ir rizikos prisiėmimas. Atsakovės nurodytoje išnagrinėtoje byloje yra rašytiniai įrodymai (pasitarimų protokolai), kurie patvirtina, jog pati atsakovė sutiko pratęsti rangos sutartyje nustatytus statybos darbų atlikimo terminus, todėl, vadovaujantis CK 6.652 str. 3 d., CK 6.253 str. 5 d., ieškovė, sutikdama pratęsti statybos darbų atlikimo terminus, pati prisiėmė riziką dėl nuostolių atsiradimo. Dar daugiau, nors preliminarios sutartys numatė ieškovės teisę vienašališkai pratęsti galutinių butų pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo terminus, tačiau ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog šią teise pasinaudojo, taip pat įrodymų, patvirtinančių, jog ji dėjo pastangas tam, kad parduotų butus už kuo didesnę kainą, todėl akivaizdu, jog pati ieškovė prisiėmė riziką dėl patirtų nuostolių, savo veiksmais sutiko, jog nuostoliai atsirastų, todėl ieškovės ieškinys atsakovei yra nepagrįstas.

15RUAB „Junesta“ patikslintas ieškinio reikalavimas atsakovei BUAB „Murena“ dėl 1.046.595,27 Lt nuostolių priteisimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas.

16Nustatyta, kad ieškovė (užsakovė) ir atsakovė (generalinė rangovė) 2006-08-08 pasirašė kapitalinės statybos rangos sutartį Nr. AD3-06-62 dėl dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų ( - ) gatvėje, Vilniaus mieste statybos (c. b. Nr. B2-2917-257/2010 t. 1, b. l. 17-21). Sutarties 2.1.1 punktu atsakovė įsipareigojo darbus užbaigti iki 2007-12-17. Pastatytų statinių priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis visų rangos sutartyje numatytų statybos darbų užbaigimo faktą, šalių pasirašytas 2008-06-30, t. y. po sutartyje numatyto termino (c. b. Nr. B2-2917-257/2010 t. 1. b. l. 22-23).

17Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus atlikti darbus iki sutartyje numatyto termino bei neapdraudė sutartyje numatyto statybos objekto statybos darbų atlikimo termino (dėl to byloje ginčo nebuvo kilę) (sutarties 8.2 p., 6.1.2 p.), ieškovė kreipėsi į teismą dėl netesybų (baudos) priteisimo (Sutarties 4.7 p.) iš atsakovės. Išnagrinėtoje dėl minėto ginčo Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-2917-257/2010, kurioje priimtas galutinis procesinis dokumentas buvo apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-07 nutartis c. b. Nr. 2A-358/2011), ieškovė prašė priteisti iš sutartinę prievolę pažeidusios atsakovės tik netesybas, tačiau nereikalavo nuostolių atlyginimo, kurių būtent prašo nagrinėjamojo byloje, todėl teismas nesutinka su atsakovės pozicija, kad nagrinėjamu atveju pareikštas ieškinys yra tapatus pareikštam Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje c. b. Nr. B2-2917-257/2010.

18Tačiau pažymėtina, jog Kauno apygardos teismui išnagrinėtoje c. b. Nr. B2-2917-257/2010 2010-09-21 nutartimi sumažinus ieškovės prašytą priteisti baudos sumą iki 157.041 Lt, ieškovė, skųsdama šio teismo nutartį apeliacine tvarka, pateikė papildomus įrodymus (identiškus pateiktiems nagrinėjamu atveju (t. 1, b. l. 6-148, c. b. Nr. B2-2917-257/2010 t. 2, b. l. 58), išskyrus 2008 m. III ketvirčio būsto rinkos apžvalgą (t. 1, b. l. 149-153), nurodydama, kad jai priteista netesybų suma nepadengia patirtų nuostolių, nes dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės ieškovė patyrė 2.888.126,27 Lt dydžio nuostolius. Ieškovė nuostolius grindė tuo, kad turėjo sumokėti bankui 524.524,27 Lt palūkanas; buvo sudariusi preliminarias sutartis dėl butų pardavimo, tačiau atsakovei neužbaigus darbų iki sutartyje numatyto termino bei nukritus butų kainoms, dalis pirkėjų atsisakė pirkti butus, dėl ko ieškovė patyrė 522.071 Lt dydžio nuostolių, taip pat ieškovė dėl laiku neužbaigtų atsakovės darbų negalėjo parduoti dalies butų, dėl ko negavo 1.841.531 Lt pajamų.

19Nagrinėjamu atveju ieškovė, atsakovei netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus atlikti darbus iki sutartyje numatyto termino, prašo iš jos priteisti 1.046.595,27 Lt nuostolių, t. y. 524.524,27 Lt palūkanas, kurias turėjo sumokėti bankui, ir 522.071 Lt dydžio nuostolius, kuriuos patyrė daliai pirkėjų atsisakius pirkti butus.

20Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011 2011-04-07 priėmė nutartį, laikydamas neįrodytais ieškovės nurodytus, neva jos patirtus, nuostolius. Iš ieškovės pateiktos Kredito sutarties 2.3 p. matyti, kad galutinis kredito grąžinimo terminas yra nustatytas 2009-09-29, todėl ieškovė, Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, nepagrįstai jos sumokėtas palūkanas įvardijo kaip nuostolius dėl atsakovės nesavalaikio sutarties įvykdymo. Atsakovės byloje pateiktose preliminariosiose butų pirkimo–pardavimo sutartyse pažymėta, kad darbų atlikimo terminas yra 2008-04-30 arba 2008-05-01. Dėl to Lietuvos apeliacinis teismas laikė nepagrįstu ieškovės argumentą, kad atsakovei neužbaigus darbų iki 2007-12-17 (o tik 2008-06-30) dalis pirkėjų būtent dėl to atsisakė pirkti butus ir todėl ji patyrė nuostolius.

21Pažymėtina, jog minėtoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, Lietuvos apeliacinio teismo c. b. Nr. 2A-358/2011 priimta 2011-04-07 nutartis, kuria Kauno apygardos teismo 2010-09-21 nutartis palikta nepakeista, įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos, todėl, vadovaujantis CPK 182 str., teismui vieną kartą jau nustačius tais pačiais įrodymais ir argumentais įrodinėjamų nuotolių nepagrįstumą, teismas kaip visiškai nepagrįstą atmeta atsakovės prašymą dėl nuostolių atlyginimo (LAT 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2009; LAT 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009 ir kt.). Nors ieškovė savo šioje byloje pareikštą reikalavimą atsakovei dėl nuostolių atlyginimo papildomai grindžia UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto apžvalga (t. 1, b. l. 149-153) (teigdama, kad jeigu atsakovė būtų darbus pabaigusi ne 2008-06-30, o Sutartyje nustatytu laiku iki 2007-12-17, tai ieškovė būtų išvengusi 2008 m. nekilnojamojo turto kainų kritimo), teismas nelaiko, kad tai yra naujas įrodymas, kuriuo remiantis būtų galima patenkinti ieškinį-prašymą, kadangi tai yra viešai internete skelbiama informacija, kuri galėjo būti žinoma ir Lietuvos apeliaciniam teismui priimant 2011-04-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011. Atkreiptinas dėmesys, jog ir pati ieškovė pripažįsta faktą, jog nekilnojamojo turto kainų kritimas, prasidėjęs 2008 m. pradžioje, yra visuotinai žinoma aplinkybė. Vadinasi, ši visuotinai žinoma ir viešai skelbiama aplinkybė negalėjo būti nežinoma ir likti neįvertinta civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011.

22Teismas taip pat pažymi, jog statybos rangos sutartyje šalys nebuvo susitarę, kad neatlikus darbų laiku rangovas (atsakovė) atsako ir už nuostolius, galimai atsirasiančius dėl rinkos kainų pasikeitimo, todėl, teismo nuomone, užsakovė (ieškovė), pati prisiėmusi rinkos kainų pasikeitimo riziką, negali remtis rinkos kainų svyravimu. Kita vertus, šalys buvo susitarę dėl kito darbų atlikimo termino (2008-05-01), nei nurodo ieškovė (2007-12-17), todėl teismas nemato jokio pagrindo kainų skirtumo priteisti nuo 2007-12-17 iki 2008-06-30 (darbų atlikimo ir perdavimo terminas).

23Teismas taip pat sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovė, teigdama, kad butų nepardavė dėl statybos darbų defektų, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog statybos darbų eigoje buvo nustatyti tam tikri defektai, jie nebuvo ištaisyti arba buvo ištaisyti ne Rangos sutartyje nustatytais terminais ir todėl ieškovė negalėjo parduoti butų pirkėjams. Pažymėtina, jog, vadovaujantis ieškovės pateiktos 2006-09-29 sutarties 2.3 punktu, ieškovė visą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2009-09-29, už suteiktą kreditą ieškovė mokėjo palūkanas, kurios negali būti laikomos nuostoliais, nes ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog šių palūkanų ieškovė nebūtų mokėjusi, jei atsakovė būtų baigusi statybos darbus Rangos sutartyje nustatytais terminais. Ieškovė taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių jog ji negrąžino laiku jai suteikto kredito ir jog šis kreditas nebuvo grąžintas laiku būtent dėl atsakovės kaltės.

24Be to, teismo nuomone, ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog pirkėjai, sudarę preliminarias sutartis, atsisakė butus įsigyti dėl to, kad butai nebuvo baigti įrengti iki 2008-04-30 ar 2008-05-01. Pavyzdžiui, byloje nėra pateikta jokių iš pirkėjų gautų pretenzijų ar pranešimų apie sutarties nutraukimą. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog preliminarių sutarčių 6.2.3 punktai suteikė teisę Pardavėjui (ieškovei) vienašališkai pratęsti pagrindinės Sutarties sudarymo terminus, jei statybos – montavimo darbus atliekantys asmenys vėluoja juos atlikti – iki vėluojamų darbų atlikimo termino; preliminarių sutarčių 7.3.1 punktas suteikė teisę nutraukti preliminarias sutartis tik tuo atveju, jei ieškovė vėluoja pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartis nesant 6.2 punkte įtvirtintų galutinio sutarties sudarymo termino pratęsimo sąlygų. Vadinasi, pačios ieškovės pateiktos preliminarios sutartys patvirtina, jog ieškovė vienašališkai turėjo teisę pratęsti galutinių butų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo terminus ir taip nuostolių nepatirti. Kadangi ieškovė to nepadarė, vadinasi, ji pati savo veiksmais prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką, todėl, vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., atsakovė atleidžiama nuo atsakomybės. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų teismas taip pat negali nustatyti, ar preliminariose sutartyse nurodyti butai, kurie buvo parduoti nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimis, yra tie patys butai, dėl kurių neva atsakovė patyrė nuostolius dėl neįvykdytų preliminarių sutarčių, nes ieškovė nepateikė nei prie sutarčių pridėtų planų, nei jokių kitų rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog kalbama apie tuos pačius butus. Iš preliminarių sutarčių 1.4 punktų ir Nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarčių 2.1 punktų matyti, jog buvo parduoti ne tokio paties dydžio butai. Dar daugiau, aukščiau nurodytos preliminarių sutarčių sąlygos įrodo, jog galutinėmis sutartimis buvo parduoti mažesnio ploto butai, todėl akivaizdu, jog ieškovė gavo mažiau pajamų ir dėl pasikeitusio parduodamų butų ploto, o ne dėl jos įrodinėjamų aplinkybių.

25Vadovaujantis Rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovei vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 60 dienų, atsakovė turėjo teisę sustabdyti arba nutraukti darbus. Pagal Rangos sutarties 4.1 p. ieškovė turėjo atsiskaityti su atsakove per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Suvestinė atsiskaitymo už darbus lentelė ir dokumentai, patvirtinantys atsiskaitymą (t. 2, b. l. 27-55) patvirtina, jog ieškovė pažeidinėjo atsiskaitymo su atsakove terminus, todėl ieškovė, vadovaujantis Rangos sutarties 3.4, 4.1 punktais bei CK 6.656, 6.687, 6.691 str., turėjo teisę stabdyti darbus, kas reiškia, jog ieškovės patirti nuostoliai dėl nesavalaikio statybos darbų atlikimo atsirado dėl jos pačios kaltės, todėl neturi būti atlyginam. Vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., asmuo gali būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu žala ar nuostoliai atsirado dėl paties nukentėjusiojo veiksmų. Tokiais veiksmais laikomas ir pats nukentėjusiojo sutikimas ir rizikos prisiėmimas. Išnagrinėtoje byloje Nr. B2-409-5217/20011 yra rašytiniai įrodymai (pasitarimų protokolai), kurie patvirtina, jog pati atsakovė sutiko pratęsti rangos sutartyje nustatytus statybos darbų atlikimo terminus, todėl, vadovaujantis CK 6.652 str. 3 d., CK 6.253 str. 5 d., ieškovė, sutikdama pratęsti statybos darbų atlikimo terminus, pati prisiėmė riziką dėl nuostolių atsiradimo. Dar daugiau, nors preliminarios sutartys numatė ieškovės teisę vienašališkai pratęsti galutinių butų pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo terminus, tačiau ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog šią teise pasinaudojo, taip pat įrodymų, patvirtinančių, jog ji dėjo pastangas tam, kad parduotų butus už kuo didesnę kainą, todėl akivaizdu, jog pati ieškovė prisiėmė riziką dėl patirtų nuostolių, savo veiksmais sutiko, jog nuostoliai atsirastų, todėl ieškovės ieškinys atsakovei yra nepagrįstas.

26Teismas, atsižvelgdamas į visas šias nustatytas aplinkybes, ieškinį atmeta kaip neįrodytą ir nepagrįstą ir netvirtina 1.046.595,27 Lt finansinio reikalavimo.

27Bauda ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurios prašo atsakovė, neskirtina, nes ginčo reikalavimą apeliacinės instancijos teisme ieškovė iškėlė sprendžiant ginčą dėl visai kito reikalavimo, todėl ieškovė sąžiningai galėjo tikėtis, jog naujai iškeltas reikalavimas yra nepakankamai įvertintas, todėl turėjo pagrindą reikšti atskirą ieškinį.

28Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 26 str. 1, 4 d., CPK 290-292 str.,

Nutarė

29netenkinti RUAB „Junesta“ ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 1.046.595,27 Lt nuostolius ir patvirtinti tokio dydžio finansinį reikalavimą.

30Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Elenai... 2. ieškovė 2011-06-16 ieškiniu, patikslintu 2011-07-05 ieškiniu prašymu (t.... 3. Ieškovė nurodė, kad 2006-08-08 tarp šalių buvo sudaryta Kapitalinės... 4. Pagal 2006-09-29 Kredito sutartį Nr. 06-073680-IN/06-073681-KL (toliau –... 5. Taip pat ieškovė patyrė nuostolių 2008 m. kritus nekilnojamojo turto... 6. Ieškovė su butų pirkėjais buvo sudariusi preliminarias sutartis dėl butų,... 7. Nuostolių atlyginimui yra visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1)... 8. CK 1.125 str. 8 d. numato sutrumpintus ieškinio senaties terminus žalos... 9. Atsakovė BUAB „Murena“ atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b. l. 4-8) prašo... 10. Atsakovės teigimu, ieškovės pareikštas ieškinys yra tapatus pareikštam... 11. Kita vertus, atsakovė neįrodė savo reikalavimo dėl nuostolių priteisimo... 12. 1. Nors ieškovė grindžia reikalavimą Rangos sutartimi, jos netinkamu... 13. 2. Nepagrįstas ieškovės reikalavimas priteisti negautas pajamas dėl to, kad... 14. 3. Vadovaujantis Rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovei vėluojant atsiskaityti... 15. RUAB „Junesta“ patikslintas ieškinio reikalavimas atsakovei BUAB... 16. Nustatyta, kad ieškovė (užsakovė) ir atsakovė (generalinė rangovė)... 17. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė netinkamai įvykdė sutartinius... 18. Tačiau pažymėtina, jog Kauno apygardos teismui išnagrinėtoje c. b. Nr.... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovė, atsakovei netinkamai įvykdžius sutartinius... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, civilinėje... 21. Pažymėtina, jog minėtoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, Lietuvos... 22. Teismas taip pat pažymi, jog statybos rangos sutartyje šalys nebuvo... 23. Teismas taip pat sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovė, teigdama,... 24. Be to, teismo nuomone, ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų,... 25. Vadovaujantis Rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovei vėluojant atsiskaityti... 26. Teismas, atsižvelgdamas į visas šias nustatytas aplinkybes, ieškinį atmeta... 27. Bauda ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurios prašo... 28. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 26 str. 1, 4 d., CPK 290-292 str.,... 29. netenkinti RUAB „Junesta“ ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės... 30. Dėl šios nutarties per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas...