Byla e2-268-329/2017
Dėl skolos, sutartinių ir metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei V. U. dėl skolos, sutartinių ir metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 877,97 Eur skolos, kurią sudaro 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma ir 443,54 Eur palūkanų suma, taip pat 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20 Eur bylinėjimosi išlaidų: sumokėto žyminio mokesčio.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. vasario 2 d. įstatymų nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. gegužės 4 d. tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 289,62 Eur sumą 18 mėnesių terminui. 2013 m. gegužės 8 d. atsakovė pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur sumai 18 mėnesių terminui. 2013 m. gegužės 30 d. atsakovė pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur sumai 12 mėnesių terminui. Atsakovė pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2014 m. rugpjūčio 13 d. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2013 m. lapkričio 3 d. vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovė liko skolinga 434,43 Eur. Ieškovė paskaičiavo 443,54 Eur dydžio palūkanas, kurias sudaro 89,86 Eur fiksuota palūkanų suma ir 353,68 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo už laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki 2014 m. gegužės 14 d., bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 133,10 procentų.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Vartojimo kredito sutartys, Gyventojų registro tarnybos pažyma apie atsakovės deklaruotą gyvenamąją vietą, mokėjimo nurodymai dėl paskolos suteikimo, palūkanų skaičiavimo paaiškinimas, žyminio mokesčio kvitas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovei priteisiama 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma ir 89,86 Eur palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti 353,68 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, remiantis Sutarties 7.1 p. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas savo iniciatyva turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus savo iniciatyva (ex officio), nes neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Be to, Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Vien prievolės ir prašomų priteisti palūkanų dydžio santykis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstamas pakankamu pagrindu teismui sumažinti priteistinų palūkanų sumą, vadovaujantis CK 1.5 str. ir 6.37 str. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylose, susijusiose su pagal sutartis priteisiamų palūkanų dydžio nustatymu, taip pat į reikalaujamą priteisti palūkanų sumą, teismas, užtikrindamas prievolės šalių interesų pusiausvyrą, turi pagrindą reikalaujamų priteisti palūkanų dydį peržiūrėti. Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į prašomos priteisti palūkanų 353,68 Eur sumos ir pagrindinės skolos 434,43 Eur santykį, tai, kad ieškovės prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, bei tai, jog vartojimo sutartys atsakovės sudarytos prisijungimo būdu, palūkanų dydis mažintinas iki 176,84 Eur sumos, t. y. 1/2 dalimi reikalaujamos palūkanų sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovės teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovė tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

12CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (80 proc.), atsižvelgiant į įstatymo nustatytą minimalią už ieškinius mokamą žyminio mokesčio sumą, – 16 Eur žyminio mokesčio dalis (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios didesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei priteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės V. U., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) negrąžintos paskolos, 89,86 Eur (aštuoniasdešimt devynis eurus 86 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 176,84 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt šešis eurus 84 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017-01-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16 Eur (šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas: Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai.

18Priteisti iš V. U., a. k. ( - ) 3,16 Eur (tris eurus 16 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai