Byla 2-1513-460/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Kretingos autobusų parkui, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Terekas“, dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų veiksmų,

Nustatė

2ieškovė 2013-09-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) panaikinti atsakovės UAB Kretingos autobusų parko Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo bei laimėtojo paskelbimo, taip pat ir pretenzijos atmetimo faktą išaiškėjus, kad UAB „Terekas“ pateikė melagingus duomenis apie sąsajas su perkančiąja organizacija; pašalinti UAB „Terekas“ pasiūlymą atsižvelgiant į tai, kad pateikiant pasiūlymą yra pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme numatyti skaidrumo, lygiateisiškumo bei kiti viešųjų pirkimų principai; 2) atmesti UAB „Terekas“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, o konkrečiai XI skirsnio 11.14 punkto, bei paskelbti ieškovę viešojo pirkimo nugalėtoja; 3) nepašalinus ir/ar neatmetus UAB „Terekas“ pasiūlymo pagal anksčiau minėtas aplinkybes vertinti tiekėjų pasiūlymų kainas bei nustatyti laimėtoją pagal perkančiosios organizacijos nustatytas sąlygas, o konkrečiai pagal pasiūlymo 1 lentelės 1 eilutės 7 stulpelį, bei įvertinus šias kainas paskelbti ieškovę viešojo dyzelinio kuro (degalų) pirkimo nugalėtoja; 4) pripažinti atsakovės pirkimo komisijos sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su UAB „Terekas“ pasiūlymu pažeidžiančiu ieškovės teises ir įpareigoti atsakovę leisti susipažinti ieškovei su UAB „Terekas“ pasiūlymu, išskyrus pasiūlymų dalis, kurių konfidencialumą UAB „Terekas“ pagrįs; 5) įvertinti, ar pirkimo sutartis bus sudaryta teisėtai, kuomet joje nebus atspindėta nei tiksli, nei preliminari sutarties vertė dėl neteisingų formulėje parinktų sudėtinių kainos apskaičiavimo klaidų; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog, ieškovės nuomone, viešojo pirkimo laimėtojas neatitinka 11.14 punkte numatyto reikalavimo, jame nustatyta, jog „tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą degalų įpylimą. Iškilus grėsmei, kad gali sutrikti degalų tiekimas, tiekėjas privalo užtikrinti degalų įpylimą iš kitų degalinių tiekėjo pasiūlyme pateiktomis kainomis ir kompensuoti perkančiajai organizacijai eksploatacines išlaidas nuvažiavimui į degalinę ir grįžimui. Jeigu perkančioji organizacija negali vykdyti savo funkcijų dėl sutrikusio tiekėjo degalų tiekimo, tiekėjas privalo padengti visus perkančiosios organizacijos nuostolius, negautas pajamas, patirtas išlaidas ir sumokėti perkančiajai organizacijai netesybas po 0,02 proc. nuo vidutinės per mėnesį perkančiosios organizacijos išleidžiamos sumos degalams įsigyti“. Mano, kad dėl to ieškovės pasiūlymas turėjo būti atmestas. Teigia, kad trečiasis asmuo Lietuvoje turi tik vieną degalinę ir tik Kretingos mieste. Iškilus bet kokiai grėsmei, kad gali sutrikti degalų tiekimas perkančiajai organizacijai, UAB „Terekas“ jokiais būdais nesugebės užtikrinti degalų įsipylimo iš kitų degalinių UAB „Terekas“ pasiūlyme pateikta kaina, todėl atsakovė, vertindama trečiojo asmens UAB „Terekas“ pasiūlymą, turėjo atkreipti dėmesį į šią aplinkybę bei labai kritiškai vertinti (o ne kaip atsakydama į pretenziją nurodyti, jog neprivalo spėlioti) tiekėjos pasiūlymą. Pažymi, kad skaitant pirkimo sąlygas sistemiškai, tiekėja (šiuo atveju viešojo pirkimo laimėtoja) privalo užtikrinti, jog perkančioji organizacija galėtų už kurą atsiskaityti tiekėjų išduotomis magnetinėmis (kreditinėmis) kortelėmis arba „Dallas“ raktais. Laimėtoja, išduodama perkančiajai organizacijai „Dallas“ raktus, taip pat niekaip negalės užtikrinti atsiskaitymo už degalus kitose degalinėse tokiomis pačiomis kainomis, kokias pasiūlė pati laimėtoja, nes minėtinų raktų nenaudoja jokia kita degalinė ar degalinių tinklas. Atsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija atsakymuose ieškovei buvo nurodžiusi, jog „vairuotojai važiuodami į maršrutus, degalus į autobusus pila praktiškai kiekvieną dieną, įskaitant savaitgalius ir šventines dienas. ...>“, taip pat atsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovės autobusai važiuoja ne tik miesto maršrutais, bet gana didelė dalis maršrutų yra priemiestiniai arba tarpmiestiniai, kai važiuojama į kitus Lietuvos bei Europos miestus, tokiu atveju iškilus grėsmei, kad laimėtoja negalės užtikrinti degalų įpylimo iš kitų degalinių tokiomis pat kainomis kokias pateikė savo pasiūlyme, o, kaip minėta anksčiau, taip ir atsitiks, tokiu atveju bus pažeisti viešieji interesai (bus pažeista viešojo intereso apsauga) ir iškils reali grėsmė, jog keleiviai nebus pervežami miesto ir/ar kitais (priemiestiniais ar tarpmiestiniais) maršrutais. Tikina, kad atsižvelgus į šias aplinkybes UAB „Terekas“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų XI skirsnio 11.14 punkto ir pirkimo nugalėtoja turėjo būti paskelbta ieškovė, nes ji visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Atkreipia dėmesį, jog perkančioji organizacija šiame pirkime pasirinko vertinimo kriterijų – mažiausia kainą (sąlygų 9.1 punktas). Taip pat perkančioji organizacija IX skyriuje išsamiai aprašė, kaip bus vertinami pasiūlymai bei bendra pasiūlymų kaina. Tačiau šiame skyriuje niekur nenurodė, pagal kokius kriterijus (kainas, jų sudedamąsias dalis ar pan.) bus sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė ir nustatytas laimėtojas. Ieškovei skaitant pirkimo sąlygas sistemiškai, toliau sąlygose (pasiūlymas „Dėl dyzelinio kuro pirkimo“) yra paaiškinta, kaip bus sudaroma pasiūlymų eilė bei nustatytas laimėtojas, o būtent pasiūlyme „Dėl dyzelinio kuro pirkimo“ po 1-ąja lentele yra aiškiai apibrėžta, kokia kaina (bendros pasiūlymo kainos sudėtinė dalis) bus imama (naudojama) nustatant pasiūlymų eilę bei paskelbiant nugalėtoją: „Kaina, nurodyta 1 eilutės 7 stulpelyje, bus naudojama tik pasiūlymų eilei ir nugalėtojui nustatyti. Kaina turi būti nurodoma, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio“. Ieškovė mano, kad atsakovė turėjo pasiūlymus vertinti ir nugalėtoją paskelbti atsižvelgiant tik į 1 lentelės 1 eilutės 7 stulpelyje nurodytas kainas, kaip pati nurodė pirkimo sąlygose, o ne taip, kaip paskelbė. Ieškovės 1 eilutėje 7 stulpelyje pasiūlyta kaina (1 273 170 Lt), pagal kurią nustatoma pasiūlymų eilė bei nugalėtoja, ieškovės nuomone (daro prielaidą, nes perkančiojo organizacija nesuteikė galimybės susipažinti su trečiojo asmens bendros kainos (galutinės) sudėtinėmis dalimis), yra žymiai mažesnė nei neteisingai laimėtoja paskelbtos UAB „Terekas“. Ieškovė mano, kad perkančioji organizacija sąlygų IX skirsnyje aprašė bendros kainos apskaičiavimo formulę tik tam, kad palygintų tiekėjų pasiūlymus, sudėjus visas eksploatacines perkančiosios organizacijos sąnaudas bei kitus galimus mokesčius, vertinant juos, ar nebus perkančiajai organizacijai pasiūlytos neįprastai mažos ar perkančiajai organizacijai per didelės (pačios perkančiosios organizacijos teigimu, viršijančios tarptautinę pirkimų sumos ribų) nepriimtinos kainos ir šią kainą kaip orientacinę, neviršijančią tarptautinės pirkimų ribos, įrašant į viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, o kainos, nurodytos l lentelės 1 eilutės 7 stulpelyje, bus naudojamos pasiūlymams palyginti ir nugalėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovės pateiktą pretenziją (raštas Nr. V4-237), dar kartą patvirtino, kad pasiūlymo l lentelės 1 eilutės 7 stulpelyje nurodyta kaina bus naudojama bendros pasiūlymo kainos apskaičiavimui pagal pateiktą formulę kaip sudėtinė bendros pasiūlymo kainos dalis, tačiau ne kaip kaina, pagal kurią sudaroma tiekėjų pasiūlymų eilė bei nustatomas laimėtojas. Ieškovės nuomone, atsakovė, keisdama sąlygose nustatytą tiekėjų vertinimo bei laimėtojo nustatymo sąlygą po vokų atplėšimo, pažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Ieškovei akivaizdu, kad atsakovė, nesilaikydama savo nustatytų pirkimo sąlygų, pažeidžia ne tik ieškovės, bet ir viešuosius interesus. Tai reiškia, jog neabejotinai yra pažeidžiamos imperatyviosios teisės normos ir siekiama neteisėtai sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovė, gavusi iš atsakovės sudarytą pasiūlymų eilę bei sužinojusi paskelbtą pirkimo nugalėtoją, įvertinusi visas turimas žinias, pastebėjo, jog UAB „Terekas“ yra galbūt glaudžiai susijusi su perkančiąja organizacija. Atkreipia dėmesį, kad ieškovei kyla pagrįstų abejonių, ar šiame pirkime buvo laikomasi pagrindinių viešųjų pirkimų principų, o ypač lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principų. Teigia, kad viešojoje erdvėje yra nurodyta, kad UAB Kretingos autobusų parkas ir UAB „Terekas“ kartu (bendrai) naudojasi tam tikra teritorija (žemės sklypu) Kretingos mieste, Vytauto g. 114. Teritorija yra nuomojama automobiliams, taip pat ir UAB „Terekas“ sunkiasvorėms transporto priemonėms, laikyti. Trečiojo asmens degalinė yra atsakovės kieme ir galbūt minėtu sklypu degalinės infrastruktūrai naudojasi nuomodamiesi degalinei skirtą teritoriją iš atsakovės, todėl yra tiesiogiai susijusi su perkančiųjų organizacija kaip su pirkime dalyvaujančia suinteresuota šalimi. Taip pat daro prielaidą, jog perkančiosios organizacijos atstovai galbūt yra veikiami kitų sąlygų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, rengdami pirkimo sąlygas taip, kad jos būtų kuo labiau pritaikytos toje pat teritorijoje (tame pačiame kieme) esančiai degalinei, kurią valdo UAB „Terekas“. Ieškovei taip pat kyla abejonių, ar UAB „Terekas“ atstovai nedalyvavo rengiant Viešojo pirkimo sąlygas, nes jos parašytos taip (numatyti matų vienetai), kad būtų naudingos kuo arčiau atsakovės esančiai degalinei, nes bendroje pasiūlymų kainoje atstumas iki degalinės yra pagrindinė sudedamoji kainos dalis, apskaičiuojant bendrą kainą. Ieškovei pretenzijoje nurodžius visas šias aplinkybes atsakovei, atsakovė, nors ir žinodama, kad UAB „Terekas“ degalinė yra atsakovės teritorijoje ir galbūt žemės sklypu naudojasi nuomos pagrindais, taip pat yra išnuomojusi aikštelę sunkiasvorėms UAB „Terekas“ automobiliams laikyt,i vis tiek teigia, kad UAB „Terekas“ nėra susijusi su kita suinteresuota viešojo pirkimo šalimi, šiuo atveju perkančiąja organizacija. Pažymi ir tai, kad ieškovė 2013 m. rugpjūčio 26 d. pateikė prašymą susipažinti su Viešojo pirkimo nugalėtojos UAB „Terekas“ pasiūlymo galutinės kainos sudėtinėmis dalimis. 2013 m. rugpjūčio 28 d. atsakovė atsisakė ieškovei pateikti UAB „Terekas“ kainos sudėtines dalis, nurodydama jas kaip konfidencialias, tačiau nepagrįsdama savo sprendimo bei trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialumo. Atsakovė, nepateikdama kainos sudėtinių dalių, taip pažeidė imperatyviąją Viešųjų pirkimų įstatymo normą. Perkančioji organizacija galutinę kainą apskaičiavo naudodamasi formule BPK = TPK + POEI. POEI vienas iš sudedamųjų formulės dalių yra skaičius 4,1675, tai sudaro perkančiosios organizacijos patiriamas preliminarias autobuso eksploatavimo išlaidas nuvažiuotam 1 kilometrui litais. Ieškovės iš perkančiosios organizacijos gautame paaiškinime, kas sudaro minėtas eksploatacines išlaidas, perkančioji organizacija nurodė, kad jas sudaro <.... atlyginimai, amortizaciniai atskaitymai, mokesčiai, draudimai, kitos netiesioginės išlaidos <...>. Ieškovė atkreipia teismo dėmesį, kad šis skaičius galutinėje pasiūlymo kainoje sudaro tam tikrą galutinės kainos dalį su PVM, tačiau perkančiosios organizacijos nurodytos eksploatacinės išlaidos, būtent atlyginimai, sąnaudos, mokesčiai, draudimas, nėra apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu, todėl į sutartį įrašoma galutinė pasiūlymo kaina negali atspindėti realios ar net preliminarios šios sutarties vertės, nes į sutarties kainą su PVM bus įtraukiamos sudedamosios kainos dalys, kurios pridėtinės vertės mokesčiu nėra apmokestinamos (b. l. 3–14).

3Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog reikalavimas teismo sprendimu paskelbti konkurso nugalėtoją yra ydingas. Pažymi, jog ieškinyje konkurso sąlygos aiškinamos netinkamai, ieškovei palankesniu būdu, siekiant suklaidinti teismą. Atsakovė, vertindama pasiūlymus, privalėjo laikytis ir laikėsi savo pačios paskelbtų konkurso sąlygų bei pasiūlymo vertinimo procedūros. Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą ir kvalifikacinius reikalavimus, nenustatė jokių konkurso sąlygų neatitikimų. Ieškovės prielaida, jog trečiasis asmuo neturi galimybės užtikrinti nepertraukiamą degalų įpylimą ir būtent dėl šios priežasties neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, lieka tik prielaida. Ieškovė, nurodydama, jog atsakovė netinkamai vertino konkursui pateiktus pasiūlymus, neteisėtai konkurso nugalėtoja išrinko trečiąjį asmenį, pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslus bei neva atliko daug kitų pažeidimų, nenurodė nei faktinio, nei teisinio tokio savo argumentų bei reikalavimų pagrindo. Teigia, kad ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia tik prielaidomis ir spėlionėmis. Atsižvelgė į tai, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, todėl mano, kad konfidencialios informacijos atskleidimas pažeistų trečiojo asmens komercinius interesus ir teisę į sąžiningą konkurenciją ne tik šiame pirkime, bet ir kituose viešuosiuose pirkimuose, kuriuose ieškovė apie trečiąjį asmenį gautą informaciją galėtų panaudoti formuodama savo kainos pasiūlymą, tai yra nesąžiningai konkurencijai (b. l. 159–166).

4Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo atmesti ieškovės UAB „LUKOIL BALTIJA“ ieškinį dėl UAB Kretingos autobusų parko Viešojo pirkimo komisijos neteisėtų veiksmų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą, kaip nepagrįstą. Nurodo, jog UAB „Terekas“ atitiko ir atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, o UAB „Terekas“ pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo rengimo reikalavimus. Be to, ieškovė nepagrįstai spekuliuoja dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, jeigu sutriktų degalinės darbas, nes viena degalinė gali veikti tinkamai visą su perkančiąja organizacija sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį (be to, remiantis ieškovės samprotavimais, galima sukurti hipotetinę situaciją, jog vienu metu gali sutrikti ir dviejų/trijų/daugiau degalinių tinklo veikla). Tikina, jog UAB „Terekas“ teritoriją, kurioje stovi degalinė, nuomojasi iš valstybės, tą patvirtina pridedamas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro. Perkančioji organizacija negauna jokių pajamų iš UAB „Terekas“. Trečiasis asmuo UAB „Terekas“ ir atsakovė UAB Kretingos autobusų parkas nėra susijusios jokiais sutartiniais santykiais, dėl kurių viena iš šalių iš kitos šalies gauna ar gautų pajamų. Visi kiti ieškovės išdėstyti argumentai dėl tariamų atsakovės ir trečiojo asmens sąsajų yra spekuliatyvaus pobūdžio ir teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisako. UAB „Terekas“, dalyvaudama viešajame pirkime, nepateikė jokios melagingos informacijos ir priešingai, nei teigia ieškovė, nebuvo pažeisti VPĮ 3 str. įtvirtinti viešųjų pirkimų principai. Perkančioji organizacija ieškovę galėjo supažindinti su visa pirkimo medžiaga (įskaitant ir UAB „Terekas“ pasiūlymo galutinę kainą – su tuo ieškovė ir buvo supažindinta), išskyrus tą informaciją, kuri tiekėjų buvo nurodyta kaip konfidenciali, o kokia informacija yra konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo, t. y. trečiasis asmuo (b. l. 142–145, 146).

5Ieškinys atmestinas.

6Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Dyzelinio kuro (degalų) pirkimas“, pirkimo Nr. 141811 (toliau – konkursas), kuriuo numatoma įsigyti dyzelinį kurą, skirtą atsakovės automobiliams tiekėjo degalinėse, pilti degalus į atsakovės automobilius. Perkamų degalų savybės ir pirkimo sąlygos nustatytos techninėje specifikacijoje (b. l. 16–42). Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal bendros pasiūlytos mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 9.1 punktas) (b. l. 31). 2013 m. liepos 22 d. raštu Nr. 16.3PR/2515 „Dėl supaprastinto atviro dyzelinio kuro pirkimo konkurso sąlygų“ ieškovė kreipėsi į atsakovę su pastabomis bei klausimais dėl konkurso sąlygų (b. l. 63–67). 2013 m. liepos 24 d. raštu Nr. V4 207 „Dėl supaprastinto atviro dyzelinio kuro pirkimo konkurso sąlygų paaiškinimo ir atsakymų į tiekėjo užduotus klausimus“ atsakovė pateikė paaiškinimus ir atsakymus į ieškovės užduotus klausimus (b. l. 68–74). Nesutikdama su atsakovės atsakymais bei paaiškinimais, 2013 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 16.3PR/2661 „Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, susijusių su pirkimo sąlygomis“ ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pakeisti tam tikrus konkurso sąlygų punktus bei reikalavimus taip, kaip minėtame rašte nurodo ieškovė, taip pat sustabdyti konkursą (b. l. 45–54). 2013 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. V4-214 „Dėl pretenzijos“ atsakovė nurodė ieškovei, jog ieškovės pretenzijos netenkina (b. l. 75–76). 2013 m. rugpjūčio 12 d. ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės vykdomame konkurse. 2013 m. rugpjūčio 13 d. atsakovė informavo ieškovę, kad ieškovė atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 2013 m. rugpjūčio 13 d. ieškovė, kaip ir visi kiti konkurse dalyvavę tiekėjai, buvo informuota, jog sudaryta pasiūlymų eilė (b. l. 77) ir laimėtoju paskelbtas trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas (pasiūlymo kaina su PVM 1 561 308,98 Lt), ieškovės pateiktas pasiūlymas (pasiūlymo kaina su PVM 1 585 541,58 Lt) pateko į antrą vietą. 2013 m. rugpjūčio 26 d. raštu „Dėl viešojo pirkimo kainos sudėtinių dalių pateikimo“ ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama susipažinti su konkurso nugalėtojos trečiojo asmens pasiūlyme pateikta galutine kaina bei visomis jos sudėtinėmis dalimis (b. l. 55). 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. V4-236 „Dėl viešojo pirkimo kainos sudėtinių dalių įteikimo“ atsakovė informavo ieškovę, jog trečiojo asmens pasiūlyme pateikta galutinė pasiūlymo kaina su PVM yra 1 561 308,98 Lt. Ieškovė taip pat buvo informuota, jog atsakovė sudėtinių trečiojo asmens pasiūlymo kainos dalių pateikti negali, nes trečiasis asmuo jas nurodė kaip konfidencialias (b. l. 78). 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 16.2PR/2923 „Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų, susijusių su pirkimo sąlygomis“ ieškovė kreipėsi į atsakovę, nurodydama, jog nesutinka su atsakovės priimtais sprendimais, susijusiais su pasiūlymų vertinimu ir laimėtojos nustatymu, ir išdėstė savo reikalavimus atsakovei (b. l. 56–62). 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. V4-237 „Dėl pretenzijos“ atsakovė atmetė ieškovės pretenziją, nurodydama, jog ieškovės reikalavimai nepagrįsti (b. l. 79). 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 16.3PR/3047 „Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų“ ieškovė kreipėsi į atsakovę reikalaudama panaikinti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą nepateikti ieškovei laimėjusios tiekėjos UAB „Terekas“ siūlymo galutinės kainos sudėtinių dalių bei priimti naują sprendimą, pateikti ieškovei laimėjusios tiekėjos UAB „Terekas“ pasiūlymo galutinės kainos sudėtines dalis (b. l. 43). 2013 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. V4-244 „Dėl pretenzijos“ atsakovė nurodė, jog ieškovės pretenzija atmetama kaip nepagrįsta (b. l. 80).

7Dėl ieškinio reikalavimo paskelbti ieškovę konkurso nugalėtoja

8Teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovė ieškiniu prašo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, o konkrečiai XI skirsnio 11.14 punkto, bei paskelbti ieškovę viešojo pirkimo nugalėtoja (2 ieškinio reikalavimas); nepašalinus ir/ar neatmetus trečiojo asmens pasiūlymo pagal anksčiau minėtas aplinkybes, vertinti tiekėjų pasiūlymų kainas bei nustatyti laimėtoją pagal atsakovės nustatytas sąlygas, o konkrečiai pagal pasiūlymo 1 lentelės 1 eilutės 7 stulpelį, bei įvertinus šias kainas paskelbti ieškovę viešojo dyzelinio kuro (degalų) pirkimo konkurso nugalėtoja (3 ieškinio reikalavimas). Teismas pažymi, kad tokie ieškinio reikalavimai yra iš esmės ydingi.

9Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas viešąjį pirkimą organizuoja ir vykdo perkančiosios organizacijos sudaryta Viešojo pirkimo komisija, todėl tik Viešojo pirkimo komisijai yra suteikta kompetencija vertinti tiekėjų pasiūlymus, juos atmesti, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją įstatymų nustatyta tvarka. Nei teismui, nei jokiam kitam subjektui išskyrus pačią perkančiąją organizaciją, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nesuteikia teisės vykdyti viešojo pirkimo procedūrų.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas tokio pobūdžio bylų praktiką yra pažymėjęs, jog teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą paskelbti preliminariąją ar galutinę laimėtojų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį ir tik tada Viešojo pirkimo komisija privalo iš naujo nustatyti preliminariąją ir galutinę eilę, tačiau tik remiantis iš anksto paskelbtais, t. y. tais pačiais kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009; 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010).

11Tokia Kasacinio teismo formuojama teismų praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises ir neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau, nei nustato Viešųjų pirkimų įstatymas.

12Apibendrinant pažymėtina, jog reikalavimas teismo sprendimu paskelbti konkurso nugalėtoją yra per se ydingas. Teismo sprendimu panaikinus atsakovės sprendimą paskelbti konkurso laimėtoją, viešojo pirkimo teisinių santykių dalyviai grąžinami į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją priklauso perkančiajai organizacijai, tai yra atsakovei, teismas tokios kompetencijos neturi. Dėl to ginčas pagal netinkamai ieškovės suformuluotą ieškinio reikalavimą teismui nepriskiriamas.

13Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą civilinės bylos dalis dėl reikalavimo paskelbti ieškovę konkurso nugalėtoja nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

14Dėl atsakovės veiksmų vertinant pasiūlymų kainas, sudarant pasiūlymų eilę bei nustatant konkurso nugalėtoją

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pasisakyta, kad siekdamas tinkamai išspręsti šalių ginčą, teismas privalo išaiškinti atitinkamų pirkimo sąlygų turinį, įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai jas pritaikė, priimdama skundžiamus sprendimus. Tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Nagrinėjamu atveju nesant pateiktų konkrečių įrodymų nėra pagrindo pripažinti pagrįstais deklaratyvius ieškovės ieškinio argumentus, jog atsakovė pasiūlymus vertino netinkamai ir neteisėtai, pažeidė pasiūlymų vertinimo tvarką, konkurso nugalėtoja išrinko konkurso sąlygų neatitinkantį tiekėją bei pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslą racionaliai panaudoti lėšas. Pabrėžtina, jog vertinant ieškinio turinį, ieškinyje konkurso sąlygos aiškinamos netinkamai, ieškovei palankesniu būdu.

16Dėl pasiūlymų kainos vertinimo pagal paskelbtas konkurso sąlygas

17Pirma. Vykdomu konkursu atsakovė siekia įsigyti dyzelinio kuro, skirto pilti tiekėjo degalinėse degalams į atsakovės automobilius. Konkurso sąlygų 9.1 punkte numatyta (b. l. 31), jog perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal bendros pasiūlytos mažiausios kainos kriterijų. Atsižvelgiant į tai, ieškinio argumentai ir nurodymai, kaip atsakovė turėjo vertinti pasiūlymus, yra absoliučiai nepagrįsti ir neteisingi, nes paskelbtose konkurso sąlygose aiškiai nurodyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir šios tvarkos atsakovė privalėjo laikytis.

18Antra. Atsakovė konkurso sąlygose išsamiai nurodė, kaip turi būti skaičiuojama bendra pasiūlymų kaina (konkurso sąlygų 9.1–9.4 punktai). Dėl pasiūlymų kainos vertinimo pažymėtina ir tai, jog konkurso sąlygų 10.1 punkte (b. l. 32) atsakovė išsamiai paaiškino pasiūlymų vertinimo tvarką: „Perkančioji organizacija nedelsdama įvertina pateiktus pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ir pasiūlymų eilę. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į eilę, pranešama ir apie jų atmetimo priežastis“. Visos šios konkurso sąlygos buvo visiems konkurso dalyviams viešai prieinamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl nesuprantamas ieškovės teiginys, jog atsakovė niekur nenurodė, pagal kokius kriterijus (kainas, jų sudedamąsias dalis ar pan.) bus sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė ir nustatytas laimėtojas. Ieškinyje pateikta ieškovės nuomonė, kad atsakovė turėjo pasiūlymus vertinti ir nugalėtoją paskelbti atsižvelgdama tik į 1 lentelės 1 eilutės 7 stulpelyje/pasiūlymo formos (b. l. 98–99) nurodytas kainas, neatitinka nurodytų konkurso sąlygų 9.1–9.4 ir 10.1 punktų nuostatų ir reikštų šių sąlygų pakeitimą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai būtų šiurkštus skaidrumo principo pažeidimas. Vertinant konkurso sąlygas akivaizdu, kad ieškovė suprato, kad pasiūlymai vertinami pagal galutines, o ne 7 stulpelyje nurodytas kainas, kadangi ieškovė savo 2013-07-22 rašte Nr. 16.3PR/2515 (b. l. 63–67) dėstė (7–8 punktai), kad bendra pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuojama kitaip, nei buvo nustatyta atsakovės. Atsakovė, atsakydama į paminėtą ieškovės raštą, nurodė (2013-07-24 raštas), kad konkurso sąlygos nebus keičiamos, o ieškovė svarstomame ieškinyje jau teigia, kad konkurso sąlygos neva jai neaiškios.

19Trečia. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tai yra vienas svarbiausių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo siekių. Tokią galimybę tiekėjams užtikrina lygiateisis jų pasiūlymų vertinimas, atliekamas visų viešojo pirkimo procedūrų metu: vertinant tiekėjų kvalifikaciją ar kitų reikalavimų tiekėjams atitiktį bei pasiūlymų siaurąja prasme aspektus. Pirkimo sąlygos skelbiamos iš anksto tam, kad visi tiekėjai būtų tinkamai informuoti ir galėtų šias sąlygas interpretuoti vienodai. Perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Taigi, atsakovė, vertindama pasiūlymus, privalėjo laikytis ir laikėsi savo pačios paskelbtų konkurso sąlygų bei pasiūlymo vertinimo procedūros. Atsižvelgiant į tai, ieškinio argumentai dėl atsakovės netinkamo pasiūlymo vertinimo, nukrypimo nuo konkurso sąlygų ir dėl netinkamai nustatomos pasiūlymų bendros kainos atmestini kaip nepagrįsti.

20Dėl trečiojo asmens atitikties konkurso sąlygoms

21Pirma. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką tokio pobūdžio bylose: perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir ši pareiga yra pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

22Antra. Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą ir kvalifikacinius reikalavimus, nenustatė jokių konkurso sąlygų neatitikimų. Ieškovės prielaida, jog trečiasis asmuo neturi galimybės užtikrinti nepertraukiamą degalų įpylimą ir būtent dėl šios priežasties neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ir lieka tik prielaida. Atkreiptinas dėmesys, jog konkurso sąlygų 3.1 punkto 10 papunktyje (b. l. 25), reglamentuojančiame tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės pajėgumus, yra nustatyta, jog „Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną veikiančią degalinę Kretingos miesto ar rajono ribose, kurioje yra užtikrinamas degalų tiekimą ištisą parą bei galimybė užsipilti degalų perkančiosios organizacijos transportui naudojantis tiekėjo magnetinėmis, elektroninėmis kreditinėmis kortelėmis arba Dallas raktais. Degalinės turi būti pritaikytos perkančiosios organizacijos autobusams apsisukti“. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovė, nustatydama tokius būsimų tiekėjų pajėgumo reikalavimus, konkurso sąlygose pareikalavo pateikti (Konkurso sąlygų 3.1 punkto 10 papunktyje) ir atitinkamą dokumentą – pažymą. Pažymėtina, jog trečiasis asmuo tokią pažymą pateikė. Bet kokių naujų reikalavimų kėlimas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui reikštų pirkimo sąlygų keitimą, o tai, kaip minėta, lemtų skaidrumo principo pažeidimą.

23Trečia. Tiek pagal konkurso sąlygas, tiek pagal būsimos sutarties nuostatas, trečiasis asmuo, pasirašydamas sutartį su atsakove, neišvengiamai įsipareigos vykdyti visus savo sutartinius įsipareigojimus, taip pat ir nustatytus konkurso sąlygomis. Pabrėžtina, kad už įsipareigojimų nevykdymą sutartyje yra numatyta atsakomybė. Konkurso sąlygų 11.14 punkte (b. l. 34) numatyta, kad „<...>Jeigu perkančioji organizacija negali vykdyti savo funkcijų dėl sutrikusio tiekėjo degalų tiekimo, tiekėjas privalo padengti visus perkančiosios organizacijos nuostolius, negautas pajamas, patirtas išlaidas ir sumokėti perkančiajai organizacijai netesybas, po 0,02 procento nuo vidutinės per mėnesį perkančiosios organizacijos išleidžiamos sumos degalams įsigyti“. Taigi, atsakovei nėra jokio pagrindo spėlioti ir manyti, kad trečiasis asmuo savo sutartinių įsipareigojimų nevykdys, juo labiau kad atsakovė negali preziumuoti būtent trečiojo asmens nesąžiningumo. Be to, trečiasis asmuo privalės pateikti ir sudaromos sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris ir bus pakankamas garantas atsakovei. Teismas atkreipia dėmesį, jog konkurso sąlygų 11.6 punkte (b. l. 33) numatyta, kad „Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant, delspinigių ir baudų mokėjimui bei nuostolių padengimui užtikrinti“.

24Dėl viešųjų pirkimų principų ir atsakovės ir trečiojo asmens sąsajų

25Pirma. Dėl ieškovės nurodomų viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nugalėtoja paskelbus trečiojo asmens pasiūlymą, pažymėtina tai, jog vadovaujantis lygiateisiškumo principu vertinant tiekėjų paraiškas/pasiūlymus, tiekėjams turi būti suteiktos vienodos galimybės pateikti savo pasiūlymus, taip užtikrinant efektyvią konkurenciją. Lygiateisiškumo principas apima pareigą elgtis skaidriai. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Šie Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti pamatiniai viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo principai neabejotinai suteikė pakankamą pagrindą atsakovės Viešojo pirkimo komisijai nustatyti pasiūlymų eilę ir nugalėtoju paskelbti trečiojo asmens pasiūlymą, kuris visiškai atitiko bendros mažiausios kainos kriterijus. Tai reiškia, kad viešųjų pirkimų principų ir tikslo atsakovė nepažeidė. Jeigu atsakovė būtų pasirinkusi ne pirmoje pasiūlymų eilės vietoje esantį dalyvį (šiuo atveju ieškovę), būtų pažeistas ne tik racionalaus pirkimui skirtų lėšų naudojimo reikalavimas, svarbiausi įstatymu įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, bet ir atitinkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, įpareigojančios viešojo pirkimo sutartį sudaryti su geriausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu.

26Antra. Dėl ieškinio argumentų, jog atsakovė ir trečiasis asmuo yra susiję ir dėl to pažeidžiamas skaidrumo principas, svarbu pažymėti, jog ieškovė šioje ieškinio dalyje daro tik prielaidas ir spėliones. Vien dėl to, kad atsakovę ir trečiąjį asmenį sieja sutartiniai santykiai, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovė nesąžiningai vertina pasiūlymus, o juo labiau kad trečiasis asmuo neturėjo teisės dalyvauti konkurse. Tokią teisę trečiajam asmeniui besąlygiškai užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymas, o atsakovė niekaip negalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo, kuris visiškai atitiko konkurso reikalavimus, vien tik remdamasis sutartinių santykių buvimu, nes tokiu atveju būtų ribojama konkurencija, pažeidžiami lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai. Šiuo aspektu svarbu tai, jog nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – vienas svarbiausių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo siekių, iš Viešųjų pirkimų įstatymo išplaukiantis reikalavimas, kurio neįtvirtinimas įstatyme nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo.

27Teismas, analizuodamas bylos duomenis, mano, jog perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams sudarė vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, jokių veiksmų, pažeidžiančių imperatyvias viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, neatlikta (CPK 185 straipsnis). Svarbu ir tai, jog pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, ieškovės pateiktas pasiūlymas mažiausios kainos kriterijaus neatitiko. Atsižvelgiant į tai, plačiau pasisakyti dėl ieškovės daromų nepagrįstų prielaidų yra netikslinga.

28Apibendrinant pažymėtina, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovė, nurodydama, jog atsakovė netinkamai vertino konkursui pateiktus pasiūlymus, neteisėtai konkurso nugalėtoja išrinko trečiąjį asmenį, pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslus bei neva atliko daug kitų pažeidimų, nenurodė nei faktinio, nei teisinio tokio savo argumentų bei reikalavimų pagrindo (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis). Ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia tik prielaidomis ir spėlionėmis. Ieškovė nepateikia jokių įrodymų, kad trečiasis asmuo tikrai negalės už pasiūlytą kainą tinkamai įvykdyti sutarties (CPK 178 straipsnis).

29Dėl trečiojo asmens pasiūlymo informacijos, kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali

30Ieškovė ieškinyje nurodo, kad jai pateikus prašymą susipažinti su konkurso nugalėtojo trečiojo asmens pasiūlymo galutinės kainos sudėtinėmis dalimis, atsakovė tokio reikalavimo netenkino, nurodydama, jog trečiasis asmuo nurodė šią informaciją kaip konfidencialią, ir tokie atsakovės veiksmai pažeidžia teisėtus ieškovės interesus.

31Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog „Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią“.

32Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nereglamentuoja, kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, todėl šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012).

33Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai, konfidencialios informacijos atskleidimas pažeistų trečiojo asmens komercinius interesus ir teisę į sąžiningą konkurenciją ne tik šiame pirkime, bet ir kituose viešuosiuose pirkimuose, kuriuose ieškovė apie trečiąjį asmenį gautą informaciją galėtų panaudoti formuodama savo kainos pasiūlymą, tai yra nesąžiningai konkurencijai. Trečiasis asmuo nedavė sutikimo atsakovei perduoti ar skelbti jos nurodytą konfidencialią informaciją. Trečiojo asmens su pasiūlymu pateikta konfidenciali informacija skirta tik pasiūlymui įvertinti viešajame pirkime. Todėl atsakovė nepadarė jokio Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto pažeidimo, juo labiau ieškovės teisėtų interesų pažeidimo, nes ieškovės noras nesąžiningai konkuruoti negali būti laikomas teisėtu interesu.

34Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos duomenų visetą, mano, jog akivaizdu, kad jokių ieškovės nurodomų pažeidimų atsakovė nepadarė. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija konkursą vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis, laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų, visi atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos veiksmai ir sprendimai vykdant konkursą yra teisėti (ieškinio penktasis reikalavimas), nepažeidžia ieškovės teisių ir teisėtų interesų, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti ieškovės nepagrįstą ieškinį. Atsižvelgiant į minėtą argumentaciją ir teisės normas ieškovės ieškinys atmestinas.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų. Juo prašo iš ieškovės priteisti jos patirtas 4 235 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą (b. l. 167, 169).

37Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Netenkinus ieškovės ieškinio, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į ieškinį pateikusiai šaliai. Pabrėžtina, jog nagrinėjamoje byloje atsakovo advokatų kontorai sumokėtos išlaidos – 4 235 Lt – viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2 punkte nurodyto rekomenduojamo maksimalaus priteistino užmokesčio dydį, todėl nenustačius 11 punkte įtvirtinto išimtinio atvejo, netenkinus ieškinio, priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir atsakovei iš ieškovės priteistina 3 000 Lt už ieškinį patirtų bylinėjimosi išlaidų.

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

39Klaipėdos apygardos teismas 2013-09-17 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones: sustabdė ir uždraudė atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko vykdomu dyzelinio kuro (degalų) pirkimu (pirkimo Nr. 141811) supaprastinto atviro konkurso būdu, įskaitant draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį su paskelbta pirkimo laimėtoja (b. l. 89–91).

40Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, kad teismo iniciatyva laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos ir tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nepanaikinus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 149 straipsnio 2 dalis). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, todėl minėtos taikytos laikinosios apsaugos priemonės nebeatlieka savo funkcijos, jos naikintinos, be to, atsižvelgiant į viešąjį interesą ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 149 straipsnio 2 dalis, CPK 152 straipsnio 2 dalis, CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

41Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

42civilinės bylos dalį dėl reikalavimo paskelbti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę „LUKOIL BALTIJA“ konkurso nugalėtoja nutraukti.

43Kitą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ ieškinio dalį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Kretingos autobusų parkui, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Terekas“, dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų veiksmų atmesti.

44Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Kretingos autobusų parkui priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

45Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-17 nutartimi atsakovei akcinei bendrovei Kretingos autobusų parkui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

46Sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdytina skubiai.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2013-09-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1)... 3. Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį... 4. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo atmesti... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė elektroniniu būdu CVP IS... 7. Dėl ieškinio reikalavimo paskelbti ieškovę konkurso nugalėtoja... 8. Teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovė ieškiniu prašo atmesti trečiojo... 9. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas viešąjį pirkimą organizuoja... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas tokio pobūdžio bylų praktiką... 11. Tokia Kasacinio teismo formuojama teismų praktika siekiama dviejų... 12. Apibendrinant pažymėtina, jog reikalavimas teismo sprendimu paskelbti... 13. Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą civilinės bylos dalis dėl... 14. Dėl atsakovės veiksmų vertinant pasiūlymų kainas, sudarant pasiūlymų... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pasisakyta, kad siekdamas... 16. Dėl pasiūlymų kainos vertinimo pagal paskelbtas konkurso sąlygas... 17. Pirma. Vykdomu konkursu atsakovė siekia įsigyti dyzelinio kuro, skirto pilti... 18. Antra. Atsakovė konkurso sąlygose išsamiai nurodė, kaip turi būti... 19. Trečia. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be... 20. Dėl trečiojo asmens atitikties konkurso sąlygoms... 21. Pirma. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje imperatyviai... 22. Antra. Atsakovė, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą ir kvalifikacinius... 23. Trečia. Tiek pagal konkurso sąlygas, tiek pagal būsimos sutarties nuostatas,... 24. Dėl viešųjų pirkimų principų ir atsakovės ir trečiojo asmens sąsajų... 25. Pirma. Dėl ieškovės nurodomų viešųjų pirkimų principų pažeidimo,... 26. Antra. Dėl ieškinio argumentų, jog atsakovė ir trečiasis asmuo yra susiję... 27. Teismas, analizuodamas bylos duomenis, mano, jog perkančioji organizacija,... 28. Apibendrinant pažymėtina, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti.... 29. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo informacijos, kuri buvo nurodyta kaip... 30. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad jai pateikus prašymą susipažinti su... 31. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nereglamentuoja, kokia informacija gali... 33. Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog ūkio... 34. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos duomenų visetą,... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. Atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų. Juo prašo iš... 37. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 39. Klaipėdos apygardos teismas 2013-09-17 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos... 40. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, kad teismo iniciatyva... 41. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 42. civilinės bylos dalį dėl reikalavimo paskelbti ieškovę uždarąją akcinę... 43. Kitą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“ ieškinio... 44. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Kretingos autobusų parkui priteisti iš... 45. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-17 nutartimi atsakovei akcinei... 46. Sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdytina skubiai.... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...