Byla 2A-1705-524/2016
Dėl sutarties nutraukimo, avanso priteisimo, ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Irmos Čuchraj, Erikos Misiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo V. M. ieškinį UAB ,,Karšuvos giria“ dėl sutarties nutraukimo, avanso priteisimo, ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas ieškiniu prašė nutraukti su miškų savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“

  32007-11-26 sudarytą miškotvarkos projekto rengimo sutartį Nr. 10a (toliau – sutartis), priteisti iš atsakovo jam sumokėtus 174 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutartį 2007-11-27 su miškų savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“, kuris šiuo metu yra pakeitęs teisinį statusą ir vadinasi UAB „Karšuvos giria“, sudarė dėl ieškovui priklausančio 2,0000 ha dydžio miško valdos, esančios Biržų Lauko kaime, Šilalės r., miškotvarkos projekto parengimo. Sutartimi sulygtą 600 Lt (174 Eur) sumą atsakovės direktoriui J. A. sumokėjo jos pasirašymo metu, taip pat perdavė visus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. Teigia, kad sutartinių įsipareigojimų atsakovė neįvykdė iki šiol. Ragino atsakovę vykdyti įsipareigojimus, bet pastaroji į raginimus nesureagavo.

 2. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Pripažino sutarties sudarymą. Paaiškino, kad pradėjus vykdyti projektavimo darbus paaiškėjo, kad neatitinka miško ploto duomenys: VĮ Registrų centro išduotame pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamo turto registre minimo sklypo plotas nurodytas 2,2400 ha, iš kurio miško plotas – 2,0000 ha. Nuvykus į vietą nustatyta, kad tikrasis žemės sklypo plotas yra 1,9000 ha, o miško plotas – 1,8000 ha. Esant tokiai situacijai ieškovui buvo pasiūlyta arba patikslinti žemės sklypo ribas, arba atlikti žemės sklypo geodezinius matavimus ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti atsakovei, tačiau ieškovas šių dokumentų iki šiol jai nėra pateikęs.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 1. Tauragės rajono apylinkės teismas 2016-07-13 priėmė sprendimą, juo ieškinį patenkino visiškai: nutraukė ieškovo su miškų savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“ 2007 m. lapkričio 26 d. sudarytą miškotvarkos projekto rengimo sutartį Nr. 10a; priteisė iš UAB „Karšuvos giria“ 174 Eur, sumokėtus už miškotvarkos projekto parengimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 12 d. iki visiško sprendimo įvykdymo bei 220 Eur bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šalis sieja rangos, konkrečiai – projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos, teisinis santykis. Teismo nuomone, dėl netinkamo atsakovės bendradarbiavimo su ieškovu ir nesiėmimo jokių pastangų, kad miškotvarkos projektas būtų parengtas netgi po daugelio metų, ieškovas turi teisę prašyti, kad sutartis būtų teismo nutraukta. Kadangi sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovės kaltės, teismas sprendė, kad ieškovui privalo būti grąžintos jo sumokėtos atsakovei piniginės lėšos.

6III.

7Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo

  82016-07-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį. Palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir papildomai nurodo, kad ieškovo pateikti įrodymai (skambučių išklotinės) nepatvirtina fakto, jog ieškovas su atsakove tinkamai bendradarbiavo. Teigia, kad būtent dėl ieškovo kaltės nebuvo įmanoma įvykdyti sutarties.

 2. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Palaiko ieškinyje išdėstytą poziciją ir pirmosios instancijos teismo argumentus, išvadas bei papildomai nurodo, kad atsakovės direktorius nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme aiškiai išreiškė nenorą vykdyti sutartį, neketina grąžinti ieškovo sumokėtų pinigų. Pažymi, kad tinkamai bendradarbiavo su atsakove, teikė reikalingus dokumentus ir duomenis sutarčiai tinkamai įvykdyti, bet atsakovė savo įsipareigojimų taip ir neįvykdė.

9IV.

10Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

126. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

137. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose bei paaiškinimuose teismui nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

148. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-11-26 sudarė miškotvarkos projekto rengimo sutartį Nr. 10a. Rangos santykių turinį lemia tarp šalių sudaryta projektavimo darbų sutartis, dėl kurios šioje byloje vyksta ginčas. Sutartis yra juridinis faktas, kuris sukuria, keičia ar nutraukia civilinius teisinius santykius. Sukūrusi civilinį teisinį santykį, sutartis pagal teisės normų nustatytas ribas reguliuoja jos sukurtą teisinio santykio dalyvių elgesį iki to laiko, kol bus pasiektas sutartimi numatytas rezultatas. Ieškovas į teismą kreipėsi tik 2016-04-12, todėl kolegija konstatuoja, jog atsakovė yra juridinis asmuo ir šioje srityje veiklą vykdantis verslo subjektas, darbą pagal sutartį turėjo baigti per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, nesiėmė jokių priemonių sutartiniams santykiams nutraukti laiku ar įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per ypatingai ilgą laiką. Vertinant atsakovės veiklą ginčo teisiniame santykyje konstatuotina, kad tai subjektas, kuriam keliami aukštesni teisinio išprusimo reikalavimai. CK 2.4 str. verslininkui yra keliami aukštesni reikalavimai negu įprastam fiziniam asmeniui, todėl atsakovė, gavusi avansą ir, kaip pati nurodo apeliaciniame skunde, 2012-02-07 gavusi ieškovo parengtus ir įregistruotus geodezinius matavimus nesprendė su ieškovu sutarties nutraukimo klausimo, nes atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog nuo 2011-01-17 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 84 ,,Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimo“ miškotvarkos projektai tapo neprivalomi ir šalių užsakytas darbas tapo neaktualus. Akivaizdu, jog tokia rangovės pozicija yra neparemta įstatymu. Pagal CK 6.644 str. rangos sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies, t. y. užsakovo, užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Bendroji rangos sutarties nuostata yra ta, kad užsakovo pareigą priimti atliktą darbą atitinka rangovo pareiga jį perduoti.

159. Atsakovė remiasi aplinkybe ir nesutinka grąžinti sumokėtos visos sutarties kainos, kadangi ieškovas, kaip užsakovas, laiku neatliko ir neperdavė jai patikslintų geodezinių matavimų, dėl ko ji negalėjo tinkamai vykdyti sutarties iki 2011-01-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 84 ,,Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimo“ priėmimo, kurio 13.3 p. nustatė, kad privačiose miškų valdose iki 3,00 ha miškotvarkos projektai neprivalomi. Ši aplinkybė įrodo, jog šalių užsakytas darbas pagal vėlesnį teisinį reglamentavimą tapo nereikalingas. Tačiau kaip rangovė atsakovė privalėjo įspėti užsakovą – ieškovą apie pasikeitusį teisinį reglamentavimą ir vis tik atlikti darbą, už kurį gavo užmokestį, nes iš atsiliepimo į apeliacinį skundą nustatyta, jog ieškovas pageidavo turėti jo užsakytą projektą.

1610. Iš Nekilnojamojo turto registro pažymėjimo nustatyta, jog naujus kadastrinius matavimus ieškovas atliko 2011-12-08 (b. l. 22), juos įregistravo 2012-02-07. Atsakovė, kaip šios srities specialistė, žinodama nuo 2011-01-17 pasikeitusį teisinį reglamentavimą, privalėjo informuoti apie tai ieškovą ir spręsti sutarties nutraukimo klausimą ar pasinaudoti viešo registro duomenimis ir atlikti užsakytą darbą bei spręsti dėl jo perdavimo ieškovui.

1711. Atsakovė nurodo, jog ji per sutartyje nustatytą terminą negalėjo įvykdyti sutarties dėl ieškovo kaltės, nes žemės sklypo abrise nurodyti matmenys realiai skyrėsi nuo natūroje esamų, ir ji pareikalavo iš ieškovo pateikti naujus kadastrinius matavimus. CK 6.661 straipsnyje yra nustatyta teisė atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda dokumentų ir kt.) arba kliudo vykdyti sutartį, tačiau byloje nėra duomenų, kad apeliantė minėtu pagrindu būtų siekusi pasinaudoti / būtų pasinaudojusi būtent šia teise. Byloje taip pat nėra duomenų, kad apeliantė būtų pasinaudojusi CK 6.659 straipsnio 1 dalyje nustatyta teise sustabdyti darbus ir informuoti užsakovą apie tai, jog yra nuo jos nepriklausančių aplinkybių, ji neatliks sutartų darbų, prašė konkrečiai nustatyti kitą sutarties įvykdymo terminą (CK 6.659 str. 1 d., 3 p., CK 6.659 str. 2 d.). Tinkamas sutartinių santykių pakeitimas, konkretaus kito sutarties įvykdymo termino nustatymas buvo atsakovės pareiga šios nutarties 8 p. nurodytais motyvais.

1812. Šioje byloje susiklostė tokios faktinės aplinkybės, jog šalys 2007-11-26 sudarė sutartį, kurią susitarė įvykdyti per 30 dienų, atsakovė 2007-12-07 pradėjusi vykdyti darbus (b. l. 37) pamatė, jog ieškovo sklypo dydis yra kitas nei įregistruotas, jokių sutarties pakeitimų, sutarties įvykdymo termino pratęsimo šalys neįformino. Atsakovė, būdamas rangove, neprašė nuostolių atlyginimo, tačiau nesutinka grąžinti ieškovui sumokėtos visos sutarties kainos ir remiasi sutarties punktu dėl avanso, tačiau ginčo suma nelaikytina tik avansu, nes ieškovas sumokėjo visa sutarties kainą. Pagal CK 6.655 str. 2 d. rangovas turi teisę reikalauti sumokėti jam avansą, kuris pagal CK 6.655 str. 1 d., 6.676 str. 2 d. įskaitomas į atliktų darbų kainą. Šioje byloje šalių sulygtas darbas įvykdytas nebuvo nei iki sutartyje nustatyto termino, nei iki 2011-01-17, t. y. iki pasikeitusio teisinio reglamentavimo, todėl šioje byloje analizuotinas pagal CK 6.193 str. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles šalių sutarties 3.1 p., kuris reglamentavo tik avanso negrąžinimą, tačiau ne visą sutarties kainą.

1913. Šioje byloje nustatyta, jog šalių sutartis nebuvo vykdoma, todėl iš esmės turėtų būti vertinama, ar atsakovės nurodomas ieškovo padarytas pažeidimas turėjo esminės reikšmės tolesniam prievolės vykdymui. Tokiu atveju spręstina tai, ar nukentėjusioji šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusiosios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar ir dėl kitų priežasčių. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų padarinių (žalos) nukentėjusiajai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusiosios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012). Taip pat svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo metu tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; kt.).

2014. Pagal nutarties 13 p. paminėtas nuostatas vertinant sutarties šalių veiksmus, darytina išvada, kad atsakovė, kaip verslininkė, rangovė, matydama, jog sutarties negalės įvykdyti iki nustatyto termino, privalo įrodyti, jog tinkamai apie tai informavo užsakovą, nustatė kitą terminą sutarčiai įvykdyti. Atsakovė nesiekė nustatyti kito termino sutarčiai įvykdyti, ilgą laiką nevykdė sutarties, jos visiškai neįvykdė, gavusi visa užmokestį už savo darbą, telefoninių pokalbių išklotinės įrodo, jog šalys bendravo telefonu 2016 m., t. y. tada, kai ši sutartis buvo netekusi savo aktualumo, todėl byloje nesant įrodymų apie atsakovės patirtus nuostolius, ji privalo grąžinti visa sumokėtą sutarties kainą, nes darbo ieškovui neatliko. Priešingu atveju būtų pažeisti CK 1.5 str. nustatyti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes rangovas turi teisę į užmokestį tik už tinkamai atliktą ir perduotą užsakovui darbą.

2115. Paminėtais motyvais darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas, todėl naikinti skundžiamo teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Iš atsakovės ieškovui priteistina 200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 98 str.).

22Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas

Nutarė

23Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

24Priteisti V. M. iš UAB ,,Karšuvos giria“ 200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas ieškiniu... 3. 2007-11-26 sudarytą miškotvarkos projekto rengimo sutartį Nr. 10a (toliau... 4. II.... 5. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
   6. III.... 7. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai 8. 2016-07-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį.... 9. IV.... 10. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir... 13. 7. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 14. 8. Byloje nustatyta, kad šalys 2007-11-26 sudarė miškotvarkos projekto... 15. 9. Atsakovė remiasi aplinkybe ir nesutinka grąžinti sumokėtos visos... 16. 10. Iš Nekilnojamojo turto registro pažymėjimo nustatyta, jog naujus... 17. 11. Atsakovė nurodo, jog ji per sutartyje nustatytą terminą negalėjo... 18. 12. Šioje byloje susiklostė tokios faktinės aplinkybės, jog šalys... 19. 13. Šioje byloje nustatyta, jog šalių sutartis nebuvo vykdoma, todėl iš... 20. 14. Pagal nutarties 13 p. paminėtas nuostatas vertinant sutarties šalių... 21. 15. Paminėtais motyvais darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas... 23. Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-07-13 sprendimą palikti nepakeistą, o... 24. Priteisti V. M. iš UAB ,,Karšuvos giria“ 200 Eur išlaidų advokato...