Byla e2YT-24709-845/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, Sodininkų bendrija „Dovana“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, Sodininkų bendrija „Dovana“.

2Teismas,

Nustatė

3pareiškėja E. S. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai gamybinis susivienijimas „Dovana“ buvo išskyręs 0,06 ha sodo sklypą Nr. 250 sodų masyve ( - ). Paaiškino, jog 2018-11-13 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių su prašymu parduoti sodo sklypą Nr. 250 sodų bendrijoje „Dovana“. 2018-12-27 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad skyriui turi pateikti dokumentą, kurio pagrindu jai buvo suteiktas (skirtas) valstybinės žemės sklypas Nr.250, esantis ( - ), o jo neradus - kreiptis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Nurodė, jog dokumentai, kurių pagrindu buvo suteikti (skirti) valstybinės žemės sklypai, tame tarpe ir sklypas Nr. 250, esantys ( - ), nėra išlikę. 2018-06-17 sodų bendrijos „Dovana“ pažyma patvirtina, kad pareiškėja dalyvavo burtų traukime, mokėjo nario mokestį. Pažymėjo, kad 1988-06-17 leidimu Nr. 4753 pareiškėjai leista statyti sklype Nr. 250, sodų bendrijoje „Dovana“, sodo namelį bei šiltnamį. 1988 m. buvo atliktas sodo sklypo Nr. 250 išplanavimas ir namelio pririšimas.

4Suinteresuotas asmuo Sodininkų bendrija „Dovana“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka su pareiškėjos prašymu išpirkti valstybinės žemės sklypą Nr. 250, esantį sodų bendrijoje „Dovana“ 1-oje gatvėje.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius atsiliepimo dėl pareikšto pareiškimo teismo nustatytu terminu nepateikė. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad jai teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai.

6Pareiškimas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, vadovaujantis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalimi.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai 1988-06-17 leidimu Nr. 4753 leista statytis sklype Nr. 250, sodų bendrijoje „Dovana“ sodo namelį bei šiltnamį. 1988 m. buvo atliktas sodo sklypo Nr. 250 išplanavimas ir namelio pririšimas. Pareiškėja nurodė, jog dokumentai, kurių pagrindu buvo suteikti (skirti) valstybinės žemės sklypai, tame tarpe ir sklypas Nr. 250, esantys ( - ), nėra išlikę. Pareiškėja siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu realizuoti teisę įsigyti minėtą valstybinės žemės sklypą privačios nuosavybės teise; ji kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių su prašymu parduoti sodo sklypą Nr. 250 sodų bendrijoje „Dovana“, tačiau Nacionalinės žemės tarnybos skyrius įpareigojo pastarąją pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog jai buvo suteiktas (skirtas) valstybinės žemės sklypas Nr. 250, esantis ( - ) (e. b. l. 10–11).

9Pareiškimai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Pagal CPK 445 straipsnį, teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. CPK 444 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl fakto, kai teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus (civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus), priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime (gimimo įraše) nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymo.

10Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. Alyta v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba paneigiantys) tą faktą, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad žemės sklypo sodininkų bendrijoje skyrimą pareiškėja sieja su 1988-06-17 leidimu Nr. 4753 statytis sklype Nr. 250, sodų bendrijoje „Dovana“ sodo namelį bei šiltnamį. Nustatyta, kad ( - ) įregistruota 1991-12-09 potvarkiu Nr. 422 p; bendrija pradėta formuoti 1988 m., sklypai buvo dalijami burtų tvarka.

12Vilniaus rajono sodų bendrija „Dovana“ patvirtino, kad tų metų popieriniai sąrašai nėra išlikę, tačiau pareiškėja dalyvavo burtų traukime bei mokėjo nario mokestį (e. b. l. 12).

13Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, kad nors ir nėra išlikusio sklypo pareiškėjai skyrimo dokumento, spręstina, kad šis žemės sklypas pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus galėjo būti skirtas pareiškėjai. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. Vilniaus rajono sodų bendrijos „Dovana“ nario knygelė, Vilniaus miesto spalio rajono tarybos vykdomojo komiteto leidimas Nr. 4753, sodo sklypo Nr. 250 išplanavimo ir pririšimo architektūros dokumentas, burtų traukimo pranešimas.

14Išdėstytų aplinkybių kontekste teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašomo nustatyti juridinio fakto buvimo tikimybė yra pakankamai didelė, jog pareiškimą būtų galima tenkinti. Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes, teismas vertina, kad byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, jog E. S. buvo suteiktas naudotis 0,06 ha ploto žemės sklypas Nr. 250, esantis sodų bendrijoje „Dovana“, ( - ). Tokiu būdu pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tenkintinas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu realizuoti pareiškėjos teisę įsigyti minėtą valstybinės žemės sklypą privačios nuosavybės teise.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad gamybinis susivienijimas „Dovana“ buvo išskyręs pareiškėjai E. S., a. k. ( - ) sodo sklypą 0,06 ha, Nr. 250, sodų masyve „Dovana“, ( - ). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas siekiant realizuoti pareiškėjos teisę įsigyti minėtą valstybinės žemės sklypą privačios nuosavybės teise. Sprendimo kopiją išsiųsti VĮ „Registrų centras“.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai