Byla e2-3253-467/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Teisučiui Jasulioniui, atsakovo atstovui advokatui Karoliui Racevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovui UAB „M&M Trade LT“ dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

 1. Ieškovas Lietuvos kariuomenė 2018 m. vasario 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „M&M Trade LT“ ir prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 155 205 EUR padarytai žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje Nr. 2015/S 169-307879 paskelbė Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimo atvirą konkursą. Pirkimo komisija 2015 m. gruodžio 15 d. sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų ir pakvietė atsakovą sudaryti pirkimo sutartį.
 3. 2015 m. gruodžio 23 d. atsakovas UAB „M&M Trade LT” raštu atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, nurodydamas, kad po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjo pasirinktų kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti „Kareiviški kastuvėliai“ neatitinka prekei keliamų specifikacijos reikalavimų.
 4. Atsižvelgiant į šį raštą, sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį 3 pirkimo dalyje „Kastuvėlis kareiviškas“ ieškovo komisija pasiūlymą pateikė antroje vietoje pasiūlymų eilėje buvusiai UAB „NOTA BENE“, sutarties kaina - 190 575 EUR, t.y. 155 205 EUR didesne kaina negu buvo pasiūlyta atsakovo UAB „M&M Trade LT“. Dėl to ieškovas laiko, kad jis iš viso patyrė 155 205 EUR nuostolių.
 5. Ieškovo teigimu, asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigoja, laimėjęs konkursą, sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas. Nors Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja viešojo konkurso laimėtojų atsakomybės jiems atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir su tuo susijusių nuostolių atlyginimo, tačiau ieškovas laiko, kad tarp šalių atsirado sutartiniai prievoliniai santykiai, vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Konkursą laimėjusio asmens pareiga sudaryti sutartį kyla iš ikisutartinių santykių šalis saistančių abipusių teisių ir pareigų (CK 1.5, 6.4, 6.158, 6.163 str.).
 6. Ieškovas vertinimu, kai viešojo pirkimo komisija sudaro pasiūlymų eilę ir pakviečia tiekėją sudaryti sutartį, tai atitinka ikisutartinių santykių stadiją – pažengusias derybas, kai šalys sutaria dėl būsimos sutarties sąlygų, jos kainos ir panašiai. Todėl atsisakymas be svarbių priežasčių sudaryti viešojo pirkimo sutartį laikytinas nesąžiningu tiekėjo elgesiu. Atsakovas, be pakankamos priežasties atsisakęs sudaryti sutartį, pažeidė CK įtvirtintą sąžiningumo principą, ieškovo teisėtus lūkesčius ir todėl elgėsi neteisėtai.
 7. Atsakovo kaltė pasireiškia tuo, kad, atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėto elgesio (veiksmų) ir žalos pasireiškė tuo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį) ieškovas šią sutartį sudarė su didesnę kainą pasiūliusiu tiekėju. Taigi, esant neteisėtiems veiksmams, žalai, kaltei ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, atsakovo civilinei atsakomybei kilti yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.
 8. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovas yra verslo subjektas, kuriam taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai. Uždaroji akcinė bendrovė „M&M Trade LT” įsteigta 2008 m. rugsėjo 3 d. Atsakovas turi ilgametę verslo patirtį, todėl, būdamas profesionalus verslo subjektas, prisiima verslo riziką ir atsakomybę už nepasiteisinusius verslo sprendimus.
 9. Atsakovas, teikdamas pasiūlymą, pristatė mažos kainos pagrindimą ir prekės kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau po to, kai atsakovas buvo paskelbtas laimėtoju, jis 2015 m. gruodžio 23 d. pranešime nurodė, kad sutarties nesudarys, nes „paaiškėjo, kad pasirinktų Azijos gamintojų prekės, neatitinka keliamų reikalavimų“. Ieškovo vertinimu, toks atsisakymas yra nepagrįstas ir neparemtais jokiais objektyviais duomenimis, kadangi atsakovas teikė pasiūlymą, kainos pagrindimą, kvalifikacinius duomenis, t. y. jis buvo visiškai užtikrintas, kad sutartį įvykdyti galės ir neabejojo savo siūlomų prekių kokybe. Kokiomis aplinkybėmis paaiškėjo šių prekių nekokybiškumas bei kodėl atsakovas šių prekių kokybės neįvertino anksčiau, atsakovas motyvų ir juos pagrindžiančių dokumentų nepateikė. Atsisakyti sudaryti sutartį atsakovas galėjo tik esant svarbioms aplinkybėms, kurias nurodydamas atsakovas privalėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus, bet to nepadarė, dėl ko atsisakymas negali būti laikomas tinkamu.
 10. Atsakovas UAB „M&M Trade LT“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas, dalyvaudamas konkurse, elgėsi sąžiningai ir, laimėjęs konkursą, ketino sudaryti preliminarią ir pagrindinę sutartį su ieškovu bei dėjo visas pastangas, kad šios sutartys būtų sudarytos, tačiau preliminari sutartis su ieškovu nebuvo sudaryta dėl objektyvių, nuo atsakovo valios nepriklausančių priežasčių, paaiškėjusių po atsakovo pasiūlymo konkurse pateikimo ir konkurso laimėtojo nustatymo. Atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu jam galėtų kilti ikisutartinė civilinė atsakomybė, t. y. pareiga atlyginti ieškovui tariamą 155 205 EUR dydžio žalą. Be to šiuo atveju būtent pati nukentėjusi šalis (ieškovas) atliko veiksmus, dėl kurių jam atsirado/padidėjo nurodomi nuostoliai, kas bet kuriuo atveju sudaro pagrindą atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės.
 11. 2015-08-28 ieškovas paskelbė konkursą, kurio viena iš dalių buvo kareiviškų kastuvėlių pirkimas. Vadovaujantis konkurso pirkimo sąlygomis, tiekėjų pasiūlymai dalyvauti konkurse galėjo būti teikiami iki 2015-10-14, 10 val. Susipažinęs su ieškovo paskelbto konkurso sąlygomis ir svarstydamas galimybę dalyvauti konkurse bei pateikti pasiūlymą kareiviškų kastuvėlių pirkimo daliai, atsakovas 2015-09-30 kreipėsi į vieną iš užsienio gamintojų – bendrovę Cixi Green Gold Metal Products, klausdamas, ar ši turėtų ir galėtų atsakovui parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę. Tą pačią dieną gamintojas atsakė, kad konkurso sąlygas atitinkančią prekę turi bei pateikė atsakovui pasiūlymą su kaina. Taip pat gamintojas sutiko atsiųsti atsakovui prekės pavyzdį. Gamintojo prekės pavyzdys atsakovo buvo gautas ir jis iš esmės atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.
 12. 2015-10-13 atsakovas pateikė ieškovui savo pasiūlymą, įskaitant ir konkurso daliai dėl kariškų kastuvėlių pirkimo. 2015-10-14 įvykus vokų su tiekėjų pateiktais pasiūlymais atplėšimui, paaiškėjo kad mažiausią kainą pasiūlė atsakovas. Antroje vietoje liko tiekėjas UAB „NOTA BENE“.
 13. Po vokų su pasiūlymais atplėšimo atsakovas 2015-10-15 el. paštu dar kartą kreipėsi į gamintoją, nurodydamas, kad kariškas kastuvėlis privalo atitikti 2015-09-30 atsakovo el. laiške nurodytus reikalavimus ir prilygti šiuo metu ieškovo naudojamų Gerber firmos kariškų kastuvėlių kokybei. Atsakydamas į gautas pastabas, gamintojas el. paštu patvirtino, kad jam yra žinomos Gerber gamintojo prekės bei kad jo gaminama prekė yra lygiavertė Gerber gaminamoms prekėms. Nepaisant to, kartu gamintojas el. laiške nurodė, kad gali būti sudėtinga pakeisti jo gaminamų kariškų kastuvėlių rankeną iš metalinės į plastikinę (kaip to buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas), tačiau įsipareigojo patobulinti atsiųstą pavyzdį, kad jis visiškai atitiktų konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
 14. Atsakovas, siekdamas užtikrinti tinkamą būsimos sutarties su ieškovu įvykdymą, 2015-10-15 kreipėsi į dar vieną kariškų kastuvėlių gamintoją – Ningbo Yongxin Aiduo Auto Parts Cp., Ltd, ir taip pat paprašė atsiųsti prekės pavyzdį. 2015-11-09 buvo gautas šio gamintojo prekės pavyzdys. 2015-11-16 naujasis gamintojas atsiuntė dar vieno prekės varianto nuotrauką, tačiau paaiškėjo, kad abiejuose variantuose yra tas pats trūkumas – pasiūlyto kariško kastuvėlio rankenėlė buvo ne plastikinė, kaip buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas, o metalinė. Naujasis gamintojas atsakovui pažadėjo pasiaiškinti dėl galimybių pašalinti šį neatitikimą, tačiau, galiausiai 2015-12-22 el. laišku informavo atsakovą, kad, pašalinus minėtą neatitikimą, prekės kaina bus ženkliai aukštesnė.
 15. Kadangi 2015-12-22 tapo akivaizdu, kad abiejų atsakovo pasirinktų gamintojų prekės, priešingai nei manyta teikiant pasiūlymą, neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, atsakovas nedelsdamas, 2015-12-23 raštu informavo ieškovą, kad atsisako sudaryti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių.
 16. Kaip matyti iš konkurso sąlygų nuostatų bei tiekėjų pateiktų pasiūlymų formų – su konkurso dalies „kariški kastuvėliai“ laimėtoju turėjo būti sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui dėl 4500 vnt. kariškų kastuvėlių pirkimo (konkurso sąlygų 11.1 p.). Tačiau, kaip buvo pažymėta pačiose konkurso sąlygose, ieškovas neįsipareigojo nupirkti viso šio prekių kiekio. Šis kiekis nurodytas kaip orientacinis ir maksimalus, kuris, vykdant preliminarią sutartį, negali būti viršytas (konkurso sąlygų 2.1 p.).
 17. Atsakovo teigimu, ieškovas yra nesąžiningas, o jo nesąžiningumą ir veiksmų nelogiškumą rodo faktas, kad jau 2015-12-28 ieškovo viešojo pirkimo komisija patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių taip pat buvo analogiškų kariškų kastuvėlių pirkimas, tačiau šįkart buvo perkamas žymiai (10 kartų) didesnis šių prekių kiekis – 45000 vnt. Šį konkursą, kaip paaiškėjo vėliau, laimėjo UAB „NOTA BENE“. Nepaisant pasitvirtintų naujo pirkimo sąlygų, konkurso, kuriame dalyvavo ir dėl aukščiau nurodytų priežasčių atsisakė sudaryti preliminarią sutartį atsakovas, viešojo pirkimo komisija 2016-01-13 protokolu nusprendė, kad preliminari sutartis 4500 vnt. kiekiui taip pat turi būti sudaryta ir laimėtoju pripažino antroje vietoje esantį tiekėją UAB „NOTA BENE“. Be to, nors konkurso sąlygose buvo nurodoma, jog su laimėtoju bus sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui ir ieškovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio, ieškovas 2016-02-19 su UAB „NOTA BENE“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį iškart dėl viso kiekio, kuris ieškovui buvo pristatytas laikotarpiu nuo 2016-05-11 iki 2016-06-06, t. y. faktiškai per 1 mėnesį.
 18. Atsakovas atkreipia dėmesį taip pat ir į tai, kad laimėjusio UAB „NOTA BENE“ pasiūlymo kaina sudarė 1 522 800 EUR, o pirkimui suplanuotos lėšos – 1 342 350 EUR, tačiau ieškovas vis tiek nusprendė sudaryti su jais sutartį.
 19. Atsakovas pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko ieškovo paskelbto naujojo pirkimo vertinimą ir nustatė, kad ieškovas kitų tiekėjų pasiūlymus šiame pirkime atmetė visiškai nepagrįstai, o UAB „NOTA BENE“ šiame pirkime pasiūlyta kaina yra aukščiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų kainų. Be to Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad ieškovo viešojo pirkimo komisija, inicijuodama kreipimąsi į vadovybę dėl UAB „NOTA BENE“ pasiūlytų kainų, viršijusių suplanuotas pirkimui lėšas, priimtinumo, vadovybei nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją. Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad šios prekės specifikacija visiškai nesikeitė nuo ankstesnių – ieškovas tiek pagal 2015-08-04 (iki ginčo konkurso paskelbimo), tiek pagal 2016-02-19 ginčo konkurse sudarytą sutartį su UAB „NOTA BENE“ pirko tą pačią specifikaciją atitinkančias prekes. Taigi, atsakovui dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, ieškovas neprivalėjo sudaryti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „NOTA BENE“.
 20. Vadovaujantis konkurso sąlygų 9.9.6 punktu, ieškovo pirkimo komisija turėjo teisę atmesti pasiūlymą, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Nepaisant to, galimai proteguodamas tiekėją UAB „NOTA BENE“, ieškovas sudarė minėtą preliminarią, o vėliau ir pagrindinę sutartį, dėl ko patirtus nuostolius nepagrįstai siekia prisiteisti iš atsakovo.
 21. Atsakovas laiko esant reikšminga ir tai, kad ieškovo pretenzijos atsakovui buvo pareikštos tik 2017-12-06, t. y. praėjus beveik 2 metams po atsakovo atsisakymo sudaryti preliminarią sutartį bei Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus minėtą ieškovo vykdytų pirkimų iš tiekėjo UAB „NOTA BENE“ vertinimą. Kaip yra žinoma iš viešai skelbiamos informacijos, 2016 m. buvo keliamas ir kitų ieškovo pirkimų iš šio tiekėjo teisėtumo klausimas.
 22. Atsakovas laiko, kad šiuo atveju nėra absoliučiai jokio pagrindo kilti atsakovo ikisutartinei atsakomybei, nes, atsakovui laimėjus konkursą, tarp ieškovo ir atsakovo turėjo būti iš pradžių sudaroma tik preliminari pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovui atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, jam negali kilti CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai, kurie kyla tik preliminarią sutartį sudariusiai šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Net, jeigu teismas laikytų, kad atsakovas, kaip pasiūlymą konkurse pateikęs tiekėjas, ir ieškovas šiuo atveju yra laikomi ikisutartinių santykių šalimis, kurios turi abipuses teises ir pareigas, atsakovo ikisutartinei atsakomybei kilti turėtų būti konstatuota, jog atsakovas nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau tam šiuo atveju nėra jokio pagrindo.
 23. Atsakovas akcentuoja, kad jis atsisakė sudaryti preliminarią sutartį su ieškovu ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovo valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovo pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo. Be to atsakovas, būdamas sąžiningu rinkos dalyviu, stengėsi šią situaciją išspręsti surandant kitą gamintoją, kuris galėtų pagaminti konkurso sąlygas atitinkančius kastuvėlius.
 24. Jeigu teismas laikytų, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas kilti atsakovo ikisutartinei atsakomybei, turėtų būti įvertinti ir paties ieškovo veiksmai susiklosčiusioje situacijoje, kurie ir lėmė nurodomų nuostolių atsiradimą. Šie veiksmai, atsakovo vertinimu, sudaro pagrindą atsakovą apskritai atleisti nuo civilinės atsakomybės.
 25. Tarp ieškovui kilusios žalos (nuostolių, sudarius sutartį su UAB „NOTA BENE“) ir paties ieškovo kaltų ir neteisėtų veiksmų, egzistuoja akivaizdus priežastinis ryšys – jeigu ieškovas pats nebūtų priėmęs sprendimo, viršijant pirkimui suplanuotas lėšas, įsigyti prekes iš UAB „NOTA BENE“, tokia sutartis apskritai nebūtų buvusi sudaryta, o reikalingos prekės būtų įsigytos kitame ieškovo konkurse (kurio sąlygos buvo patvirtintos 2015-12-28), sudarant sąlygas konkuruoti keliems tiekėjams bei galimai tokiu būdu užtikrinant ir daug mažesnę kainą.
 26. Dėl to, kad atsakovas ikisutartiniuose santykiuose elgėsi sąžiningai, o preliminarią sutartį su ieškovu buvo atsisakyta sudaryti dėl svarių ir objektyvių priežasčių, apie kurias atsakovui tapo žinoma tik pateikus pasiūlymą dalyvauti konkurse, bei įvertinus paties ieškovo priimtus sprendimus ir prisiimtą riziką, manytina, kad šiuo atveju yra pagrindas visiškai atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės.
 27. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė visiškai ir prašė jį tenkinti, palaikė visus argumentus ir motyvus, išdėstytus ieškinyje, papildomai nurodė, kad ieškovo ieškinys yra grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, o atsakovo santykiai su tiekėjais ieškovo neliečia. Bylos medžiaga rodo, kad jau viešojo pirkimo eigoje atsakovas suabejojo savo galimybe įvykdyti sutartį, nes po trijų dienų nuo pasiūlymo pateikimo pradėjo susirašinėjimą su gamintojais. Sąlygų, naikinančių atsakovo atsakomybę, nėra. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes buvo neapdairus.
 28. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir motyvus, prašė ieškinio netenkinti, nurodė, kad atsakovas turėjo teisę atsisakyti sudaryti preliminarią sutartį, kadangi tam buvo svarbios aplinkybės. Priešingai, nei teigia ieškovas, atsakovas elgėsi labai sąžiningai ir apdairiai, pats ieškovas turėjo teisę atsisakyti sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu ir taip galėjo išvengti žalos.
 29. 5Ieškinys atmestinas.

 30. Byloje nustatyta, kad Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau tekste – CVP IS; pirkimo numeris 166862) ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje Nr. 2015/S 169-307879 paskelbė „Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimas“, kuris buvo vykdomas CVP IS priemonėmis. Šiame pirkime dalyvavo ir atsakovas.
 31. Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo komisija 2015 m. gruodžio 15 d. sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų (komisijos 2015-12-15 posėdžio protokolas Nr. 2015-VP36-P-13) ir trečioje) pirkimo dalyje „Kastuvėlis kareiviškas“ įvertino konkurso dalyvių pasiūlymus: UAB „NOTA BENE“ pasiūlyme (2015-10-14 pasiūlymas Nr. 15/10/14) nurodė 190 575 EUR kainą, UAB „M&M Trade Lt” pasiūlyme (2015-10-13 pasiūlymas Nr. PS/486-15) nurodė 35 370 EUR kainą. Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, paprašė UAB „M&M Trade Lt” pateikti nurodytos neįprastai mažos kainos pagrindimą. Atsakovas 2015 m. gruodžio 10 d. pateikė patikslinimą, kuriame paaiškino ir nurodė mažos kainos pagrindus bei avansinio mokėjimo sąskaitą kontrahentui. 2015 gruodžio 14 d. pagrindė siūlomų produktų atitiktį reikalavimams pagrindžiantį techninį aprašymą (Techninis aprašymas kastuvėliui kariškam). Komisija, atsižvelgusi į pateiktus duomenis, laimėtoju paskelbė atsakovą UAB „M&M Trade Lt”, pasiūliusį mažiausią prekių kainą, ir pakvietė sudaryti pirkimo sutartį. Antroje vietoje liko UAB „NOTA BENE“ pasiūlymas.
 32. 2015 m. gruodžio 23 d. UAB „M&M Trade Lt” raštu (2015-12-23 pranešimas) atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija (ieškovu), nurodydama, kad po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjo pasirinktų kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti „Kareiviški kastuvėliai“ neatitinka prekei keliamų specifikacijos reikalavimų. Gavusi šį raštą, ieškovo viešųjų pirkimų komisija sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį 3 pirkimo dalyje „Kastuvėlis kareiviškas“ pasiūlymą pateikė antroje vietoje pasiūlymų eilėje buvusiai UAB „NOTA BENE (komisijos 2016-01-13 posėdžio protokolas Nr. 2015-VP36-P-20).
 33. Pareikštu ieškiniu ieškovas Lietuvos kariuomenė prašo iš atsakovo UAB „M&M Trade Lt” priteisti 155 205 EUR žalos atlyginimą, motyvuodamas tuo, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, t. y. dalyvavo ieškovo vykdytame atvirame konkurse (pirkimo Nr. 166862) dalyje dėl kareiviškų kastuvėlių pirkimo neketindamas sudaryti sutarties su ieškovu ir tuo pažeisdamas ikisutartinių santykių šalies pareigas bei teisėtų lūkesčių principą. Ieškovo teigimu, to pasėkoje jis sudarė sutartį su kitu, antru pasiūlymų eilėje buvusiu tiekėju UAB „NOTA BENE“. Šio tiekėjo pasiūlymo kaina buvo 155 205 EUR didesnė negu buvo pasiūlyta atsakovo. Būtent šį kainų skirtumą ieškovas laiko patirta žala ir prašo ją priteisti iš atsakovo. Atsakovas su tuo nesutinka ir teismas tokią atsakovo poziciją iš esmės laiko pagrįsta.
 34. Iš nagrinėjamo ieškovo konkurso sąlygų nuostatų bei tiekėjų pateiktų pasiūlymų formų matyti, kad su konkurso dalies laimėtoju turėjo būti sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui dėl 4500 vnt. kariškų kastuvėlių pirkimo (konkurso sąlygų 11.1 p.). Taigi, kaip buvo pažymėta pačiose konkurso sąlygose, ieškovas neįsipareigojo nupirkti viso šio prekių kiekio. Šis kiekis nurodytas kaip orientacinis ir maksimalus, kuris vykdant preliminarią sutartį negalėjo būti viršytas (konkurso sąlygų 2.1 p.).
 35. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.).
 36. Taigi, atsakovui atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, jam galėtų kilti CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai tik tuo atveju, jei preliminari sutartis būtų sudaryta, o ją sudariusi šalis (atsakovas) nepagrįstai vengtų ar atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį. Nagrinėjamu atveju atsakovas atsisakė sudaryti preliminarią sutartį, todėl jo atžvilgiu CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikytinos.
 37. Nepaisant to, net, jeigu laikyti, kad atsakovas, kaip pasiūlymą konkurse pateikęs tiekėjas, ir ieškovas yra ikisutartinių santykių šalimis, kurios turi abipuses teises ir pareigas, atsakovo ikisutartinei atsakomybei kilti nėra pagrindo, nes nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį.
 38. Kaip rodo kasacinio teismo praktika, neįvykdžius preliminariosios sutarties ir nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Taigi, sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės, galinčios turėti netesybų arba nuostolių formą, reikia nustatyti, ar atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį buvo pagrįstas ar ne. Konstatavus, kad ikisutartinių santykių šalis turėjo pagrindą nutraukti preliminariąją sutartį, t. y. atsisakyti sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį, nėra pagrindo taikyti jai atsakomybę pagal preliminariosios sutarties nuostatas (CK 6.165 str. 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2012; kt.).
 39. Bylos duomenys tvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas atsisakė sudaryti preliminarią sutartį su ieškovu ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovo valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovo pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo. Be to nėra pagrindo atsakovą laikyti nesąžiningu, nes jis stengėsi šią situaciją išspręsti, ieškodamas kito gamintojo, kuris galėtų pagaminti konkurso sąlygas atitinkančius kastuvėlius.
 40. Kaip jau minėta, ieškovas konkursą paskelbė 2015 m. rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 2 d. Pagal konkurso sąlygas tiekėjų pasiūlymai dalyvauti konkurse galėjo būti teikiami iki 2015-10-14, 10 val. (Lietuvos kariuomenės Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos). Atsakovas, ketindamas dalyvauti konkurse ir pateikti pasiūlymą kareiviškų kastuvėlių pirkimo daliai, 2015-09-30 kreipėsi į bendrovę Cixi Green Gold Metal Products (gamintoją), klausdamas, ar ši turėtų ir galėtų atsakovui parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę. Tą pačią dieną gavo atsakymą, kuriame gamintojas nurodė, kad konkurso sąlygas atitinkančią prekę turi bei pateikė atsakovui pasiūlymą su kaina (atsakovo susirašinėjimas el. paštu su Cixi Green Gold Metal Products). Taip pat gamintojas atsiuntė prekės pavyzdį, kuris iš esmės atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.
 41. Turėdamas nurodytus gamintojo duomenis, atsakovas 2015-10-13 pateikė ieškovui savo pasiūlymą, įskaitant ir konkurso daliai dėl kariškų kastuvėlių pirkimo. Paaiškėjus (2015-10-14 įvykus vokų su tiekėjų pateiktais pasiūlymais atplėšimui), kad mažiausią kainą pasiūlė atsakovas ir jis buvo pripažintas laimėtoju, atsakovas 2015-10-15 el. paštu dar kartą kreipėsi į gamintoją Cixi Green Gold Metal Products, nurodydamas, kad kariškas kastuvėlis privalo atitikti 2015-09-30 atsakovo el. laiške nurodytus reikalavimus ir prilygti šiuo metu ieškovo naudojamų Gerber firmos kariškų kastuvėlių kokybei. Atsakydamas į gautas pastabas, gamintojas el. paštu patvirtino, kad jam yra žinomos Gerber gamintojo prekės bei kad jo gaminama prekė yra lygiavertė Gerber gaminamoms prekėms, tačiau pažymėjo, kad gali būti sudėtinga pakeisti jo gaminamų kariškų kastuvėlių rankeną iš metalinės į plastikinę (kaip to buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas), tačiau įsipareigojo patobulinti atsiųstą pavyzdį, kad jis visiškai atitiktų konkurso
sąlygose nurodytus reikalavimus.
 1. Atsakovas 2015-10-15 kreipėsi į dar vieną kariškų kastuvėlių gamintoją – Ningbo Yongxin Aiduo Auto Parts Cp., Ltd, ir taip pat paprašė atsiųsti prekės pavyzdį (atsakovo susirašinėjimas su nurodytu gamintoju). 2015-11-09 buvo gautas šio gamintojo prekės pavyzdys, o 2015-11-16 atsiuntė dar vieno prekės varianto nuotrauką, tačiau paaiškėjo, kad abiejuose variantuose yra tas pats trūkumas – pasiūlyto kariško kastuvėlio rankenėlė buvo ne plastikinė (kaip buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas), o metalinė. Pastarasis gamintojas 2015-12-22 el. laišku informavo atsakovą, kad, pašalinus minėtą neatitikimą, prekės kaina bus ženkliai aukštesnė. Kadangi 2015-12-22 tapo akivaizdu, kad abiejų atsakovo pasirinktų gamintojų prekės, priešingai nei manyta teikiant pasiūlymą, neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, atsakovas 2015-12-23 raštu informavo ieškovą, kad atsisako sudaryti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių.
 2. Gavusi atsakovo atsisakymą sudaryti preliminarią sutartį, ieškovo viešojo pirkimo komisija 2016-01-13 protokolu nusprendė, kad preliminari sutartis 4500 vnt. kiekiui turi būti sudaryta ir laimėtoju pripažino antroje vietoje esantį tiekėją UAB „NOTA BENE“. Kaip matyti iš protokolo turinio, ieškovas šiuo atveju nusprendė sudaryti preliminarią pirkimo sutartį su šiuo tiekėju, nepaisant to, kad jo pasiūlyta kaina buvo 56 325 EUR didesnė už pirkimui suplanuotas lėšas. Be to, nors konkurso sąlygose buvo nurodoma, kad su laimėtoju bus sudaroma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui ir ieškovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio (4500 vnt.), ieškovas 2016-02-19 su UAB „NOTA BENE“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį iš karto dėl viso kiekio (2016-02-19 ieškovo ir UAB „NOTA BENE“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis).
 3. Pažymėtina, kad jau 2015-12-28 ieškovo viešojo pirkimo komisija patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių taip pat buvo analogiškų kariškų kastuvėlių pirkimas, tačiau perkamas žymiai didesnis šių prekių kiekis – 45000 vnt. Šį konkursą, kaip paaiškėjo vėliau, laimėjo UAB „NOTA BENE“
 4. 2016 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės skyrius atliko ieškovo paskelbto naujojo pirkimo vertinimą ir nustatė (pirkimų vertinimo išvados projekto kopija), kad ieškovas kitų tiekėjų pasiūlymus šiame pirkime atmetė visiškai nepagrįstai, o UAB „NOTA BENE“ šiame pirkime pasiūlyta kaina yra aukščiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų kainų. Be to Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad ieškovo viešojo pirkimo komisija, inicijuodama kreipimąsi į vadovybę dėl UAB „NOTA BENE“ pasiūlytų kainų, viršijusių suplanuotas pirkimui lėšas, priimtinumo, vadovybei nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją – kad pasiūlytos kainos skiriasi nuo planinių kainų, kadangi planuojant kainas neva buvo vadovautasi seno modelio kareiviško kastuvėlio pirkimo dokumentais. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad šios prekės specifikacija visiškai nesikeitė nuo ankstesnių – ieškovas tiek pagal 2015-08-04 (iki ginčo konkurso paskelbimo), tiek pagal 2016-02-19 ginčo konkurse sudarytą sutartį su UAB „NOTA BENE“ pirko tą pačią specifikaciją atitinkančias prekes. Šių aplinkybių nagrinėjamoje byloje ieškovas nepaneigė.
 5. Taigi sutiktina su atsakovu ir tai patvirtina nurodytos aplinkybės, kad, atsakovui dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, ieškovas neprivalėjo sudaryti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „NOTA BENE“ (konkurso sąlygų 9.9.6 p.), o atmesti pasiūlymą, kadangi visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Nepaisant to, ieškovas su UAB „NOTA BENE“ sudarė minėtą preliminarią, o vėliau ir pagrindinę sutartį, o neva patirtus nuostolius šioje byloje nepagrįstai siekia prisiteisti iš atsakovo.
 6. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas ne tik neatmetė UAB „NOTA BENE“ pasiūlymo, bet ir 2016-01-13 protokolu pripažino jį laimėjusiu, nors prieš tai 2015-12-28 ieškovo viešojo pirkimo komisija patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių taip pat buvo tų pačių kariškų kastuvėlių pirkimas bei buvo planuojamas pirkti žymiai didesnis šių prekių kiekis – 45000 vnt. Vadinasi, sudarant preliminarią sutartį su UAB „NOTA BENE“, ieškovui buvo žinoma, kad naujame pirkime yra planuojama įsigyti tą pačią prekę, tik ženkliai didesnį kiekį, ir, tikėtina, už žemesnę kainą, todėl ieškovo veiksmai vertintini kaip nesąžiningi. Atsakovo nesąžiningumą rodo ir tai, kad ieškovo pretenzijos atsakovui buvo pareikštos tik 2017-12-06, t. y. praėjus beveik 2 metams po atsakovo atsisakymo sudaryti preliminarią sutartį, bei Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus minėtą ieškovo vykdytų pirkimų iš tiekėjo UAB „NOTA BENE“ vertinimą.
 7. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas, jį informuodamas apie atsisakymą sudaryti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, tik deklaratyviai nurodė atsisakymo priežastis, nepagrįsdamas jų jokiais objektyviais duomenimis, dėl to jis laiko, kad toks atsakovo atsisakymas yra nepagrįstas ir negali būti laikomas tinkamu. Tačiau, kaip tvirtina bylos duomenys, gavęs atsakovo atsisakymą ieškovas pateikti kokių nors papildomų įrodymų ir/ar duomenų iš atsakovo neprašė. Tuo tarpu iš atsakovo 2015-12-23 rašto matyti, kad jis pakankamai detaliai išdėstė visas atsisakymo priežastis ir motyvus.
 8. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas atsisakė sudaryti preliminarią sutartį su ieškovu ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovo valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovo pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo. Be to atsakovas laikytinas sąžiningu, kadangi jis stengėsi susidariusią situaciją išspręsti, ieškodamas kito gamintojo, kuris galėtų pagaminti konkurso sąlygas atitinkančius kastuvėlius.
 9. Ieškovas ieškinį grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-21 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-541-690/2015 išaiškinimais, tačiau, teismo vertinimu, remtis nurodyta teismų praktika šiuo atveju negalima, nes ieškovo nurodytos civilinės bylos ir nagrinėjamos civilinės bylos ratio decidendi iš esmės skiriasi, t. y. ieškovo nurodytoje byloje tiekėjai atsisakė sudaryti ne preliminarią, o pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, ir, atsisakydamas ją sudaryti, vienas iš tiekėjų apskritai nenurodė jokių priežasčių, o kitas atsisakė ją sudaryti dėl aplinkybių, kurios šiam tiekėjui buvo žinomos jau pasiūlymų pateikimo metu (konkurso sąlygų). Be to dėl šių tiekėjų atsisakymo sudaryti pirkimo sutartį ieškovo padaliniai liko neaprūpinti duonos ir pyrago gaminiais, dėl ko skubos tvarka buvo vykdomas kitas pirkimas. Nagrinėjamu atveju ieškovas jokių duomenų, kad buvo susidaręs didelis prekių (kariškų kastuvėlių) trūkumas, nenurodo ir neįrodinėja, be to toks trūkumas iš esmės ir negalėjo susidaryti, kadangi prieš pat konkurso paskelbimą ieškovas šių prekių buvo įsigijęs iš UAB „NOTA BENE“ pagal 2015-08-04 sutartį, o 2015-12-28 ieškovas pasitvirtino naujo konkurso sąlygas ženkliai didesniam, nei ketinta įsigyti iš atsakovo, kiekiui.
 10. Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad, vykstant deryboms dėl sutarties sudarymo, pagrindinė abipusė šalių pareiga yra pareiga elgtis sąžiningai, kuri įtvirtinta CK 1.5, 6.4, 6.158 ir 6.163 straipsniuose. Sąžiningumas ikisutartiniuose santykiuose apima keletą svarbių pareigų: draudžiama šaliai vesti derybas, jeigu ji apskritai neketina sudaryti sutarties; reikalaujama, kad toli pažengusios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38/2005; 2010-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2010; kt).
 11. Nagrinėjamu atveju jau minėta, kad ieškovo veiksmai vertintini kaip nesąžiningi. Tuo tarpu byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad ikisutartiniai santykiai atsakovo buvo nutraukti be pakankamos priežasties. Šiuo atveju jau po atsakovo pasiūlymo paaiškėjusi aplinkybė – gamintojo prekių neatitikimas ieškovo paskelbto konkurso sąlygoms, negali būti laikoma nepakankama priežastimi atsisakyti sudaryti preliminarią sutartį. Be to pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas ketino ir iki pat atsisakymo dėjo pastangas, kad preliminari sutartis su ieškovu būtų sudaryta ir jos pagrindu ateityje sudaryta pagrindinė sutartis būtų tinkamai vykdoma – buvo ieškomas ir surastas alternatyvus gamintojas, reikalaujama tobulinti gamintojų prekes, kad šios atitiktų konkurso sąlygose numatytus kokybės reikalavimus. Taigi šiuo atveju nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas vedė derybas su ieškovu, neketindamas su juo sudaryti sutarties.
 12. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo vertinti ir paties ieškovo veiksmus susiklosčiusioje situacijoje, kurie, atsakovo vertinimu, ir lėmė nurodomų nuostolių atsiradimą ir sudaro pagrindą atsakovą apskritai atleisti nuo civilinės atsakomybės. Teismas iš esmės palaiko ir šią atsakovo poziciją, kadangi pagal CK 6.253 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų.
 13. CK 6.253 straipsnio 5 dalis nustato, kad nukentėjusio asmens veiksmai – tai veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Tai gali būti nukentėjusio asmens sutikimas, kad jam būtų padaryta žalos, arba rizikos prisiėmimas. CK 6.253 straipsnio 5 dalyje nurodyti nukentėjusio asmens veiksmai, kaip pagrindas atleisti žalos padariusį asmenį nuo civilinės atsakomybės, siejami su sąmoningais nukentėjusio asmens veiksmais, dėl kurių jam atsiranda ar padidėja nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2018-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-611-302/2018).
 14. Nagrinėjamu atveju pagal konkurso sąlygų 9.9.6 punktą ieškovo pirkimo komisija turėjo teisę ir pagrindą atmesti UAB „NOTA BENE“ pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės, ieškovui nepriimtinos kainos. Nepaisant to, su tiekėju UAB „NOTA BENE“ ieškovas sudarė sutartį ir dabar nuostolius siekia nepagrįstai prisiteisti iš atsakovo. Be to ieškovas ne tik neatmetė UAB „NOTA BENE“ pasiūlymo, bet ir 2016-01-13 protokolu pripažino jį laimėjusiu, nors prieš tai 2015-12-28 pats patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių buvo tų pačių kariškų kastuvėlių pirkimas, o planuojamas pirkti kiekis buvo žymiai (10 kartų) didesnis, nei iš atsakovo ketintų įsigyti prekių kiekis. Ieškovui taip pat buvo žinoma, jog yra galimybė naujame pirkime įsigyti tą pačią prekę už galimai mažesnę kainą, tačiau ieškovas nebuvo suinteresuotas taupyti biudžeto lėšas ir tokiu būdu iš esmės pats sudarė visas sąlygas atsirasti šioje byloje prašomiems priteisti nuostoliams.
 15. Teismo vertinimu, ieškovo veiksmai, sudarant pirkimo sutartį su UAB „NOTA BENE“, ne tik neatitiko bonus pater familias (protingas ir apdairus asmuo) standarto, bet taip pat jais buvo pažeistos ir imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos (17 str.), įskaitant nuostatas, įpareigojančios ieškovą, kaip perkančiąją organizaciją, siekti, kad prekėms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014; 2015-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330/2015; 2016-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2016; kt.).
 16. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ikisutartiniuose santykiuose elgėsi sąžiningai, preliminarią sutartį su ieškovu buvo atsisakyta sudaryti dėl objektyvių priežasčių, apie kurias atsakovui tapo žinoma tik pateikus pasiūlymą dalyvauti konkurse, bei įvertinus paties ieškovo priimtus sprendimus ir prisiimtą riziką, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju būtų pakankamas pagrindas visiškai atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės (pareigos atlyginti ieškovui kilusius nuostolius), jeigu laikyti, kad šiuo atveju apskritai yra pagrindas tokiai atsakovo atsakomybei kilti (nagrinėjamu atveju buvo įrodyta ir konstatuota priešingai).
 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, pagrindžiančių ieškinio reikalavimą dėl atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, todėl, visapusiškai įvertinus faktines aplinkybes ir į bylą pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad nėra jokių teisinių pagrindų ieškiniui tenkinti ir dėl to ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178, 185 str., CK 1.5 str.).
 18. Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau iš ieškovo atsakovo naudai priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 ir 98 str.). Atsakovas patyrė ir prašo priteisti 2 744,52 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos yra pagrįstos į bylą pateiktais pakankamais rašytiniais įrodymais ir atitinka LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydį (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), todėl priteistinos visiškai.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

7Ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovui UAB „M&M Trade LT“ dėl žalos atlyginimo atmesti.

8Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės (juridinio asmens kodas 188732677) atsakovui UAB „M&M Trade LT“ (juridinio asmens kodas 301846159) 2 744,52 EUR (du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 52 euro centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

9Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai