Byla 2-2471/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo asociacijos Kauno aeroklubo kreditorinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Nerka“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nerka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo asociacijos Kauno aeroklubo kreditorinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Nerka“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Nerka“ bankroto bylą. Kauno aeroklubas (toliau – pareiškėjas) pareiškė kreditorinį reikalavimą, kurį grindė šalių 2008 m. sausio 2 d. sudaryta (2010 m. gruodžio 27 d. pratęsta) paslaugų teikimo sutartimi Nr. 2008/01/02. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo organizuoti aviacinės technikos gamybos, remonto ir techninio aptarnavimo veiklą, o pareiškėjas – suteikti atsakovui galimybę naudotis dalimi angaro ir kitomis patalpomis, esančiomis ( - ) aerodrome. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo pareiškėjui už teikiamas paslaugas kiekvieną mėnesį mokėti 3 633,96 Lt (plius 18 proc. PVM). Atsakovas nevykdė prisiimtų įsipareigojimų ir liko skolingas pareiškėjui 145 511 Lt, tai patvirtina šalių 2011 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytas aktas dėl skolų suderinimo.

5Atsakovas su pareiškėjo kreditoriniu reikalavimu nesutiko, nurodydamas, kad pareiškėjas neturėjo teisės sudaryti paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklostė faktiniai patalpų nuomos santykiai. Nurodė, kad Kauno apylinkės teismui yra pateiktas ieškinys dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Atsakovo nuomone, ieškovo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimo nagrinėjimas turi būti sustabdytas, iki bus išspręstas šalių ginčas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo 145 511 Lt kreditorinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje.

8Teismas, remdamasis pareiškėjo pateikta šalių sudaryta paslaugų teikimo sutartimi ir skolos suderinimo aktu, padarė išvadą, kad pareiškėjo 145 511 Lt kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad pareiškėjas neturėjo teisės sudaryti šios sutarties ir kad neteisėtai sudarytos sutarties pagrindu atsiradęs įsiskolinimas yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad šalių sudaryta sutartis, jos pratęsimas ir skolos suderinimo aktas yra nenuginčyti, šalių nepanaikinti ir nepakeisti, todėl sukėlė šalims teisines pasekmes.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir sustabdyti pareiškėjo prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-18400-748/2013 arba išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Atsakovas teismui pateikė duomenis, kad Kauno apylinkės teisme nagrinėjamas atsakovo ieškinys pareiškėjui dėl šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties ir jos pratęsimo pripažinimo negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ir restitucijos taikymo. Pareiškėjas neturėjo ir šiuo metu neturi teisės ir/ar įgaliojimų sudarytų patalpų, esančių ( - ) aerodrome, nuomos sutarties (nors ir pavadintos paslaugų teikimo sutartimi). Be to, pareiškėjas neturėjo teisės gauti pajamų už patalpų nuomą, nes šios patalpos nuosavybės teise priklauso valstybei ir jos yra Kūno kultūros ir sporto departamento, o ne pareiškėjo žinioje. Jas pareiškėjas gavo panaudos sutarties pagrindu be teisės patalpas išnuomoti ir gauti už tai pajamas. Apie ginčijamą sutartį tikrasis patalpų savininkas nebuvo informuotas. Dėl šių priežasčių šalių sudaryta sutartis yra niekinė ir pagal ją negali atsirasti prievolė atlikti mokėjimus pareiškėjui. Pareiškėjas, sudarydamas sutartį, nuslėpė nuo atsakovo faktą, kad patalpos nuosavybės teise priklauso valstybei.

122. Būdamas informuotas apie minėtas aplinkybes, teismas nesiėmė priemonių išsiaiškinti bylai reikšmingas aplinkybes, atsisakė sustabdyti kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimo nagrinėjimą ir patvirtino kitoje civilinėje byloje ginčijamos sutarties pagrindu pareikštą kreditorinį reikalavimą. Taigi, teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė faktines bylos aplinkybes, atskirai vertino įrodymus ir tokiu būdu pažeidė CPK 12, 178 ir 185 straipsnius. Ignoruodamas bankrutuojančios įmonės interesus, teismas pažeidė ir viešąjį interesą.

133. Patvirtindamas pareiškėjo kreditorinį reikalavimą, kuris kildinamas iš paslaugų teikimo sutarties, ginčijamos kitoje byloje, teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, kadangi kreditorinio reikalavimo pagrįstumą šiuo atveju paneigia kitoje byloje surinkta medžiaga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009 ir kt.).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Apelianto teiginys, kad paslaugų teikimo sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė faktiniai patalpų nuomos santykiai, akivaizdžiai klaidina teismą. Šalių sudaryta sutartis laikytina paslaugų teikimo sutartimi, nes ji su nuomos sutartimi neturi nieko bendro. Pagal sutartį apeliantas neturėjo teisės angaro valdyti pagal savo poreikius ir galėjo jį naudoti tik specifiškomis sąlygomis, t. y. savo įrangai, technikai ir kitam turtui laikyti, o pareiškėjas teikė šio turto apsaugos paslaugas. Pagal šalių sudarytos sutarties 4.1 punktą pareiškėjas įsipareigojo apeliantui suteikti angaro plotą, kuriame bus saugomas apeliantui priklausantis turtas, kuris yra reikalingas apeliantui vykdant savo ūkinę veiklą, t. y. pareiškėjas teikė apelianto įrangos, technikos ir kito turto apsaugos paslaugas. Suteikęs šias paslaugas, pareiškėjas įgijo teisę reikalauti iš apelianto atsiskaityti už jas.

162. Apie tai, kad pareiškėjas neturi teisės nuomoti patalpų, kurios nuosavybės teisė priklauso valstybei, pareiškėjui buvo žinoma, tačiau pareiškėjas ir nesiruošė daryti. Kadangi pareiškėjas galėjo teikti apsaugos paslaugas, buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kurie šalys sutarė dėl konkrečios paslaugos teikimo – atsakovui priklausančio turto apsaugos. Pareiškėjas turėjo teisę panaudoti angaro plotą apeliantui priklausančio turto saugojimui, kaip ir teikti kitas paslaugas, kurios neprieštarauja pareiškėjo veiklos tikslams: lėktuvų šou programų organizavimas, mokymas skraidyti, skraidinimas ir kt.

173. Teismas teisingai ir visapusiškai įvertino įrodymus bei priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Byloje ginčas kilo dėl atsakovo bankroto byloje teismo patvirtinto pareiškėjo kreditorinio reikalavimo pagrįstumo. Pareiškėjo kreditorinis reikalavimas kildinamas iš 2008 m. sausio 2 d. pareiškėjo su atsakovu sudarytos paslaugų teikimo sutarties Nr. 2008/01/02, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo iki 2010 m. gruodžio 31 d. suteikti atsakovui dalį lėktuvų angaro ir kitas patalpas, tuo užtikrinant galimybę atsakovui ( - ) aerodrome vykdyti aviacinės technikos gamybos, remonto ir techninio aptarnavimo veiklą, o atsakovas įsipareigojo suteiktas patalpas naudoti aviacinės technikos gamybos, remonto ir techninės priežiūros darbams, lėktuvų ir aviacinių dalių sandėliavimui bei apmokėti pareiškėjui už teikiamas paslaugas kiekvieną mėnesį po 3 633,96 Lt plius PVM (b. l. 7-8). Šalys 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašė susitarimą dėl minėtos sutarties pratęsimo, juo susitarė pratęsti sutartį iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. (b. l. 9). Pareiškėjo pateiktas šalių pasirašytas aktas dėl skolų suderinimo patvirtina, kad atsakovas 2011 m. rugpjūčio 31 d. buvo skolingas pareiškėjui 145 511 Lt (b. l. 10).

20Atsakovo bankroto administratorius, 2013 m. liepos 9 d. pateikdamas teismui tvirtinti atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus, nurodė, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas yra ginčytinas, nes pareiškėjo nurodytos sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė patalpų nuomos teisiniai santykiai, o pareiškėjas neturėjo teisės ir/ar įgaliojimų sudaryti patalpų, esančių ( - ) aerodrome, nuomos sutarties, taip pat neturėjo teisės gauti pajamas už patalpų nuomą, nes šios patalpos nuosavybės teise priklauso valstybei ir yra Kūno kultūros ir sporto departamento, o ne pareiškėjo žinioje (b. l. 3-4). Pirmosios instancijos teismas 2013 m. liepos 10 d. nutartimi patvirtino administratoriaus neginčijamus atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus, o ginčijamo pareiškėjo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą paskyrė spręsti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (b. l. 11). Bankroto administratorius pateikė pirmosios instancijos teismui duomenis, kad administratorius 2013 m. rugsėjo 3 d. Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį pareiškėjui dėl šalių sudarytos sutarties (ir jos pratęsimo) pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, įpareigojant pareiškėją grąžinti atsakovui visas pagal sutartį sumokėtas sumas (b. l. 22-25). Prašė pirmosios instancijos teismo sustabdyti bylą dėl pareiškėjo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, nes šalių sudarytą sutartį pripažinus negaliojančia pareiškėjo kreditorinis reikalavimas būtų akivaizdžiai nepagrįstas (b. l. 26). Pirmosios instancijos teismas teismo posėdyje žodine nutartimi atmetė administratoriaus prašymą dėl bylos sustabdymo, motyvuodamas tuo, kad šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl ginčijamos sutarties ir kad bylos sustabdymas pažeistų kreditoriaus interesus (b. l. 26).

21Skundžiama nutartimi patvirtindamas pareiškėjo kreditorinį reikalavimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi šalių sudaryta sutartimi (jos pratęsimu) ir skolų suderinimo aktu, nes, teismo teigimu, jie yra nenuginčyti, šalių nepanaikinti ir nepakeisti, todėl sukėlė šalimis teisines pasekmes, o atsakovui – prievolę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, t. y. atsiskaityti su pareiškėju. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais pirmosios instancijos teismo motyvais, kurių pagrindu buvo patvirtintas bankroto administratoriaus ginčijamas reikalavimas. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Nagrinėjamu atveju atsakovo bankroto administratorius ne tik pateikė argumentus, kodėl nesutinka su pareiškėjo kreditoriniu reikalavimu, bet ir pareiškė ieškinį pareiškėjui dėl sutarties, iš kurios kildinamas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas, pripažinimo negaliojančia. Apie kitoje civilinėje byloje ginčijamą sutartį bankroto administratorius informavo pirmosios instancijos teismą, prašydamas netvirtinti pareiškėjo kreditorinio reikalavimo, kol nebus išspręstas klausimas dėl ginčijamos sutarties pripažinimo negaliojančia. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, žinodamas apie kitoje byloje atsakovo bankroto administratoriaus inicijuotą ginčą dėl paslaugų teikimo sutarties teisėtumo, skundžiamoje nutartyje neturėjo teisinio pagrindo remtis šia sutartimi, motyvuojant tuo, kad ji nėra nuginčyta. Taigi, būdamas informuotas apie šią aplinkybę, pirmosios instancijos teismas nesiėmė priemonių išsiaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų pareiškėjo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą ir patvirtino kitoje civilinėje byloje ginčijamos sutarties pagrindu pareikštą kreditorinį reikalavimą.

22Apibendrinant darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė bylos faktines aplinkybes, nepasisakė dėl atsakovo bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, susijusių su paslaugų teikimo sutarties teisėtumu, tokiu būdu pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.). Dėl šio procesinės teisės normų pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, be to, nebuvo atskleista bylos esmė, o tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą turi ištirti ir įvertinti minėtas atsakovo bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes dėl paslaugų teikimo sutarties teisėtumo. Minėta, kad atsakovo bankroto administratorius šalių sudarytą sutartį ginčija kitoje civilinėje byloje Kauno apylinkės teisme. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis vyksta pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu ir teismo posėdis dar nėra paskirtas. Kadangi Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje ir šioje byloje sprendžiami klausimai yra tiesiogiai susiję, pirmosios instancijos teismas turėtų svarstyti Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos bylos prijungimo prie šios bylos klausimą ir pareiškėjo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje bei bankroto administratoriaus atsikirtimus į pareiškėjo kreditorinį reikalavimą išspręsti vienoje byloje (CPK 7 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

25panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rusėjo 9 d. nutartį ir perduoti pareiškėjo asociacijos Kauno aeroklubo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 5. Atsakovas su pareiškėjo kreditoriniu reikalavimu nesutiko, nurodydamas, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo... 8. Teismas, remdamasis pareiškėjo pateikta šalių sudaryta paslaugų teikimo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m.... 11. 1. Atsakovas teismui pateikė duomenis, kad Kauno apylinkės teisme... 12. 2. Būdamas informuotas apie minėtas aplinkybes, teismas nesiėmė priemonių... 13. 3. Patvirtindamas pareiškėjo kreditorinį reikalavimą, kuris kildinamas iš... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo skundą atmesti ir... 15. 1. Apelianto teiginys, kad paslaugų teikimo sutarties pagrindu tarp šalių... 16. 2. Apie tai, kad pareiškėjas neturi teisės nuomoti patalpų, kurios... 17. 3. Teismas teisingai ir visapusiškai įvertino įrodymus bei priėmė... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Byloje ginčas kilo dėl atsakovo bankroto byloje teismo patvirtinto... 20. Atsakovo bankroto administratorius, 2013 m. liepos 9 d. pateikdamas teismui... 21. Skundžiama nutartimi patvirtindamas pareiškėjo kreditorinį reikalavimą... 22. Apibendrinant darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš naujo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rusėjo 9 d. nutartį ir perduoti...