Byla 2-1742-180/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5393-340/2015 pagal ieškovų ,,SuperCom Ltd“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Penkių kontinentų bankinės technologijos“ ieškinį atsakovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai ,,SuperCom Ltd“ ir UAB ,,Penkių kontinentų bankinės technologijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) sprendimus atmesti jų pasiūlymą.

4Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo ,,Elektroninio stebėjimo sistemos nuoma“ procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Teigė, kad pateikti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimų pagrįstumą, o nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas toliau vykdys pirkimą, sudarys pirkimo sutartį ir pirkimas bus laikomas pasibaigusiu, todėl vienintelis ieškovo teisių gynimo būdas bus ginčyti sudarytą pirkimo sutartį bei reikalauti žalos atlyginimo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, nes atsakovui sudarius sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas 5 000 000 Eur didesnis nei ieškovų, lėšos bus panaudotos ne racionaliai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovų prašymą patenkino – sustabdė atsakovo vykdomo viešojo pirkimo ,,Elektroninio stebėjimo sistemos nuoma“ procedūras ir įpareigojo atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

7Teismas nustatė, kad pirkimas yra vykdomas pagal mažiausios kainos kriterijų. Ieškovai pirkime pasiūlė mažiausią kainą, ją sėkmingai pagrindė, jie buvo pakviesti pademonstruoti savo siūlomos stebėjimo sistemos pavyzdžius pagal pirkimo sąlygose įtvirtintą demonstracijos procedūrą. 2015 m. birželio 3 d. demonstracijos metu dalies stebėjimo sistemos pavyzdžių ieškovai neturėjo galimybių pristatyti dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl išorinių elektorinių ryšių veikimo ir dėl to, kad atsakovas neleido tęsti demonstracijos tiek, kiek ieškovas prašė, nors Techninėje specifikacijoje nebuvo nustatytas laiko limitas demonstruoti stebėjimo sistemą.

8Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų apie operatyviai neįvykusio pirkimo galimas neigiamas pasekmes – problemas dėl pirkimui skirto finansavimo bei sklandus atsakovo tiesioginių funkcijų įgyvendinimo. Teismas nustatė, kad prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus užtikrinta šalių interesų pusiausvyra, viešasis interesas, o jų netaikius, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas Policijos departamentas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių ir pažeidė viešąjį interesą. Perkančiosios organizacijos tikslas – sudaryti elektroninės stebėjimo sistemos nuomos sutartį, kuri skirta įgyvendinti Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 131¹ straipsnyje nustatytą kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą, t. y. įtariamojo kontrolę elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. BPK 131¹ straipsnis įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., Policijos departamentui yra pavesta organizuoti ir koordinuoti teritorinių policijos įstaigų veiklą, vykdant intensyvią priežiūrą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra užkertamas kelias praktiškai įgyvendinti šiuos BPK pakeitimus, dėl to sutriks ne tik sklandus atsakovo, teismų funkcijų įgyvendinimas, bet ir kitų asmenų teisės. Įstatymų leidėjas siekia sumažinti griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo, taikymą, o tai lemtų tardymo izoliatoriuje laikomų asmenų skaičiaus, ir jiems išlaikyti skirtų lėšų, sumažinimą. Teismas nepagrįstai prioritetą teikė ieškovo interesų gynimui, rėmėsi jo deklaratyvaus pobūdžio teiginiais.

12Ieškovas ,,SuperCom Ltd“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašymas jį atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, visuomenė patirtų itin didelę žalą, nes neteisėtai laimėtoju pripažinto pasiūlymo kaina yra 8 553 732 Eur, o ieškovo pasiūlymo kaina yra tik 3 723 436,20 Eur, t. y. net dvigubai mažesnė. Pagal teismų praktiką viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų naudojimo, užtikrinti, kad pirkimo procedūros būtų atliekamos laikantis Viešojo pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimų. Apeliantas nuo 2013 m. liepos 13 d. galėjo ruoštis BPK pakeitimų įgyvendinimui, tačiau tik 2015 m. vasario 17 d. paskelbė pirkimo sąlygas, todėl nėra pagrindo teigti, kad pirkimas turi būti įgyvendinamas kuo skubiau ir operatyviau, neatsižvelgiant į neteisėtas pirkimo procedūras.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str., CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys grindžiamas išsamiais ieškovo argumentais dėl bylos esmės ir faktinį pagrindą patvirtinančiais įrodymais, t. y. ieškinys preliminariai pagrįstas (CVPK 144 str. 1 d.), o prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus užtikrintas viešasis interesas, racionalus lėšų panaudojimas, interesų pusiausvyra. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą teikė viešajam interesui: racionaliam lėšų naudojimui, pirkimo procedūrų teisėtumui, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimui. Priešingai, nei teigia apeliantas, ginčijamos laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ne tik ieškovo interesams ginti, bet ir siekiant užtikrinti paminėtą viešąjį interesą (CPK 4237).

19Atmestini kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis užkertamas kelias praktiškai įgyvendinti BPK pakeitimus, susijusius su karomųjų priemonių sušvelninimu. Paminėta, kad viešasis pirkimas turi būti teisėtas, tam skirtos lėšos naudojamos racionaliai, ir pirkimo procedūrų operatyvumu negalima pateisinti Viešųjų pirkimų įstatymų imperatyviųjų principų bei tikslo pažeidimo. Sutiktina su ieškovo teiginiu dėl apelianto delsimo įgyvendinti BPK 131¹ straipsnio pakeitimus, priimtus dar 2013 m. liepos 2 d., o įsigaliojusius 2015 m. sausio 1 d., pirkimą paskelbus tik 2015 m. vasario 17 d. Apeliantas nepagrindė, dėl kokių priežasčių delsė skelbti konkursą ankščiau, ir kodėl būtina šį pirkimą skubinti, kokias neigiamas pasekmes sukels pritaikytos laikinosios pasaugos priemonės, ar neigiamos pasekmės viršys jų teikiamą naudą.

20Iš bylos duomenų sprendžiama, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismui pripažinus ieškinį pagrįstu, nustačius neracionalaus lėšų panaudojimo faktą, dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties su tiekėju, pasiūliusiu kelis kart didesnę nei ieškovo pasiūlyta kaina, iškiltų jos (sutarties) tolesnio vykdymo ar išsaugojimo, alternatyvių sankcijų taikymo bei galimų nuostolių atlyginimo problema. Tai akivaizdžiai pasunkintų teismo sprendimo įvykdymą ir sukeltų neigiamų pasekmių valstybės biudžetui.

21Apeliantui nepaneigus būtinybės taikyti ginčijamų laikinųjų apsaugos priemonių, naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

22Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai ,,SuperCom Ltd“ ir UAB ,,Penkių kontinentų bankinės... 4. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 22 d. nutartimi ieškovų prašymą... 7. Teismas nustatė, kad pirkimas yra vykdomas pagal mažiausios kainos... 8. Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų apie operatyviai neįvykusio... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas Policijos departamentas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 11. Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių ir... 12. Ieškovas ,,SuperCom Ltd“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškinys grindžiamas išsamiais... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą,... 19. Atmestini kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pritaikytomis laikinosiomis... 20. Iš bylos duomenų sprendžiama, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 21. Apeliantui nepaneigus būtinybės taikyti ginčijamų laikinųjų apsaugos... 22. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą....