Byla 2-1762/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstatino Gurino ir Kazio Kailiūno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB TEO LT atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 29 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo AB TEO LT prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-6915-392/2010, iškeltoje pagal ieškovo AB TEO LT ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl atviro konkurso „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir konkurso proccedūrų nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas AB TEO LT ieškiniu prašė teismo: 1) Pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos skelbto atviro konkurso „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ sąlygų (pirkimo Nr. 89579) 13.5 punktą ir 1 priedo 1 lentelės 6 eilutės reikalavimą, kuriuo perkančioji organizacija nuo 2011 m. liepos 1 d. pareikalavo pokalbių apskaitą užtikrinti 1 sekundės tikslumu (su maksimalia 4 sekundžių paklaida) ir nuo 2011 m. liepos 1 d. naudoti sertifikuotą pokalbių apskaitos fiksavimo sistemą; 2) Įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją nutraukti skelbto atviro konkurso „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ pirkimo procedūras. Ieškinį grindė tuo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nereikalauja iš tiekėjų pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, jog bus užtikrinta vienos skyros pokalbių apskaita ir jie naudos sertifikuotą pokalbių tukmės apskaitos fiksavimo sistemą. Be to, po ieškovo pretenzijos pateikimo atsakovui, pastarasis pakeitė kai kurias pirkimo sąlygas, nurodydamas, jog reikalavimas dėl pokalbių apskaitos trukmės fiksavimo bus taikomas nuo 2011 m. liepos 1 d.

5Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti atviro konkurso „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Prašyme nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija galės sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, ieškovui galimai palankus teismo sprendimas nebegalės būti įvykdytas, o tai reikš viešųjų pirkimų pamatinių principų pažeidimą (teisėtų lūkesčių, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir kt.). Be to, pirkimo sustabdymas nepažeis atsakovo teisių ir neapribos jų daugiau negu būtina.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad sustabdžius atviro konkurso vykdymą bei uždraudus atsakovui sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju, būtų pažeistas viešasis interesas - nutrūktų fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų teikimas vienai iš svarbiausių valdžios institucijų, o tai turėtų neigiamos įtakos valstybės intersams.

7Ieškovas AB TEO LT atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

81) Teismas nepagrįstai nurodė, kad sustabdžius viešųjų pirkimų procedūras, būtų pažeistas viešasis interesas. Juk ieškovas ginčija paties atsakovo nustatytas sąlygas, kurios neatitinka teisės imperatyvų ir pamatinių tokio pirkimo standartų, viešųjų pirkimų principų.

92) Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas, kadangi atsakovas galės sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, o pareikšti reikalavimai neteks teisinės prasmės. Tokiu atveju bus pažeistas viešasis interesas, nes galimai neskaidriai įvykęs pirkimas bus įteisintas.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

111) Ieškovo pasiūlyta pirkimo kaina yra didesnė už kainą, kurią pasiūlė kiti tiekėjai.

122) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, ekonomiškumo ir efektyvumo principus.

13Rengiantis byą nagrinėti apeliacine tvarka, teisme gautas atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos raštas, kuriame nurodoma, kad atviras konkursas „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ (pirkimo Nr. 89579) pasibaigė, jį laimėjo UAB „CSC TELECOM“, su kuriuo 2010 m. lapkričio 9 d. sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio trečiosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma. Todėl viešojo pirkimo procedūrų stabdymas, kaip laikinojji apsaugos priemonė, gali būti taikomas tik iki šių procedūrų pasibaigimo. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio trečiojoje dalyje, nes toks procesinis veiksmas nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

16Iš atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad po skundžiamos nutarties priėmimo ir ieškovo atskirojo skundo padavimo atsakovas 2010 m. lapkričio 9 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su atviro konkurso „Viešosios fiksuoto telefoninio ryšio paslaugos“ laimėtoju UAB „CSC TELECOM“ (pirkimo Nr. 89579. Esant tokioms aplinkybėms, viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 1 p.). Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarstymas netenka savo teisinės prasmės ir reikšmės, nes įvykdyti teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras – nėra galimybės. Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

17Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius aukščiau nurodytą sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui sustabdyti pirkimo procedūras, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-210/2006; 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-286/2008). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

18Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai