Byla 2S-1028-567/2018
Dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys – antstolis G. B., P. Š., išieškotojai A. B. ir P. R.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos V. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-40310-235/2017 pagal pareiškėjos V. Š. skundą dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys – antstolis G. B., P. Š., išieškotojai A. B. ir P. R.),

Nustatė

2I. Bylos esmė

31. Antstolis V. Č. vykdo Vilniaus miesto 26-o notarų biuro 2016 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 8-7951 dėl 56318,23 Eur skolos ir Vilniaus miesto 6-o notaro biuro vykdomąjį raštą dėl 26065,80 Eur skolos išieškojimo atitinkamai išieškotojų A. B. ir P. R. naudai. 2016 m. gruodžio 21 d. antstolis areštavo skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausančius du žemės sklypus, esančius ( - ). 2017 m. liepos 26 d. skolininkės žemės sklypai buvo parduoti iš antrųjų varžytynių UAB „Citus Commercial“.

42. Pareiškėja V. Š. pateikė antstoliui skundą, prašydama: 1) paskelbti varžytynes neįvykusiomis arba susilaikyti nuo varžytynių aktų surašymo; 2) teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti procesą dėl P. Š. priklausančios turto dalies ir po to imtis veiksmų dėl V. Š. priklausančio turto realizavimo. Nurodė, kad turtas parduotas neteisėtai, kadangi šis turtas buvo įgytas santuokoje jai priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su sutuoktiniu. Antstolis privalėjo inicijuoti procesą dėl P. Š. turto dalies nustatymo, tačiau to nepadarė. P. Š. nesuvokia savo veiksmų, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą dėl P. Š. pripažinimo neveiksniu (CPK 667 str.).

53. Antstolis V. Č. skolininkės skundą atmetė ir persiuntė jį nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad aplinkybę, jog žemės sklypai priklauso skolininkei asmeninės nuosavybės teise, patvirtina nekilnojamojo turto išrašai ir įrašai notaro patvirtintuose sutartinės hipotekos lakštuose.

64. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimu prašė skolininkės skundą atmesti. Nurodė, kad skolininkės sutuoktinis P. Š. nėra vykdymo procese realizuoto turto bendraturtis.

75. Pareiškėja V. Š. teismui pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išnagrinėta Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2YT-4441-892/2017 dėl P. Š. pripažinimo neveiksniu ir jo globėjo, galėsiančio atstovauti jo interesus, paskyrimo. Nurodė, kad P. Š. negali savęs atstovauti, todėl byla turi būti sustabdyta iki bus išnagrinėtas pareiškimas dėl P. Š. pripažinimo veiksniu (CPK 163 str.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

96. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi pareiškėjos V. Š. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad varžytynėse parduoti pareiškėjos žemės sklypai, esantys ( - ), Nekilnojamojo turto registre nurodyti kaip pareiškėjos asmeninė nuosavybė. Pareiškėjos sutuoktinio P. Š. 2013 m. balandžio 3 d. pareiškime, patvirtintame Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės, taip pat nurodyta, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (šiuo metu unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) pareiškėjo sutuoktinei priklauso asmeninės nuosavybės teise ir pareiškėjos sutuoktinis jokių pretenzijų į šį turtą neturi. Išieškojimas iš pareiškėjos turto vykdomas nuo 2016 m. pabaigos, tačiau pareiškėja nesikreipė į antstolį su prašymu nustatyto sutuoktiniui P. Š. priklausančio turto dalį. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos įsipareigojimai buvo asmeniniai, todėl antstolis pagrįstai nukreipė išieškojimą į pareiškėjos asmeninę nuosavybę. Dėl pareiškėjos prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Vilniaus rajono apylinkės teismas išnagrinės bylą dėl pareiškėjos sutuoktinio P. Š. pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, teismas nurodė, kad net ir pripažinus, kad pareiškėjos sutuoktinis yra neveiksnus, toks teismo sprendimas neturės įtakos šios bylos nagrinėjimui (CPK 163 str. 3 p., 634 str. 2 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

117. Pareiškėja V. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį. P. Š. 2013 m. balandžio 3 d. pareiškime notarui nurodė, kad pareiškėjas neturi pretenzijų tik į vieną pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), tuo tarpu iš varžytynių buvo parduoti du žemės sklypai. Taigi, antstolis privalėjo spręsti klausimą dėl kito parduoto žemės sklypo, turto dalies nustatymo. Teismas nepasiūlė dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu. 2017 m. rugsėjo 22 d. prašymu pareiškėja prašė į bylos nagrinėjimą įtraukti jos sutuoktinį P. Š. bei pridėjo notariškai patvirtintą 2013 m. balandžio 3 d. P. Š. įgaliojimą jo sutuoktinei savo nuožiūra keisti bei papildyti 2012 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties sąlygas, rašyti jo vardu prašymus ir pareiškimus, mokėti įmokas, už jį pasirašyti sutarties pakeitimus, mokėti su šiuo pavedimu susijusius mokesčius bei rinkliavas ir atlikti visus kitus veiksmus, būtinus šiam pavedimui tinkamai įvykdyti, atstovauti jo interesams, sudarant ir pasirašant turto hipotekos sandorio pakeitimus, pasirašyti hipotekos sandorį, savo nuožiūra keisti bei papildyti hipotekos sandorio sąlygas, atlikti ir/arba užsakyti turto vertinimą bei perkainojimą, užbaigti turto hipoteką. Tai reiškia, kad paskola su vėlesniais jos pakeitimais, nesigilinant šioje byloje į paskolos realų egzistavimą, būtų (ar buvo) naudojama sutuoktinių interesais. Taigi, šioje byloje sprendžiamas klausimas apie sutuoktinių turtinių prievolių skirstymo į asmenines ir bendrąsias (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2003; 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006; 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2006; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Aplinkybės, kad antstolio parduotas turtas iš varžytynių buvo registruotas pareiškėjos vardu, kad P. Š. buvo parašęs pareiškimą dėl pretenzijų neturėjimo, yra nesvarbios. Svarbu yra tai, kad P. Š. pareiškimą surašė galimai nesuvokdamas savo veiksmų, kad pretenzijų gali turėti pareiškėja, nes P. Š. savo vardu įgaliojo pareiškėją tvarkyti teisinius santykius su paskola, t. y. ir kito sutuoktinio bendrų pareigų prieš kreditorius prisiėmimą. Tuo tarpu teismas bylą išnagrinėjo P. Š. nedalyvaujant ir esant būklės, kai jis nesiorientuoja aplinkoj ir nesuvokia savo veiksmų, todėl buvo pažeistos žmogaus teisės. Jei teismo nuomone P. Š. veiksnumas ar neveiksnumas šioje byloje neturi jokios įtakos, lieka neaišku, kam teismas įtraukė P. Š. į bylos nagrinėjimą. Teismas nepastebėjo pareiškėjo prašymo dėl bylos sustabdymo, todėl nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja nesikreipė į antstolį su prašymu nustatyti sutuoktiniui priklausančio turto dalį. Šiuo metu yra nagrinėjama byla dėl pareiškėjos sutuoktinio pripažinimo neveiksniu, todėl nėra tikslinga kreiptis į teismą dėl turto dalies nustatymo, nes P. Š. negali atstovauti savo interesų (CPK 2 str., 3 str., 160 str. 1 d. 7 p., 329 str. 3 d. 1 p.; CK 3.3 str. 1 d. 3.109 str.).

128. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimu prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad du pareiškėjos žemės sklypai, kurie buvo realizuoti iš varžytynių, buvo gauti padalijus vieną žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )). Pareiškėja teisių pažeidimą grindžia bendro pobūdžio CPK įtvirtintais principais, tačiau nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, pagrindžiančių nutarties neteisėtumą. Pareiškėjos atskirajame skunde nurodyta kasacinio teismo praktika dėl materialinės teisės normų, reglamentuojančių santuokoje įgyto turto padalijimą, aiškinimo ir taikymo. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad žemės sklypai pareiškėjai priklauso asmeninės nuosavybės teise. Šioje byloje taip pat sprendžiamas ne paskolos sutarties realaus egzistavimo klausimas, ar paskolos panaudojimo klausimas, o pareiškėjos skundo pagrįstumas ir teisėtumas dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjos atskirasis skundas iš esmės grindžiamas hipotetinio pobūdžio prielaidomis (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

139. Suinteresuotas asmuo antstolis V. Č. atsiliepimu prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad aplinkybę, jog žemės sklypai priklauso skolininkei asmeninės nuosavybės teise, patvirtina nekilnojamojo turto išrašai ir įrašai notaro patvirtintuose sutartinės hipotekos lakštuose (CPK 513 str.).

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

1610. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų pareiškėja nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas jų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

1711. Byloje yra kilęs ginčas dėl antstolio veiksmų, kuriais iš varžytynių buvo parduotas skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas, teisėtumo. Pareiškėja turto pardavimo neteisėtumą grindžia aplinkybe, kad turtas buvo įgytas santuokoje ir nebuvo atidalintas, todėl antstolis privalėjo inicijuoti procesą dėl pareiškėjos sutuoktinio turto dalies nustatymo. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundo netenkino, konstatavęs, kad antstolis turtą pardavė teisėtai, nes Nekilnojamajame turto registre nurodyti duomenys ir 2013 m. balandžio 3 d. P. Š. notariškai patvirtintas pareiškimas patvirtina, kad iš varžytynių parduotas turtas pareiškėjai priklauso asmeninės nuosavybės teise.

1812. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra atliekamas išieškojimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad išieškojimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-313/2016).

1913. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks veikimas, viršijant kompetenciją, vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008). Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-706/2016).

2014. CPK 690 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. Prieš pradedant realizuoti turtą, vykdomojoje byloje iš atitinkamos registro įstaigos turi būti gauti rašytiniai duomenys apie realizuojamo turto priklausymą skolininkui ir tam turtui uždėtus apribojimus (CPK 690 str. 2 d.).

2115. Vykdomosiose bylose Nr. 0040/16/03188 ir Nr. 0040/17/00306 yra pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro apie tai, kad skolų išieškojimui užtikrinti įkeistas ir varžytynėse realizuojamas turtas (du žemės sklypai unikalūs Nr. ( - ) (plotas 1,6617 ha) ir ( - ) (plotas 0,0883 ha), esantys ( - )) asmenines nuosavybės teise priklauso skolininkei V. Š.. Nekilnojamojo turto registro išrašuose nurodyta tokia šių žemės sklypų istorinės kilmė – gautas padalijus daiktą, unikalus daikto Nr. ( - ). Skolininkės asmeninės nuosavybės teisės į abu sklypus įregistruotos 2004 m. gruodžio 16 d. Apskrities viršininko sprendimo Nr. 2.4-01-2837 pagrindu. Vykdomojoje byloje Nr. 0040/16/03188 esančiame 2004 m. gruodžio 16 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendime dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. Š. Nr. 2.4-01-2837 nurodyta, kad V. Š. neatlygintinai suteiktas 1,75 ha žemės sklypas, esantis Buivydiškių kaimo teritorijoje, priskirtoje Vilniaus miestui (vykdomosios b. l. 32-36). Šiam žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre iki padalijimo buvo suteiktas unikalus Nr. ( - ). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2016 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 49SK-54-(14.49.109) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), padalintas į du žemės sklypus: unikalus Nr. ( - ) (plotas 1,6617 ha) ir unikalus Nr. ( - ) (plotas 0,0883 ha). Žemės sklypas ir jo padalinti žemės sklypai nuo jų įregistravimo viešame registre iki šiol registruoti pareiškėjos vardu (CPK 179 str. 3 d.). Pareiškėjos sutuoktinis P. Š. 2013 m. balandžio 3 d. pareiškime, patvirtintame Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės, nurodė, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), sutuoktinei V. Š. priklauso asmeninės nuosavybės teise, todėl pretenzijų į šį turtą nereiškia, turto valdymui, apsunkinimui, naudojimui ir disponavimui sutuoktinės nuožiūra neprieštarauja (b. l. 26). Pareiškėja neginčija bei jos siekis įpareigoti antstolį kreiptis į teismą dėl sutuoktinių turto dalių nustatymo, taip pat vykdomosiose bylose esančios sutartinės hipotekos 2014 m. sausio 17 d. ir 2014 m. spalio 14 d. sutartys, patvirtina, kad pareiškėjos skoliniai įsipareigojimai kreditoriams, kurių naudai šiuo metu vyksta priverstinis išieškojimas, yra asmeninio pobūdžio. 2017 m. liepos 26 d. skolininkės žemės sklypai buvo parduoti iš antrųjų varžytynių UAB „Citus commercial“. Antstolis abi vykdomąsias bylas bei terminą turto įgijėjui sumokėti visą sumą už iš varžytynių parduotą turtą sustabdė iki skolininkės skundo išnagrinėjimo.

2216. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šios nutarties 15 p. nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininkės turtą, teisės aktų reikalavimų nepažeidė, kadangi varžytynėse realizuojamas turtas buvo registruotas skolininkės V. Š. vardu, kaip jos asmeninė nuosavybė. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011). Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad teismo tvarka skolininkės vardu įregistruotas turtas būtų pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.90 str. 1 d.). Nustačius, kad vykdymo procese realizuotas skolininkės turtas (du žemės sklypai), esant nenuginčytiems Nekilnojamojo turto registro duomenims apie nekilnojamojo turto nuosavybės formą bei esant nenuginčytam P. Š. notariškai patvirtintam pareiškimui, kuriuo skolininkės sutuoktinis atsisakė bet kokių pretenzijų į pareiškėjos žemės sklypą, nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolis neturėjo teisės turtą pardavinėti varžytynėse, ar kad turėjo pareigą inicijuoti procesą dėl P. Š. priklausančios turto dalies nustatymo ir tik po to imtis skolininkei priklausančios turto dalies realizavimo. Taigi, asmeninės nuosavybės teisinis režimas gali būti paneigtas tik teisme, todėl jo nenuginčijus teisme ir nesant teismo sprendimo, kuriuo turtas būtų pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, antstolis neturėjo pagrindo abejoti viešajame registre nurodytų duomenų tikrumu (LR CK 4.262 str.). Darytina išvada, kad antstolis pagrįstai vadovavosi viešo registro duomenimis, ir realizuodamas pareiškėjai asmenines nuosavybes teise priklausantį turtą, išieškojimo iš skolininkės turto taisyklių nepažeidė (CPK 690 str.).

2317. Apeliantės argumentai dėl pareiškėjos sutuoktinio teisių pažeidimo atmestini. Pareiškėjos sutuoktinio, kuris į bylos nagrinėjimą buvo įtrauktas pareiškėjos iniciatyva, teisės ir teisėti interesai negalėjo būti pažeisti, kadangi jis nėra jo sutuoktinei priklausančio ir vykdymo procese realizuoto nekilnojamojo turto bendraturtis. Aplinkybė, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl P. Š. pripažinimo neveiksniu, nesudarė teisinio pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi tai nepakeis vykdymo procese realizuoto pareiškėjos turto teisinio režimo. Atskirajame skunde nurodyta kasacinio teismo praktika dėl materialinės teisės normų, reglamentuojančių santuokoje įgyto turto padalijimą, aiškinimo ir taikymo taip pat neturi įtakos nagrinėjamai bylai, kadangi nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas antstolio veiksmų teisėtumas, realizuojant skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. nesutampa ginčo dalykas ir faktinės aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-701/2017). Apeliantė taip pat nepagrįstai teigia, kad byla buvo išnagrinėta nedalyvaujant jos sutuoktiniui, kadangi bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 d.), rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai CPK V dalyje nurodoma kitaip. Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ir apie bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims buvo pranešta tinkamai (CPK 153 str. 2 d.).

2418. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad antstolis išieškojimą iš skolininkės įkeisto turto vykdė neviršydamas teisės aktų jam priskirtos kompetencijos, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista. Teismas nevertina kitų apeliantės išdėstytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 2 str., 3 str., 7 str., 178 str., 185 str., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

25Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.

Nutarė

26Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. I. Bylos esmė... 3. 1. Antstolis V. Č. vykdo Vilniaus miesto 26-o notarų biuro 2016 m. gruodžio... 4. 2. Pareiškėja V. Š. pateikė antstoliui skundą, prašydama: 1) paskelbti... 5. 3. Antstolis V. Č. skolininkės skundą atmetė ir persiuntė jį nagrinėti... 6. 4. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimu prašė skolininkės skundą atmesti.... 7. 5. Pareiškėja V. Š. teismui pateikė prašymą sustabdyti bylos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. 7. Pareiškėja V. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. 8. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimu prašo pareiškėjos atskirąjį... 13. 9. Suinteresuotas asmuo antstolis V. Č. atsiliepimu prašo pareiškėjos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 17. 11. Byloje yra kilęs ginčas dėl antstolio veiksmų, kuriais iš varžytynių... 18. 12. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės... 19. 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendimų vykdymo taisyklės... 20. 14. CPK 690 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į... 21. 15. Vykdomosiose bylose Nr. 0040/16/03188 ir Nr. 0040/17/00306 yra pateikti... 22. 16. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šios nutarties 15 p.... 23. 17. Apeliantės argumentai dėl pareiškėjos sutuoktinio teisių pažeidimo... 24. 18. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 26. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį...