Byla e2-4523-258/2017
Dėl 111 046,32€ žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, sekretorė Eglė Čeponienė, dalyvaujant ieškovo atstovui R. M. atsakovo atstovui advokatui O. U., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Merkus“ bankroto administratoriaus ieškinio pareiškimą atsakovui P. A. dėl 111 046,32€ žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo P. A. (asmens kodas ( - ) ieškovo BUAB „Merkus“ (įmonės kodas 300867809) naudai 111 046,32 € padarytą žalą dėl laiku nepaduoto pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Vilniaus apygardos teismas 2014-01-27d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Merkus“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė R. M..

4Bankroto administratorius nurodė, jog įmonės bankroto proceso metu nustatyta, kad įmonės vadovas P. A., ėjęs šias pareigas nuo 2007-05-22 iki 2012-02-21 galimai nevykdė Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 8 str. 1d. nustatytos pareigos- atsižvelgiant į juridinio asmens finansinę padėtį nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu neveikimu padarė žalą įmonei.

5Pagal UAB „Merkus“ 2009-12-31 pateiktą balansą įmonė turėjo 213 246,93 € turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 332 354,03€. Remiantis 2010-12-31d. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 786 280,12 €, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 556 140,52€. Balansas už 2011m. VĮ Registrų centrui nepateiktas. Ieškovo nuomone įmonė veiklos nebevykdė, 2012-02-29 UAB „Merkus“ buvo parduota Baltarusijos pilietei K. V., kuri taip pat jokios veiklos nevykdė. Ikiteisminiame tyrime tvirtino, kad ji jokio turto nei duomenų iš buvusio UAB „Merkus“ vienintelio akcininko A. A. neperėmė. Bankroto administratoriui joks įmonės turtas perduotas nebuvo.

6Ieškovui akivaizdus faktas, kad bendrovės pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams augo nuo 2009 m. buvusios 332 354,03€ skolos iki 2010 m. 556 140,52€, tai reiškia, jog per vienerius finansinius metus skola kreditoriams padidėjo 223 786,49€, todėl žymiai suprastėjo bendrovės ūkinė veikla ir galimybė atsiskaityti su kreditoriais. Mano, jog dėl to įmonė sustabdė veiklą, o vėliau ją pardavė. Pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovas turėjo 2009m. Šios pareigos neįvykdžius buvo pažeisti įmonės ir jos kreditorių interesai.

7Bendra BUAB „Merkus“ kreditorių finansinių reikalavimų suma bankroto bylos iškėlimo dienai be netesybų ir palūkanų yra 105 319,58€. Kreditorių reikalaujama suma už palūkanas ir netesybas yra 5 726,74 €. Visa BUAB „Merkus“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma yra 111 046,32€. Šią sumą prašo priteisti iš atsakovo.

8Atsakovas P. A. atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, jame dėstomi argumentai neatitinka teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos, todėl yra atmestinas visa apimtimi.

9Ieškovas praleido 3 m. ieškinio senaties terminą, atsakovas prašo šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

10Ieškovo konstatuojamas nemokumo atsiradimo momentas 2009m. yra pernelyg abstraktus. Ieškovas neįrodinėja faktinio nemokumo, jį konstatuoja hipotetiškai, padarytą žalą vertina kaip visą bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą, kas visiškai prieštarauja kasacinio teismo praktikai.

11Ieškovas visiškai nepagrindžia kodėl jis 2009, 2010 m. įmonės balansuose nurodytus įsiskolinimus laiko pradelstais. Atsakovas nurodo, jog iki 2011-12-31d. įmonės veikla buvo pelninga.

12Atsakovui akivaizdu, jog ieškovo nurodytais laikotarpiais jokio įmonės nemokumo nebuvo, įmonė tęsė veiklą, atsiskaitinėjo su kreditoriais, turėjo debitorių, gavo pajamų, mokėjo mokesčius. Mano, jog ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, prašė ieškinį atmesti, priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

13Ieškinys netenkinamas.

14Pagal įstatymo leidėjo nustatytą teisinį reglamentavimą, bylos nagrinėjimo ribas nustato ieškovas, suformuluodamas ieškinio faktinį pagrindą ir ieškinio dalyką (LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., 4 p.). Ieškovas ieškinį įrodinėja ta aplinkybe, jog ieškovui akivaizdus faktas, kad 2009m. UAB „Merkus“ buvo nemoki įmonė, buvęs įmonės vadovas nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei kėlimo ir šios pareigos neįvykdžius buvo pažeisti įmonės ir jos kreditorių interesai.

15Dėl ieškinio senaties termino.

16CK 1.125 str. 8d. nustato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams atlyginti žalą. Ieškinio senaties termino pradžia sietina su subjektyviu momentu (kai asmuo sužino arba turi sužinoti apie jo teisės pažeidimą). Bankrutuojančios įmonės administratoriui pareiga ginti bankrutuojančios įmonės interesus, taip pat pareikšti teisme ieškinius atsiranda įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą- nagrinėjamu atveju 2014-02-06. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organams buvo nustatytas 15d. terminas (nuo nutarties įsiteisėjimo dienos) perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus įmonės dokumentus. Atsakovas šios pareigos neturėjo. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą UAB „Merkus“ bankroto administratoriui kilo pareiga atlikti faktiškai neperduoto jam turto patikrą. Suėjus nustatytam 15 dienų terminui perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir įmonės valdymo organams šios pareigos neatlikus, tampa žinomu faktas, jog įmonė turto neturi.

17Bankroto administratorius įmonės nemokumą įrodinėja 2009, 2010m. balansais, nurodydamas, kad įmonė jau 2009 m. buvo nemoki ir esant įmonei nemokiai atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Paminėti UAB „Merkus“ 2009, 2010m. balansai bankroto administratoriui tapo žinomi vėliausiai 2014-02-06d., todėl nuo 2014-02-07d. prasidėjo 3 metų terminas reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo ir jis baigėsi 2017-02-07d. Ieškinys dėl 111 046,32€ įmonei padarytos žalos atlyginimo teismui pateiktas 2017-06-06 d. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1d.)

18Bankroto administratorius pateikė 2014-08-20d. antstolio D. T. sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą, šiame akte yra nurodyta, jog atsakovo atšaukimo iš pareigų dienai (2012-02-21) įmonė UAB „Merkus“ materialaus turto neturėjo. Nurodyto akto gavimo data nesudaro pagrindo pripažinti esant ieškinio senaties termino praleidimo svarbiai priežasčiai.

19Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog ieškinio senaties terminas yra praleistas. Pasibaigus ieškinio senaties terminui galimybė priverstinai , valstybės prievartos pagalba, įgyvendinti subjektines teises išnyksta, todėl ieškinys pareikštu pagrindu atmestinas.

20Civilinė atsakomybė nėra galima neįrodžius civilinės atsakomybės sąlygų.

21ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad: „jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo <...>, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo“. Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti dėl ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos prievolės nevykdymo būtina nustatyti vadovo neteisėtą neveikimą, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį (CK 6.246-6.247 str., 6.249 str) Neteisėtą neveikimą, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

22Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas turi rodyti, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija galimybes juos įvykdyti. Bankroto administratorius įmonės mokumą įrodinėja paminėtuose balansuose nurodytais skaičiais t.y. paskutinę balansinių metų dieną įmonės turėtu turtu ir per vienerius metus mokėtinomis sumomis. Įstatyme nemokumui įrodyti būtinų dviejų privalomų sąlygų: 1) įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt) ir 2) įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, jokiais įrodymais nagrinėjamoje byloje nėra pagrindžiama. Vien pateikto įmonės balanso duomenų už 2009 m. už 2010 m. nepakanka. Atsakovas nurodė, jog įmonė 2009 m. pabaigoje buvo įsigijusi prekių ir iki 2009-12-31d. balanse buvo parodytos prekių įsigijimo sąnaudos, prekių pardavimo procesui persikėlus į 2010 m. UAB „Merkus“ uždirbo 349 247 € (1 205 879,00Lt) pelno. Bylos nagrinėjimo metu bankroto administratorius pateikė UAB „Merkus“ nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 metinė pajamų ir išlaidų ataskaitą, kuri rodo įmonės pelną. Šie byloje pateikti įrodymai nesudaro pagrindo pripažinti, jog 2009 m. UAB „Merkus“ buvo nemoki ĮBĮ prasme ir kad 2009 m. ir 2010 m. įmonės balansuose nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos buvo pradelsti įmonės įsipareigojimai, kurių suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

23ĮBĮ 8 str. 4d. nustatyta, kad įmonės vadovas, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti bendrovei padarytą žalą, kurią sudaro bankroto byloje patvirtintų visų kreditorių finansinių reikalavimų suma 111 046,32€.

24Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (neveikimo) rezultatui. Pagal deliktinės atsakomybės taikymo taisykles priežastinį ryšį tarp neteisėtus veiksmus atlikusio asmens veiksmų ir žalos taip pat turi įrodyti būtent ieškovas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad įmonės kreditoriai yra mokesčių administratoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai teismo patvirtinti bankroto bylos iškėlimo dienai. Iš bankroto administratoriaus pateiktos įmonės banko sąskaitos išrašo už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2014-02-01 matyti jog buvo mokami mokesčiai kreditoriams- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Ieškovas neįrodė tikrosios įmonės finansinės padėties nuo jo ieškinyje nurodyto laikotarpio- 2009 m. iki atsakovo atleidimo iš vadovo pareigų, todėl nėra pagrindo sutikti su ieškovo teiginiais, kad atsakovas tuo laikotarpiu turėjo ĮBĮ 8 straipsnio 1 d. nustatytą prievolę kreiptis dėl bankroto bylos bendrovei inicijavimo. Atsakovui, buvus įmonės vadovu iki 2012-02-21d. svarstant jo, kaip atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą būtina nustatyti ne tik bendrą įmonės skolos sumą, bet ir išaugusią skolos sumą ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį. Vadovas atsako tik už žalos padidėjimą, kuris atsiranda dėl jo neteisėto delsimo, o ne už visus nepatenkintus reikalavimus bankroto byloje. Sprendžiant buvusio įmonės vadovo atsakomybės dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku klausimą, esminė aplinkybė, kurią ieškovas turi įrodyti- kada įmonė tapo nemokia ĮBĮ prasme. Nagrinėjamu atveju ieškovo argumentai, kad įmonės vadovas turėjo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą dar 2009 m. paneigia paties ieškovo teismo posėdyje pateikti įrodymai, kad 2011-12-31d. įmonė nebuvo nemoki. Ieškovui neįrodžius, kad buvęs įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, laikytina, kad ieškovas neįrodė savo teisės pažeidimo, todėl neturi teisės į teisminę gynybą ir ieškinio patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-610/2013). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvada, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas kaip neįrodytas.

25Vilniaus apygardos teismo 2017m. birželio 9d. nutartimi atsakovo atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. CPK 150 str. nustatyta, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

26CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas pateikė turėjęs 4000,00€ išlaidų advokato pagalbai byloje apmokėti. Teismas atsižvelgdamas į pateiktų išlaidų faktinį pagrindimą, LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (redakcija nuo 2015-03-20) daro išvada, jog prašomos priteisti turėtos išlaidos mažintinos suteiktų žodinių konsultacijų, bylos dokumentų, kliento pateiktų dokumentų (viso 9,5 val) apimtyje, taip pat nurodytų 22 darbo val. dalyje susipažįstant su aktualia LAT praktika, pasirengimo ir dalyvavimo 2 teismo posėdžiuose dalyje. Prašoma priteisti suma mažintina iki 2500 €, sumos ir ji priteisiama ir mokama iš ieškovo BUAB „Merkus“ bankroto proceso administravimo išlaidų (LAT 2013-06-28d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

27Vadovaujantis išdėstytu, CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

28Ieškovo BUAB „Merkus“ ieškinį atsakovui P. A. dėl žalos atlyginimo atmesti. Iš BUAB „Merkus“ bankroto proceso administravimo išlaidų atsakovo P. A. (a.k. ( - ) naudai priteisti 2500,00€ patirtas advokato atstovavimo išlaidas. Vilniaus apygardos teismo 2017m. birželio 9d. nutartimi atsakovui P. A. taikytą areštą 11 046,32€ sumai panaikinti.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, sekretorė Eglė... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo P. A. (asmens... 3. Vilniaus apygardos teismas 2014-01-27d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 4. Bankroto administratorius nurodė, jog įmonės bankroto proceso metu... 5. Pagal UAB „Merkus“ 2009-12-31 pateiktą balansą įmonė turėjo 213 246,93... 6. Ieškovui akivaizdus faktas, kad bendrovės pradelsti skoliniai... 7. Bendra BUAB „Merkus“ kreditorių finansinių reikalavimų suma bankroto... 8. Atsakovas P. A. atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog ieškinys nepagrįstas ir... 9. Ieškovas praleido 3 m. ieškinio senaties terminą, atsakovas prašo šiuo... 10. Ieškovo konstatuojamas nemokumo atsiradimo momentas 2009m. yra pernelyg... 11. Ieškovas visiškai nepagrindžia kodėl jis 2009, 2010 m. įmonės balansuose... 12. Atsakovui akivaizdu, jog ieškovo nurodytais laikotarpiais jokio įmonės... 13. Ieškinys netenkinamas.... 14. Pagal įstatymo leidėjo nustatytą teisinį reglamentavimą, bylos... 15. Dėl ieškinio senaties termino.... 16. CK 1.125 str. 8d. nustato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą... 17. Bankroto administratorius įmonės nemokumą įrodinėja 2009, 2010m.... 18. Bankroto administratorius pateikė 2014-08-20d. antstolio D. T. sprendimų,... 19. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog ieškinio senaties... 20. Civilinė atsakomybė nėra galima neįrodžius civilinės atsakomybės... 21. ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad: „jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 22. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas - įmonės... 23. ĮBĮ 8 str. 4d. nustatyta, kad įmonės vadovas, privalo padengti žalą,... 24. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais... 25. Vilniaus apygardos teismo 2017m. birželio 9d. nutartimi atsakovo atžvilgiu... 26. CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 27. Vadovaujantis išdėstytu, CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,... 28. Ieškovo BUAB „Merkus“ ieškinį atsakovui P. A. dėl žalos atlyginimo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...