Byla B2-5014-258/2015
Dėl kreditoriaus R. G. kreditorinio reikalavimo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2Sekretorė Eglė Čeponienė,

3Dalyvaujant R. G.,

4Atsakovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovui advokato padėjėjui V. R.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus bankrutuojančios UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriaus UAB „Top consult“ prieštaravimus dėl kreditoriaus R. G. kreditorinio reikalavimo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismo 2014-02-05 nutartimi UAB „Vilniaus statybos trestas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Top consult“. Kreditoriams buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“ įsiteisėjo 2014m. balandžio 22d.

7BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius 2015-02-02 gavęs kreditoriaus R. G. 20 389,19Lt, kas atitinka 5 905,12 Eur kreditorinį reikalavimą kilusį iš darbo teisinių santykių nurodė, jog su juo nesutinka, nes kreditorius nepateikė kreditorinio reikalavimo sumos pagrindimo.

8Kreditorius R. G. prašė įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti priskaičiuotą bet neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas 20 724,85Lt, ir 5 202Lt dydžio išeitinę kompensaciją, viso 25 926,85Lt, kas atitinka 7 508,93 Eur neatskaičius privalomų gyventojui mokėti mokesčių. R. G. nurodė, jog jis nuo 2013-06-20d. dirbo UAB „Vilniaus statybos trestas“ komercijos direktoriumi buvo atsakingas už medžiagų tiekimą įmonei, pagal įmonės vykdomas rangos sutartis. Jis, kaip bendrovės darbuotojas pateikė darbo sutarties kopiją, tačiau atlyginimų skaičiavimų, darbo laiko žiniaraščių jis neturi. Mano, jog bankroto administratorius nevykdė savo pareigos, nes 2014-06-30d. nutraukęs darbo sutartį su R. G. turėjo pareigą taip kaip kitiems iš darbo atleistiems darbuotojams priskaičiuoti neišmokėtą darbo užmokestį iki atleidimo iš darbo dienos, kompensaciją už priklausančias nepanaudotas kasmetines atostogas už laikotarpį nuo 2013-06-25 iki 2014-06-30, viso 28,58 kalendorines dienas, dviejų vidutinių atlyginimų dydžio išeitinę pašalpą.

9Kreditorinis reikalavimas pripažintinas pagrįstu iš dalies. Nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo momento bankrutuojančios įmonės administratorius yra vienintelis įmonės vadovas, kuris atsako už apskaitos įmonėje tvarkymą bei kitus su tuo susijusius klausimus. Pradėdamas administruoti bankrutuojančią įmonę ir teikdamas administravimo-paslaugas bankroto administratorius savo veiklą privalo orientuoti į atliktų veiksmų rezultatyvumą ir teisinius principus, kurie užtikrina veiklos ir teisėtų lūkesčių apsaugą. Atlikdamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus darbą, bankroto administratorius vykdo jam teisės aktais pavestas funkcijas. Šis darbas ir atsakomybė už atliekamų darbų teisėtumą ir teisingumą priklauso nuo administratoriaus kompetencijos, sąžiningumo, kruopštumo ir pareigingumo. Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. Byloje pateikta 2013-06-20 UAB „Vilniaus statybos trestas“ sudaryta darbo sutartis su R. G. (b.l.20-21),kuria darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 2 601Lt darbo užmokestį. Informacija apie valstybinį socialinį draudimą (b.l.22-26) tvirtina faktą, jog R. G. nuo 2013-06-01 iki 2014-06-30 buvo deklaruotas UAB „Vilniaus statybos trestas“ darbuotoju. Remiantis BUAB „Vilniaus statybos trestas“ pateikta buhalterinių duomenų apskaitos ataskaita (b.l.19), kuri kaip nurodė bankroto administratorius nebuvo perduota bankrotą administruojančiai įmonei, tvirtina, jog 2014-06-30 R. G. algos skola yra 15 967,07Lt. bankroto administratorius, nutraukdamas darbo sutartį su R. G. turėjo pareigą paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas (už laikotarpį nuo 2013-06-25 iki 2014-06-30, viso už 28,58 kalendorines dienas darbo užmokestis sudaro 1913,61Lt, taip pat atleidžiant darbuotoją bankroto atveju, darbuotojui priklauso dviejų vidutinių atlyginimų dydžio išeitinė pašalpa. Nagrinėjamu atveju tai sudaro 3953,52Lt (atskaičius privalomus išskaitymus sodrai 9%, GPM 15%) 1976,76lt. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų duomenų pažyma (b.l.27), tvirtina, jog 2013m. gruodžio mėn. R. G. išmokėta priskaičiuota 12073,33lt suma. Įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas daro išvada, jog už visą dirbtą laikotarpį R. G. pripažintina neišmokėta 5009,44Lt darbo užmokesčio, 1913,61Lt. kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir 3953,52Lt. dviejų vidutinių atlyginimų dydžio išeitinė pašalpa, kas sudaro bendrą 10 876,57Lt atitinkančią 3 150,07Eur suma.

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese, yra išaiškinęs, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-308/2013.).

11Bankroto administratorius nurodė, jog R. G. praleido 30d. terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Teismas, vertindamas nurodytą aplinkybę, atsižvelgia į tai jog įmonei įgijus bankrutuojančios įmonės statusą, įmonei vadovauja bankrutuojančios įmonės administratorius, kuris ir yra atsakingas už apskaitos organizavimą, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą gina visų kreditorių interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju, bankroto administratorius, atleidęs įmonės darbuotoją iš darbo neatliko privalomų darbo užmokesčio paskaičiavimų, yra pagrindas pripažinti, jog terminas kreditoriaus finansiniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių nagrinėjamu atveju ne nuo kreditoriaus valios priklausančių aplinkybių.

12Vadovaujantis išdėstytu, ( - ) str., 291 str. teismas,

Nutarė

13BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje patvirtinti pirmosios eilės kreditoriaus R. G. (a.k. ( - ) 3 150,07Eur kreditorinį reikalavimą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai