Byla 2A-400-262/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo M. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Statinių administravimas“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 527,95 Lt skolos, 102,25 Lt palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 17 d. tarp UAB „Verkių slėnis“ ir atsakovo buvo sudaryta buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti visus eksploatacinius mokesčius, susijusius su energetinių resursų sunaudojimu (šildymu, vandeniu, elektros energija), žemės sklypo nuoma bei išlaikymu, šiukšlių išvežimu ir kt. Nuo 2009 m. birželio 18 d. pagal tarp ieškovo ir daugiabučių namų savininkų bendrijos sudarytą sutartį Nr. VRK-ADMIN-09/06/01-JR (toliau – Administravimo sutartis) namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir kitas sutartyje nurodytas paslaugas bendrijos nariams – butų savininkams, įskaitant atsakovą, teikia ieškovas. Atsakovas tinkamai neatsiskaitė už suteiktas paslaugas su ieškovu.

4Atsakovas atsiliepimu į ieškinį, prašė jį atmesti, įpareigoti ieškovą patikslinti visas atsakovui pateiktas sąskaitas. Nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir teikė paslaugas pagal Administravimo sutartį, dėl to ji 2011 m. balandžio 8 d. buvo nutraukta. Ieškovas netinkamai skaičiavo mokesčius už bendro naudojimo vandenį, elektrą. Nesilaikant Administravimo sutarties 4.2.4 punkto sąskaitoje už paslaugas VSADM Nr. 491 įrašyta paslauga „želdinių priežiūra“, sąskaitoje VSADM Nr. 654 paslauga „šviestuvų pakeitimas“, sąskaitoje VSADM Nr. 709 – „parkingo valymo paslauga“ ir „garažo vartų remontas“, sąskaitoje VSADM Nr. 879 – „garažo vartų remontas“, sąskaitoje VSADM Nr. 934 – „garažo vartų remontas“, „sniego stumdymas“, sąskaitoje VSADM Nr. 993 – „sniego stumdymas“, „šildymo kabelių daviklių keitimas“, „šildymo kabelio keitimas“, „sniego valymas nuo stogų“. Nesilaikant Administravimo sutarties 5.1 punkto sąskaitoje VSADM Nr. 601 apskaičiuota suma už apsaugą. Netinkamai buvo vykdomas objekto administravimas. Nebuvo vykdomas Administravimo sutarties 4.1.1.8 punktas dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo priežiūros. Netinkamai buvo vykdomas objekto eksploatavimas. Pagal Administravimo sutarties 4.1.2.2.1 punktą nebuvo prižiūrimas laiptinių ir lauko teritorijos apšvietimas, nors pastabos buvo surašomos į ieškovo skundų žurnalą. Nebuvo tvarkoma reikiama dokumentacija pagal Administravimo sutarties 4.1.2.2.3 punkto reikalavimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai- iš atsakovo ieškovui priteista 3 527,95 Lt skolos, 102,25 Lt palūkanų, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. balandžio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 559 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei priteista 27,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Teismas nurodė, kad į teismo posėdį atsakovas neatvyko, teismo šaukimas grįžo neįteiktas. Kadangi atsakovas teismui nepranešė apie adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą, teismo šaukimas laikomas įteiktu (CPK 121 str. 2 d.). Nors atsakovas teigė, kad ieškovas netinkamai skaičiavo mokesčius už vandenį ir elektros energiją, tačiau teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad dėl tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių tęstinių santykių, susidarę netikslumai buvo išlyginti atsakovui išrašant kreditinę sąskaitą. Atsakovas teigia, kad nesilaikant Administravimo sutarties 4.2.4 punkto sąskaitoje už paslaugas Nr. 491 įrašyta paslauga „želdinių priežiūra“, sąskaitoje Nr. 654 paslauga „šviestuvų pakeitimas“, sąskaitoje Nr. 709 – „parkingo valymo paslauga“ ir „garažo vartų remontas“, sąskaitoje Nr. 879 – „garažo vartų remontas“, sąskaitoje Nr. 934 – „garažo vartų remontas“, „sniego stumdymas“, sąskaitoje Nr. 993 – „sniego stumdymas“, „šildymo kabelių daviklių keitimas“, „šildymo kabelio keitimas“, „sniego valymas nuo stogų“. Administravimo sutarties 5 punkte pateikta lentelė, kurioje išvardintos Administravimo sutarties pagrindu teikiamos paslaugos ir jų tarifai. Atsakovo minėtos paslaugos pagal pobūdį priskirtinos Administravimo sutarties pagrindu teikiamoms paslaugoms, nurodytoms Administravimo sutarties 5 punkte, o ne papildomoms paslaugoms pagal Administravimo sutarties 4.1.4 ir 4.2.4 punktus. Dėl nurodytos aplinkybės ieškovui teikiant minėtas paslaugas, Administravimo sutarties 4.2.4 punktas nėra taikomas, todėl teismas atmetė atsakovo argumentą dėl paslaugų nurodymo PVM sąskaitose-faktūrose nesilaikant Administravimo sutarties 4.2.4 punkto. Atsakovo teigimu, ieškovas nevykdė Administravimo sutarties 4.1.1.8 punkto, kuris numato ieškovo pareigą organizuoti namus stačiusių rangovų garantinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą; nebuvo prižiūrimas laiptinių ir lauko teritorijos apšvietimas pagal Administravimo sutarties 4.1.2.2.1 punktą; nebuvo tvarkoma reikiama dokumentacija pagal Administravimo sutarties 4.1.2.2.3 punkto reikalavimus. Tokių teiginių atsakovas nepagrindė jokiais įrodymais, todėl teismas juos atmetė. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad pastabos dėl ieškovo vykdomo administravimo buvo pateiktos raštu gedimų registracijos žurnale. Teismui išreikalavus gedimų registracijos žurnalą iš naujojo administratoriaus UAB „Bitofix“, nustatyta, kad jis buvo pradėtas pildyti iš naujo nuo 2011 m. gegužės mėn., t. y. naujam administratoriui perėmus administravimo pareigas iš ieškovo. Kitas gedimų registracijos žurnalas teismui nebuvo pateiktas, jokių kitų įrodymų, patvirtinančių atsakovo ieškovui reiškiamas pretenzijas dėl teiktų paslaugų, byloje nėra. 2011 m. spalio 6 d. teismo posėdžio metu buvo nutarta posėdį atidėti, suteikiant atsakovui teisę perskaičiuoti ginčytinas sumas. Atsakovas į kitus teismo posėdžius neatvyko, ginčytinų klausimų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių atsiliepime nurodytus teiginius teismui nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas ieškovo reikalavimus pripažino pagrįstais, todėl iš atsakovo ieškovui priteisė 3 527,95 Lt skolos.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovo apeliacinį skundą sudaro dvi argumentų grupės: pirma- atsakovas nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir atsiliepime ieškinį, kad ieškovo reikalaujamos priteisti sumos yra nepagrįstos, nes jos buvo netiksliai paskaičiuotos, paslaugos nebuvo tinkamai suteiktos arba nesuteiktos iš viso, kai kurios paslaugos apskritai buvo perteklinės; antra- sprendimas apskritai turi būti panaikintas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 3 d. 1 p.), nes atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį ir byla buvo išnagrinėta nedalyvaujant atsakovui. Be to, teismas netinkamai taikė CPK 121 str., nes šis straipsnis gali būti taikomas tik tada, kai šalis pakeičia savo gyvenamąją vietą, o šiuo atveju atsakovas savo gyvenamosios vietos nekeitė.

11Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra jokio pagrindo. Visos ieškovo teiktos komunalinės paslaugos buvo būtinos, atsakovas nepateikė įrodymų, kad jos būtų teikiamos netinkamai. Todėl atsakovas privalo jas apmokėti. Atsakovas pats tyčia nepriimdavo jam siunčiamų teismo šaukimų. Todėl laikytina, jog jis buvo informuotas apie visus teismo posėdžius. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmetamas

14CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

15Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

16Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

17Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

18Atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia iš esmės dviem argumentais: pirma- teismas nepagrįstai priteisė ieškovo reikalaujamas sumas už paslaugas, nes šios paslaugos nebuvo tinkamai suteiktos arba nesuteiktos iš viso; antra- sprendimas apskritai turi būti panaikintas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, nes byla buvo išnagrinėta nedalyvaujant atsakovui.

19Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pasisakys dėl atsakovo ginčijamų sumų už suteiktas paslaugas, o po to dėl paties sprendimo priėmimo aplinkybių.

20Apeliantas nurodo, kad ieškovas netinkamai apskaičiavo ir reikalavo nepagrįstai didelių sumų už vandens bendro naudojimo sąnaudas. Šis atsakovo teiginys buvo aptartas skundžiamame sprendime. Pirmosios instancijos teismas išsiaiškino, kad atsižvelgiant į tai ieškovas 2011 m. gegužės 31 d. išrašė atsakovui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą 57,85 Lt sumai. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui dėl teismo įsakymo išdavimo buvo pateiktas kur kas anksčiau, nei buvo išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra, t.y. 2011 m. balandžio 15 d., ieškovo reikalaujama suma nebuvo patikslinta. Taigi, šiuo atveju jokių nepagrįstų ieškovo reikalavimų nebuvo.

21Atsakovas nurodo, kad buvo klaidingai apskaičiuoti mokesčiai už apsaugą. Pažymėtina, kad šio argumento ir jokių faktinių įrodymų atsakovas pirmosios instancijos teismui niekada nebuvo pateikęs. T.y. atsakovas apeliaciniame skunde išeina už savo pirmosios instancijos teismui pateikto atsiliepimo ribų. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 312 str. ir 314 str., šį atsakovo argumentą atmeta.

22Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja padengti darbų, kurie buvo atlikti ne ieškovui priklausančiame name, sąnaudas, t.y. po 16,46 Lt už 2011 m sausį ir vasarį atliktus ( - ), Vilniuje esančio namo filtrų praplovimus. Pagal 2009 m. birželio 18 d. su DNSB sudarytą administravimo paslaugų sutartį Nr. VRK-ADMIN-09/06/01/JR ieškovas neturi teisės skirstyti išrašytų sąskaitų ir mokėjimų pagal jas, t.y. ieškovas butų savininkams pateikdavo tas sąskaitas ir tokia suma, kokias jas gaudavo iš už paslaugos suteikimą atsakingo asmens, šiuo atveju iš UAB „Vilniaus vandenys“. Ieškovas pagal minėtą sutartį paskirstydavo tik mokesčius tarp savininkų proporcingai jų daliai, vadovaujantis CK 4.82 str. Tačiau ieškovas negalėjo prisiimti rizikos dėl butų savininkams nepateiktų už paslaugas atsakingų asmenų ieškovui perduotų sąskaitų, nes tokiu atveju už tokių ieškovui pateiktų, bet ieškovo butų savininkams neperduotų sąskaitų apmokėjimą taptų atsakingas pats ieškovas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas negalėjo prisiimti atsakomybės už paslaugų tiekėjų išrašomas sąskaitas, jų adresatus bei sumas, ir buvo atsakingas tik už bendrų sąskaitų sumų paskirstymą tarp butų savininkų pagal jiems priklausantį butų plotą bei tokių sąskaitų jiems pateikimą, dėl ginčijamos sumos atsakovas turėtų pretenzijas reikšti ne ieškovui, o UAB „Vilniaus vandenys“.

23Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovas netinkamai vykdė administravimo sutartį ir netinkamai administravo bei eksploatavo namą, esantį ( - ). Kaip matyti iš Administravimo sutarties, ieškovas buvo atsakingas tik už namą stačiusių rangovų garantinių įsipareigojimų vykdymo priežiūros organizavimą, t.y. buvo atsakingas už rangovo informavimą, apie jo darbų trūkumus ir pareikalavimą tokius trūkumus garantiniu terminu pašalinti. Pažymėtina, kad ieškovui turint pareigą tik informuoti rangovus apie tokių defektų paaiškėjimą ir komunikuoti su rangovu dėl jų pašalinimo, nėra pagrindo teigti, kad ieškovas neužtikrino namams priklausančių balkonų garantinio remonto atlikimo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas nedėjo pastangų, kad statybos defektai būtų pašalinti, o Administravimo sutartis būtų vykdoma netinkamai. Be to, atsakovas nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius, kad ieškovas netinkamai prižiūrėjo laiptinių ir lauko teritorijos apšvietimą, neužtikrino saugojimo aikštelės vaizdo stebėjimo sistemos tinkamo veikimo (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas savo apeliaciniame skunde ginčija šviestuvų pakeitimą, tačiau kartu teigia, kad ieškovas netinkamai prižiūrėjo laiptinių ir lauko teritorijos apšvietimą.

24Nors apeliantas teigia, kad jo nurodytos aplinkybės turėjo būti patvirtintos analizuojant gedimų registracijos žurnalą, kuris nors ir buvo išreikalautas, tačiau nebuvo į bylą pateiktas, toks jo argumentas nėra pagrįstas. Kaip nurodo ir pirmosios instancijos teismas, minėtas žurnalas buvo išreikalautas ir teismo posėdyje, kuriame atsakovas nedalyvavo, analizuotas. Tačiau išreikalavus gedimų registracijos žurnalą iš naujojo administratoriaus UAB „Bitofix“ paaiškėjo, kad jis buvo pradėtas pildyti iš naujo nuo 2011 m. gegužės mėnesio, t.y. naujajam administratoriui perėmus administravimo pareigas iš ieškovo. Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad gedimų registracijos žurnalas buvo išreikalautas, tačiau į bylą nepateiktas, pabrėžtina, kad priešingai nei nurodo atsakovas, bylai aktualus gedimų registracijos žurnalas teismui niekada nebuvo pateiktas ir byloje yra tik naujasis, tačiau faktiškai neaktualus gedimų registracijos žurnalas. Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad atsakovas nepateikė bylai jokių savo teiginius pagrindžiančių įrodymų.

25Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovas turi būti laikomas netinkamai vykdžiusiu Administravimo sutarties 4.1.1.8, 4.1.2.2.1 ir 4.1.2.2.3 punktus, dėl ko ieškovas apskritai neturi teisės taikyti mokesčio už administravimo ir eksploatavimo paslaugas. Pažymėtina, kad Administravimo sutarties 4.1.1 ir 4.1.2 punktai detalizuoja paslaugas, kurių kaina įeina atitinkamai į Administravimo sutartyje nurodytą administravimo ir eksploatavimo tarifą. Šie minėti punktai detalizuoja daugybę skirtingų ieškovo teikiamų paslaugų, kurių kokybės Atsakovas neginčijo, todėl net ir įrodžius, kad 4.1.1.8, 4.1.2.2.1 ir 4.1.2.2.3 punktuose numatytos ieškovo teiktos paslaugos buvo teiktos su trūkumais, nėra pagrindo teigti, kad ieškovas apskritai neturėjo teisės taikyti mokesčio už administravimo ir eksploatavimo paslaugas, nes likusios paslaugos atsakovui buvo suteiktos ir jų kokybės pastarasis neginčija.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir atsakovui neįrodžius savo teiginių, nėra pagrindo teigti, jog ieškovas netinkamai administravo ir eksploatavo ( - )esantį namą ir dėl to mažinti ar apskritai netaikyti atsakovui mokesčio už ieškovo kaip administratoriaus suteiktas administravimo ir eksploatavimo paslaugas.

27Apeliantas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja apmokėti už paslaugas, kurios nebuvo aptartos Administravimo sutartyje. Iš atliktų, tačiau atsakovo ginčijamų darbų ir išrašytų sąskaitų akivaizdu, kad ieškovas atliko Administravimo sutartimi aptartus ir būtinus darbus, išlaidos už juos ir atsakovui išrašytos sąskaitos neviršija protingumo ribų, todėl nėra jokio pagrindo už tokius darbus butų savininkams neatsiskaityti.

28Atsakovas teigia, kad jam nebuvo pranešta apie teismo posėdžius, t.y. atsakovas nežinodamas teismo posėdžio datos negalėjo jame dalyvauti, o priėmus sprendimą nedalyvaujant vienai iš bylos šalių, toks sprendimas turi būti panaikintas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu, tačiau grįždavo neteikti.

30CPK 7 str. 2 d. yra nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai.

31CPK 42 str. 5 d. šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.

32CPK 121 str. 1 d. yra nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą.

33Taigi, minėtos įstatymo normos nustato šalims atitinkamas pareigas- domėtis vykstančiu procesu, bendradarbiauti su bylą nagrinėjančiu teismu, pranešti apie savo gyvenamosios vietos pakeitimą, sąžiningai naudotis savo teisėmis ir kt.

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas minėtų pareigų nevykdė, o netgi priešingai- piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis bei siekė vilkinti bylos eigą. Atsakovas pasirašė ant teismo pranešimo dėl 2011 m. lapkričio 24 d. 9.20 val. vyksiančio teismo posėdžio. Taigi, atsakovas turėjo atvykti teismą nurodytu metu, o kadangi teismo posėdis buvo perkeltas į kitą dieną, jis, kaip rūpestinga bylos šalis, turėjo domėtis, t.y. susižinoti kada įvyks teismo posėdis. Atsakovas, tai turėjo padaryti paklausdamas teismo darbuotojų arba sekdamas (laukdamas kada jam bus atsiųsta) teismo siunčiamą korespondenciją. Jeigu atsakovas pakeitė adresą, kuriuo jam turi būti siunčiama teismo korespondencija, jis nedelsdamas privalėjo informuoti apie tai teismą. Kadangi atsakovas viso to nepadarė, o netgi neatsiimdavo jam siunčiamų teismo šaukimų, šie atsakovo veiksmai parodo, jog jis tyčia bandė išvengti jam siunčiamų procesinių dokumentų. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, po kelių nesėkmingų bandymų įteikti procesinius dokumentus atsakovui, pagrįstai taikė CPK 121 str. 2 d. ir laikė procesinius dokumentus įteiktais atsakovui. Dėl šios priežasties nėra pagrindo naikinti teismo sprendimą dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, t.y. pirmosios instancijos teismas pagrįstai išnagrinėjo bylą iš esmės bei priėmė sprendimą ir nedalyvaujant atsakovui.

35Atsakovas nurodo, kad neatvykus liudytojams, nebuvo ištirtos visos bylai svarbios aplinkybės. Pažymėtina, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jei teismas laiko, kad įrodymų vienokiam ar kitokiam sprendimui priimti yra pakankamai, sprendimas gali būti priimamas. Ištyręs visas aplinkybes, negavęs iš atsakovo teismo reikalautų perskaičiuotų ginčytinų sumų ir laikydamas, kad pateiktų įrodymų pakanka teismo sprendimui priimti, teismas nevilkindamas bylos minėtą sprendimą priėmė nepažeisdamas civilinį procesą reglamentuojančių normų.

36Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti nėra jokio pagrindo. Taigi, apeliacinis skundas atmetamas.

37Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo ieškovui turi būti priteistos jo apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą advokatei sumokėjo 1500 Lt. Ši suma viršijo tuo metu buvusią maksimalią Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu nustatytą sumą- 1200 Lt. Dėl šios priežasties ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažinama iki 1200 Lt (CPK 93, 98 str.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

39Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš atsakovo M. K. ieškovui UAB „Statinių administravimas“ 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 527,95 Lt skolos, 102,25 Lt... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį, prašė jį atmesti, įpareigoti ieškovą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinys... 7. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį atsakovas neatvyko, teismo šaukimas... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m.... 10. Atsakovo apeliacinį skundą sudaro dvi argumentų grupės: pirma- atsakovas... 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 13. Apeliacinis skundas atmetamas... 14. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 16. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 17. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 18. Atsakovas savo apeliacinį skundą grindžia iš esmės dviem argumentais:... 19. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pasisakys dėl atsakovo ginčijamų... 20. Apeliantas nurodo, kad ieškovas netinkamai apskaičiavo ir reikalavo... 21. Atsakovas nurodo, kad buvo klaidingai apskaičiuoti mokesčiai už apsaugą.... 22. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja padengti darbų, kurie... 23. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovas netinkamai vykdė... 24. Nors apeliantas teigia, kad jo nurodytos aplinkybės turėjo būti patvirtintos... 25. Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovas turi būti laikomas netinkamai... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir atsakovui neįrodžius savo... 27. Apeliantas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja apmokėti už... 28. Atsakovas teigia, kad jam nebuvo pranešta apie teismo posėdžius, t.y.... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai buvo... 30. CPK 7 str. 2 d. yra nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 31. CPK 42 str. 5 d. šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo... 32. CPK 121 str. 1 d. yra nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 33. Taigi, minėtos įstatymo normos nustato šalims atitinkamas pareigas- domėtis... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas minėtų pareigų nevykdė, o netgi... 35. Atsakovas nurodo, kad neatvykus liudytojams, nebuvo ištirtos visos bylai... 36. Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios... 37. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo ieškovui turi būti priteistos jo... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 39. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti iš atsakovo M. K. ieškovui UAB „Statinių...