Byla 2S-1244-577/2019
Dėl antstolės Irenos Beliačic veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Irena Beliačic ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir - VMI)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolės Irenos Beliačic veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Irena Beliačic ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir - VMI).

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5pareiškėjas Z. V. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės I. Beliačic 2019 m. kovo 25 d. raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą, 2019 m. kovo 21 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdomojoje byloje Nr. 0011/19/01197. Nurodė, kad skubiai vykdomoje 2019 m. sausio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. A2-4581-432/2019 Vilniaus miesto apylinkės teismas sustabdė išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-429-466/2017 išduotus vykdomuosius dokumentus. Dėl šios priežasties šioje vykdomojoje byloje vykdomasis dokumentas negalėjo būti priimtas, nes teismui sustabdžius išieškojimą, jokie vykdymo veiksmai negalėjo būti vykdomi.

62.

7Antstolė I. Beliačic 2019 m. balandžio 16 d. patvarkymu Nr. B-19-11-76 netenkino Z. V. skundo ir jį persiuntė nagrinėti teismui. Patvarkyme nurodė, jog pareiškėjas pateikė 2019 m. sausio 4 d. nutartį Nr. A2-4581-432/2018, kuria sustabdyti išieškojimai pagal 2018 m. spalio 4 d., 2018 m. lapkričio 5 d., 2018 m. lapkričio 5 d. išduotus vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-429-466/2017. Atkreipė dėmesį, kad antstolės I. Beliačic kontoroje vykdomas išieškojimas pagal 2018 m. spalio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-429-466/2017, pagal kurį iš Z. V. vykdomas išieškojimas valstybei. Teigia, kad nenustatė kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą.

83.

9Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimo į skundą nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolės I. Beliačic veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartimi sustabdytas išieškojimas tik pagal nutartyje išvardinus vykdomuosius raštus: 2018 m. spalio 4 d., 2018 m. lapkričio 5 d., 2018 m. lapkričio 5 d. Kadangi nagrinėjamu atveju antstolė vykdo išieškojimą pagal 2018 m. spalio 2 d. vykdomąjį raštą, o jis 2019 m. sausio 4 d. nutartyje nebuvo paminėtas, teismas padarė išvadą, jog išieškojimas pagal šį vykdomąjį raštą nebuvo sustabdytas. Dėl šios priežasties teismas pareiškėjo skundą laikė nepagrįstu; sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad vykdomoji byla pradėta nepagrįstai, o antstolė pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Teismas konstatavo, jog antstolė veikė teisėtai ir pagal jai įstatymų suteiktus įgaliojimus (intra vires), todėl pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų atmetė kaip nepagrįstą.

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Pareiškėjas Z. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartį ir priimti naują nutartį – tenkinti Z. V. 2019 m. balandžio 8 d. skundą dėl antstolės I. Beliačic veiksmų, t. y. panaikinti šios antstolės 2019 m. kovo 25 d. raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą, 2019 m. kovo 21 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdomojoje byloje Nr. 0011/19/01197. Atskirajame skunde nurodė, jog teismui sustabdžius išieškojimą, jokie vykdymo veiksmai negalėjo būti vykdomi, todėl šioje vykdomojoje byloje vykdomasis dokumentas negalėjo būti priimtas. Teismo požiūris yra formalus, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje nustatytiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Pasak apelianto, negali būti jokių šiuos principus atitinkančių priežasčių, sustabdžius teismo sprendimo vykdymą, stabdyti tik dalį išieškojimų pagal priimtą teismo sprendimą. Pažymėjo, kad civilinėje byloje Nr. A2-4581-432/2019 išnagrinėjus ginčą nebūtų jokių išieškojimų iš pareiškėjo. Pareiškėjas negavo informacijos apie 2018 m. spalio 2 d. vykdomojo dokumento išdavimą, kitu atveju, juos visus būtų nurodęs civilinėje byloje Nr. A2-4581-432/2019. Apelianto įsitikinimu, tai, kad po vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis buvo panaikinta, neturi įtakos ginčui, nes vykdomojo dokumento priėmimo metu civilinėje byloje Nr. 2-429-466/2017 priimto teismo sprendimo vykdymas buvo sustabdytas.

166.

17Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

197.

20Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

218.

22Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų – vykdomojo dokumento priėmimo, taip pat raginimo bei vykdymo išlaidų paskaičiavimo teisėtumo.

239.

24Iš civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0011/19/01197 nustatyta, kad antstolė Irena Beliačic 2019 m. kovo 21 d. patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojos (VMI) pateiktą vykdomąjį dokumentą, t. y. 2018 m. spalio 2 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-429-466/2017 dėl 72,73 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu bei 695 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko Z. V. valstybei. 2019 m. kovo 25 d. antstolė surašė vykdymo išlaidų apskaičiavimą, taip pat raginimą įvykdyti sprendimą. Skolininkas Z. V. 2019 m. balandžio 8 d. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriame teigė, jog vykdomasis dokumentas negalėjo būti priimtas, nes teismas yra sustabdęs išieškojimą; prie skundo pridėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-4581-432/2019, kuria nutarta sustabdyti išieškojimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-429-466/2017 2018 m. spalio 4 d., 2018 m. lapkričio 5 d., 2018 m. lapkričio 5 d. išduotus vykdomuosius raštus, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo (atsakovo) Z. V. prašymas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-429-466/2017 proceso atnaujinimo ir įsiteisės tuo klausimu priimtas teismo sprendimas (nutartis). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis yra panaikinta, o prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra netenkintas. Nei antstolė, nei pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame teigia, kad sustabdžius teismo sprendimo vykdymą negali būti stabdoma tik dalis išieškojimų pagal priimtą teismo sprendimą; apeliantas laikosi pozicijos, kad sustabdžius išieškojimą jokie vykdymo veiksmai negalėjo būti atliekami; mano, jog vėlesnis 2019 m. sausio 4 d. nutarties panaikinimas įtakos ginčui neturi.

2510.

26Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su civilinės ir vykdomosios bylos medžiaga, neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad vykdomoji byla pradėta pagrįstai, o antstolė nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2711.

28Pažymėtina, jog vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso) teisės normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

2912. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007).

3013.

31Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (šio Kodekso 650 straipsnis); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (šio Kodekso 590 straipsnis); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio Kodekso 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (šio Kodekso 646 straipsnio 5 dalis); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (šio Kodekso 606 straipsnis); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

3214.

33Taigi, šis sąrašas nėra baigtinis; apeliacinės instancijos teismo nuomone, sprendimas dėl kitų, CPK 651 straipsnio 2 dalyje nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo konkrečių ir aiškių aplinkybių nustatymo. Šiuo atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, antstolė priėmė vykdyti vykdomąjį raštą, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo paminėtas, todėl pagrįstai sprendė, kad išieškojimas pagal šį vykdomąjį raštą nebuvo sustabdytas. Pažymėtina, kad antstolė negali plečiamai vertinti teismo procesinių sprendimų (šiuo atveju pats nuspręsti, kad sustabdytas išieškojimas ir pagal vykdomuosius dokumentus, kurie nutartyje neišvardinti), ir juolab, tuo pagrindu atsisakyti priimti vykdyti pateiktą vykdomąjį raštą. Būtent toks antstolio elgesys galėtų būti pripažintas kompetencijos viršijimu bei antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimu.

3415.

35Pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis yra panaikinta, o prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra netenkintas, tačiau apelianto skundo atmetimą lėmė ne ši aplinkybė, o tai, kad išieškojimas pagal priimtą vykdomąjį dokumentą nebuvo sustabdytas.

3616. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. pareiškėjas Z. V. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų,... 6. 2.... 7. Antstolė I. Beliačic 2019 m. balandžio 16 d. patvarkymu Nr. B-19-11-76... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimo į skundą nepateikė.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėjas Z. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 16. 6.... 17. Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 7.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320... 21. 8.... 22. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 23. 9.... 24. Iš civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0011/19/01197 nustatyta, kad... 25. 10.... 26. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su civilinės ir vykdomosios... 27. 11.... 28. Pažymėtina, jog vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios... 29. 12. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismų procesinių sprendimų... 30. 13.... 31. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 32. 14.... 33. Taigi, šis sąrašas nėra baigtinis; apeliacinės instancijos teismo nuomone,... 34. 15.... 35. Pirmosios instancijos teismas, nors ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo... 36. 16. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartį palikti...