Byla 2S-1825-392/2012
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys UAB „DHL Lietuva“, M. Čyžienės IĮ „Milčija“, „If P&C Insurance AS”

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Carrier“ dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys UAB „DHL Lietuva“, M. Čyžienės IĮ „Milčija“, „If P&C Insurance AS”.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 26 213,19 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ir/ar kasoje, o nesant pakankamai lėšų – kitą turtą. Nurodė, kad atsakovas vengia atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, į ieškovo raginimus nereaguoja, todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino iš dalies. Ieškovas prašė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, o jų nesant pakankamai areštuoti kitą turtą, tačiau teismas, siekdamas užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo teisėtų interesų apsaugą, nutarė areštuoti atsakovo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas. Teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimo suma 26 213,19 Lt yra didelė, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu.

5Atsakovas UAB „Baltic Carrier“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011-10-17 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad jo įstatinis kapitalas sudaro 100 000 Lt, turimo turto vertė - 3 487 590 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 1 847 488 Lt, turimo turto vertė, atėmus įsipareigojimų sumą, sudaro 1 640 102 Lt, visi atsakovo debitoriai yra mokūs ir prievoles vykdo nustatytais terminais, atsakovo grynasis pelnas per šių metų 5 mėnesius sudarė 243 652 Lt, vidutinis grynasis pelnas per mėnesį – 48 730 Lt, atsakovo vardu atidarytose bankų sąskaitose 2012-06-22 buvo 198 043,17 Lt, turto vertė, pardavimo pajamos nuolat auga. Pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo elgesį iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu, kurie liudytų atsakovo siekį apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo patenkino. Nurodė, kad atsakovo pateikti duomenys apie jo finansinę padėtį paneigia ieškovo ieškinyje nurodytus argumentus apie galimą atsakovo elgesį (turto slėpimą ar realizavimą), todėl negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais bei realiu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Pažymėjo, jog atsakovas turi pakankamai turto ieškovo ieškiniui užtikrinti, ir, pagal atsakovo turimo turto vertę ir stabiliai gaunamas pajamas iš veiklos, ieškinio suma negali būti vertinama kaip didelė pinigų suma, kuri sudaro prielaidas atsakovui galimai vengti vykdyti teismo sprendimą. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad atsakovas jam priklausantį turtą ketintų parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, taip siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Baltic Carrier“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti. Nurodė, kad atsakovo UAB „Baltic Carrier“ pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai bei sąskaitų išrašai nėra pakankami, pagal CPK 263 str. 1 d., priimti pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą ar išvadą bei neatspindi realios atsakovo finansinės padėties. Pažymėjo, kad atsakovas turėjo pateikti įrodymus apie registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, atsargas, įrengimus, žaliavas, apyvartinių lėšų banke įkeitimus ir kitokius galimus nurodyto turto suvaržymus, nurodyti finansinių įsipareigojimų hipotekos kreditoriui ir kitiems kreditoriams trukmę, taip pat kieno naudai jie padaryti. Pabrėžė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės rinkiniai yra audituoti ir/ar akcininkų sprendimu patvirtinti. Nurodė, kad apyvartoje esantis grynųjų pinigų kiekis yra itin kintantis dalykas – pinigai gali būti bet kada išleisti, panaudoti įsiskolinimui padengti, įsigyti turtą ar turtines teises ir pan. Pažymėjo, kad trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nekils grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Be to, atsakovo nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka, kilnojamasis turtas taip pat įkeistas kreditoriui, todėl, pagal CPK 754 str., 746 str., reikalavimų patenkinimo pirmumą iš įkeisto turto turi hipotekos kreditorius ir be jo sutikimo išieškojimas iš įkeisto turto apskritai nebus galimas. Akcentavo, kad, vykdant pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos, atsižvelgus į nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimo faktą bei atsakovo trumpalaikio kilnojamojo turto nelikvidžius rodiklius, ir buvo areštuotos atsakovo piniginės lėšos, o ne turimas turtas. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-692-728/2012 atmetė UAB „Baltic Carrier“ skundą, pateiktą Antstolio S. M. kontoros atžvilgiu, dėl apribojimo turtinėms teisėms ir sąskaitoms kredito įstaigose, atliekant vykdymo veiksmu pagal Vilniaus miesto 2 apylinės teismo 2011-10-17 nutartį vykdomojoje byloje Nr. 0170/11/00768, panaikinimo. Skolininkas šiuo skundu taip pat prašė areštuoti jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-04-05 nutartimi atmetė atsakovo UAB „Baltic Carrier“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuris buvo grindžiamas aplinkybėmis dėl susidariusio apyvartinių lėšų trūkumo ir negalėjimo laiku atsiskaityti su partneriais – kontrahentais už suteiktas pervežimo paslaugas. Todėl apeliantas mano, kad teismas procesinį sprendimą priėmė remdamasis prielaidomis, atsakovo pateiktus dokumentus vertindamas itin formaliai.

8Atsakovas UAB „Baltic Carrier“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį. Nurodė, kad, priešingai nei atskirajame skunde teigė ieškovas, atsakovo kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pateiktuose dokumentuose yra visi esminiai duomenys apie atsakovo turimą materialųjį turtą bei su juo susijusius finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms. Minėti duomenys patvirtina tai, jog UAB „Baltic Carrier“ finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2011-12-31 sudarė 17,62 proc. turimo turto, o 2012-05-31 duomenimis ši dalis sumažėjo iki 16,14 proc. ir nekelia grėsmės atsakovo mokumui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto hipotekos ar kitokie atsakovo turto suvaržymai kelia realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsikirsdamas į ieškovo argumentą dėl finansinės atskaitomybės netinkamo patvirtinimo, pažymėjo, kad, pagal Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d., 58 str. 2 d., visuotiniam akcininkų susirinkimui yra nustatyta išimtinė teisė ir prievolė tvirtinti tik metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 str. 2 d. privalomo metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito nenumato. Ieškovas galėjo susipažinti su Juridinių asmenų registrui pateiktais atsakovo metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis, nes jie yra vieši. Pabrėžė, kad atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, jog pareiškto ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Todėl mano, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

9Trečiasis asmuo M. Čyžienės IĮ „Milčija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti bei palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį. Nurodė, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra oficialus dokumentas, kurio turio atskirai įrodinėti nereikia. Be to, bendrovės turi teisę, bet ne pareigą sudaryti tarpinius finansinės atsakitomybės dokumentus.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo atžvilgiu panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas didesniu ar mažesniu mastu varžo asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, teises ir teisėtus interesus. Tai suponuoja poreikį imtis šių priemonių tik tuomet, kai jos tikrai yra būtinos, ir taikyti tik tokias priemones, kurios yra reikalingos ir proporcingos siekiamam tikslui, o jų taikymas leistų išlaikyti protingą šalių teisių ir teisėtų interesų santykį (CPK 145 str. 2 d.).

15Teismas sutinka su apeliantu, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, ir kad sprendžiant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į jo teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Tačiau nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 26 213,19 Lt sumos, kurios pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu nelaikė didele, todėl, siekdamas nepagrįstai nevaržyti atsakovo teisių ir teisėtų interesų, 2011-10-17 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovo pateikti duomenys taip pat paneigia ieškovo nurodytus argumentus apie tai, kad atsakovas galimai turtą slėps ar realizuos.

16Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais ir formuojama teismų praktika, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 26 213,19 Lt suma atsakovo atžvilgiu nelaikytina didele. Priešingai nei teigia apeliantas, turimo turto vertė sudaro 3 487 590 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 847 488 Lt, o pagal pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo grynasis pelnas sudarė 243 625 Lt (b. l. 19, 20). Iš atsakovo pateiktų bankų sąskaitų išrašų, matyti, kad 2012-06-22 buvo 198 043,17 Lt (b. l. 25, 26). 26 213,19 Lt ieškinio sumą lyginant su atsakovo UAB „Baltic Carrier“ finansiniuose dokumentuose, sąskaitų išrašuose nurodytomis sumomis, darytina išvada, jog ieškinio suma šiuo atveju nėra didelė ir, ieškinį patenkinus, atsakovas būtų pajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

17Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą papildomai teismui pateikė Hipotekos registro išrašo kopiją, patvirtinančią, kad bendra hipotekos objektų vertė yra 1 000 000 Lt (b. l. 51). Taip pat pateikė Turto arešto aktų registro išrašo kopiją, iš kurios matyti, kad jokių kitų apribojimų, be šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovo turtui nėra nustatyta (b. l. 52-54). Į bylą pateikta AB „Citadele“ banko Vilniaus filialo pažyma apie paskolą patvirtina, kad UAB „Baltic Carrier“ 2012-08-22 pradelstų įsipareigojimų neturi ir tinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovas pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog ieškinio suma atsakovo atžvilgiu nėra didelė. Išdėstytos aplinkybės taip pat leidžia daryti išvadą, kad esami atsakovo turtui nustatyti apribojimai nesudaro realios grėsmės, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas galimai turtą slėps ar realizuos, nėra. Todėl konstatuotina, kad, remiantis ieškinio sumos dydžio kriterijumi, buvo pagrindas panaikinti atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šių priemonių pritaikymas nepagrįstai varžė atsakovo teises ir teisėtus interesus. Tai konstatavęs, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų nepasisako, nes jie, sprendžiant ši ginčą, nėra reikšmingi.

18Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

20Ieškovo UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovo... 5. Atsakovas UAB „Baltic Carrier“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi atsakovo... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ prašė... 8. Atsakovas UAB „Baltic Carrier“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 9. Trečiasis asmuo M. Čyžienės IĮ „Milčija“ atsiliepimu į atskirąjį... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė... 13. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad paprastai laikinųjų apsaugos... 15. Teismas sutinka su apeliantu, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė,... 16. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais ir... 17. Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą papildomai teismui... 18. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 339 str., teismas... 20. Ieškovo UAB „Šiaurės prekybos kompanija“ atskirąjį skundą atmesti.... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti...