Byla 2-1033/2012
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria iškelta restruktūrizavimo byla uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos montažas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarties, kuria iškelta restruktūrizavimo byla uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos montažas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėja UAB „Aukštaitijos montažas“ (toliau – bendrovė) administracijos vadovė M. M. prašė iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, vėluojama atsiskaityti su tiekėjais, finansinėmis institucijomis, darbuotojais, vėluojama mokėti mokesčius. Finansiniai sunkumai atsirado dėl užsakymų sumažėjimo, todėl sumažėjo bendrovės apyvarta, dalis bendrovės debitorių taip pat susidūrė su finansiniais sunkumais, todėl vėluoja atsiskaityti. Taip pat bendrovė susiduria su specialistų trūkumu, kadangi dalis patyrusių specialistų emigravo. Šiuo metu aktyviai vykdoma naujų objektų paieška, mažinamas administracijos darbuotojų skaičius, sėkmingai užbaigtos derybos dėl patalpų nuomos mokesčio sumažinimo. Planuojama, jog vykdant numatytas veiklos optimizavimo priemones ir pertvarkius veiklą, su pirmos eilės kreditoriais bus atsiskaityta dar 2012 metais, o su kitais – dalimis iki 2015 metų. Restruktūrizavimo atveju bendrovei būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti veiklą bei uždirbti pelną, kuris leistų išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi iškėlė bendrovei restruktūrizavimo bylą.

8Teismas nurodė, kad 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, balansinė turto vertė sudarė buvo 1 127 732,00 Lt, tuo tarpu finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 921 597,00 Lt, iš jų pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viso sudarė 349 333,17 Lt. Finansiniai bendrovės įsipareigojimai kreditoriams nėra didesni už pusę į jos balansą įrašytos turto vertės.

9Bendrovės pateiktais duomenimis, bendrovei keturiose civilinėse bylose yra pareikšti turtiniai reikalavimai, pagal keturis vykdomuosius sprendimus yra pradėti išieškojimai. Vienintelė bendrovės akcininkė 2012 m. sausio 16 d. sprendimu patvirtino bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis, bendrą administravimo išlaidų sąmatą ir terminą restruktūrizavimo plano parengimui.

10Iš pareiškėjos pateiktų duomenų teismas sprendė, kad bendrovė, pritaikiusi ekonomines, technines, organizacines, priemones ir pilnai išnaudojusi turimus gamybos pajėgumus, gali sumažinti laikinus finansinius sunkumus, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.

11Kadangi bendrovė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jai nėra iškelta bankroto byla ar inicijuotas bankroto procesas ne teismo tvarka, darytina išvada, kad yra pagrindas bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 4 d.). Pagrindų, numatytų ĮRĮ 7 str. 5 d., kuriems esant būtų pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizacijos bylą, nenustatyta.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Apeliantas UAB „Mitnija“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduoti nagrinėti iš naujo.

14Apeliantas nurodo, kad, iškeliant restruktūrizavimo bylą, buvo pažeisti ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyti reikalavimai, t. y. apeliantui, kaip kreditoriui, nebuvo pranešta apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliantas negavo restruktūrizavimo plano metmenų. Tai esminis apelianto, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimas.

15Apelianto manymu, pareiškėja kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo siekdama užvilkinti atsiskaitymą su apeliantu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, visumą (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

19Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Taigi tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje. byloje Nr. 2-2082/2011).

20Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnį restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

21ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

22ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

23Apelianto teigimu, jam nebuvo pranešta apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Iš pareiškėjo pateiktų lydraščio, pranešimo, registruotų pašto siuntų sąrašo (b. l. 8-11) matyti, kad apeliantui (siuntų gavėjų sąrašo Nr. 44), kaip ir kitiems kreditoriams, 2012 m. sausio 18 d. buvo išsiųsti dokumentai apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Duomenų, kad kuris nors kitas kreditorius, be apelianto, minėtų dokumentų negavo, nėra. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad iškeliant restruktūrizavimo bylą buvo pažeisti ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyti reikalavimai.

24Teisminėje praktikoje jau buvo pažymėta, kad „informavimo pareigos pažeidimas yra ištaisomas trūkumas. Jis nėra tiesiogiai susijęs su įmonės finansine būsena ir įmonės mokumo atkūrimo perspektyvomis. Jei ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas pažeistas, teismas gali nustatyti terminą pareiškimo trūkumams šalinti. Todėl ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas, nukreipiantis į ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą, neturėtų būti taikomas formaliai. Remiantis tokiu pažeidimu atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą galima siejant šį atsisakymą su kitais atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindais arba tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą kreditorių informavimo pažeidimas nebuvo pašalintas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio mėn. 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-821/2012).

25Apeliantas atskirajame skunde nenurodo jokių kitų argumentų, sudarančių pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

26Dėl nurodytų motyvų tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėja UAB „Aukštaitijos montažas“ (toliau – bendrovė)... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. vasario 27 d. nutartimi iškėlė... 8. Teismas nurodė, kad 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, balansinė... 9. Bendrovės pateiktais duomenimis, bendrovei keturiose civilinėse bylose yra... 10. Iš pareiškėjos pateiktų duomenų teismas sprendė, kad bendrovė,... 11. Kadangi bendrovė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Apeliantas UAB „Mitnija“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 14. Apeliantas nurodo, kad, iškeliant restruktūrizavimo bylą, buvo pažeisti... 15. Apelianto manymu, pareiškėja kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 19. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku... 20. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnį restruktūrizavimas... 21. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti... 22. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organas ne... 23. Apelianto teigimu, jam nebuvo pranešta apie sprendimą kreiptis į teismą... 24. Teisminėje praktikoje jau buvo pažymėta, kad „informavimo pareigos... 25. Apeliantas atskirajame skunde nenurodo jokių kitų argumentų, sudarančių... 26. Dėl nurodytų motyvų tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartį palikti...