Byla 2YT-5911-400/2019
Dėl antstolio A. B. veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., A. B

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. K. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., A. B..

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja D. K. (toliau – ir skolininkė) 2019 m. gegužės 30 d. pateikė skundą dėl antstolio A. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Prašo panaikinti 2019 m. gegužės 21 d. patvarkymą dėl varžytinių, leisti pačiai parduoti areštuotą turtą ir sumažinti 2019 m. gegužės 22 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytą antstolio atlyginimą iki 1 044,00 Eur.

4Antstolis A. B., nesutikdamas su pareiškėjos 2019 m. gegužės 30 d. skundu, 2019 m. birželio 3 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą ir jį su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė Panevėžio apylinkės teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 510 straipsnio 3 dalis). Patvarkyme atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą antstolis nurodė, kad skolininkė per raginime nustatytą terminą skolos nesumokėjo, todėl išieškojimas buvo nukreiptas į hipotekos kreditoriaus A. B. naudai įkeistą nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą bei gyvenamąjį namą, esančius ( - ). Antstolio užsakymu uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ober-Haus“ atliko minėto turto vertinimą ir pateikė ekspertizės aktą, kuriame pateikta išvada, kad žemės sklypo su gyvenamuoju namu, esančių ( - ) bendra vertė yra 135 000,00 Eur. 2019 m. balandžio 10 d. antstolis surašė patvarkymą dėl turto vertinimo (areštavimo), kuriame nurodė, jog iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkė gali pati arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. 2019 m. gegužės 9 d. skolininkė pateikė antstoliui mokėjimo nurodymą, kuriuo skolininkė pervedė tiesiogiai išieškotojui 13 050,00 Eur sumą, bei pareiškė, kad daugiau pinigų neturi, tikisi per 2019-2020 metus atsiskaityti su išieškotoju A. B.. Išieškotojui nesutikus su tokia skolininkės mokėjimo tvarka, 2019 m. gegužės 21 d. surašytas patvarkymas dėl varžytinių, kuriuo paskelbtos pirmosios varžytinės, pradinė parduodamo turto vertė – 108 000,00 Eur. Atsižvelgiant į skolininkės žodinį prašymą, 2019 m. gegužės 22 d. surašytas informacinio pobūdžio vykdymo išlaidų paskaičiavimas. Paskaičiavime nurodytos palūkanos ir antstolio vykdymo išlaidos apskaičiuotos atsižvelgiant į tai, kad skolininkė išieškomą sumą pilnai apmokės 2019 m. gegužės 22 d., todėl šiuo metu vykdymo išlaidų apskaičiavimas yra neteisingas, kadangi išieškoma suma dėl palūkanų augimo yra padidėjusi. Prašo atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą, kadangi jis nepagrįstas jokiais argumentais.

5Pareiškėja nesutinka su antstolio patvarkymu dėl varžytinių paskelbimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimu. Prašo leisti pačiai parduoti areštuotą turtą, o vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytą antstolio atlyginimą sumažinti. Pateiktame atsiliepime į antstolio patvarkymą, pareiškėja nurodė, jog pati surado pirkėją jos areštuotam žemės sklypui ir gyvenamajam namui, apie tai 2019 m. gegužės 17 d. telefonu informavo antstolį. Tačiau pranešus antstoliui, kad yra surastas pirkėjas, jis kitą dieną priėmė patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo. Mano, kad tokie antstolio veiksmai yra neteisėti, prieštarauja teisės aktams ir pažeidžia skolininkės interesus. Nurodo, kad išieškotojui pusę skolos sumos jau yra grąžinusi, likusią skolos dalį būtų grąžinusi greitu metu, nes pradėjo savo turto pardavimo procedūras ir turi savo turtui pirkėjus.

6Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Procesiniai dokumentai jam išsiųsti tinkamai.

72019 m. gegužės 30 d. pareiškėjos skundas atmestinas.

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal 2018 m. gruodžio 17 d. Panevėžio miesto 9-ojo notaro biuro notarės R. R. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl priverstinio hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumos arba nesumokėtos skolos dalies su priklausančiomis palūkanomis išieškojimo iš skolininkės ir įkaito davėjos D. K. ir subsidiariai iš įkaito davėjo A. I., hipotekos kreditoriaus A. B. naudai pagal 2015 m. liepos 3 d. hipotekos (įkeitimo) sutartį, patvirtintą Panevėžio rajono 2-ame notarų biure, notarinio registro Nr. ( - ). Skolinio įsipareigojimo suma arba nesumokėtos skolos dalies dydis: 16 380,00 Eur, priklausančių palūkanų dydis: 9 720,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 2; 3-5; 6-8; 14-15). Vykdant skolos išieškojimą iš įkeisto pareiškėjos turto, 2019 m. vasario 25 d. surašytas turto arešto aktas Nr. ( - ), kuriuo areštuotas pareiškėjai priklausantis nekilnojamasis turtas – 0,1306 ha žemės sklypas bei gyvenamasis namas, esantys ( - ), turto arešto mastas – 26 100,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 34-36). Siekiant nustatyti areštuoto turto kainą, 2019 m. kovo 28 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 54-55). Antstolio užsakymu uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ober-Haus“ atliko minėto turto vertinimą ir pateikė Ekspertizės aktą Nr. ( - ), 2019 m. balandžio 10 d., kuriuo nustatyta 0,1306 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), bendra vertė 135 000,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 57-76). Remiantis ekspertizės išvada, antstolis 2019 m. balandžio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) įkainojo pareiškėjos turtą 135 000,00 Eur. Tuo pačiu patvarkymu nurodyta, kad vadovaujantis CPK 704 straipsniu, iki varžytinių paskelbimo specialiame tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 97-98). Patvarkymas 2019 m. balandžio 16 d. įteiktas pareiškėjai asmeniškai (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 97). 2019 m. balandžio 9 d. pareiškėja pateikė antstoliui akcinės bendrovės „Swedbank“ mokėjimo nurodymą Nr. ( - ), iš kurio matyti, kad skolininkė pervedė išieškotojui A. B. 13 050,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 100). Atsižvelgiant į išieškotojo interesus bei į tai, kad visa skolos suma nesumokėta, 2019 m. gegužės 21 d. antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą dėl pareiškėjai priklausančio turto varžytinių. Minėtas patvarkymas 2019 m. gegužės 24 d. pareiškėjai įteiktas asmeniškai (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 104). 2019 m. gegužės 22 d. antstolis surašė vykdymo išlaidų paskaičiavimą, kuriame nurodė, kad vykdymo išlaidų suma iš viso sudaro 2 165,83 Eur. Vykdymo išlaidos apskaičiuotos nuo 26 100,00 Eur skolos ir 1 268,22 Eur 1,5 procentų mėnesinių palūkanų, apskaičiuotų iki 2019 m. gegužės 23 d. (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 106). Pareiškėja nesutinka su paskaičiuota antstolio atlyginimo suma, bei prašo panaikinti patvarkymą dėl jos turto pardavimo iš varžytinių ir leisti pačiai parduoti areštuotą turtą.

9CPK 704 straipsnyje reglamentuota skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Minimo straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nors įstatyme tiesiogiai nenustatyta, kada atsiranda skolininko teisės pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją pradžia, sistemiškai aiškinant vykdymo proceso normas, šios skolininko teisės pradžia sietina su vykdytino vykdomojo dokumento perdavimo antstoliui momentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-969/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Antstolis A. B. 2019 m. sausio 17 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-25-1843/1178 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomosios bylos Nr. 0025/19/00160, b. l. 14), todėl pareiškėja CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta teise faktiškai galėjo pasinaudoti jau nuo 2019 m. sausio 17 d. (arba nuo tos dienos, kurią sužinojo apie vykdomosios bylos užvedimą). Pareiškėja asmeniškai buvo informuota apie 2019 m. kovo 28 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl ekspertizės jos turto vertei nustatyti skyrimo (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 54) ir apie 2019 m. balandžio 10 d. priimtą patvarkymą dėl turto įvertinimo (areštavimo) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 97), todėl ji turėjo žinoti, kad areštuotas turtas gali būti realizuojamas. 2019 m. balandžio 10 d. patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo pareiškėjai išaiškinta teisė iki varžytynių pradžios surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 98). Vadovaujantis Sprendimų vykdymų instrukcijos 96 punktu pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Patvarkymas dėl areštuoto turto įvertinimo pareiškėjai įteiktas 2019 m. balandžio 16 d. asmeniškai (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 97). Nepažeisdamas nurodyto termino, t. y. 2019 m. gegužės 21 d. antstolis, atsižvelgdamas į tai, kad visa išieškotina suma nėra sumokėta, priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl varžytinių, numatydamas varžytinių pradžią 2019 m. gegužės 21 d., 12:23:29 val., pabaigą – 2019 m. birželio 20 d., 12:23:59 val. (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b. l. 97). Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad pareiškėja antstoliui iki varžytinių paskelbimo būtų pateikusi duomenis apie realų galimą jos areštuoto turto pirkėją, tokius duomenis pareiškėja pateikė tik bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2019 m. birželio 14 d. kartu su atsilipimu į antstolio patvarkymą. Teismas atkreipia dėmesį, kad skolininkei įstatymas suteikia ne tik teises, bet ir numato ir pareigas, t. y. skolininkė turi domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis ir pareigomis, bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti antstoliui kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2013). Taigi pareiškėja turėjo domėtis vykdymo proceso eiga, bendradarbiauti su antstoliu pastarajam organizuojant varžytynes. Nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcija nenumato antstoliui pareigos atskiru patvarkymu informuoti skolininkus apie varžytynių skelbimo laiką ir jų teisę iki varžytynių paskelbimo surasti savo pirkėją. Tai pažymima ir teismų praktikoje (pvz., Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-677-555/2016, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-214-555/2016). Taip pat CPK 654 straipsnyje nėra imperatyvaus reikalavimo kviesti vykdymo proceso dalyvius pas antstolį tikslu išaiškinti jiems teises vykdymo procese (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1694-436/2015). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja gali imtis priemonių, kad apie varžytynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų (CPK 706 straipsnio 4 dalis), taigi dalyvauti varžytynėse galėjo ir jos pirkėja, kuriai turtas galimai būtų parduotas maksimaliai naudingai. Patikrinus internetinės svetainės www.evarzytines.lt duomenis nustatyta, kad paskelbtos varžytinės Nr. ( - ) yra neįvykusios, areštuotas turtas neparduotas, todėl pareiškėjai neatsirado jos skunde nurodomų neigiamų pasekmių. Pažymėtina, kad, antstoliui iš naujo patvarkius skelbti turto pardavimą iš varžytynių, pareiškėja turi teisę siūlyti turto pirkėją kiekvienam iš varžytynių parduodamam nekilnojamojo turto objektui už nustatytą kainą (CPK 704 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Priimdamas patvarkymą dėl varžytinių antstolis nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų, todėl jo veiksmus vertinti kaip neteisėtus nagrinėjamu atveju nėra pagrindo.

10Pareiškėja taip pat nesutinka su 2019 m. gegužės 22 d. apskaičiuotu antstolio atlyginimo dydžiu, prašo jį sumažinti iki 1 044,00 Eur.

11Vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, bei atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 punktas). Vadovaujantis CPK nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610 straipsnis, 611 straipsnis). Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia, per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių.

12CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, su vėlesniais pakeitimais 51 punkte nurodyta, kad atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nurodytas išieškotinas sumas, o papildomų vykdymo išlaidų dydžiai apskaičiuojami pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelę. Remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punkto nuostatomis ir atsižvelgus į tai, kad vykdomojoje byloje iš skolininkės išieškotina suma yra 26 100,00 Eur ir 1 268,22 Eur 1,5 procentų mėnesinės palūkanos paskaičiuotos iki 2019 m. gegužės 23 d., o Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelės 15 punkte numatyta, jog išieškotinai sumai esant nuo 14 481,00 iki 28 962,00 Eur, atlygis antstoliui sudaro 6 procentus nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 Eur, todėl teismas daro išvadą, kad 2019 m. gegužės 22 d. vykdymo išlaidos apskaičiuotas nepažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos tvarkos bei neviršija Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytų vykdymo išlaidų dydžių. Be to, kaip teisingai nurodo antstolis, vykdymo išlaidos buvo paskaičiuotos 2019 m. gegužės 23 dienai, todėl skolininkei nesumokėjus visos išieškotinos sumos, ginčijamos vykdymo išlaidos šiuo metu yra pasikeitusios, o atliktas paskaičiavimas turės būti patikslintas.

13Esant nustatytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad 2019 m. gegužės 30 d. skundo motyvai neteikia pagrindo išvadai, kad antstolis A. B. vykdydamas išieškojimą iš pareiškėjos D. K. būtų pažeidęs įstatymų reikalavimus, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), atmestinas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

15Pareiškėjos D. K. 2019 m. gegužės 30 d. skundo dėl antstolio A. B. procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), netenkinti.

16Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

17Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. B. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

18Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Ryšiai