Byla 1-19-363/2012
Dėl girtumo, nes buvo labai girtas, vos pastovėjo ant kojų

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,

2sekretoriaujant Daivai Akavickienei,

3dalyvaujant prokurorams: D. R., Mindaugui Vilniui, B. R.,

4gynėjui adv. M. G.,

5nukentėjusiajam V. P., jo atstovei adv. A. M.,

6ekspertui Ž. M.,

7vaiko teisių apsaugos institucijos atstovui A. A.,

8viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje T. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Plungės r., Lietuvos Respublikos pilietis, 9 kl. išsilavinimo, vedęs, bedarbis, gyv. ( - ) Plungės r., teistas: 1) 2008-08-26 pagal LR BK 138 str. 1 d. 1 m. l. at., LR BK 180 str. 1 d. 1 m. 6 mėn. l. at., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., 2 m. l. at., pritaikius BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p., 3 d., bausmės vykdymas atidėtas 1 m.; 2) 2009-06-17 pagal LR BK 138 str. 1 d. 1 m. l. at., vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė subendrinta su 2008-08-26 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė- 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 75 str. 1 d., 3 d. 7 p., bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn.; 2011-02-19 nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas; 3) 2011-04-21 pagal LR BK 284 str. 1 d. 1 m. l. at., vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4, 9 d., paskirta bausmė subendrinta su 2009-06-17 nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, galutinė bausmė-3 m. l. at., bausmės neatlikęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

9kad kaltinamasis T. P. tyčia sunkiai sužalojo žmogų.

10Tai yra T. P., 2010 m. balandžio 4 d. apie 20 val., Plungės rajone Nausodžio seniūnijoje ( - ) aikštelėje prie garažų, tyčia vieną kartą delnu daužė į veidą V. P., tokiu veiksmu jį pargriaudamas ant asfalto, ko pasekoje nukentėjusiajam trenkiantis galva į asfaltą, T. P. V. P. padarė sunkų sveikatos sutrikdymą atitinkančius sužalojimus - galvos ir galvos smegenų sumušimą, lydimą kaukolės pamato kaulų lūžio, ir kraujo išsiliejimo po kietuoju ir minkštaisiais galvos smegenų dangalais.

11Kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad pripažįsta jog V. P. pastūmė netyčia, bet kumščiu į galvą nedaužė.

12Prieš įvykį su V. P. kartu girtavo 2 dienas, paskui V. P. jis su L. Š. vežė namo, sutiko E. M. ir jį pasiėmė. Visi nuvažiavo į Varkalius ir ten žadėjo gerti toliau. Įvykio dieną nebuvo gėręs. Aikštelėje buvo keturiese: jis, E. M., V. P. ir L. M.. Kiti buvo išvažiavę nupirkti degtinės.

13Prieš išvažiuojant vaikinams pirkti degtinės E. M. lindo į jo automobilį, pradėjo jo automobilį užvedinėti, norėjo važiuoti. Jis priėjęs paklausė, ką E. M. daro. E. M. prašė, kad jis duotų pavažiuoti, jis pasakė, kad neduos ir jie su E. M. pradėjo stumdytis. V. P. įlindo į tarpą ir pradėjo taip pat stumdytis. Jis V. P. pastūmė vieną kartą. Paskui jie su E. M. pradėjo rimtai muštis. V. P. vėl lindo į tarpą, jį stumdė, sakė ramintis, jam daužė. Jis V. P. vėl stipriai pastūmė vieną kartą ir sakė nesikišti. Ranką įrėmė į veidą prie žando ir atstūmė. V. P. žengė du žingsnius atgal, nugriuvo ant žemės ir nebeatsistojo. Griuvo aukštielninkas, galva atsitrenkė į asfaltą. Kai jis priėjo prie V. P. ir pamatė, kad iš ausies bėga kraujas, suprato, kad yra blogai. Kai parvažiavo kiti vaikinai ir L. Š. paklausė, kas atsitiko, jis pasakė, kad V. P. nugriuvo, o E. M. jis „paglostė“. Liepė L. Š. kviesti greitąją med. pagalbą. Mano, kad V. P. nugriuvo dėl girtumo, nes buvo labai girtas, vos pastovėjo ant kojų.

14Ką parašė ikiteisminio tyrimo metu tyrėja apie jo neblaivumą jis nežino, nes parodymus pasirašė neskaitęs. Buvo apklausinėjamas neblaivus, gal ir melavo tyrėjai. Teisme sako tiesą.

15Nukentėjusysis V. P. parodė, kad pas kaltinamąjį Karklėnuose jie dvi dienas girtavo. Paskui kaltinamojo automobiliu, kurį vairavo T. M., jie nuvažiavo pas L. Š., vėliau į Plungę, kur pasiėmė E. M. ir nuvažiavo į Varkalius. Automobilyje vartojo alkoholį. Nuvažiavo į aikštelę, kur toliau vartojo alkoholį. Kaltinamasis davė T. M. pinigų ir liepė dar nuvažiuoti nupirkti alkoholio. Aikštelėje liko jis, E. M., kaltinamasis ir L. M.. Atsimena, kad sėdėjo šone ant bordiūro, girdėjo, kad šūkauja E. M. ir kaltinamasis, bėgo į jų pusę, kad išskirtų. Daugiau nieko neprisimena. Atsigavo ligoninėje. Po sužalojimo yra bloga atmintis. Tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose apklaustas 2010-04-09 ir 2010-06-29 parodė, kad kaltinamajam jis jokių smūgių nesudavė, buvo labai girtas. T. P. konfliktuojant su E. M., jis kažką T. P. pasakė ir T. P. jam sudavė vieną smūgį į veidą, jis atsikėlė ir vėl priėjo prie T. P.. T. P. jam vėl sudavė smūgį. Kur sudavė smūgį nepamena, nes parkrito ant žemės ir nebeatsikėlė. (t. 1, b.l. 14, 16)

16Liudytojas S. T. parodė, kad jie buvo Varkaliuose prie dirbtuvių ir atvažiavo kaltinamasis, T. M. ir dar vienas vaikinas, kurio jis nepažinojo. Visi girtavo. Jis, T. M., M. L. ir L. Š. išvažiavo parvežti gėrimų ir cigarečių. Aikštelėje liko T. P., V. P., E. M. ir dar vienas vaikinas, kurio jis nepažinojo, kaltinamojo švogeris. Kai jie parvažiavo, buvo įvykusios muštynės. E. M. sėdėjo, o V. P. gulėjo ant žemės. T. P. stovėjo šalia V. P., nieko nebedarė. E. M. atsikėlė ir pabėgo, o V. P. iškvietė greitąją med. pagalbą. T. P. visiems sakė, kad V. P. dėjo iš delno per veidą, kad V. P. apvirto. Jie su L. Š. iškvietė greitąją med. pagalbą. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose nurodė, kad T. P. į Varkalius atvyko visiškai girtas. Nuvykus prie dirbtuvių T. P. ir jo atsivežti draugai gėrė alkoholį. Kai jie grįžo iš parduotuvės, T. P. juokėsi, gyrėsi, kad „paglostė“ V. P.. Jis suprato, kad V. P. T. P. sumušė. (t. 1, b.l. 56-57)

17Parodymų patikrinimo vietoje metu S. T. parodė vietą, kurioje gulėjo sužalotas V. P.. (t. 1. b. l. 58-60)

18Liudytojas L. Š. parodė, kad Varkaliuose susitiko su kaltinamuoju ir aikštelėje buvo. Vėliau jis išvažiavo į Plungę. Kai grįžo, buvo įvykusios muštynės. E. M. sėdėjo ant žemės, o kitas nukentėjusysis gulėjo. T. P. taip pat ten buvo. Matė, kad nukentėjusiajam iš ausies bėga kraujas. Jis davė T. P. telefoną ir šis iškvietė greitąją med. pagalbą. T. P. sakė, kad su E. M. jie susimušė, o nukentėjusįjį jis pastūmė. Tą dieną T. P. buvo apsvaigęs nuo alkoholio, o nukentėjusysis labai girtas.

19Liudytojas S. D. parodė, kad kaltinamojo anksčiau nepažinojo. Kaltinamasis įvykio dieną buvo atvažiavęs su draugais į Varkalius, kur aikštelėje gėrė alkoholį. Jis buvo išvažiavęs automobiliu su vaikinais, kurie važiavo į parduotuvę, bet į parduotuvę nevažiavo, grįžo į aikštelę. Kai grįžo, matė vieną vaikiną gulintį ant žemės, o kitas vaikinas pabėgo. Vaikinų jis nepažinojo. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose nurodė, kad atėjęs į aikštelę jis girdėjo kaip T. P. juokėsi iš gulinčio vaikino sakydamas: „biški jį paglosčiau“. Jam taip pat T. P. grasino sakydamas, kad gaus per galvą, su juo elgėsi agresyviai. S. T. ir M. L. T. P. ramino. Matėsi, kad T. P. yra visiškai girtas. (t. 1, b.l. 69)

20Liudytojas M. L. parodė, kad su draugais kurį laiką jie buvo Varkaliuose prie dirbtuvių. Vėliau išvažiavo parvežti cigarečių. Kai grįžo iš parduotuvės, V. P. gulėjo ant žemės, o E. M. sėdėjo. Netoli jo stovėjo T. P.. Kai jie paklausė, kas nutiko, T. P. pasakė, kad jis sudavė iš delno ir V. P. nuvirto. E. M. pabėgo, jie iškvietė greitąją med. pagalbą. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose nurodė, kad kai jie grįžo iš parduotuvės ir klausė, kas nutiko, T. P. atsakė, kad V. P. dėjo iš delno sakydamas „paglosčiau“ jį. Matė, kaip iš aikštelės išėjo S. D., nes kaltinamasis jam grasino, gąsdino įvairiais žodžiais, stumdė. Jis ir S. T. T. P. ramino. Matė, kaip E. M. norėjo su T. P. pasikalbėti, susitaikyti, bet T. P. jam smūgiavo galva į galvą ir E. M. pabėgo. T. P. akivaizdžiai buvo neblaivus, buvo agresyviai nusiteikęs. (t. 1, b.l. 68)

21Liudytojas L. M. parodė, kad jam su draugais nuvažiavus į aikštelę Varkaliuose, gėrė alų. Paskui vaikinai išvažiavo į parduotuvę. Pasiliko jis, T. P., V. P. ir dar vienas vaikinas. E. M. ir T. P. stumdėsi, mušėsi, V. P. ėjo jų skirti, atsistojo į tarpą. T. P. V. P. pastūmė vieną kartą delnu. V. P. buvo labai girtas, nuvirto ir nebeatsikėlė, galva trenkėsi į asfaltą. Jie galvojo, kad miega ir nežiūrėjo. Grižo draugai, iškvietė greitąją med. pagalbą ir V. P. išsivežė. Jis su T. P. ir V. P. kelias dienas iki įvykio kartu gėrė alkoholį. Įvykio metu V. P. buvo girtesnis už T. P.. Jis pats įvyko dieną negėrė.

22Liudytojas E. M. parodė, kad įvykio dieną V. P. Plungėje jam pasiūlė važiuoti pasivažinėti ir jis sutiko. Jie nuvažiavo į Varkalius, ten buvo daug žmonių. Jis su vienu kalbėjosi ir pamatė, kad V. P. guli ant žemės. Norėjo jį pakelti, matė, kad iš ausies bėga kraujas. Bekeldamas V. P. gavo smūgį į galvą ir pabėgo.

23Nepamena tokio įvykio, kad būtų buvęs ginčas tarp ko nors dėl automobilio vairavimo. Jis automobilio nevairavo, nemoka vairuoti ir iš viso nėra vairavęs automobilio. Nepamena visų įvykio aplinkybių dėl girtumo.

24Liudytojas T. M. parodė, kad T. P. jo paprašė pavairuoti automobilį ir jis sutiko. Važinėjosi po Plungę, sutiko E. M., nuvažiavo į Varkalius. Varkaliuose vaikinai gėrė alkoholį. Jis išvažiavo T. P. automobiliu į parduotuvę, o kai grįžo, matė, kad V. P. guli ant žemės, bėga kraujas. Kažkas iškvietė greitąją. Jis nesuprato, kodėl V. P. gulėjo. Visi buvo girti. Vienas sakė, kad apvirto, kitas sakė, kad „paglostė“. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose nurodė, kad kai jie grįžo iš parduotuvės, V. P. gulėjo ant žemės, netoli V. P. sėdėjo E. M., o netoli jų stovėjo T. P. su L. M.. (t. 1, b.l. 72)

25Liudytoja A. P. parodė, kad 2010 m. balandžio 2 d. pas juos buvo atvažiavęs kaltinamasis ir kartu su jos sūnumi V. P. abu išvažiavo pas kaltinamąjį į Karklėnus. Velykų dieną jai paskambino iš ligoninės ir pasakė, kad V. yra ligoninėje be sąmonės, buvo sužalotas. Kai atgavo sąmonę, sūnus jai pasakė, kad jį sumušė T. P..

26Įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra Varkalių k., Plungės r. asfaltuota aikštelė. Apžiūrėjus aikštelę rasta kraujo dėmė ir tuščias SCHWEPPES (šveps) butelis. (t. 1, b.l. 8-12)

27Specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad 2010-04-04 20:30 val. paimtame V. P. kraujo ėminyje rasta 2,84% (promilės) etilo alkoholio. (t. 1, b.l. 26)

28Specialisto išvadoje Nr. ( - ) V. P. konstatuoti sunkų sveikatos sutrikdymą atitinkantys sužalojimai - galvos sumušimas, lydimas kaukolės pamato kaulų lūžio, galvos smegenų sumušimas, lydimas kraujo išsiliejimo po kietuoju ir minkštaisiais galvos smegenų dangalais, padaryti kieto buko daikto poveikyje vieno smūgio pasekoje, suduodant pastarąjį į dešinę galvos pusę. (t. 1, b. l. 33)

29Teismo medicinos ekspertizės išvadoje nurodoma, kad V. P. padarytas stiprus galvos kairiosios pusės sumušimas su kairiojo smilkinkaulio lūžiu, lūžio linijai pereinant į kaukolės pamatą, kraujo išsiliejimu po kietuoju ir minkštaisiais galvos smegenų dangalais, smegenų kontuzijos židiniais kairiojo pusrutulio smilkininėje momeninėje srityse; sužalojimai padaryti kontaktuojant galvos kairiojo smilkinio sričiai su kietu buku daiktu, galėjo įvykti jam nugriuvus ir kairiąja galvos puse atsimušus į kietą, neriboto paviršiaus daiktą; tikėtina, kad griuvimas turėjo įvykti pastūmus, nes nustatytiems sužalojimams padaryti reikėjo didelės jėgos; sužalojimai sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą (Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 66.1, 66.2 punktai). Patirtų sužalojimų pobūdžiui ir sveikatos sutrikdymo mastui anksčiau patirtos galvos traumos įtakos neturėjo. (t. 2, b. l. 17)

30Apklaustas teisiamajame posėdyje ekspertas Ž. M. parodė, kad ekspertizės išvadoje yra šiek tiek įsivėlę klaidų ir jis norėtų posėdžio metu jas atitaisyti.

31Yra sumaišytos matyt rašymo metu pusės. Pirmas punktas - „P. padarytas stiprus galvos kairiosios pusės sumušimas su kairiojo smilkinkaulio lūžiu, lūžio linijai pereinant į kaukolės pamatą, kraujo išsiliejimu po kietuoju ir po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, smegenų kontuzijos židiniais kairiojo pusrutulio smilkininėje momeninėje srityse“, toks buvo duotas atsakymas. Dabar žiūrint aprašomąją dalį yra matyti, jog šis punktas turėtų skambėti taip – „P. padarytas stiprus galvos dešinės pusės sumušimas su dešiniojo smilkinkaulio lūžiu“ ir visa kita yra gerai, tik lūžiai ne toje pusėje ir iškart mechanizmas gaunasi kitas.

32Antras punktas - „V. P. galvos ir galvos smegenų sužalojimai yra padaryti kontaktuojant galvos kairiojo smilkinio sričiai su kietu buku daiktu. Tai galėjo įvykti jam nugriuvus ir kairiąja galvos puse atsimušus į kietą neriboto paviršiaus daiktą“. Toliau šio punkto tekstas yra gerai, tik reikia pakoreguoti šitą sakinį, kad „V. P. galvos ir galvos smegenų sužalojimai yra padaryti kontaktuojant galvos dešiniojo smilkinio sričiai su kietu buku daiktu. Tai galėjo įvykti jam nugriuvus ir dešine galvos puse atsitrenkus į kietą neriboto paviršiaus daiktą“.

33Toliau kitus išvados punktus ekspertas tvirtino. Tik gal sveikatos sutrikdymo mąsto nustatymo taisyklių punktai nurodyti ne „66.1“, o „6.6.1“ ir „6.6.2“.

34Jei papildant apie traumos mechanizmą, yra duomenų, kurie nurodo, kad ši trauma galėjo būti patirta griuvimo metu, nes tai yra būdinga, smūgio vieta būtų dešinio smilkinio sritis kur yra kaulų lūžiai ir kontrasmūgiui būdingi galvos smegenų pažeidimai priešingoje galvos smegenų pusėje, t. y. kontūziniai židiniais ir kraujo išsiliejimas po kietuoju smegenų dangalu ir minkštaisiais smegenų dangalais.

35Taip pat ekspertas patvirtino tą kaip buvo nurodyta išvadoje, kad griuvimas labiausiai tikėtina, kad yra įvykęs pašalinės jėgos poveikyje su pagreičiu, tai nurodo tokio pobūdžio sužalojimai galvoje.

36Kadangi nėra užfiksuota medicininiuose dokumentuose jokių išorinių sužalojimų kitose srityse, tai leidžia manyti, jog tai galėjo būti pastūmimas arba smūgis buvo neitin stiprus, kad nesusidarė sužalojimai.

37Ant galvos buvęs gobtuvas iš vienos pusės neleido palikti sužalojimams pirminio smūgio, kuris gal būt buvo suduotas pasekoje, iš kitos pusės sušvelnino smūgį į asfaltą.

38Griuvimas ir tie kaukolės kaulų lūžiai rodo, kad buvo griuvimas su pagreičiu, t. y. stiprus griuvimas, šiaip kai pats žmogus griūna, griuvimas bus švelnesnis ir tokių susižalojimų mažiau tikėtina, kad susidarys.

39Negali teigti, kad du kartus kumščiu smūgiai buvo suduoti, nes nėra jokių sužalojimų, gal turėjo rūbai įtakos, gal tie smūgiai nebuvo tokie stiprūs, o jei tai buvo ne smūgiai, o pastūmimas, pastūmus jokių sužalojimų neišlieka toje kontakto vietoje. Pagreitis vis tiek susidaro ar stumiant, ar suduodant smūgį. To pagreičio stiprumo nustatyti neįmanoma, nėra jokių objektyvių duomenų.

40Ekspertai atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad nukentėjusysis buvo neblaivus, buvo dokumentuose fiksuota. Aišku, kad girtą žmogų pastūmus, jis lengviau grius negu blaivas. Alkoholis duoda koordinacijai įtaką, todėl žmogus mažiau ginasi, mažiau turi galimybės išlaikyti lygsvarą, todėl ir kitaip griūva.

41Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 str. reikalavimus, visuma patvirtina, kad kaltinamasis, veikdamas netiesiogine tyčia sunkiai sužalojo nukentėjusįjį V. P., todėl jo veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

42Atsižvelgiant į sužalojimo padarymo metu įvykio vietoje buvusių kaltinamojo ir liudytojo L. M. parodymus, kad pats nukentėjusysis jo sužalojimo aplinkybių nepamena, o E. M. nematė, kad grįžusiems iš parduotuvės liudytojams pats kaltinamasis sakė, kad daužė delnu per veidą ir šis apvirto, į ekspertų išvadą, kad griuvimas labiausiai tikėtina, kad yra įvykęs pašalinės jėgos poveikyje su pagreičiu, teismas patikslina kaltinimą nurodydamas, kad kaltinamasis tyčia sunkiai sužalojo nukentėjusįjį vieną kartą delnu dauždamas į veidą V. P., tokiu veiksmu jį pargriaudamas ant asfalto, ko pasekoje nukentėjusiajam trenkiantis galva į asfaltą, padarė galvos ir galvos smegenų sumušimą, lydimą kaukolės pamato kaulų lūžio, ir kraujo išsiliejimo po kietuoju ir minkštaisiais galvos smegenų dangalais. Nė vienas įvykio dalyvis nepatvirtina, kad kaltinamasis būtų daužęs du kartus kumščiu į galvą nukentėjusiajam, to nepatvirtina ir ekspertai.

43Nors kaltinamasis nurodo, kad jis vieną kartą netyčia pastūmė nukentėjusįjį ir šis dėl girtumo nugriuvo, teismas šiuos jo parodymus vertina kaip siekimą sušvelninti atsakomybę.

44Pats kaltinamasis nurodo, kad nukentėjusįjį stūmė iš piktumo, kam šis kišosi į jų su E. M. konfliktą, siekdamas, kad šis pasitrauktų. Pastūmimas buvo pakankamai stiprus, nes po pastūmimo V. P. žengė du žingsnius atgal, nugriuvo ir nebeatsistojo. Griuvo aukštielninkas, galva atsitrenkė į asfaltą. Kad kaltinamasis buvo agresyvus patvirtina nukentėjusysis ir liudytojai S. D., M. L. bei prieš E. M. vartotas smurtas.

45Kaltinamojo versijos, kad ginčas tarp jo ir E. M. kilo dėl to, kad pastarasis lindo į jo automobilį siekdamas juo važiuoti, niekas nepatvirtina, o paneigia E. M. parodymai, kad jis automobilio nėra vairavęs ir nemoka važiuoti, be to konflikto metu aikštelėje automobilio nebuvo, nes juo buvo išvažiavę liudytojai T. M., L. Š. ir kiti į parduotuvę, ir toks santykių aiškinimasis mušant žmogų patvirtina, kad kaltinamasis įvykio metu buvo agresyviai nusiteikęs.

46Nukentėjusysis ant asfalto nugriuvo nuo kaltinamojo delnu suduoto smūgio į veidą. Tarp smūgio sudavimo V. P. į veidą ir jo griuvimo bei sužalojimo yra priežastinis ryšys, tai patvirtina ir teismo med. ekspertizės išvada bei eksperto teisme duoti parodymai. Nors kaltinamasis nurodo, kad jis nenorėjo sunkiai sužaloti nukentėjusiojo, tačiau jis veikė netiesiogine tyčia. Suduodamas stiprų smūgį delnu į veidą smulkesnio už jį kūno sudėjimo bei stipriai neblaiviam nukentėjusiajam, suprato savo tokio veiksmo pavojingumą. Vien aplinkybė, kad nukentėjusysis buvo labai girtas ir svirduliavo rodo, kad nuteistasis turėjo numatyti, jog sunkiai bepaeinąs, nekoordinuotas, sunkiai laikantis lygsvarą nukentėjusysis nuo stipresnio smūgio gali griūti. Teismų praktikoje laikoma, kad jei kaltininkas tyčia suduoda smūgį nukentėjusiajam, o nukentėjusysis, kuriam dėl to padaromas sunkus sveikatos sutrikdymas, be tiesioginio smūgio padarinių, patiria ir kitų sužalojimų, kaltininko veika kvalifikuojama kaip tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas (pavyzdžiui, kasacinės nutartys Nr. 2K-854/2007, Nr. 2K-227/2011).

47Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

48Kaltinamojo atsakomybę sunkianti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš kaltinimo šalintina, nes kaltinamasis neigia, kad apsvaigimas būtų turėjęs įtakos nusikalstamos veikos padarymui, o kitų šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

49Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 str. 1 ir 2 d., ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė sunkų nusikaltimą, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, kad turi šeimą, į jo asmenybę, kad nusikalto ne pirmą kartą, bausmės vykdymo atidėjimo metu, tai rodo, kad išvadų iš savo netinkamo elgesio nedaro, teistas už smurtinius nusikaltimus, neatlygino nė dalies žalos nukentėjusiajam, turi organinį nuotaikos sutrikimą, priklausomybę nuo alkoholio, bet nesigydo, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam terminuoto laisvės atėmimo bausmę artimą įstatymo už padarytą veiką numatytam bausmės vidurkiui.

50Kadangi kaltinamasis nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2009-06-17 Plungės rajono apylinkės teismo nuosprendį, bet prieš 2011-04-21 nuosprendžio priėmimą, jam naujuoju nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su jau priimtais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis pagal LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. ir 64 str. 1 d. ir 3 d. taisykles dalinio bausmių sudėjimo būdu.

51Kardomoji priemonė nebereikalinga, nes kaltinamasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl panaikintina.

52Civiliniai ieškiniai.

53Nukentėjusysis nurodė, kad įvykio metu buvo sužalotas. Tris savaites gydėsi ligoninėje ir 30 dienų reabilitacijoje. Vėliau prasidėjo epilepsijos priepuoliai. Iki šiol tebesigydo. Dabar yra neįgalus. Ir tėvai ir jis pats pirko vaistus. Gydymas ir išlaidos degalams sudaro 641,58 Lt. Tai turtinė žala, ją prašo priteisti iš kaltinamojo. Taip pat prašo iš kaltinamojo priteisti 100000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, nes dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų buvo sužalotas, iki šiol tebesigydo, liko visam gyvenimui neįgalus, pastoviai jaučia nepatogumus, nes skauda galva, kartojasi epilepsijos priepuoliai, sukyla kraujospūdis, ko anksčiau nebuvo.

54Liudytoja A. P. nurodė, kad T. P. tėvai jiems davė 4 maišus bulvių, iki 10 kg mėsos ir 20 kiaušinių. Tuos produktus įvertina 200-250 Lt. Sūnus tapo tik 55% darbingas, jam kartojasi epilepsijos priepuoliai, kasdien reikia vartoti vaistus. Niekur negali įsidarbinti, todėl ji turi sūnų išlaikyti, nes jis gauna tik 320 Lt neįgalumo pašalpą.

55Kaltinamasis V. P. ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ne nuo jo veiksmų V. P. susižalojo, o nugriuvęs dėl girtumo.

56Valstybinės ligonių kasos ieškinį pripažino iš dalies, mano, kad ieškinį turėtų atlyginti per pusę su nukentėjusiuoju.

57Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. P. ieškinys dėl turtinės žalos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas dalyje, kiek žala neatlyginta, įskaičius nukentėjusiojo sutikimu kaltinamojo tėvų duotus 250 Lt vertės maisto produktus, priteisiant iš T. P. 391,58 Lt nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti.

58Nukentėjusysis taip pat prašė priteisti iš T. P. 100000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

59Pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta nusikaltimo, asmens sveikatai bei kitais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, taip pat į sąžiningumo ir protingumo kriterijus. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai yra bendrieji teisės principai, vertybiniai kriterijai, leidžiantys konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų – nukentėjusiojo ir kaltininko – pusiausvyrą, atsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus. Teismas negali vieno asmens interesus labiau sureikšminti, o kito – nuvertinti. Visais atvejais teismas turi pareigą nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus ir parinkti tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus. V. P. buvo sunkiai sužalotas, ilgą laiką gydėsi dar ir dabar yra liekamieji reiškiniai, tapo neįgalus, vis dar gydosi, jo sveikatos būklė nėra gera. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad neturtinė žala nukentėjusiajam padaryta tyčiniais nusikalstamais T. P. veiksmais, ir į tai, kad pats nukentėjusysis su kaltinamuoju girtavo ir savo sveikatos nesaugojo, į tai, kad T. P. yra darbingas, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo tenkina, tačiau prašomos priteistinos sumos dydį mažina iki 30000 litų, įvertinęs taip pat ir šiuo metu Lietuvos Respublikoje susiklosčiusią ekonominę situaciją.

60Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės ligonių kasos interesus yra pagrįstas, nes Valstybinė ligonių kasa sumokėjo už V. P. gydymą 5095,49 Lt, ką patvirtina pateikta pažymą. (t. 1, b.l. 51) T. P. yra atsakingas už V. P. sužalojimą, todėl ieškinys tenkintinas (LR BPK 115 str. 1 d., LR CK 6.263 str.).

61Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d,, teismas

Nutarė

62T. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę- 5 (penkerius) metus laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose;

63vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., naujuoju nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2011 m. balandžio 21 d. Plungės r. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta pagal BK 284 str. 1 d. bausme, prie griežčiausios naujuoju nuosprendžiu paskirtos 5 metų laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį 2011-04-21 nuosprendžiu paskirtos bausmės ir subendrintą bausmę už šias veikas nustatyti jam-5 (penkerius) metus 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose. Prie šios subendrintos bausmės vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., pridėti dalį 2009 m. birželio 17 d. Plungės r. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos ir neatliktos bausmės 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo ir galutinę subendrintą bausmę T. P. nustatyti-6 (šešerius) metus 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

64Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 21 d.

65Į bausmės laiką įskaityti T. P. laikinojo sulaikymo laiką nuo 2010-04-07 iki 2010-04-09.

66Kardomąją priemonę panaikinti.

67Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš T. P. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į.k. 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 5095,49 Lt V. P. gydymo išlaidų.

68V. P., gim. ( - ), civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš T. P. 391,58 Lt turtinės ir 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo. Kitą ieškinio dalį atmesti.

69Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Akavickienei,... 3. dalyvaujant prokurorams: D. R., Mindaugui Vilniui, B. R.,... 4. gynėjui adv. M. G.,... 5. nukentėjusiajam V. P., jo atstovei adv. A. M.,... 6. ekspertui Ž. M.,... 7. vaiko teisių apsaugos institucijos atstovui A. A.,... 8. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 9. kad kaltinamasis T. P. tyčia sunkiai sužalojo žmogų.... 10. Tai yra T. P., 2010 m. balandžio 4 d. apie 20 val., Plungės rajone Nausodžio... 11. Kaltinamasis kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad pripažįsta jog V.... 12. Prieš įvykį su V. P. kartu girtavo 2 dienas, paskui V. P. jis su L. Š.... 13. Prieš išvažiuojant vaikinams pirkti degtinės E. M. lindo į jo automobilį,... 14. Ką parašė ikiteisminio tyrimo metu tyrėja apie jo neblaivumą jis nežino,... 15. Nukentėjusysis V. P. parodė, kad pas kaltinamąjį Karklėnuose jie dvi... 16. Liudytojas S. T. parodė, kad jie buvo Varkaliuose prie dirbtuvių ir... 17. Parodymų patikrinimo vietoje metu S. T. parodė vietą, kurioje gulėjo... 18. Liudytojas L. Š. parodė, kad Varkaliuose susitiko su kaltinamuoju ir... 19. Liudytojas S. D. parodė, kad kaltinamojo anksčiau nepažinojo. Kaltinamasis... 20. Liudytojas M. L. parodė, kad su draugais kurį laiką jie buvo Varkaliuose... 21. Liudytojas L. M. parodė, kad jam su draugais nuvažiavus į aikštelę... 22. Liudytojas E. M. parodė, kad įvykio dieną V. P. Plungėje jam pasiūlė... 23. Nepamena tokio įvykio, kad būtų buvęs ginčas tarp ko nors dėl automobilio... 24. Liudytojas T. M. parodė, kad T. P. jo paprašė pavairuoti automobilį ir jis... 25. Liudytoja A. P. parodė, kad 2010 m. balandžio 2 d. pas juos buvo atvažiavęs... 26. Įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad įvykio vieta yra... 27. Specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad 2010-04-04 20:30 val. paimtame V.... 28. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) V. P. konstatuoti sunkų sveikatos sutrikdymą... 29. Teismo medicinos ekspertizės išvadoje nurodoma, kad V. P. padarytas stiprus... 30. Apklaustas teisiamajame posėdyje ekspertas Ž. M. parodė, kad ekspertizės... 31. Yra sumaišytos matyt rašymo metu pusės. Pirmas punktas - „P. padarytas... 32. Antras punktas - „V. P. galvos ir galvos smegenų sužalojimai yra padaryti... 33. Toliau kitus išvados punktus ekspertas tvirtino. Tik gal sveikatos sutrikdymo... 34. Jei papildant apie traumos mechanizmą, yra duomenų, kurie nurodo, kad ši... 35. Taip pat ekspertas patvirtino tą kaip buvo nurodyta išvadoje, kad griuvimas... 36. Kadangi nėra užfiksuota medicininiuose dokumentuose jokių išorinių... 37. Ant galvos buvęs gobtuvas iš vienos pusės neleido palikti sužalojimams... 38. Griuvimas ir tie kaukolės kaulų lūžiai rodo, kad buvo griuvimas su... 39. Negali teigti, kad du kartus kumščiu smūgiai buvo suduoti, nes nėra jokių... 40. Ekspertai atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad nukentėjusysis buvo neblaivus,... 41. Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais... 42. Atsižvelgiant į sužalojimo padarymo metu įvykio vietoje buvusių... 43. Nors kaltinamasis nurodo, kad jis vieną kartą netyčia pastūmė... 44. Pats kaltinamasis nurodo, kad nukentėjusįjį stūmė iš piktumo, kam šis... 45. Kaltinamojo versijos, kad ginčas tarp jo ir E. M. kilo dėl to, kad pastarasis... 46. Nukentėjusysis ant asfalto nugriuvo nuo kaltinamojo delnu suduoto smūgio į... 47. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 48. Kaltinamojo atsakomybę sunkianti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė... 49. Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo... 50. Kadangi kaltinamasis nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2009-06-17 Plungės... 51. Kardomoji priemonė nebereikalinga, nes kaltinamasis atlieka laisvės atėmimo... 52. Civiliniai ieškiniai.... 53. Nukentėjusysis nurodė, kad įvykio metu buvo sužalotas. Tris savaites... 54. Liudytoja A. P. nurodė, kad T. P. tėvai jiems davė 4 maišus bulvių, iki 10... 55. Kaltinamasis V. P. ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ne nuo jo veiksmų V.... 56. Valstybinės ligonių kasos ieškinį pripažino iš dalies, mano, kad... 57. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo V. P. ieškinys dėl turtinės žalos... 58. Nukentėjusysis taip pat prašė priteisti iš T. P. 100000 Lt neturtinės... 59. Pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 60. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės... 61. Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d,, teismas... 62. T. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135... 63. vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., naujuoju nuosprendžiu paskirtą... 64. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 21 d.... 65. Į bausmės laiką įskaityti T. P. laikinojo sulaikymo laiką nuo 2010-04-07... 66. Kardomąją priemonę panaikinti.... 67. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti... 68. V. P., gim. ( - ), civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš... 69. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...