Byla e2A-541-790/2019
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Aldonos Tilindienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. S. (V. S.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PELFAS“ ieškinį atsakovui V. S. dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „PELFAS“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo V. S. 43 706,17 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi BUAB „PELFAS“ buvo iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi V. S. buvo skirta bauda už tai, kad bankroto administratorei nebuvo perduoti bendrovės dokumentai ir turtas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartimi patvirtinti BUAB „PELFAS“ kreditorių finansiniai reikalavimai 43 706,17 Eur sumai.

103.

11Ieškovė nurodė, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą įpareigojimą perduoti bankroto administratorei ieškovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, kuriuos teismo nutartimi buvo įpareigotas perduoti. Iš Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutarties, kuria BUAB „PELFAS“ buvo iškelta bankroto byla, matyti, kad pagal 2015 metų ieškovės finansinės atskaitomybės duomenis, bendrovė turėjo 193 841 Eur vertės turto. Kadangi minėtas turtas bankroto administratorei perduotas nebuvo, ieškovė laiko, kad atsakovas, būdamas neatidus ir nerūpestingas, turto neišsaugojo ar minėtą turtą, iš kurio būtų galima tenkini bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, prarado. Žalos dydis konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartimi, kuria patvirtinti BUAB „PELFAS“ kreditorių finansiniai reikalavimai 43 706,17 Eur sumai.

124.

13Ieškovė ieškinyje taip pat nurodė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė ir tuo, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovas, pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Tačiau teismo posėdžio, vykusio 2018 m. spalio 29 d., metu ieškovė pareiškė, kad palaiko tik ieškinio pagrindą dėl bendrovei padarytos žalos neperdavus turto ir dokumentų bankroto administratorei po bankroto bylos iškėlimo, o ieškinio dalies dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovui laiku neinicijavus bankroto bylos, nepalaikė.

145.

15Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu priėmė BUAB „PELFAS“ atsisakymą nuo ieškinio dalies atsakovui V. S. dėl žalos atlyginimo, pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „PELFAS“ iškėlimo, ir šioje dalyje bylą nutraukė, likusią ieškinio dalį tenkino, priteisė iš atsakovo V. S. 43 706,17 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme dienos (2018 m. gegužės 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 360 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

207.

21Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi BUAB „PELFAS“ iškelta bankroto byla. Įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatyta, kad įmonė aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2015 metų laikotarpį, deklaruota 193 841 Eur vertės turto, kurį sudarė ilgalaikis turtas – 3 741 Eur, trumpalaikis turtas (atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys) – 143 692 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos sudarė 45 775 Eur, deklaruota 124 393 Eur mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Iš atsakovo pateikto 2016 m. gruodžio 31 d. balanso, sudaryto 2017 m. kovo 14 d., teismas nustatė, kad įmonės turto vertė išaugo nuo 193 841 Eur iki 226 245 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 156 362 Eur. 2017 m. vasario 28 d. balanse apskaityto turto vertė nurodyta 226 245 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 156 362 Eur.

228.

23Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo pateiktų dokumentų taip pat nustatė, kad 2016 m. gruodžio 29 d. buvo teiktas prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo. Šiame prašyme paaiškina, kad bendrovės veiklos pajamoms gauti didelę įtaką turi metų sezoniškumas. Kartu su prašymu pateiktas verslo planas ir nurodyta, kad bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė: skolos tiekėjams – 135 345 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 726 Eur; mokestinės prievolės (pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis) – 13 414 Eur.

249.

25VMI, 2017 m. balandžio 14 d. patikrinusi bendrovės kasos knygos išrašus už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. sausio 4 d., nurodė, kad bendrovė, turėdama gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio nepriemoką, vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, 34 120 Eur suma buvo išmokėta atsakovui. Byloje taip pat nustatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 8 d. BUAB „PELFAS“ pardavė prekių už 19 830,64 Eur.

2610.

27Teismas sprendė, kad atsakovo neteisėti veiksmai – bankrutuojančios įmonės turto ir finansinių dokumentų neperdavimas – pasireiškia kaip pareigų elgtis atidžiai ir rūpestingai, veikti išimtinai įmonės interesais pažeidimas, ir sudaro pakankamą pagrindą reikalauti atlyginti kreditoriams padarytą žalą. Atsakovui neperdavus įmonės balanse apskaityto turto ir finansinių dokumentų, debitorių skolų, kurias būtų galima išieškoti, pripažintina, kad teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma liks nepakitusi, nes nėra iš ko tokių reikalavimų patenkinti. Teismas pripažino, kad atsakovas yra atsakingas už įmonei, jos kreditoriams padarytą žalą, kurios dydį sudaro ieškovo prašoma priteisti bankroto byloje teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma – 43 706,17 Eur.

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3011.

31Apeliaciniame skunde atsakovas V. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3211.1.

33Ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Atsakomybė bendrovės vadovui nėra taikoma, jei nenustatomas priežastinis ryšys tarp žalos kreditoriams padarymo fakto ir išaugusių įsipareigojimų dydžio atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu.

3411.2.

35Teismas neatsižvelgė į atsakovo nurodytus argumentus, kad bendrovė 2015 metais, kai, ieškovės teigimu, jau buvo nemoki, mokėjo darbo užmokestį darbuotojams, taip pat visas su darbo santykiais susijusias išmokas, neturėjo socialinio draudimo mokesčio skolų. VMI per 2016 metus buvo sumokėta 5 427,16 Eur suma. Bendrovė vykdė veiklą, skolų nedaugėjo. Be to, teismas neatsižvelgė į atsakovo pateiktus įrodymus, kad bendrovės dokumentai ir turtas buvo ne kartą užlieti vandeniu ir tokiu būdu sunaikinti.

3611.3.

37Direktoriaus pavaduotojas atliko finansines operacijas ir kitus neteisėtus veiksmus, už tai buvo atleistas iš pareigų. Nei direktorius, nei bendrovė nėra susijusi su skolos VMI atsiradimu, nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp buvusio direktoriaus veikimo ir žalos.

3812.

39Ieškovė BUAB „PELFAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

4012.1.

41Teismas neturėjo pareigos analizuoti ir nustatinėti atsakovo nurodomų aplinkybių – bendrovės nemokumo ir įsipareigojimų kreditoriams atsiradimo momento, kadangi ieškovė nepalaikė ieškinio dalies reikalavimų dėl atsakovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei pažeidimo.

4212.2.

43Iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad 2015 metais vandeniu buvo užlietos UAB „PELFAS“ parduotuvės, esančios Verkių g. 44, Vilniuje, patalpos, buvo sugadinta dalis bendrovės turto ir dokumentai. Tačiau buvo apgadintas ne visas bendrovės turtas, o dalis atsargų už 2 927,18 Eur, ilgalaikio turto už 2 093 Eur. 2015 metais patirti nuostoliai turėjo būti tinkamai apskaityti ieškovo buhalterinėje apskaitoje, fiksuojant sumažėjusį turimo turto dydį. Likęs turtas ir bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai turėjo būti perduoti bankroto administratorei.

4412.3.

45Atsakovo pateiktos 2017 metų sąskaitos faktūros, išrašytos už prekių pardavimą jau iškėlus bankroto bylą, vertintinos kritiškai, kadangi atsakovas veikė jau nebeturėdamas įgaliojimų veikti bendrovės vardu ir interesais. Be to, gautos piniginės lėšos ar debitorių įsipareigojimus pagrindžiantys dokumentai pagal šias sąskaitas faktūras bendrovės bankroto administratorei perduoti taip pat nebuvo.

4612.4.

47Pats atsakovas pateikė 2017 m. vasario 28 d. sudarytą balansą, pagal kurį bendrovėje apskaitomo turto vertė yra 226 245 Eur, tačiau joks turtas bankroto administratorei perduotas nebuvo. Būtent atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, turėjo pareigą elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu, tinkamai jį saugoti ir vesti apskaitą. Be to, atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, privalėjo vadovauti ūkinei – komercinei veiklai, kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų veiklą bei atliekamas funkcijas.

4812.5.

49Tinkamai neperdavus bendrovės dokumentų, neįmanoma nustatyti bankrutavusios bendrovės turto, todėl nuostoliais laikoma įmonės turto visuma pagal paskutinius finansinius duomenis. Iš 2015 metų ieškovės finansinės atskaitomybės oficialiai pateiktų paskutinių dokumentų matyti, kad bendrovė turėjo 193 841 Eur vertės turto. Pagal atsakovo pateiktus balansus bendrovė turto turėjo dar daugiau. Šis turtas bankroto administratorei perduotas nebuvo, todėl darytina išvada, kad atsakovas neišsaugojo ir prarado minėtą turtą, kuriuo būtų galima padengti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus arba bent jų dalį. Jei turtas būtų perduotas bankroto administratorei, būtų atsiskaityta su bendrovės kreditoriais ir žala ieškovei nebūtų atsiradusi.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

53Dėl procesinių teisių perėmimo

5413.

55Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Realm Juridical“ prašymas dėl kreditoriaus teisminiame procese pakeitimo. Prašyme nurodyta, kad 2019 m. balandžio 24 d. tarp BUAB „PELFAS“ ir UAB „Realm Juridical“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 403, kuria BUAB „PELFAS“ perleido naujam kreditoriui UAB „Realm Juridical“ turėtą reikalavimo teisę išieškoti 43 706,17 Eur įsiskolinimą ir kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias sumas, t. y. palūkanas, delspinigius, baudas, administravimo ir bylinėjimosi išlaidas bei kitus skolininko mokėtinus mokesčius. Atsakovas pranešimu tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą.

5614.

57Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Procesinio teisių perėmimo klausimas išsprendžiamas toje proceso stadijoje, kurioje įvyko juridiniai faktai, nulėmę šalies pasitraukimą iš ginčijamo teisinio santykio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014).

5815.

59Iš 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutarties 1 punkto matyti, kad pradinis kreditorius BUAB „PELFAS“ perleido naujam kreditoriui UAB „Realm Juridical“ reikalavimą į V. S. 43 706,17 Eur skolą. Sutarties 2 punkte numatyta, kad pradinio kreditoriaus reikalavimo nuosavybės teisės bei visos kitos su reikalavimu susijusios teisės pereina naujam kreditoriui nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo momento. Pradinis kreditorius taip pat perleido procesines teises vykstančiuose teisminiuose ginčuose (reikalavimo perleidimo sutarties 8.2 papunktis). Iš pareiškėjo UAB „Realm Juridical“ pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimą yra informuotas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju materialiųjų subjektinių teisių perėmimas yra galimas, yra pagrindas pakeisti byloje ieškovę BUAB „PELFAS“ jos teisių perėmėja UAB „Realm Juridical“. Dėl byloje nagrinėjamo ginčo esmės

6016.

61Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

6217.

63Ieškovė ieškinyje reikalavimą priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą grindė dviem pagrindais –laiku neinicijuota bankroto byla ir turto bei dokumentų bankroto administratorei neperdavimu. Ieškovės atstovė teismo posėdžio, vykusio 2018 m. spalio 29 d., metu pareiškė, kad palaiko tik ieškinio pagrindą dėl bendrovei padarytos žalos neperdavus turto ir dokumentų bankroto administratorei po bankroto bylos iškėlimo, o ieškinio dalies dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovui laiku neinicijavus bankroto bylos, nepalaikė. Taigi, nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo ieškovei iš atsakovo, buvusio BUAB „PELFAS“ vadovo, priteistas 43 706,17 Eur žalos, patirtos dėl turto ir dokumentų neperdavimo bendrovės bankroto administratorei, atlyginimas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

6418.

65Ieškovė savo reikalavimą grindė bendrovės 2015 metų balanso, kuris buvo pateiktas Juridinių asmenų registrui, duomenimis, pagal kuriuos bendrovėje 2015 metais buvo 193 841 Eur vertės turto. Kadangi, ieškovės teigimu, minėtas turtas nebuvo perduotas bankroto administratorei, nėra galimybės padengti kreditorių finansinių reikalavimų, kurie buvo patvirtinti BUAB „PELFAS“ bankroto byloje. Iš atsakovo teiktų procesinių dokumentų ir teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų matyti, kad atsakovas nesutiko su ieškiniu dėl to, kad, jo teigimu, jis negalėjo perduoti turto bankroto administratorei, kadangi jo neturėjo – į bendrovės balansą buvo įtrauktas turtas, buvęs Klaipėdos filiale, tačiau bendrovės direktorius šio turto nekontroliavo, už jį buvo atsakingas direktoriaus pavaduotojas S. (S.) P., dėl kurio veiksmų taip pat susidarė ir įsiskolinimas VMI. Be to, 2015 metais bendrovės patalpos buvo užlietos vandeniu, dėl to buvo sugadinta turto ir įmonės dokumentų dalis. Atsakovas akcentavo, kad 2017 metų balandžio – gegužės mėnesiais dalis turto buvo perduota bendrovės kreditoriams, taip siekiant su jais atsiskaityti.

6619.

67Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, sprendė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus – neperdavė bankrutuojančios įmonės turto ir finansinių dokumentų, pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, veikti išimtinai įmonės interesais. Teismas nurodė, kad atsakovas padarė bendrovei žalą, kurios dydis lygus bankroto byloje teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumai – 43 706,17 Eur. Dėl apeliacinio skundo argumentų (ne)pagrįstumo

6820.

69Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų, neegzistuoja priežastinis ryšys tarp žalos kreditoriams padarymo fakto ir išaugusių įsipareigojimų dydžio atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu. Apeliaciniame skunde atsakovas akcentuoja, kad 2015 metais bendrovė buvo moki, mokėjo darbo užmokestį, skolos ne didėjo, o mažėjo. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad dalis bendrovės turto ir dokumentų buvo užlieta vandeniu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

7021.

71Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo nurodytos aplinkybės – bendrovės nemokumo momentas ir išaugęs kreditorių reikalavimų dydis – pagal teismų praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nustatinėjamos tuomet, kai reiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo, kada vadovas laiku nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017 17, 18, 29 punktai; 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-455-403/2015 47, 48 punktai ir kt.). Tačiau, kaip jau buvo minėta, ieškovė nepalaikė ieškinio dalies dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovui laiku neinicijavus bankroto bylos, ir civilinė byla buvo nagrinėjama tik tuo aspektu, ar atsakovas padarė bendrovei žalą neperdavęs bankroto administratorei bendrovės turto ir dokumentų. Taigi, atsakovo argumentai dėl bendrovės nemokumo momento ir išaugusių kreditorių reikalavimų dydžio nagrinėjamai civilinei bylai nėra aktualūs.

7222.

73Nagrinėjamoje civilinėje byloje bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti (dėl bendrovės turto ir dokumentų neperdavimo) būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokio pobūdžio bylose, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015 ir kt.).

7423.

75Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. To paties straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

7624.

77Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi BUAB „PELFAS“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 14 d. Minėta nutartimi teismas įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, ir visus dokumentus. Ieškovė pateikė įrodymus, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi V. S. buvo skirta 2 000 Eur bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą, o būtent – BUAB „PELFAS“ dokumentų ir turto neperdavimą (1 t., b. l. 18). Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad ir šios civilinės bylos nagrinėjimo metu bendrovės turtas ir dokumentai nėra perduoti, ieškovė negali nustatyti, kas sudarė bendrovės turtą, negali pareikšti reikalavimų debitoriams. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, civilinėje byloje yra įrodyti atsakovo neteisėti veiksmai.

7825.

79Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, jog dalis bendrovės turto ir dokumentų buvo užlieta vandeniu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad dėl 2015 m. rugpjūčio 26 d. įvykusio parduotuvės patalpų užliejimo buvo apgadinta tik dalis turto – atsargų už 2 927,18 Eur, taip pat dalis ilgalaikio turto už 2 093 Eur (3 t., b. l. 2 – 3). Tačiau, kaip paaiškino atsakovas teismo posėdžio metu, dalį patirtos žalos atlygino draudimo bendrovė. Sutiktina su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad 2015 metais patirti nuostoliai privalėjo būti tinkamai apskaityti BUAB „PELFAS“ buhalterinėje apskaitoje, o likęs turtas – perduotas bankroto administratorei. Akcentuotina, kad ieškovė remiasi 2015 metų bendrovės balansu, kuriame jau turėjo būti įtrauktas 2015 metų rugpjūčio mėnesį patirtas nuostolis dėl patalpų užliejimo. Minėtame balanse fiksuojama, kad bendrovėje buvo 193 841 Eur vertės turto. Duomenų, kad 2015 metais buvo sugadintas visas turtas ir sulieti visi dokumentai, nėra. Šią aplinkybę paneigia ir tai, kad bendrovė veiklą vykdė ir po 2015 metų. Atsakovas į bylą pateikė 2016 metų balansą (3 t., b. l. 19 – 20), tarpinį 2017 m. vasario 28 d. dienos balansą (3 t., b. l. 18), BUAB „PELFAS“ 2016 m. gruodžio 29 d. prašymą VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo. Kaip matyti, bendrovė su šiuo prašymu VMI teikė debitorių sąrašą, kasos knygą. Iš 2017 m. vasario 28 d. tarpinio balanso matyti, kad bendrovėje buvo 235 668 Eur vertės turto. Iš išdėstytų aplinkybių seka, kad apelianto argumentai, jog turtas ir dokumentai negalėjo būti perduoti dėl suliejimo vandeniu, yra nepagrįsti.

8026.

81Atsakovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis disponavo tik maždaug trečdaliu balanse nurodyto turto – prekėmis, skirtomis perparduoti, taip pat buvo duotas avansas už patalpų nuomą, kuris fiksuojamas balanso eilutėje „Per vienerius metus gautinos sumos“. Visas kitas turtas, nurodytas 2015 metų bendrovės balanse, priklausė Klaipėdos filialui, juo disponavo direktoriaus pavaduotojas S. P., ir atsakovas negalėjo minėto turto nei nurašyti, nei perduoti bankroto administratorei.

8227.

83Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas ėjo bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2005 m. sausio 5 d. iki 2017 m. kovo 21 d. (1 t., b. l. 12). Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 8 dalis). Kaip teisingai pažymi ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą, vadovui tenka pareiga ne tik organizuoti įmonės darbą, bet ir kontroliuoti savo darbuotojus, užtikrinti, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Todėl šiuo atveju būtent atsakovui teko pareiga kontroliuoti ir prižiūrėti direktoriaus pavaduotojo S. P. veiksmus. Nors atsakovas paaiškino, kad Klaipėdos filiale turto faktiškai nebuvo, tad iš bendrovės balanso jis buvo nurašomas palaipsniui, laikantis teisės aktų reikalavimų, tokius argumentus paneigia bendrovės balansai, iš kurių matyti, kad nuo 2015 metų bendrovės turtas tik didėjo – nuo 193 841 Eur pagal 2015 m. balansą iki 235 668 Eur pagal 2017 m. vasario 28 d. balansą. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad S. P. iš darbo buvo atleistas jam asmeniškai prašant dar 2011 m. rugsėjo 21 d. (2 t., b. l. 21) ir byloje nėra duomenų, kad S. P. būtų pasisavinęs dalį turto ar už tai jam būtų taikyta drausminė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.

8428.

85Šiuo atveju aktualu pažymėti ir tai, kad būtent bendrovės vadovas yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos vedimą ir finansinių ataskaitų parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas, 4 punktas; Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, 21 straipsnis ir kt.). Šios funkcijos vadovui yra numatytos įstatyme ir jis jų negali niekam perduoti. Taigi atsakovas, kaip bendrovės vadovas, turėjo tinkamai ir laiku prižiūrėti bendrovės veiklą, atlikti inventorizaciją ir kitus reikalingus veiksmus iš karto po to, kai buvo nustatytas atsargų (prekių, skirtų perparduoti) trūkumas ir tai tinkamai atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje. Kaip jau buvo minėta anksčiau, direktoriaus pavaduotojas iš darbo jam pačiam prašant buvo atleistas dar 2011 metais, ieškinys grindžiamas 2015 metų balanso duomenimis, o bankroto byla iškelta tik 2017 metais. Kaip pagrįstas vertintinas ieškovės argumentas, kad prieš 8 – 9 metus atlikti darbuotojo neteisėti veiksmai neatleidžia atsakovo, kaip bendrovės vadovo, nuo atsakomybės perduoti bankrutavusios bendrovės turtą ir dokumentus. Dar daugiau, atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad disponavo tam tikra bendrovės balanse nurodyta turto dalimi, tačiau bankroto administratorei neperdavė ir šios dalies.

8629.

87Teisėjų kolegija laiko esant reikšminga ir tai, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovas disponuoja bendrovės veiklos dokumentais. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro dėl to, kad būtent atsakovas į bylą teikė įvairius BUAB „PELFAS“ buhalterinės apskaitos dokumentus – sąskaitų išrašus, PVM sąskaitas – faktūras, įsakymus dėl darbuotojų priėmimo ir atleidimo, darbo sutartis (2 t., b. l. 8 – 22, 24 – 40, 42 – 171, 3 t., b. l. 1, 7, 10 – 15). Iš 2016 m. gruodžio 29 d. prašymo VMI matyti, kad buvusio bendrovės direktoriaus žinioje yra debitorių sąrašas, kasos knyga (3 t., b. l. 21). Kaip jau buvo minėta, atsakovas į bylą pateikė ir 2016 metų bendrovės balansą, 2017 m. vasario 28 d. tarpinį balansą. Pažymėtina, kad sudarant finansines ataskaitas, turi būti laikomasi reikalavimo, jog finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti neutrali ir patikima. Draudžiama iškraipyti turto, pajamų, sąnaudų ar kitokius duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti pagrįsta įvykusiomis ūkinėmis operacijomis ir faktais (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnis, Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VAS-12 „Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo (redakcija, aktuali nuo 2016 m. sausio 1 d.) 27 punktas; Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VAS-40 (Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VAS-42 redakcija) patvirtintų 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinių rekomendacijų 27 punktas). Taigi visos finansinės ataskaitos turi būti pagrįstos realiomis ūkinėmis operacijomis. Tam, kad atsakovas galėtų sudaryti 2016 metų bendrovės balansą, 2017 m. vasario 28 d. tarpinį balansą, jam turi būti prieinami visi pirminiai finansiniai dokumentai, patvirtinantys ūkinių operacijų realumą. Tad šiuo atveju būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad bendrovėje nebuvo turto, kurį jis turėjo perduoti bankroto administratorei. Atsakovas į nagrinėjamą civilinę bylą neteikė aktualių banko sąskaitų išrašų, kasos knygos duomenų, nenurodė bendrovės debitorių, inventorizacijos aktų, atsargų nurašymo aktų ir kitų dokumentų, kurie pagrįstų, jog turto bendrovėje įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo.

8830.

89Pastebėtina, kad ne tik pagal 2015 metų balanso duomenis, bet ir pagal atsakovo į bylą pateiktų balansų duomenis bendrovė turėjo turto, kurį buvo galima perduoti bankroto administratorei ir panaudoti kreditorių finansiniams reikalavimams dengti. Minėtą aplinkybę patvirtina ne tik tai, kad šiuose balansuose užfiksuotas atitinkamas bendrovėje apskaitomas turtas, bet ir kiti byloje esantys įrodymai, pavyzdžiui, VMI 2017 m. balandžio 14 d. pareiškimas dėl administravimo teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo (3 t., b. l. 33 – 34), kuriame nurodyta, kad per laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. sausio 4 d. buvo išmokėta grynųjų pinigų bendrai 38 117,77 Eur sumai, didžioji dalis – atsakovui, PVM sąskaitos – faktūros, iš kurių matyti, kad jau po bankroto bylos iškėlimo įvairiems juridiniams asmenims (kaip teigia atsakovas, bendrovės kreditoriams), buvo perduotas BUAB „PELFAS“ 19 830,64 Eur vertės turtas (2 t., b. l. 24 – 40). Be to, paties atsakovo pateiktame 2017 m. vasario 28 d. balanse užfiksuota, kad bendrovė turi tiek atsargų, tiek debitorių skolų, tiek piniginių lėšų. Nors ieškovė savo reikalavimą grindė oficialiu 2015 metų bendrovės balansu, kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centrui, tačiau 2015 metų balanse nurodyta bendrovės turimo turto suma yra netgi mažesnė, nei paties atsakovo pateiktame 2017 m. vasario 28 d. balanse. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis, kuria BUAB „PELFAS“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2017 m. kovo 14 d., atsakovo pateikto šiai bylai aktualaus 2017 m. vasario 28 d. balanso duomenys tik patvirtintina aplinkybę, kad bendrovėje buvo turto, kuris turėjo būti perduotas bankroto administratorei.

9031.

91Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė įrodė, jog būtent atsakovas disponuoja visais ar dauguma BUAB „PELFAS“ buhalterinės apskaitos dokumentais bei bendrovės turtu. Tačiau, kaip minėta, jokie dokumentai ir turtas bankroto administratorei perduoti nebuvo. Taigi apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, pagrįstumo.

9232.

93Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliaciniame skunde atsakovas, civilinėje byloje įrodytas ir priežastinis neteisėtos veikos bei žalos kreditoriams ryšys. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima išskirti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. sprendžiama, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo (neveikimo). Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisine prasme nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (neveikimo) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010; 2013 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2013; 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-665-969/2015 ir kt.).

9433.

95Kaip jau buvo minėta anksčiau, BAUB „PELFAS“ bankroto administratorei joks turtas ir bendrovės dokumentai perduoti nebuvo, nors byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad bendrovėje bankroto bylos iškėlimo metu buvo pakankamai turto kreditorių reikalavimams padengti, neperduoto turto vertė buvo gerokai didesnė nei patvirtinta kreditorių reikalavimų suma. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovui neperdavus įmonės balanse apskaityto turto ir finansinių dokumentų, debitorių skolų, kurias būtų galima išieškoti, kreditorių reikalavimų suma (1 t., b. l. 29) liks nepakitusi, nes nėra iš ko tokių reikalavimų patenkinti. Taigi atsakovas kreditoriams padarė žalą, kurios dydį sudaro ieškovės prašomą priteisti BUAB „PELFAS“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 21 d. patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumą – 43 706,17 Eur. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad BUAB „PELFAS“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 17 d. priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos, bendra kreditorių reikalavimų 43 706,17 Eur suma liko nepakitusi. Jei atsakovas būtų perdavęs turtą pagal paties sudarytą 2017 m. vasario 28 d. balansą arba perdavęs turtą pagal paskutinį oficialiai žinomą VĮ Registrų centrui pateiktą 2015 metų balansą, turtas būtų realizuotas ir padengti kreditorių finansiniai reikalavimai, žala nebūtų atsiradusi. Atsakovas, kaip bendrovės buvęs vadovas, disponuojantis visais bendrovės finansinės apskaitos dokumentais, galėjo ir turėjo numatyti, kad, neperdavus turimo turto, kreditorių finansiniai reikalavimai nebus padengti, tai sudarys sąlygas žalai atsirasti.

9634.

97Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, būtent atsakovas privalo paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas). Atsakovas savo kaltę neigė teigdamas, kad dokumentų ir turto jis perduoti negalėjo dėl to, jog parduotuvės patalpos buvo aplietos vandeniu, dalis turto buvo Klaipėdos filiale ir juo disponavo tik direktoriaus pavaduotojas S. P., o bendrovės turtas, kurį turėjo atsakovas, buvo perduotas bendrovės kreditoriams. Teisėjų kolegija jau išsamiai pasisakė dėl šių atsakovo argumentų ir sprendžia, kad atsakovas savo kaltės prezumpcijos nepaneigė.

9835.

99Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė civilinės atsakomybės nuostatas, paskirstė įrodinėjimo pareigas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

100Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

101Pakeisti ieškovę bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „PELFAS“ jos teisių perėmėja uždarąja akcine bendrove „Realm Juridical“.

102Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Ieškovė nurodė, kad atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių... 12. 4.... 13. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodė, kad atsakovo neteisėti veiksmai... 14. 5.... 15. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu priėmė BUAB... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi... 22. 8.... 23. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo pateiktų dokumentų taip pat... 24. 9.... 25. VMI, 2017 m. balandžio 14 d. patikrinusi bendrovės kasos knygos išrašus už... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad atsakovo neteisėti veiksmai – bankrutuojančios... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 11.... 31. Apeliaciniame skunde atsakovas V. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 32. 11.1.... 33. Ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Atsakomybė... 34. 11.2.... 35. Teismas neatsižvelgė į atsakovo nurodytus argumentus, kad bendrovė 2015... 36. 11.3.... 37. Direktoriaus pavaduotojas atliko finansines operacijas ir kitus neteisėtus... 38. 12.... 39. Ieškovė BUAB „PELFAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 40. 12.1.... 41. Teismas neturėjo pareigos analizuoti ir nustatinėti atsakovo nurodomų... 42. 12.2.... 43. Iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad 2015 metais vandeniu... 44. 12.3.... 45. Atsakovo pateiktos 2017 metų sąskaitos faktūros, išrašytos už prekių... 46. 12.4.... 47. Pats atsakovas pateikė 2017 m. vasario 28 d. sudarytą balansą, pagal kurį... 48. 12.5.... 49. Tinkamai neperdavus bendrovės dokumentų, neįmanoma nustatyti bankrutavusios... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. Dėl procesinių teisių perėmimo... 54. 13.... 55. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Realm Juridical“ prašymas dėl... 56. 14.... 57. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1... 58. 15.... 59. Iš 2019 m. balandžio 24 d. reikalavimo perleidimo sutarties 1 punkto matyti,... 60. 16.... 61. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 62. 17.... 63. Ieškovė ieškinyje reikalavimą priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą... 64. 18.... 65. Ieškovė savo reikalavimą grindė bendrovės 2015 metų balanso, kuris buvo... 66. 19.... 67. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, sprendė,... 68. 20.... 69. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovė neįrodė visų civilinės... 70. 21.... 71. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo nurodytos aplinkybės – bendrovės... 72. 22.... 73. Nagrinėjamoje civilinėje byloje bendrovės vadovo civilinei atsakomybei... 74. 23.... 75. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 76. 24.... 77. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad... 78. 25.... 79. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 80. 26.... 81. Atsakovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis... 82. 27.... 83. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas ėjo bendrovės direktoriaus pareigas... 84. 28.... 85. Šiuo atveju aktualu pažymėti ir tai, kad būtent bendrovės vadovas yra... 86. 29.... 87. Teisėjų kolegija laiko esant reikšminga ir tai, kad byloje esantys duomenys... 88. 30.... 89. Pastebėtina, kad ne tik pagal 2015 metų balanso duomenis, bet ir pagal... 90. 31.... 91. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 92. 32.... 93. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia apeliaciniame skunde... 94. 33.... 95. Kaip jau buvo minėta anksčiau, BAUB „PELFAS“ bankroto administratorei... 96. 34.... 97. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 98. 35.... 99. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo... 100. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 101. Pakeisti ieškovę bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „PELFAS“... 102. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti...