Byla 3K-3-335/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Dangutės Ambrasienės ir Antano Simniškio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Solvex Baltic“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Solvex Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Scandihouse“, trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras, dėl prekių ženklo savininko teisių gynimo.

3Teisėjų kolegija :

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas – Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB) įregistruoto prekių ženklo „Scandihouse“ (w.fig.) (reg. Nr. 43413; paraiškos padavimo data – 1999 m. balandžio 7 d.) savininkas; ženklas registruotas žymėti 35 Tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos paslaugoms „skandinaviškų prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių). Ieškovas nurodė, kad šį prekių ženklą naudoja nuo 1999 m. balandžio 7 d. (ženklu žymimos komercinės patalpos, esančios ( - ) ženklas intensyviai naudojamas prekiaujant santechnine įranga, yra reklamuojamas). Minėtų komercinių patalpų savininkas UAB „Komponentas“ (ieškovas yra vienintelis minėtos įmonės akcininkas), šias patalpas 2004 m. kovo 3 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu išnuomojo atsakovui. Ieškovo teigimu, atsakovas patalpas pageidavo nuomotis su reklaminiu pavadinimu „Scandihouse“ (kuris visą laiką buvo ir šiuo metu yra ant pastato fasado), jeigu jam bus leista naudoti juridinio asmens pavadinime žymenį „Scandihouse“. Ieškovas 2004 m. sausio 18 d. rašytiniu sutikimu sutiko, kad ieškovui priklausantis prekių ženklas būtų panaudotas Š. M. įsteigiamos įmonės pavadinime ir įmonė Juridinių asmenų registre būtų registruota pavadinimu UAB „Scandihouse“. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo nutraukta 2005 m. rugsėjo 30 d., tačiau atsakovas savo komercinėje veikloje ir toliau naudoja ženklą „Scandihouse“. Ieškovas nurodė, kad jis 2005 m. spalio 5 d., 2006 m. sausio 24 d. informavo atsakovą, jog neribotam terminui sudarytas 2004 m. sausio 18 d. sutikimas yra nutraukiamas (CK 2.165 straipsnis), buvo prašoma iki 2005 m. gruodžio 31 d. pakeisti atsakovo juridinio asmens pavadinimą, o juridinio asmens pavadinimą UAB „Scandihouse“ išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Atsakovas tai padaryti atsisakė, pažymėdamas, jog sutikimas dėl ieškovo ženklo naudojimo atsakovo juridinio asmens pavadinime yra neatšaukiamas. Ieškovas nurodo, jog tokiais veiksmais atsakovas pažeidžia ieškovo išimtines teises į registruotą prekių ženklą (Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1, 3 dalys, CK 2.39 straipsnio 3 dalis). Ieškovas 2004 m. sausio 18 d. sutikimu sutiko dėl juridinio asmens pavadinimo UAB „Scandihouse“ įregistravimo, tačiau tai nereiškia, jog, ieškovui prieštaraujant, atsakovas ieškovo ženklą savo juridinio asmens pavadinime gali naudoti neribotą laiką. Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą pakeisti savo juridinio asmens pavadinimą ir išregistruoti UAB „Scandihouse“ juridinio asmens pavadinimą iš Juridinių asmenų registro; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 100 Lt žyminį mokestį ir išlaidas advokatui už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo bei nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 1250 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu valstybės naudai. Teismas konstatavo, kad Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo faktas nepanaikina atsakovo teisės į juridinio asmens pavadinimą UAB „Scandihouse“. Teismas, atmesdamas ieškinį, pažymėjo, kad aplinkybių dėl esminio sutarties (2004 m. sausio 18 d. sutikimo) pažeidimo nenustatyta (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Antra vertus, ieškovas nepasinaudojo teise kreiptis į teismą dėl šio sutikimo nutraukimo (CK 6.217 straipsnio 4 dalis).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2007 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 12 d. sprendimą paliko nepakeistą, priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Kolegija, nors ir sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, 2004 m. sausio 18 d. sutikimą kvalifikavo ne kaip sutartį (dvišalį sandorį), bet kaip vienašalį sandorį (kuriam netaikytinos Prekių ženklų įstatymo nuostatos dėl prekių ženklo licencinės sutarties), kuris gali būti panaikintas (nutrauktas) CK nustatyta tvarka (CK 1.63 straipsnio 5 dalis, 6.217 straipsnio 4 dalis). Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimas (be to, sudarytos ne su ieškovu, bet su UAB „Komponentas“), galiojant 2004 m. sausio 18 d. sutikimui, nesukūrė pareigos atsakovui pakeisti juridinio asmens pavadinimą UAB „Scandihouse“ ir išregistruoti šį pavadinimą iš Juridinių asmenų registro.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu ieškovo UAB „Solvex Baltic“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindais:

111. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas. 2004 m. sausio 18 d. sutikimui (vienašaliui sandoriui), kuriuo atitinkamus įsipareigojimus prisiėmė tik kasatorius, negali būti taikomi sutarčių nutraukimo pagrindai (CK 1.63 straipsnio 3, 4 dalys, 6.217 straipsnis). Minėto sutikimo negalima nutraukti, nes faktiškai nėra pažeidimo, dėl kurio toks sutikimas galėtų būti nutraukiamas. Sutikimas, kurio kasatorius neįvardijo kaip neatšaukiamo, nenustatė galiojimo terminų ar sąlygų, jo pagrindu neatsiranda teisės ar pareigos tretiesiems asmenims, gali būti panaikintas (atšauktas vienašališkai), vadovaujantis civilinėje teisėje taikomais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5, 6.4 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. ir kiti v. B. Š. ir kiti, bylos Nr. 3K-3-343/1999).

122. 2004 m. sausio 18 d. sutikimo atšaukimo pagrįstumą patvirtina šio sutikimo bei Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo bei nutraukimo aplinkybės, kurių apeliacinės instancijos teismas tinkamai neanalizavo. Apeliacinės instancijos teismas klaidingai sprendė, jog nurodytos nuomos sutarties nutraukimas nepanaikina atsakovo teisės savo juridinio asmens pavadinime naudoti kasatoriui priklausantį prekių ženklą „Scandihouse“. Teismas, spręsdamas ginčą, nesivadovavo sutarčių aiškinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino miesto skyrius v. UAB „Rina“, bylos Nr. 3K-21/1998; 2000 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. S. v. H. C., bylos Nr. 3K-7-23/2000; 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“, bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2000 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. B. v. A. G., bylos Nr. 3K-3-1145/2000; 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. G. v. L. P., bylos Nr. 3K-3-837/2000; 2005 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių naujienos“ v. UAB „Šiaulių vandenys“, bylos Nr. 3K-3-177/2005; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2006 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rovė“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-521/2006), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Kasatorius yra pelno siekiantis verslo subjektas: sandorių, neatlygintinai perleidžiančių teisę naudotis jam priklausančia intelektine nuosavybe, sudarymas neatitiktų jo interesų. Kartu, kaip pažymi kasatorius, galimybė tik teismo tvarka atšaukti sutikimą dėl registruoto prekių ženklo panaudojimo steigiamo juridinio asmens pavadinime reikštų asmens konstitucinės teisės į nuosavybę pažeidimą.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Scandihouse“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš kasatoriaus ieškovo naudai 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

141. Atsakovas žodį „Scandihouse“ savo veikloje naudoja kaip juridinio asmens pavadinimą, bet ne kaip prekių ženklą (CK 2.44 straipsnio 1 dalis, Akcinių bendrovių 2 straipsnio 5 dalis), neviršydamas 2004 m. sausio 18 d. sutikimo ribų (CPK 12 straipsnis). Minėtas sutikimas yra vienašalis ir neatšaukiamo pobūdžio sandoris (kasatorius turėjo teisę atšaukti duotą sutikimą iki juridinio asmens pavadinimo įregistravimo Juridinių asmenų registre). Sutikimas, priešingai negu teigia kasatorius, sukėlė teises ir pareigas tretiesiems asmenims: atsakovo steigėjas, akceptuodamas šį sutikimą, įgijo teisę registruoti būtent tokį juridinio asmens pavadinimą, o Juridinių asmenų registrui, kai minėtas sutikimas buvo pateiktas, kilo prievolė pavadinimą registruoti (CK 1.63 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. ir kiti v. B. Š. ir kiti, bylos Nr. 3K-3-343/1999). Jokių išlygų dėl terminuotumo, įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą, esant tam tikroms aplinkybėms, kasatorius sutikime nenurodė, nors galėjo tą padaryti. Be to, atsakovas pažymi, kad ir teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis kasatorius siekė nutraukti įvykdyto sutikimo galiojimą (CK 2.165 straipsnis), buvo netinkamas. 2004 m. sausio 18 d. sutikimas yra neatšauktas, nenutrauktas ir galiojantis, todėl kasatorius neturėjo subjektinės teisės kreiptis į teismą dėl atsakovo įpareigojimo pakeisti savo juridinio asmens pavadinimą.

152. Atsakovas nurodo, kad nepagrįsti yra kasatoriaus argumentai dėl sąsajumo tarp 2004 m. kovo 3 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (sudarytos praėjus pakankamai ilgam laikui nuo sutikimo išdavimo) su UAB „Komponentas“ (savarankišku teisinių santykių subjektu; CK 2.33 straipsnio 1 dalis) ir kasatoriaus 2004 m. sausio 18 d. išduotu sutikimu. Teismas, vertindamas šalių tarpusavio santykius, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotų sutarčių aiškinimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“, bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos smeltė“ v. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, bylos Nr. 3K-3-614/2006), o byloje pateiktus įrodymus vertino atsižvelgdamas į CK 14 straipsnio 1 dalyje, 135 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 178, 185 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus. Be to, atsakovas pažymi, kad, vertinant šalių tarpusavio santykius, turi būti atsižvelgta į CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatą (kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai). Sutikimo atšaukimas pažeistų atsakovo teisėtus lūkesčius (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnis).

163. Kasatoriaus duotas sutikimas pagal teisinę prigimtį nepatenka į Prekių ženklų įstatymo reglamentavimo sritį, taigi ir dėl prekių ženklų licencijavimo ar prekių ženklo savininko teisių (CK 1.8 straipsnis, CPK 3 straipsnio 6 dalis, Prekių ženklų įstatymo 38, 43, 44 straipsniai). Kartu atsakovas pažymi, kad galimybė sudarytus sandorius atšaukti teismo tvarka nesudaro konstitucinės teisės į nuosavybę pažeidimo.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Juridinio asmens pavadinimas yra vienas iš pramoninės nuosavybės objektų (Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo 1 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnis, Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 2 straipsnis). Pagal Lietuvoje galiojantį teisinį reguliavimą teisė į Juridinio asmens pavadinimą įgyjama registracijos pagrindu, kaip vienas iš registro duomenų registruojant juridinį asmenį, steigiamo juridinio asmens pavadinimą laikinai įtraukiant į juridinių asmenų registrą (CK 2.39 straipsnio 4 dalis, 2.41 straipsnis, 2.44 straipsnio 1 dalies 1 punktas) arba nuo teisės akto priėmimo, jeigu taikoma CK 2.46 straipsnio 3 dalis. Reikalavimai juridinio asmens pavadinimui nustatyti CK 2.39, 2.40 straipsniuose, Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 73-80 punktuose, Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėse (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 307 redakcija, 21.1.4 punktas, 41-51 punktai; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1R-503 redakcija, 27.2.4 punktas, 41-51 punktai).

19Atsakovas juridinio asmens pavadinimą UAB „Scandihouse“ registravo, gavęs kasatoriaus UAB „Solvex Baltic“, prekių ženklo „Scandihouse“ (w.fig.) (reg. Nr. 43413) savininko, 2004 m. sausio 18 d. sutikimą (Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 307 redakcija, 47 punktas; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1R-503 redakcija, 60 punktas). Teisiniame reguliavime įtvirtinta sutikimo dėl prekių ženklo panaudojimo kito juridinio asmens pavadinime galimybė nėra teisės į prekių ženklą perdavimas ar licencijos į prekių ženklą suteikimas (Prekių ženklų įstatymo 43, 44 straipsnis). Tačiau kartu, duodamas tokį sutikimą, prekių ženklo savininkas išreiškia savo valią, kad kito juridinio asmens pavadinimas, kuriame panaudojamas atitinkamas prekių ženklas, nėra prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Toks sutikimas yra vienašalis sandoris (CK 1.63 straipsnio 3, 4 dalys, 1.136 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kokių nors sąlygų minėtame kasatoriaus 2004 m. sausio 18 d. duotame sutikime dėl sutikimo galiojimo nebuvo nurodyta (inter alia nebuvo nurodyta, kad tokio sutikimo galiojimas būtų susietas su 2004 m. kovo 3 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimu), t. y. sutikime nebuvo numatyta, jog, atsiradus tam tikroms aplinkybėms, atsakovas privalo pasikeisti savo juridinio asmens pavadinimą (CK 1.63 straipsnio 6 dalis).

20Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovą pakeisti savo pavadinimą ir išregistruoti UAB „Scandihouse“ juridinio asmens pavadinimą iš Juridinių asmenų registro. Pavadinimo registracijos, kaip tokios, teisėtumas byloje nebuvo ginčijamas, t. y. nebuvo teigiama, jog registruojant minėtą juridinio asmens pavadinimą buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kad, nutraukus 2004 m. kovo 3 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, jis atšaukė (panaikino) savo duotą sutikimą, dėl ko atsakovas nebeturi teisės toliau naudoti ieškovui priklausantį prekių ženklą savo juridinio asmens pavadinime. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovui gautą sutikimą (kuriame nebuvo nurodyta kokių nors sąlygų, susijusių su sutikimo galiojimu) įgyvendinus, t. y. juridinio asmens pavadinimą įregistravus, kasatorius neturi teisės sutikimo (vienašalio sandorio) vienašališkai atšaukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. ir kiti v. B. Š. ir kiti, bylos Nr. 3K-3-343/1999).

21Minėta, kad ieškovo 2004 m. sausio 18 d. sutikimas yra vienašalis sandoris (CK 1.63 straipsnio 3, 4 dalys), taigi jam taikomi CK nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai, tačiau tai nebuvo ginčo dalykas. Toks sutikimas, teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai negu nurodoma kasaciniame skunde, gali būti nutrauktas CK 6.217 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka (CK 1.63 straipsnio 5 dalis), tačiau tai taip pat nebuvo nagrinėjamo ginčo dalykas. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad pats kasatorius kasaciniame skunde teigia, jog nėra pažeidimo, dėl kurio toks sutikimas galėtų būti nutraukiamas CK 6.217 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Taigi, atsižvelgiant į ieškinio nagrinėjamoje byloje faktinį pagrindą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas), teisiškai nereikšmingi yra kasacinio skundo argumentai, susiję su sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Tik pažymėtina, kad kasacinio skundo argumentai neteikia teisinio pagrindo pripažinti, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos dėl sutarčių aiškinimo.

22Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

23Tenkintinas atsakovo atsiliepime į kasacinį skundą išdėstytas bei rašytiniais įrodymais pagrįstas prašymas ir iš kasatoriaus atsakovo naudai priteistina 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, 8.14 punktas).

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Solvex Baltic“ (k. (duomenys neskelbtini)) 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti uždarosios akcinės bendrovės „Scandihouse“ (k. (duomenys neskelbtini)) naudai.

27Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija :... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas – Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau –... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo bei nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu ieškovo UAB „Solvex Baltic“ prašo panaikinti Lietuvos... 11. 1. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas.... 12. 2. 2004 m. sausio 18 d. sutikimo atšaukimo pagrįstumą patvirtina šio... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Scandihouse“ prašo... 14. 1. Atsakovas žodį „Scandihouse“ savo veikloje naudoja kaip juridinio... 15. 2. Atsakovas nurodo, kad nepagrįsti yra kasatoriaus argumentai dėl sąsajumo... 16. 3. Kasatoriaus duotas sutikimas pagal teisinę prigimtį nepatenka į Prekių... 17. Teisėjų kolegija... 18. Juridinio asmens pavadinimas yra vienas iš pramoninės nuosavybės objektų... 19. Atsakovas juridinio asmens pavadinimą UAB „Scandihouse“ registravo, gavęs... 20. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovą pakeisti savo... 21. Minėta, kad ieškovo 2004 m. sausio 18 d. sutikimas yra vienašalis sandoris... 22. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti... 23. Tenkintinas atsakovo atsiliepime į kasacinį skundą išdėstytas bei... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 26. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Solvex Baltic“ (k.... 27. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...