Byla 2YT-28146-819/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja pateikė skundą antstoliui Vytautui Mitkui, kuriuo prašo tenkinti skundą: panaikinti antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 bei skirti pakartotinę ekspertizę visam pareiškėjos turtui vykdomojoje byloje įkainoti; panaikinti antstolio 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 ir kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą, pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą, įskaitant šią informaciją – kokį turtą antstolis yra areštavęs vykdomojoje byloje ir kaip antstolis įkainojo areštuojamą turtą; kokios sumos buvo išieškotos iš pareiškėjos banko sąskaitų; kokios sumos buvo išieškotos vykdant kitas prievolių užtikrinimo priemones, kurios buvo pateiktos išieškotojo naudai, išieškotojo reikalavimams užtikrinti, jei tokie išieškojimo veiksmai buvo atlikti; panaikinti antstolio areštą nuo pareiškėjos banko sąskaitų ir pareiškėjai priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910.

4Skunde pareiškėja nurodo, kad priversta teikti skundą dėl antstolio veiksmų (netinkamo turto įkainojimo) ir atsisakymo atlikti procesinius veiksmus (atsisakymo suteikti informaciją apie vykdomąją bylą). Pareiškėja 2018 m. gegužės 22 d. gavo antstolio 2018 m. gegužės 17 d. pranešimą dėl ekspertizės metu nustatytos skolininkui priklausančio dalies nekilnojamojo turto vertės vykdomojoje byloje. Pareiškėja su antstolio nustatyta verte nesutiko ir per 3 dienas pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės. Pareiškėjos nuomone, vykdydamas vykdomąją bylą antstolis vadovavosi netinkamomis ir tikrovės neatitinkančiomis UAB „Inreal“ ekspertų išvadomis, todėl netinkamai įkainojo turtą. Be to, antstolis tęsia vykdomąją bylą nesant aiškaus pareiškėjos skolos dydžio. Paaiškina, kad nors pareiškėja prieštaravimus išsiuntė 2018 m. gegužės 24 d., antstolis savo atsakymą pateikė tik 2018 m. birželio 15 d., nors iš skundžiamo patvarkymo matyti, kad jis parengtas 2018 m. birželio 7 d. Per tą laiką, kai pareiškėja laukė sprendimo dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės, 2018 m. birželio 11 d. pareiškėja pateikė antstoliui skundą dėl jo neveikimo, kurį grindė tuo, kad antstolis neteikia pareiškėjai jokios informacijos ir nepriima sprendimo dėl pakartotinės turto ekspertizės. Tačiau antstolis šio skundo nevertino apskritai, o 2018 m. birželio 21 d. patvarkymu nurodė, kad skundas dėl neveikimo yra tik informacinio pobūdžio prašymas. Pareiškėja nurodo, kad su šiais antstolio patvarkymais ji nesutinka ir juos abu – 2018 m. birželio 7 d., 2018 m. birželio 21 d., prašo panaikinti. Pažymi, kad antstolio paskirtų UAB „Inreal“ turto vertinimo ekspertų išvados neatitinka tikrovės ir realių turto rinkos kainų, todėl antstolis neturėtų jais vadovautis. Šią išvadą patvirtina kartu su prieštaravimais pateiktas UAB „Euristika“ atliktas turto vertinimas ir parengtas ekspertizės aktas bei pareiškėjos atliktas tyrimas dėl panašaus turto kainų. UAB „Inreal“ turto vertinimo ekspertizės akte turto vertė yra net 33 proc. mažesnė nei nurodoma UAB „Euristika“ ekspertizės akte. UAB „Euristika“ yra įrašyta į turto vertintojų sąrašus, todėl nėra jokio pagrindo abejoti UAB „Euristika“ kompetencijomis ir gebėjimais tinkamai įkainoti turtą. Kadangi abiejų ekspertizių aktų skirtumai yra akivaizdūs ir negali būti pateisinami leistinais vieno ar kelių procentų turto vertės nuokrypiais, antstolis neturi pagrindo ir negali vadovautis savo paskirtų ekspertų parengto akto išvadomis ir privalo skirti papildomą arba pakartotinę ekspertizę. Antstolis turėtų papildomai atsižvelgti į tai, kad UAB „Euristika“ ekspertizės aktas yra parengtas 2017 m. sausio 16 d. Kadangi šiuo metu nekilnojamojo turto rinkos kainos yra pakilusios, ši aplinkybė turėtų atsispindėti iš naujo vertinant turtą. Pareiškėja atliko rinkos tyrimą, kurio metu surado skelbimus apie Vilniaus miesto senamiestyje 37 parduodamus butus. Šie butai nėra pastatų paskutiniuosiuose aukštuose. Paaiškėjo, kad panašaus ploto ir įrengimo butų kvadratinių metrų kainos vidurkis yra 3 287 Eur. Tuo tarpu antstolio paskirtų ekspertų parengtame akte nurodyta kaina siekia vos 2 316,37 arba 41 proc. pigiau nei rinkoje vyrauja kainos. Nagrinėjamu atveju patalpų tipas yra administracinės patalpos, tačiau, anot pareiškėjos, šis kriterijus negali sumažinti turto kainos net 41 proc., ypač, kai aptariamos patalpos yra faktiškai įrengtos ir pritaikytos naudoti jas kaip gyvenamąsias patalpas. Paaiškina, kad antstolis neturi teisės realizuoti turto tol, kol nebus aiškus pareiškėjos skolos išieškotojui likutis. Nors po daugiau nei vienerių metų pertraukos ir nuolatinių prašymų 2018 m. birželio 21 d. patvarkymu antstolis nurodė skolos likutį – 1 327 376,04 Eur, iš jo 1 267 952,52 Eur skola, o 59 423,52 Eur vykdymo išlaidos, pareiškėja nurodo, kad jis neatitinka tikrovės. Todėl tolimesni vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje gali būti atliekami tik antstoliui apskaičiavus ir pateikus tikslią ir detalią informaciją apie pareiškėjos įsiskolinimo likutį, nuo sąskaitų nuskaitytas sumas ir gautas sumas, realizavus kitą pareiškėjos turtą bei įvertinus bankrutuojančių įmonių sumokėtas sumas išieškotojui. Paaiškina, kad pareiškėjos interesas gauti informaciją apie skolos likutį yra grindžiamas proceso teisės norma, pagal kurią antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Taip pat pažymi, kad skirtingais laikotarpiais antstolis yra pranešęs pareiškėjai skirtingus ir tarpusavyje nesutampančius įsiskolinimo dydžius: 2016 m. gruodžio 1 d. – 1 354 179,79 Eur įsiskolinimas, 2017- m. sausio 5 d. – 1 418 463,54 Eur, 2017 m. vasario 20 d. – 1 338 807,48 Eur. Kadangi pagal paskutinius antstolio pateiktus duomenis įsiskolinimo likutis yra 1 327 376,04 Eur, o antstolio pasamdyto eksperto atlikto įkainojimo turto vertė siekia bent 1 449 700 Eur, todėl antstolis turėtų panaikinti areštą daliai ekspertizės akte nurodyto turto ir kitam, UAB „Inreal“ ekspertizės akte nenurodytam pareiškėjos turtui, iš kurio siekiama patenkinti išieškotojo reikalavimus.

5Antstolis Vytautas Mitkus 2018 m. liepos 12 d. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3727-881/2012, kurį 2014 m. sausio 28 d. išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 1 879 990,62 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojo naudai. 2014 m. vasario 12 d. buvo areštuotos pareiškėjai nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, kurių unikalūs Nr. 4400-0723-8551:2382, Nr. 4400-0723-9838:2414, Nr. 4400-0723-8628:2385, Nr. 4400-0481-0604:6778, Nr. 4400-0481-0615:6779, Nr. 4400-0481-0648:6780, Nr. 4400-0262-5683:6927, Nr. 4400-0262-5840:6928, esančios adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje. 2017 m. liepos 24 d. antstolio patvarkymu šiam turtui buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Inreal“ ekspertui Aidui Liorentui. Paskirtas turto vertintojas atliko minėto turto ekspertizę rinkos vertei nustatyti bei pateikė antstoliui nekilnojamojo turto ekspertizės aktą, kuriame nustatyto tokios administracinių patalpų rinkos vertės: 1) unikalus Nr. 4400-0723-8551:2382, plotas – 22,38 kv. m, rinkos vertė – 36 700 Eur; 2) unikalus Nr. 4400-0723-9838:2414, plotas – 17,38 kv. m, rinkos vertė – 28 500 Eur, 3) unikalus Nr. 4400-0723-8628:2385, plotas – 13,73 kv. m, rinkos vertė – 22 500 Eur; 4) unikalus Nr. 4400-0481-0604:6778, plotas 150,88 kv. m, rinkos vertė – 305 500 Eur; 5) unikalus Nr. Nr. 4400-0481-0615:6779, plotas – 28,95 kv. m, rinkos vertė – 67 200 Eur; 6) unikalus Nr. Nr. 4400-0481-0648:6780, plotas – 184,17 kv. m, rinkos vertė – 426 200 Eur; 7) unikalus Nr. Nr. 4400-0262-5683:6927, plotas – 111,64 kv. m, rinkos vertė – 258 600 Eur; 8) unikalus Nr. 4400-0262-5840:6928, rinkos vertė – 304 500 Eur. Antstolio pranešimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės pareiškėjai įteiktas 2018 m. gegužės 22 d. Antstolis, susipažinęs su pareiškėjos pateiktais prieštaravimais, nurodo nesutinkantis su jais, nes jie nėra pagrįsti objektyviais įrodymais. Nurodo, kad teisė savo nuožiūra parinkti turto vertintoją vykdymo procese suteikiama tik antstoliui, o vykdymo proceso šalims (skolininkui ir išieškotojui) įstatymai suteikia teisę pareikšti nušalinimą antstolio parinktam ekspertui. Antstolis pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja šia savo teise nepasinaudojo ir nušalinimo antstolio paskirtam ekspertui įstatymo nustatytu terminu nepateikė. Antstolis pabrėžia, kad įstatymai nesuteikia skolininkui teisės rinktis vertintojo, kuris atliktų ekspertizę vykdomojoje byloje, kadangi vienos iš šalių (tiek skolininko, tiek išieškotojo) pasiūlytas turto vertintojas gali būti šališkas, t. y. viena iš šalių gali būti susitarusi dėl vertinimo metu nustatytinos tai šaliai priimtinos turto vertės, kuri nebūtinai bus objektyvi. Dėl šios priežasties nėra pagrindo atsižvelgti į pareiškėjos pateiktą UAB „Euristika“ vertintojos D. A. 2016 m. gruodžio 4 d. nustatytą turto rinkos vertę. Pareiškėjos prieštaravimuose nurodyti argumentai, kad eksperto Aido Liorento atlikta ekspertizė – turto rinkos kainos nustatymas yra nepagrįstas, neatitinkantis tikrovės ir rinkos kainų, yra deklaratyvūs ir visiškai nepagrįsti. Pažymėtina, jog ekspertizę atlikęs ekspertas Aidas Liorentas yra įstatymų nustatyta tvarka įrašytas į LR teismo ekspertų sąrašą, todėl jo profesinė kompetencija yra neginčijama. Turto ekspertizė buvo atlikta teismo ekspertui apžiūrėjus konkretų vertinamą nekilnojamąjį turtą, apžiūros metu buvo padarytos foto nuotraukos. Taigi teismo ekspertas atlikdamas ekspertizę atsižvelgė į konkretaus vertinamo objekto individualias savybes, ypatumus ir privalumus, lemiančius to konkretaus objekto vertę. Nei antstolis, nei vykdymo proceso šalys neturi jokios teisės nurodyti ekspertui, kokiais konkrečiais metodais ar šaltiniais jam remtis atliekant ekspertizę, nes būdamas objektyvus savo srities profesionalas, ekspertas tik pats sprendžia, kokius metodus pasirinkti ir kokiais šaltiniais remtis atliekant konkrečią ekspertizę. Kaip vienas iš prieštaravimų argumentas yra pareiškėjos nurodomi nekilnojamųjų objektų skelbimai iš nekilnojamojo turto pardavimo internetinių portalų negali paneigti ekspertizės akto išvadų, kadangi tai nėra reali sudarytų sandorių kaina, o tik pardavėjo pageidaujama gauti suma, kuri sudarant realų sandorį gali būti ženkliai sumažinta. Visiškai nepagrįstas ir pareiškėjos deklaratyvus teiginys, kad nuo 2017 m. sausio 16 d. iki šios dienos nekilnojamojo turto rinkos kainos yra pakilusios. Šiam teiginiui pagrįsti pareiškėja nepateikė jokių objektyvių duomenų ar argumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis teismų praktika, turto įkainojimas dar nereiškia, kad būtent už tokią kainą turtas bus realizuotas varžytynėse. Objektyvi turto rinkos vertė paprastai nustatoma varžytynių metu, kadangi, nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai savaip vertina parduodamą objektą kaip patrauklią investiciją, ir varžytynėse vykstanti konkurencija nustato parduodamo turto realią rinkos kainą. Vadovaujantis galiojančiomis proceso teisės normomis, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Taigi šiuo atveju vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 antstolio paskirtam ekspertui Aidui Liorentui atlikus areštuoto turto ekspertizę ir nustačius šio turto vertę, šio turto verte turi būti laikoma būtent šio eksperto nustatyta turto vertė, kuri yra nurodyta šio eksperto pateiktame ekspertizės akte, todėl areštuotą turtą perkainoti pareiškėjos užsakytame vertinime nustatyta turto verte (1 932 503,13 Eur) nėra jokio pagrindo. Atsižvelgdamas į tai, kas išvardinta pirmiau, antstolis padarė išvadą, jog pareiškėjos pateikti prieštaravimai dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės nepagrįsti ir nesukeliantys abejonių dėl nustatytos turto vertės, todėl nėra jokio pagrindo skirti papildomą ekspertizę. Antstolis nurodo, kad pareiškėja buvo ne kartą informuota apie skolos likutį, buvo atvykusi susipažinti su vykdomąją byla, buvo padarytos vykdomosios bylos kopijos. Antstolis visada informuodavo pareiškėją apie esamą skolos likutį nurodydamas skolos likutį išieškotojui, arba skolos likutį išieškotojo ir antstolio vykdymo išlaidas kartu sudėjus. Antstolis papildomai informuoja, kad patvarkymo atsisakyti tenkinti pareiškėjos skundą priėmimo dieną pareiškėjos skolos likutis iš viso yra 1 321 008,34 Eur.

6Išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos skundu. Išieškotojas sutinka su antstolio išsakytais argumentais ir pozicija, kad, vadovaujantis galiojančiomis proceso teisės normomis, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuojamo turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Ta aplinkybė, kad pareiškėjos samdytas turto vertintojas 2017 metais atliko turto vertinimą, nesudaro pagrindo abejoti antstolio paskirto eksperto nustatytą turto rinkos verte, nes pareiškėjos užsakytas turto vertinimas buvo atliktas anksčiau, nei antstolio skirta turto vertinimo ekspertizė, be to, tai buvo ne antstolio paskirtas turto vertinimas, o pareiškėjos užsakymu atliktas turtas vertinimas, kas sudaro pagrindą abejoti turto vertinimo nešališkumu. Pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę taip pat nesudaro pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad turto pardavimo skelbimuose pardavėjai prašo didesnės kainos už parduodamą turtą. Pats faktas, kad skelbimuose nurodoma kaina gali būti didesnė, dar nereiškia, kad tai yra reali turto kaina, už kurią pirkėjai būtų linkę turtą įsigyti. Išieškotojas nurodo, kad skolos išieškojimo iš pareiškėjos metu ji nuolat ir sistemingai skundžia visus procesinius veiksmus, taip siekdama užvilkinti vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje. Išieškotojo nuomone, tokiu būdu pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Vytautas Mitkus vykdo jam pateiktą ir priimtą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3727-881/2012, kurį 2014 m. sausio 28 d. išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 1 879 990,62 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjos išieškotojo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai (v. b. l. 1, t. I). 2014 m. vasario 12 d. antstolis areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, kurių unikalūs Nr. 4400-0723-8551:2382, Nr. 4400-0723-9838:2414, Nr. 4400-0723-8628:2385, Nr. 4400-0481-0604:6778, Nr. 4400-0481-0615:6779, Nr. 4400-0481-0648:6780, Nr. 4400-0262-5683:6927, Nr. 4400-0262-5840:6928, esančias adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje (toliau – Turtas) (v. b. l. 98-109, t. I). 2014 m. vasario 12 d. turto arešto aktą ir patvarkymą dėl turto arešto antstolis 2014 m. vasario 17 d. įteikė pareiškėjai (v. b. l. 117-118, t. I). 2017 m. liepos 24 d. patvarkymais antstolis Turto rinkos vertei nustatyti paskyrė ekspertizę, ją pavesdamas atlikti UAB „Inreal“ ekspertui Aidui Liorentui (v. b. l. 515-523, t. IV). Paskirtas turto vertintojas 2018 m. vasario 26 d. atliko Turto ekspertizę rinkos vertei nustatyti bei pateikė antstoliui nekilnojamojo turto ekspertizės aktą, kuriame nustatytos tokios Turto rinkos vertės: 1) unikalus Nr. 4400-0723-8551:2382, plotas – 22,38 kv. m, rinkos vertė – 36 700 Eur; 2) unikalus Nr. 4400-0723-9838:2414, plotas – 17,38 kv. m, rinkos vertė – 28 500 Eur, 3) unikalus Nr. 4400-0723-8628:2385, plotas – 13,73 kv. m, rinkos vertė – 22 500 Eur; 4) unikalus Nr. 4400-0481-0604:6778, plotas 150,88 kv. m, rinkos vertė – 305 500 Eur; 5) unikalus Nr. Nr. 4400-0481-0615:6779, plotas – 28,95 kv. m, rinkos vertė – 67 200 Eur; 6) unikalus Nr. Nr. 4400-0481-0648:6780, plotas – 184,17 kv. m, rinkos vertė – 426 200 Eur; 7) unikalus Nr. Nr. 4400-0262-5683:6927, plotas – 111,64 kv. m, rinkos vertė – 258 600 Eur; 8) unikalus Nr. 4400-0262-5840:6928, rinkos vertė – 304 500 Eur. Antstolio pranešimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės pareiškėjai įteiktas 2018 m. gegužės 22 d. 2018 m. gegužės 24 d. pareiškėja pateikė prieštaravimus dėl nustatytos Turto vertės vykdomojoje byloje, kuriuos išnagrinėjęs antstolis 2018 m. birželio 7 d. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę (v. b. l. 692-690). Šis patvarkymas pareiškėjai įteiktas 2018 m. birželio 15 d. (v. b. l. 694).

9Dėl antstolio atsisakymo skirti pakartotinę Turto vertinimo ekspertizę

10Teismas sutinka su pareiškėja, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Tačiau, įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas neturi jokio pagrindo sutikti su pareiškėja, kad vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 antstolis šios pareigos tinkamai neatliko, o atsisakydamas skirti pakartotinę ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti pažeidė pareiškėjos interesus.

11Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, jog proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti. Be to, skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti tiek antstolio atliktam įkainojimui (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 2, 3 dalis), tiek antstolio pavedimu eksperto vykdomojoje byloje atliktam turto įkainojimui (CPK 681 straipsnio 1, 4 dalys, 682 straipsnio 1, 2 dalys). CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju, kai prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės pareiškęs skolininkas ar išieškotojas nesumoka antstolio nustatytos sumos už ekspertinį turto vertinimą, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad antstolis savarankiškai sprendžia dėl ekspertizės reikalingumo. Įstatymo įtvirtinta, kad antstolis privalo skirti ekspertizę, jeigu jam kyla abejonių dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Aiškinant aptartas nuostatas sistemiškai, darytina išvada, kad jei asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo, jis turėtų skirti ekspertizę, nors prieštaravimus pateikęs asmuo nesumoka nustatytos sumos ekspertizei atlikti. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012). CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Tačiau jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Aiškindamas šias teisės normas, Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto, privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimų dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010, kt.). Taigi, ir šiuo atveju pagrindu skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę yra antstoliui kilusios pagrįstos abejonės dėl nustatytos turto rinkos vertės.

12Pareiškėja savo skundą šioje dalyje iš esmės grindžia tuo, kad pareiškėjos pateiktas UAB „Euristika“ ekspertizės aktas Nr. 1611/12 paneigia antstolio užsakymu UAB „Inreal“ surašyto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės akto Nr. 18/04-051S išvadas, dėl ko antstolis privalėjo suabejoti UAB „Inreal“ nustatyta Turto rinkos verte ir savo iniciatyva skirti pakartotinę ekspertizę. Teismas, vertindamas šį esminį pareiškėjos skundo argumentą, sutinka su pareiškėja, kad pareiškėjos pateiktas UAB „Euristika“ ekspertizės aktas Nr. 1611/12, priešingai nei nurodo antstolis, yra įrodymas, objektyvus domuo, kuriuo remdamasi pareiškėja gali ginčyti antstolio pavedimu eksperto nustatytą Turto rinkos vertę. Tačiau vien šio įrodymo pateikimo antstoliui faktas tokiai abejonei kilti nėra pakankamas, nes antstolis turi pareigą vertinti ne pačio įrodymo pateikimo faktą, o jo turinį. Kaip matyti iš antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkymo atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę, antstolis UAB „Euristika“ ekspertizės akto Nr. 1611/12 turinį ir vertino, pažymėdamas, kad jis nesudaro pagrindo suabejoti antstolio paskirto eksperto nustatyta Turto rinkos verte – jį surašė ne antstolio paskirtas ekspertas, byloje nėra pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, kad 2017 m. sausio 16 d. UAB „Euristika“ įvertinto Turto vertė neabejotinai turėjo dar išaugti (turto objektų skelbimai iš nekilnojamojo turto pardavimo internetinių portalų negali paneigti ekspertizės išvadų, nes tai nėra reali sandorių kaina; objektyvi turto rinkos vertė bus nustatoma varžytinių metu, nes nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai savaip vertina parduodamą turtą, o varžytinėse vykstanti konkurencija nustato parduodamo turto realią rinkos kainą; UAB „Inreal“ surašytame akte Turto rinkos vertė nustatyta apžiūrėjus turtą, atsižvelgus į konkretaus objekto individualias savybes, ypatumus, privalumus, lemiančius to konkretaus objekto vertę). Teismas su šiais antstolio argumentais iš esmės sutinka, nes jie yra pagrįsti (pvz., pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintą Turto vertinimo metodiką (57, 58, 63 p.) nustatant rinkos vertę lyginamuoju metodu yra vertinami ne viešuose skelbimuose esantys duomenys, o jau įvykusių sandorių metu užfiksuota panašių nekilnojamojo turto objektų kaina; pareiškėjos pateikti duomenys dėl kainų kilimo 2017-2018 metais pareiškėjos siejami su į bylą pateiktu UAB „Euristika“ ekspertizės aktu Nr. 1611/12, jame nustatyta Turto rinkos verte, nurodant, kad ši vertė 2017-2018 m. turėjo augti, todėl sprendžiant dėl jų pakankamumo abejonei dėl UAB „Inreal“ 2018 m. teisės aktų nustatyta tvarka nustatytos Turto rinkos vertės kilti būtina pirma įvertinti patį UAB „Euristika“ ekspertizės aktą), todėl jų teismo sprendime nekartoja.

13Taip pat teismas sutinka su antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkyme atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę nurodytu argumentu, jog pareiškėjos teikiami prieštaravimai yra deklaratyvūs, kas paaiškina tai, kad antstolis šiame patvarkyme nepasisakė dėl UAB „Euristika“ ekspertizės akto Nr. 1611/12 išvadų motyvų, o apsiribojo pagrįstais argumentais, jog pareiškėja, parenkant ekspertą Turto rinkos vertei nustatyti, jokių prieštaravimų dėl UAB „Inreal“ kandidatūros, kompetencijos ar kita nereiškė. Pareiškėja, teikdama prieštaravimus antstoliui, nurodė, kad antstolis turi abejoti UAB „Inreal“ nustatyta Turto rinkos verte iš esmės vien dėl tos priežasties, kad kita ekspertinė organizacija tą patį turtą įvertino kita suma, kuri ženkliai skiriasi nuo UAB „Inreal“ nustatytos. Jokių argumentų dėl UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės akto Nr. 18/04-051S išvadų motyvų, jų pagrįstumo, lyginant su UAB „Euristika“ pateiktu ekspertizės aktu Nr. 1611/12, pareiškėja antstoliui nepateikė.

14Siekdamas visapusiškai išnagrinėti šią civilinę bylą, susipažinęs su pareiškėjos pateiktu UAB „Euristika“ surašytu ekspertizės aktu Nr. 1611/2 ir UAB „Inreal“ surašytu nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktu Nr. 18/04-051S, teismas konstatuoja, kad vien UAB „Euristika“ ekspertizės aktas Nr. 1611/12 nėra pakankamas suabejoti antstolio pavedimu eksperto nustatyta Turto rinkos verte. Tokią išvadą pagrindžia toliau dėstomi motyvai. Tiek UAB „Euristika“, tiek UAB „Inreal“ surašyti Turto vertės nustatymo dokumentai liudija, kad abu ekspertai ieškojo lyginamųjų objektų, kurių pagrindu nustatė Turto rinkos vertę, o jų nustatyta Turto rinkos vertė išsiskyrė dėl tos priežasties, kad abu ekspertai parinko skirtingus lyginamuosius objektus. Todėl sprendžiant, ar antstolis turėjo pagrindą suabejoti UAB „Inreal“ nustatyta Turto rinkos verte, būtina įvertinti kaip abiem atvejais ekspertų buvo parinkti lyginamieji objektai. UAB „Inreal“ surašytame nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės akte Nr. 18/04-051S (5.4 dalis) nurodyta, kad objektai, su kuriais lyginamas vertinamas turtas ir kuriems buvo atliekamos sandorių kainų pataisos buvo atrinkti vadovaujantis šia tvarka: ekspertas, atsižvelgdamas į vertinamo turto tipą, paskirtį, jo dislokacijos ir fizines savybes, atliko užklausą VĮ Registrų centras duomenų bazėse pagal eksperto suformuluotus atrankos kriterijus: turto paskirtį, sandorio laiką (sandoriai įvykdyti per paskutinius 36 mėnesius iki vertės nustatymo datos), lyginamųjų objektų buvimo vietą (prioritetas teikiamas verčių zonai, kurioje yra vertinamas turtas), objekto plotą bei kitus reikšmingus atrankos kriterijus, priklausančius nuo konkretaus vertinamo objekto; iš visų eksperto užklausoje esančių lyginamųjų sandorių, atitinkančių eksperto užduotus kriterijus, ekspertas parinko, jo nuomone, labiausiai panašius į vertinamą turtą lyginamuosius sandorius (objektus); esant didesniam skaičiui panašių (arba sąlyginai panašių) lyginamųjų objektų, ekspertas skaičiavimuose naudojo tuos sandorius, apie kuriuos ekspertas disponuoja daugiausia informacijos (t. y. tokių sandorių ir parduoto turto detalės geriau žinomos nei likusių; atrinkęs tinkamus lyginamuosius sandorius ekspertas pažymi visas nepanašias (skirtingas) vertinamo ir palyginamųjų objektų savybes ir atlikęs turto sandorių kainos pataisas, apskaičiuoja koreguotą vertinamo objekto vertę, kiekvieno lyginamojo sandorio pagrindu; atliekant vertinimą, iš visų eksperto užklausoje esančių lyginamųjų sandorių, komercinių pasliūlymų, atitinkančių eksperto užduotus klausimus, ekspertas parinko 3-4, jo nuomone, labiausiai panašius į vertinamą turtą lyginamuosius objektus. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame akte UAB „Inreal“ pažymėjo, kad konkrečiu atveju pataisos nebuvo taikytos, nes nenustatyta žymių skirtumų tarp lyginamųjų objektų ir nagrinėjamo turto. Pareiškėjos pateiktame UAB „Euristika“ surašytame ekspertizės akte Nr. 1611/12, apibūdinant lyginamųjų objektų paiešką (3 dalis), nurodyta, kad vertės skaičiavimams lyginamuoju metodu buvo naudoti tik VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro duomenų banke registruoti sandorių duomenys; iš VĮ Registrų centras pateiktų sandorių duomenų surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius trisdešimt šešis mėnesius įvykusius analogiško arba panašaus turto sandorių kainas, prioriteto tvarka naudojant artimiausius vertinimo datai įvykusius sandorius; iš pirkimo-pardavimo sandorius imties tvarka atrinkti tie objektai, kurie pagal buvimo vietą, paskirtį, plotą, pastato tipą būtų panašūs į vertinimo objektą; atrenkant lyginamuosius objektus buvo taikomas panašumo į vertinimą objektą, t. y. panašaus ploto ir kambarių butai (apartamentai) bei biuro patalpos, esančios Vilniaus senamiestyje. Nurodytos aplinkybės liudija, kad UAB „Inreal“, nustatydama Turto rinkos vertę, parinko tokius lyginamuosius objektus, kuriems jokių koeficientų taikyti nereikėjo, t. y. panašiausius vertinamiems pagal turto paskirtį, lyginamųjų objektų buvimo vietą (prioritetas teikiamas verčių zonai, kurioje yra vertinamas turtas), objekto plotą bei kitus reikšmingus atrankos kriterijus, priklausančius nuo konkretaus vertinamo objekto, be to, tuos, apie kurių reikšmingas vertinimui savybes ekspertas turėjo daugiausia duomenų. Tuo tarpu UAB „Euristika“ juos parinko, didžiausią reikšmę teikdama vertinamų objektų plotui, dėl kitų neatitikimų taikydama koeficientus, kas sutiktina galėjo iškreipti Turto rinkos vertę. Iš esmės tokią išvadą patvirtina ir konkrečių Turto objektų vertinimas. Pavyzdžiui, vertindamas patalpas, kurių unikalus Nr. 4400-0481-0615:6779, 4400-0262-5683:6927, 4400-0262-5862:6928, UAB „InReal“ ekspertas netaikė jokio koeficientų dėl parinktų sandorių datos, tuo tarpu UAB „Euristika“ tokius koeficientus taikė; vertindamas patalpas, kurių unikalus Nr. 4400-0481-0604:6778, UAB „InReal“ ekspertas atrinko objektus, esančius nuliniame aukšte, nes vertinamas objektas yra rūsyje, tuo tarp UAB „Euristika“ vertino patalpas, esančias ne rūsyje, ir taikė koeficientą; vertindamas patalpas, kurių unikalus Nr. 4400-0723-8551:2382, 4400-0723-9838:2414, 4400-0723-8628:2385, UAB „InReal“ ekspertas vertino patalpas, kurių paskirtis sandėlis, pagalbinė patalpa kaip ir vertinamų objektų, tuo tarpu UAB „Euristika“ vertino administracines patalpas ir taikė koeficientus. Be to, būtina įvertinti ir tai, kad UAB „Euristika“, parinkdama lyginamuosius objektus nors ir nurodė, kad lyginamieji objektai išsidėstę toje pačioje verčių zonoje 30.6, pačiame akte pažymėjo, kad vertinamas turtas priskiriamas Vilniaus m. sav. 57.2 verčių zonai – Senamiesčio seniūnijos daliai, apribotai Jogailos g. su jai priklausančiais žemės sklypais ir statiniais, Gedimino pr., Šventaragio g., Pilies g. be joms priklausančių žemės sklypų ir statinių, Šv. Jono g. (tik lyginiai numeriai), Domininkonų g. (tik lyginiai numeriai), Trakų g., Pylimo g. atkarpa nuo Trakų g. iki Jogailos g. be joms priklausančių žemės sklypų ir statinių. Pažymėtina, kad UAB „Euristika“ nurodytos vietos kaip, pavyzdžiui, Užupio g. 20...30, K. Sirvydo g. 1...10, Vilnius, Šv. Mykolo g. 10...20, Vilniuje, į šią zoną pagal viešai skelbiamus duomenis nepatenka (www.registrucentras.lt), dėl ko UAB „Euristika“ išvados dėl Turto rinkos verčių ne tik nepaneigia UAB „Inreal“ nustatytų, bet pačios savaime kelia pagrįstų abejonių.

15Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas dalyje dėl 2018 m. birželio 7 d. patvarkymo atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę netenkintinas.

16Dėl antstolio patvarkymo dėl informacijos vykdomojoje byloje pateikimo

17Pareiškėja skundu taip pat prašo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 ir įpareigoti pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą, įskaitant šią informaciją – kokį turtą antstolis yra areštavęs vykdomojoje byloje ir kaip antstolis įkainojo areštuojamą turtą; kokios sumos buvo išieškotos iš pareiškėjos banko sąskaitų; kokios sumos buvo išieškotos vykdant kitas prievolių užtikrinimo priemones, kurios buvo pateiktos išieškotojo naudai, išieškotojo reikalavimams užtikrinti, jei tokie išieškojimo veiksmai buvo atlikti.

18Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 17 d. pranešimu dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės antstolis informavo pareiškėją apie UAB „Inreal“ nustatytą Turto rinkos vertę. Šis pranešimas pareiškėjai buvo įteiktas 2018 m. gegužės 22 d. Po šio pranešimo įteikimo pareiškėja 2018 m. gegužės 24 d. pateikė antstoliui prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės vykdomojoje byloje, kuriais be kita ko prašė antstolio pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą, įskaitant šią informaciją: kokį turtą antstolis yra areštavęs vykdomojoje byloje ir kaip antstolis įkainojo areštuojamą turtą, kokios sumos buvo išieškotos iš skolininko bankų sąskaitų, kokios sumos buvo išieškotos vykdant kitas prievolių užtikrinimo priemones, kurios buvo pateiktos išieškotojo naudai, išieškotojo reikalavimams užtikrinti, jei tokie išieškojimo veiksmai buvo atlikti, paaiškinti kaip ir kodėl kinta skolininko įsiskolinimo likutis pagal šiuose skolininko prieštaravimuose nurodytus antstolio parengtus dokumentus. Ši prašymą pareiškėja grindė CPK 643 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta skolininko teise susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, gauti pažymas apie vykdymo eigą, taip pat tuo, kad antstolis pareiškėjai yra pateikęs prieštaringą informaciją, koks yra jos skolos likutis vykdomojoje byloje, prašoma informacija leis pareiškėjai įvertinti, ar antstolis yra areštavęs turto ta apimtimi, kurios reikia išieškotojo reikalavimui patenkinti. 2018 m. birželio 7 d. antstolis priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę, kuriame pasisakė dėl pareiškėjos argumentų, jog jai nėra aiškus skolos likutis vykdomojoje byloje, pažymėdamas, kad toks argumentas nėra susijęs su pateiktais prieštaravimais dėl nustatytos Turto vertės vykdomojoje byloje, skolininkas buvo ne kartą informuotas apie skolos likutį, buvo atvykęs susipažinti su vykdomąja byla, buvo padarytos vykdomosios bylos kopijos. Tačiau šiame patvarkyme antstolis nepasisakė dėl pareiškėjos prašymo išduoti pažymą apie vykdomosios bylos eigą. Duomenų, kad šis pareiškėjos prašymas buvo išspręstas, vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910 nėra (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. birželio 14 d. pareiškėja pateikė antstoliui skundą dėl turto įkainojimo ir antstolio neveikimo vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, kuriame be kita ko nurodė, kad antstolis taip ir nepateikė pareiškėjai prašomos pažymos apie vykdomosios bylos eigą. Dėl šio skundo antstolis 2018 m. birželio 21 d. priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nepasisakė dėl pareiškėjos pateikto prašymo išduoti pažymą apie vykdymo eigą, tik pažymėjo, kad skolos likutis 2018 m. birželio 21 d. yra 1 327 376,04 Eur, iš jos 1 267 952,52 Eur skola išieškotojui, 59 423,52 Eur vykdymo išlaidos.

19CPK 510 straipsnio 4 dalis numato, jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. Vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad 2018 m. birželio 21 d. patvarkymu dėl informacijos pateikimo antstolis nepagrįstai neišsprendė pareiškėjos pateikto skundo dėl antstolio neveikimo – pažymos apie vykdomosios bylos eigą neišdavimo (CPK 613 straipnsnis), dėl ko sutiktina, kad antstolis neveikė taip, kaip turėjo veikti, dėl ko šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyką, įvertintus CPK 510 straipsnio 4 dalį, sudaro ir 2018 m. birželio 11 d. pareiškėjos skundas dėl antstolio neveikimo. Tačiau teismas nemato pagrindo naikinti 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo kaip neteisėtą ar nepagrįstą.

20Viena vertus, šiuo patvarkymu antstolis informavo pareiškėją apie 2018 m. birželio 7 d. priimtą patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę, kas sudarė 2018 m. birželio 11 d. skundo dėl turto įkainojimo dalyką, bei išaiškino pareiškėjos teisę skųsti pastarąjį patvarkymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad teismui nekelia abejonių patvarkymo atsisakyti tenkinti skolininko prieštaravimus ir atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę priėmimo datos realumas – 2018 m. birželio 7 d., nes vykdomojoje byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina šio patvarkymo išsiuntimo pareiškėjai ir išieškotojui datą – 2018 m. birželio 8 d. (v. b .l. 693, 694).

21Kita vertus, šiuo patvarkymu antstolis informavo skolininką apie skolos likutį vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/00910, ko pareiškėja, be kita ko, prašė antstolio 2018 m. gegužės 24 d. prieštaravimais, 2018 m. birželio 11 d. skundu dėl antstolio neveikimo. Tai, kad pareiškėja su šiuo skolos likučiu skundu nesutinka, teigdama, kad jis neatitinka tikrovės: antstolis yra išieškojęs kur kas daugiau lėšų nei nurodo, antstolis neatsižvelgia į tai, kad kiti solidarūs skolininkai – bankrutuojančios įmonės dengia įsiskolinimus tam pačiam išieškotojui bankroto bylose, nesudaro pagrindo panaikinti 2018 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo. Šiuo patvarkymu antstolis teisės aktų nustatyta tvarka išsprendė pareiškėjos prašymą – pateikė prašomą informaciją (CPK 613 straipsnio 1 dalis, 643 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šios informacijos pagrįstumas negali būti šios civilinės bylos dalyku, nes tai yra faktinė aplinkybė, kuri jokios reikšmės pareikštiems reikalavimams šioje civilinėje byloje, susijusiems su pareiškėjos 2018 m. gegužės 24 d. antstoliui pateiktais prieštaravimais dėl jau atlikto Turto įkainojimo ir prašymu išduoti pažymą apie vykdymo eigą, teisingai išnagrinėti neturi. Dėl pareiškėjos teikiamų prašymų įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus areštą nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje, teismas pasisakys toliau šiame teismo sprendime.

22Dėl pareiškėjos prašomos pažymos apie vykdymo eigą

23CPK 643 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato skolininko teisę gauti pažymas apie vykdymo eigą, tačiau ši skolininko teisė nėra besąlyginė. Šios teisės kaip ir kitų teisių įgyvendinimas vykdymo procese yra siejamas su pareiga atlyginti įstatymo nustatytas konkrečių procesinių veiksmų vykdomojoje byloje išlaidas (CPK 609, 610 straipsniai). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 39 punktas numato, kad vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo. Už pažymos apie vykdymo eigą išdavimą pagal Sprendimų vykdymo instrukciją turi būti sumokami 2 Eur, 4 Eur ar kita suma, priklausomai nuo jos išdavimo aplinkybių, nurodytų Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

24Byloje nustatyta, kad pareiškėja, naudodamasi šia teise, paprašė antstolio pažymos apie vykdymo eigą. Byloje nėra duomenų, kad tokią pažymą antstolis išdavė, kaip ir duomenų, kad šį prašymą antstolis kaip nors sprendė. Tačiau byloje taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja, teikdama prašymą dėl pažymos apie vykdymo eigą išdavimo, sumokėjo antstoliui Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytas jos išdavimo išlaidas, o antstolis apie pareiškėjos pareigą tokias išlaidas sumokėti ją informavo. Įvertinus tai, pareiškėjos skundas pripažintinas iš dalies pagrįstu, o antstolis įpareigotinas ne išduoti prašomą pažymą apie vykdymo eigą, o teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti pateiktą prašymą dėl pažymos apie vykdymo eigą išdavimo.

25Kartu atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad CPK 643 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta skolininko teisė gauti pažymas apie vykdymo eigą negali būti aiškinama, kaip teisė reikalauti antstolį pateikti tokią informaciją, kurios antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, vykdomojoje byloje nėra gavęs, reikalauti, kad antstolis tokios informacijos skolininko prašymu ieškotų pas trečiuosius asmenis, ar reikalauti, kad antstolis paaiškintų skolininkui jo teikiamą, tačiau skolininkui nesuprantamą informaciją. Jeigu skolininkui gavus pažymą apie vykdymo eigą tam tikra informacija jam vis tiek lieka neaiški, jis turi teisę tokius neaiškumus šalinti naudodamasis kitomis procesinėmis teisėmis vykdymo procese: pats susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, pasitelkti atstovą byloje neaiškumams išsiaiškinti, bendrauti su išieškojimą vykdančiu antstoliu, teikti kitokius prašymus, kt. Vertinant pažymoje apie vykdymo eigą antstolio prašomos nurodyti konkrečios informacijos pobūdį, taip pat atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad CPK nuostatos tiesiogiai reglamentuoja atveją, kas disponuoja informacija apie skolą, ją išieškant iš solidarių skolininkų. Pagal CPK 647 straipsnio 4 dalį solidaraus išieškojimo atveju išieškotojas, kai jam priteista suma visa išieškota, privalo pranešti antstoliui, kurio teritorijoje vykdomas išieškojimas, kad išieškojimas būtų nutrauktas. Jeigu išieškota daugiau negu solidariai priteista suma, pagal antstolio pareiškimą teismas CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka nutartimi išieško iš išieškotojo permokėtą sumą ir išsprendžia jos grąžinimo solidariems skolininkams klausimą.

26Dėl kitų prašymų

27Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja taip pat prašo įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ (tikėtina – UAB „Senamiesčio vystymo grupė“) bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus areštą nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje. Pastarieji pareiškėjos prašymai negali būti laikomi materialiniais teisiniais reikalavimais šioje byloje, nes tai prašymai antstoliui, kurie nagrinėtini CPK 613 straipsnyje nustatyta tvarka pačio antstolio, o ne teismo. Byloje nėra duomenų, kad tokius prašymus pareiškėja būtų teikusi antstoliui iki 2018 m. liepos 4 d. skundo dėl antstolio veiksmų, dėl jų antstolis būtų priėmęs ar vengęs priimti sprendimą. Todėl vien tai, kad tokius prašymus pareiškėjas nurodė skunde dėl antstolio veiksmų, nesudaro pagrindo imtis jų nagrinėti šioje civilinėje byloje: antstolių veiksmams skųsti įstatymas nustato naikinamuosius terminus, specialią jų apskundimo tvarką. Todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 510 straipsnio 2, 4 dalys).

28Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

29pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“, juridinio asmens kodas 125741691, skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų tenkinti iš dalies.

30Įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“, juridinio asmens kodas 125741691, 2018 m. gegužės 4 d. prieštaravimuose nurodytą prašymą pateikti pažymą apie vykdomosios bylos eigą.

31Bylą dėl įpareigojimo antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria Domi“ bankroto administratorių UAB „Pacta Servanda“ ir LUAB „Senamiesčio svečių namai“ bankroto administratorių UAB „Versluva“ dėl pažymos apie kreditoriaus Danske Bank A/S naudai sumokėtas sumas ar perduotą turtą bei dėl panaikinimo antstolio Vytauto Mitkaus arešto nuo skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ banko sąskaitų ir skolininkui UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančio turto ta apimtimi, kurios nereikia išieškotojo Danske Bank A/S reikalavimams tenkinti vykdomojoje byloje, nutraukti.

32Kitoje dalyje skundo netenkinti.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėja pateikė skundą antstoliui Vytautui Mitkui, kuriuo prašo... 4. Skunde pareiškėja nurodo, kad priversta teikti skundą dėl antstolio... 5. Antstolis Vytautas Mitkus 2018 m. liepos 12 d. priėmė patvarkymą atsisakyti... 6. Išieškotojas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank Lietuvos filialą,... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Vytautas Mitkus vykdo... 9. Dėl antstolio atsisakymo skirti pakartotinę Turto vertinimo ekspertizę... 10. Teismas sutinka su pareiškėja, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač... 11. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, jog proporcingumo ir... 12. Pareiškėja savo skundą šioje dalyje iš esmės grindžia tuo, kad... 13. Taip pat teismas sutinka su antstolio 2018 m. birželio 7 d. patvarkyme... 14. Siekdamas visapusiškai išnagrinėti šią civilinę bylą, susipažinęs su... 15. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundas dalyje dėl 2018 m. birželio 7 d.... 16. Dėl antstolio patvarkymo dėl informacijos vykdomojoje byloje pateikimo... 17. Pareiškėja skundu taip pat prašo panaikinti antstolio 2018 m. birželio 21... 18. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 17 d. pranešimu dėl ekspertizės metu... 19. CPK 510 straipsnio 4 dalis numato, jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per... 20. Viena vertus, šiuo patvarkymu antstolis informavo pareiškėją apie 2018 m.... 21. Kita vertus, šiuo patvarkymu antstolis informavo skolininką apie skolos... 22. Dėl pareiškėjos prašomos pažymos apie vykdymo eigą... 23. CPK 643 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato skolininko teisę gauti pažymas... 24. Byloje nustatyta, kad pareiškėja, naudodamasi šia teise, paprašė antstolio... 25. Kartu atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad CPK 643 straipsnio 1 dalies 3... 26. Dėl kitų prašymų... 27. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja taip pat prašo įpareigoti... 28. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 510-513 straipsniais, teismas... 29. pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“, juridinio asmens kodas... 30. Įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų teisės aktų nustatyta tvarka... 31. Bylą dėl įpareigojimo antstolį Vytautą Mitkų kreiptis į LUAB „Patria... 32. Kitoje dalyje skundo netenkinti.... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...