Byla e2-5971-986/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Nekrašas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Conlasa“ bankroto administratorės UAB „Tytus“ ieškinį atsakovui G. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. P. 4 030 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2017-02-28 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1789-638/20171 buvo iškelta bankroto byla UAB „Conlasa“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tytus“. Susipažinęs su bendrovės dokumentais, bankroto administratorius nustatė, jog UAB „Conlasa“ nuosavybės teise valdė transporto priemonę „Audi A8“, valstybinis Nr. ( - ), gamybos metai – 2002. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimu buvęs bendrovės darbuotojas G. P. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1302 straipsnį ir jam paskirtos nuobaudos – 1 158 Eur bauda su UAB „Conlasa“ priklausiusios transporto priemonės „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimu. 2016-01-25 Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ATP-54-238/2016 apeliacine tvarka, nutarė suinteresuoto asmens UAB „Conlasa“ direktorės apeliacinio skundo netenkinti, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimą palikti nepakeistą. Bendrovė patyrė žalą dėl atsakovo G. P. neteisėtų veiksmų, kadangi buvo konfiskuota bendrovei nuosavybės teise priklausiusi transporto priemonė.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2018-03-02 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Per teismo nustatytą 14 dienų nuo pranešimo įteikimo terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis).

6Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2017-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1789-638/20171 buvo iškelta bankroto byla UAB „Conlasa“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tytus“ (el. b. l. 6-9, 11-12 ir Liteko duomenys). Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimu G. P. nubaustas pagal ATPK 1302 straipsnį ir jam paskirtos nuobaudos – 1 158 Eur bauda su UAB „Conlasa“ priklausančios transporto priemonės „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimu (Liteko duomenys). Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ATP-54-238/2016 apeliacine tvarka, 2016-01-25 nutartimi suinteresuoto asmens UAB „Conlasa“ direktorės apeliacinio skundo netenkino, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimą paliko nepakeistą. Nutartyje apygardos teismas pažymėjo, kad, nepaisant turto konfiskavimo, UAB „Conlasa“ turi teisę civiline tvarka reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą (el. b. l. 22-25). Byloje pateikta 2014-08-11 darbo sutarties kopija, iš kurios matyti, kad atsakovas dirbo UAB „Conlasa“ darbų vadovu. Darbo sutartis su atsakovu nutraukta 2015-07-08 (el. b. l. 20-21). Iš pateikto VĮ „Regitra“ rašto matyti, kad UAB „Conlasa“ vardu laikotarpiu nuo 2014-07-25 iki 2016-05-05 buvo registruota minėta transporto priemonė „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) (el. b. l. 26-30). Ieškovė paskaičiavo 4 030 Eur žalą už konfiskuotą automobilį, vadovaudamasi mėnesiniu leidiniu EMPREKIS, kuris apima naudotų transporto priemonių vidutines kainas iki 30 metų senumo (el. b. l. 33).

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti prašomą sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis nustato, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais (CK 6.245 straipsnio 4 dalis). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 1, 2 dalys). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis).

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikia nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) (CK 6.246 straipsnis); kaltę, kuri preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnis), ir priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2011).

11Iš Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimo Nr. A2.6.-1062-336/2015 matyti, kad nustatyta, jog G. P., būdamas baustas už pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, 2015-07-06, apie 18.10 val., būdamas neblaivus (nustatytas 0,55 promilės ± 5 proc. girtumas), Rasos g. Kėdainių m., vairavo UAB „Conlasa“ priklausantį automobilį „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), dėl to jis buvo pripažintas kaltu pagal ATPK 1302 straipsnį ir nubaustas 1 158 Eur bauda su transporto priemonės „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), priklausančios UAB „Conlasa“, konfiskavimu. Kauno apygardos teismas 2016-01-25 nutartimi Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimą paliko nepakeistą. Nutartyje apygardos teismas pažymėjo, kad, nepaisant turto konfiskavimo, UAB „Conlasa“ turi teisę civiline tvarka reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1062-336/2015 įsiteisėjusiu teismo nutarimu konstatuoti atsakovo neteisėti veiksmai – UAB „Conlasa“ priklausiusio automobilio „Audi A8“, valst. Nr. ( - ), vairavimas esant neblaiviam, ir jų teisiniai padariniai – minėto UAB „Conlasa“ priklausiusio automobilio konfiskavimas, yra prejudiciniai faktai sprendžiant dėl deliktinės civilinės atsakomybės ir jų įrodinėti šioje byloje nereikia (CK 6.245 straipsnis, CPK 182 straipsnio 3 punktas, 185 straipsnis). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės patirtos žalos dydį.

12Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, lemiančios civilinės atsakomybės atsiradimą – neteisėti veiksmai, atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, atsakovo kaltė preziumuojama. CPK 182 straipsnio 3 punktas numato, kad nereikia įrodinėti administracinio nusižengimo padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nutarimu (prejudiciniai faktai). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prievolės ir žalos dydžio neginčijo. Įrodymų, kad iki sprendimo priėmimo būtų atlyginęs žalą, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 4 030 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.246–6.249 straipsniai, 6.251 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 91,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,39 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ), 4 030 Eur (keturių tūkstančių trisdešimties eurų) žalos atlyginimą ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-25 iki teismo sprendimo visiško ieškovei BUAB „Conlasa“, j. a. k. 3003301499.

18Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ), 92,39 Eur (devyniasdešimt du eurus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (sumokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Nekrašas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. P. 4 030 Eur žalos... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2018-03-02 Lietuvos... 6. Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2017-02-28... 8. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis nustato,... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bet kuriai civilinės atsakomybės... 11. Iš Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015-11-13 nutarimo Nr.... 12. Atsakovo veiksmuose yra visos sąlygos, lemiančios civilinės atsakomybės... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 14. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 15. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ), 4 030 Eur (keturių tūkstančių... 18. Priteisti iš atsakovo G. P., a. k. ( - ), 92,39 Eur (devyniasdešimt du eurus... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...