Byla 2-332-553/2019
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Conlasa“ iškėlimo, suinteresuoti asmenys – A. T., L. D., I. L., R. N. ir Z. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Toresta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Conlasa“ bankrotą pripažinti tyčiniu civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Conlasa“ vadovo I. L. pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Conlasa“ iškėlimo, suinteresuoti asmenys – A. T., L. D., I. L., R. N. ir Z. M.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Toresta“ pateikė prašymą dėl atsakovės BUAB „Conlasa“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

62.

7BUAB „Toresta“ nurodė, kad pagal paskutiniąją (ir vienintelę) valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ pateiktą BUAB „Conlasa“ finansinę atskaitomybę už 2015 m. matyti, kad atsakovės veiklos rezultatai nuo 2014 m. nuolat blogėjo: 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtą sudarė 137 075 Eur, mokėtinos sumos ir per vienerius metus mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudarė 133 730 Eur; 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atsakovė turėjo turto 204 875 Eur sumai, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 194 227 Eur. Tuo tarpu iš atsakovės vadovo teismui pateikto2016 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonėje turto liko tik 55 350 Eur sumai, tuo tarpu įsipareigojimai išaugo iki 271 209 Eur. Šie finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad BUAB „Conlasa“ padėtis nuo 2014 m. blogėjo, tačiau į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas I. L. kreipėsi tik 2017 m. Minėtos aplinkybės leidžia spręsti, kad bendrovės valdymo organai ir/ar dalyviai nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nuo 2015 m. pabaigos BUAB „Conlasa“ turtinė padėtis ypatingai pablogėjo: įmonės turtas sumažėjo 72,98 proc., nuosavas kapitalas nuo 10648 Eur sumažėjo iki neigiamo (minus) 434 614 Eur, nuo 2015 m. pabaigos įmonė patyrė 218 755 Eur nuostolio.Taip pat buvo konfiskuotas įmonės automobilis „Audi A8“, dėl to, kad įmonės darbuotojas, būdamas neblaivus, po darbo vairavo įmonės automobilį. Tačiau bendrovės valdymo organai nesiėmė jokių priemonių, kad įmonei būtų atlyginta žala, atsiradusi dėl didelės vertės automobilio konfiskavimo.

83.

92016 m. lapkričio 8 d. bendrovės turtas – automobilis „Toyota Yaris“ už 800 Eur buvo parduotas I. L.. Tuo metu I. L. dirbo įmonėje administratore, o įmonės direktoriumi buvo jos sutuoktinis I. L.. Automobilį „Toyota Yaris“ bendrovė 2015 m liepos 19 d. įsigijo už 3 200 Eur. Likutinė šio turto vertė 2016 m. spalio 17 d. duomenimis buvo 2 827,60 Eur. Tikslią žalą įmonei dėl automobilio pardavimo mažesne nei rinkos kaina bus galima nustatyti ikiteisminio tyrimo ir/ar atskiros civilinės bylos metu, tačiau tai, kad turtas buvo parduotas susijusiam asmeniui už 2,5 karto mažesnę, nei likutinė vertė, kainą, neabejotinai patvirtina ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinto požymio egzistavimą.

104.

11Laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. bendrovė savo vienintelei akcininkei Z. M. grąžino 39 214,52 Eur sumą. 34 772 Eur buvo grąžinti atliekant mokėjimus iš įmonės sąskaitos, 4442,52 Eur buvo grąžinti perduodant vienintelei įmonės akcininkei Z. M. įmonės turtą. Tokiu būdu, 2016 m. įmonei būnant sunkioje finansinėje padėtyje ir nepajėgiant atsiskaityti su kreditoriais, įmonės veikla buvo organizuota tokiu būdu, kad iš įmonės sąskaitos buvo atliekami pavedimai įmonės akcininkei Z. M., taip pat jai įmonės vadovas I. L. perdavė įmonės turtą vietoje to, kad būtų atsiskaitoma su įmonės kreditoriais. Bendrovės turtas buvo perduotas 2016 m. gruodžio 1 d., o bankroto byla Kauno apygardos teismo nutartimi įmonei buvo iškelta 2017 m. vasario 28 d. Įmonė prieš bankroto bylos iškėlimą nurašė daug turto (statybinių įrankių, mechanizmų), kurie buvo naudojami įmonės veikloje. Darytina išvada, jog įmonės veikla buvo organizuojama tokiu būdu, kad kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą buvo apribotos.

125.

13Įmonės vadovas I. L. ir vienintelė akcininkė Z. M., VĮ „Registrų centras“ duomenimis, gyvena tuo pačiu adresu. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog įmonės vadovą ir vienintelę akcininkę sieja giminystės ryšiai (galimai Z. M. yra I. L. motina), o tai svarbu vertinant įmonės valdymo organų bei dalyvių veiksmus tyčinio bankroto požymių ir asmenų sąžiningumo aspektais.

146.

152016 m. įmonės akcininkės naudai atliekant mokėjimus bei perduodant bendrovės turtą, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnyje nustatytas atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas, nes 2016 m. atsakovė turėjo ir kitų, įskaitant aukštesnės eilės, kreditorių, kuriems buvo pradelsti įsipareigojimai. Taip pat atsiskaitymų grynaisiais pinigais eiliškumo pažeidimas konstatuotinas ir atliekant atsiskaitymus iš bendrovės kasos. Pavyzdžiui, 2016 m. lapkričio – 2017 m. sausio mėn. buvo dengiamos bendrovės direktoriaus I. L. ir buvusio direktoriaus A. T. (kuris ir 2016 m. pabaigoje veikdavo kaip įmonės direktorius) kuro išlaidos, perkamos medžiagos, ratlankiai, padangos, nors šiuo laikotarpiu bendrovė turėjo didelių įsiskolinimų darbuotojams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), kitiems kreditoriams. 2017 m. sausio 27 d. įmonės vadovas I. L. visiškai atsiskaitė su kreditore UAB „Gipura“. Pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad visų mokėjimų ir turto perdavimo akcininkei bei atsiskaitymų su išskirtiniais kreditoriais metu BUAB „Conlasa“ turėjo daug pradelstų įsiskolinimų kitiems kreditoriams, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. – ir pradelstų mokėjimų aukštesnės eilės kreditoriams – darbuotojams.

167.

17Teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita įmonėje buvo tvarkoma apgaulingai, bankroto administratorei galimai perduota tik dalis įmonės dokumentų, nuslėpta dalis informacijos apie įmonės debitorius. Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi bendrovės veiklos patikrinimą, konstatavo, kadbendrovėje buvo neteisingai apskaitomas PVM, įmonė nepagrįstai įtraukdavo į PVM atskaitą perkamas prekes – įmonė įtraukdavo į PVM atskaitą išlaidas už benziną, dujas, nors įmonės automobiliai naudojo tik dyzelinį kurą.

188.

19BUAB „Conlasa“ bankroto administratorė UAB „Tytus“ atstovė prašė kreditorės pareiškimą patenkinti bei savo atsiliepimą grindė analogiškomis aplinkybėmis.

209.

21Suinteresuotas asmuo Z. M. atsiliepimu į prašymą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu prašė pareiškimo netenkinti ir jame nurodė, kad BUAB „Conlasa“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė būtent pareiškėjos BUAB „Toresta“ veiksmai. BUAB „Conlasa“ vykdė statybos darbus, turėjo sudariusi įvairias sutartis dėl statybos darbų atlikimo, tačiau BUAB „Toresta“ pareiškė teisme actio Pauliana ieškinį, prašydama pripažinti visus atsiskaitymus su BUAB „Conlasa“ už atliktus darbus negaliojančiais ir atitinkamai taikyti restituciją. Kauno apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą bendrovės turtą, įskaitant ir lėšas sąskaitose. Negalėdama disponuoti lėšomis ir atitinkamai vykdyti veiklą (pirkti medžiagas, vykdyti atsiskaitymus su kreditoriais) BUAB „Conlasa“ buvo priversta nutraukti veiklą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei BUAB „Toresta“ nebūtų pareiškusi ieškinio ar nebūtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovė iki šiol vykdytų sėkmingą veiklą. Atsiskaitymai su Z. M. buvo vykdomi, grąžinant jai paskolas kaip seniausiai BUAB „Conlasa“ kreditorei, tuo metu nebuvo kitų kreditorių, kurie būtų turėję pirmumo teisę gauti atsiskaitymą. Per laikotarpį, kuomet trečiajam asmeniui buvo grąžinta dalis paskolos, BUAB „Conlasa“ į banko sąskaitą gavo 237 000 Eur ir į kasą 17 000 Eur pajamų, iš viso 254 000 Eur. Iš šių pajamų Z. M. buvo grąžinta tik 34 772 Eur pinigais ir 4 442,52 Eur turtu, iš viso 39 214,52 Eur paskolos, likusi bendrovės skola – 102 701,20 Eur.Kiti pareiškėjos nurodomi buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai, turto praradimai yra mažareikšmiai, ir įmonės bankroto nenulėmė.

2210.

23Suinteresuotas asmuo A. T. kreditorės BUAB „Toresta“ prašymą BUAB „Conlasa“ bankrotą pripažinti tyčiniu prašė atmesti bei nurodė, kad jam vykdant direktoriaus pareigas, bendrovė buvo moki.

2411.

25Bendrovės kreditorius VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad 2018 m. kovo 19 d. jis gavo UAB „General Financing“ pranešimą, kad, vykdydama skaidrią finansavimo politiką bei užtikrindama pinigų plovimo prevenciją, minėta bendrovė informuoja apie galimus fiktyvius finansinius veiksmus, kurių sudėtyje galimi nusikalstamos veikos požymiai. Vykdant skolų išieškojimo veiksmus nustatyta eilė atvejų, kai asmenys buvo įdarbinti fiktyviai, apie jų atleidimus VSDFV skyriai buvo informuoti praėjus mėnesiui, o jų vardu finansų institucijose ir bankuose buvo sudarytos vartojimo kredito sutartys. Patikrinus eilę bendrovių paaiškėjo, kad jos yra tarpusavyje susijusios, o bendrovėms vadovavo/vadovauja R. G.. BUAB „Conlasa“ vadove laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gegužės 6 d. buvo R. G.. BUAB „Conlasa“ akcininke nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2014 m. gegužės 13 d., o nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2015 m. vasario 17 d. vyriausiąja finansininke buvo UAB „Balansitas“, kurios vadovė – R. G.. Pagal oficialius registrus minėtas asmuo vadovavo/vadovauja daugiau nei 100 įmonių, kurių didžioji dalis bankrutuoja ar bankrutavo. Nurodytos aplinkybės atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje nurodytus tyčinio bankroto požymius.

2612.

27Kreditorė UAB „Lemora“ pritarė BUAB „Toresta“ prašymui bei nurodė, kad jau 2016 m. pradžioje, sudarant ir tvirtinant BUAB „Conlasa“ finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 m., bendrovės valdymo organai turėjo spręsti klausimą dėl bendrovės bankroto kėlimo ar imtis kitų veiksmų, siekiant sumažinti bendrovės skolas savo kreditoriams ir atstatyti mokumą. Nėra duomenų, kad BUAB „Conlasa“ direktorius ir/ar akcininkė būtų ėmęsi šių veiksmų. Remiantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis, bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2015 m. buvo sudaryti 2016 m. balandžio 30 d., todėl jau nuo šios datos kilo bendrovės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

2813.

29Bendrovės 35 578,37 Eur skola UAB „Lemora“ susidarė pagal PVM sąskaitas-faktūras (už statybines medžiagas), išrašytas laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 22 d. iki 2016 m. gruodžio 16 d., kurių apmokėjimo terminai atitinkamai suėjo nuo 2016 m. balandžio 22 d. iki 2017 m. vasario 14 d. Taigi, BUAB „Conlasa“ pirko statybines medžiagas, nors jos vadovas žinojo, kad įmonė yra nemoki ir negalės už jas atsiskaityti. Bendrovės vadovas I. L., suvokdamas, kad atsakovė yra nemoki, negali atsiskaityti su kreditoriais ir neišvengiamai bus iškelta bankroto byla, sudarė įmonei nuostolingus sandorius ir atliko mokėjimus, pažeisdamas mokėjimų eiliškumą. 2016 m., prieš BUAB „Conlasa“ bankrotą, su susijusiais asmenimis buvo sudaryti turto pardavimo sandoriai, parduodant turtą už mažesnę nei rinkos kainą, vykdomi atsiskaitymai su akcininke ir kitais kreditoriais, suteikiant pirmenybę prieš kitus kreditorius, nurašomas turtas. Tuo sąmoningai buvo pabloginta įmonės turtinė padėtis ir panaikintos galimybės kitiems kreditoriams gauti kreditorinio reikalavimo patenkinimą. Įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad bankroto bylos iškėlimo dienai įmonė nebeturėjo jokių gautinų lėšų, iš kurių galėtų būti dengiamos įmonės skolos.

30II.

31Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3214.

33Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi prašymą dėl BUAB „Conlasa“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

34Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų požymių

3515.

36Teismas, remdamasis pradelstų įsipareigojimų suvestine, nustatė, kad bendra pradelstų įsipareigojimų suma kreditoriams 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 51 368,72 Eur. Pagal 2015 m. balanso duomenis, įmonė 2015 m. gruodžio 31 d. turėjo turto 204 875 Eur sumai. 2015 m. pabaigoje bendrovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršijo pusę į BUAB „Conlasa“ balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad vienareikšmiškai negalima patvirtinti, kad jau 2015 m. bendrovė buvo nemoki ir egzistavo bendrovės vadovo (-ų) pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo.

3716.

38Teismas sprendė, kad pradelstų įsipareigojimų (270 395 Eur) ir apskaityto balanse turto santykis (54536 Eur ) leidžia daryti išvadą, jog 2016 m. pabaigoje įmonė jau buvo nemoki, nes pradelstos skolos viršijo pusę apskaityto turto. Teismo vertinimu, tai, jog įmonei tapus nemokiai 2016 m. pabaigoje, jos vadovas tik 2017 m. vasario mėn. inicijavo bankroto bylos iškėlimą, savaime nereiškia tyčinio bankroto siekio. Keleto mėnesių laikotarpis nuo finansinės atskaitomybės duomenų parengimo iki bankroto bylos proceso inicijavimo teisme neturi būti vertinamas kaip nepateisinamas ir aiškiai per ilgas neveikimas bankroto bylai inicijuoti.

3917.

40Remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu administracinio pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1062-336/2015 bendrovės darbuotojas G. P. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau –ATPK) 1302 straipsnį ir jam paskirtos nuobaudos – 1 158 Eur bauda su transporto priemonės „Audi A8“, priklausančios BUAB „Conlasa“, konfiskavimu. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. kovo 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5971-986/2018 iš G. P. ieškovės BUAB „Conlasa“ naudai priteista 4 030 Eur žalos atlyginimui ir 5 procentai metinių palūkanų. Įvertinęs tai, kad iš darbuotojo yra priteistas žalos atlyginimas, o automobilio vertė buvo 4 030 Eur, automobilio konfiskavimo ir įmonės vadovų elgesio patikėjus automobilį darbuotojui teismas nelaikė veiksniais, sukėlusiais įmonės nemokumą ir galimai rodančiais tyčinę veiką privesti įmonę prie bankroto.

41Dėl kriterijaus, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte

4218.

43Teismas nustatė, kad ieškovė BUAB „Conlasa“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Tytus“, kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus su ieškiniu I. L., kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. lapkričio 8 d. transporto priemonės-lengvojo automobilio Toyota Yaris perleidimo sandorį, sudarytą tarp BUAB „Conlasa“ ir I. L., taikyti restituciją ir įpareigoti I. L. grąžinti BUAB „Conlasa“ nuosavybėn transporto priemonę-lengvąjį automobilį „Toyota Yaris“. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2018 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-428-188/2018 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią BUAB „Conlasa“ atsisakė visų savo ieškinio reikalavimų, o I. L. sutiko ir įsipareigojo bendrovei sumokėti 400 Eur.

4419.

45Teismo vertinimu, tokios vertės (net jeigu vertę laikyti 2 827,60 Eur) turto– transporto priemonės perleidimas už 800 Eur įtakos BUAB „Conlasa“ mokumui negalėjo turėti, todėl nėra teisinio pagrindo spręsti, kad BUAB „Conlasa“ sudarytu automobilio perleidimo sandoriu būtų nuosekliai ir kryptingai siekta įmonės nemokumo, t. y., kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčia, siekiant išvengti galimybių atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytais motyvais, konstatavo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai nėra pakankamas pagrindas preziumuoti įmonės bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

46Dėl kriterijaus, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte

4720.

48Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki gruodžio 1 d. BUAB „Conlasa“ akcininkei Z. M. grąžino 39214,52 Eur sumą, iš kurios 34772 Eur pinigais, konkrečiai: 2016 m. liepos 5 d. grąžino 14 000 Eur, 2016 m. liepos 15 d. – 3 000 Eur, 2016 m. liepos 19 d. – 372 Eur, 2016 m. rugpjūčio 26 d.– 3000 Eur, 2016 m. rugsėjo 19 d. – 2000 Eur ir 4900 Eur, 2016 m. spalio 10 d. – 4 000 Eur, 2016 m. spalio 17 d. – 1000 Eur, 2016 m. lapkričio 10 d.– 2 000 Eur ir 2016 m. lapkričio – 14 500 Eur, pervedant sumas iš bendrovės banko sąskaitos, o 4 442,52 Eur (2016 m. gruodžio 1 d.) skolą, padengiant bendrovės turtu. BUAB „Conlasa“ sąskaitos išrašo duomenimis, laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. spalio 10 d. įmonė atsiskaitinėjo ir su kitais kreditoriais bei įmonės darbuotojais.

4921.

50Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, kad Z. M. per 2014 m. buvo suteikusi BUAB „Conlasa“ paskolas iš viso 134 041,94 Eur sumai, o 2016 m. paskolinusi dar 7 000 Eur, paskolų grąžinimo terminas – 180 kalendorinių dienų. Taigi Z. M. buvo ne tik atsakovės akcininkė, bet ir kreditorė. Byloje nėra įrodymų, kad 2016 m. liepos 5 d. – spalio 10 d. bendrovės atžvilgiu buvo išduota vykdomųjų dokumentų, t.y. kad buvo kreditorių, kurie CK 6.9301 straipsnio 1-4 punktų pagrindu turėjo pirmumo teisę gauti atsiskaitymą prieš Z. M.. Kreditorės UAB „RoofArt Lietuva“ kreditorinis reikalavimas atsirado nuo 2016 m. kovo 8 d., kai BUAB „Conlasa“ pradėjo nepilnai atsiskaitinėti už gautas prekes. Kreditorės UAB „Lemora“ reikalavimas atsirado nuo 2016 m. balandžio 22 d., kai pradėta neapmokėti už prekes pagal pateiktas sąskaitas. UAB „Šora“ kreditorinis reikalavimas atsirado nuo 2015 m. gruodžio 10 d., kai buvo nepilnai apmokėta už patalpų nuomą ir toliau 2016 m. nebuvo mokama už patalpų nuomą. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad 2016 m. liepos 5,15 ir 19 d. atlikti atsiskaitymai su kreditore Z. M. nepažeidė atsiskaitymų tvarkos, nes pastarosios kreditoriniai reikalavimai buvo atsiradę anksčiau, negu kad kitų kreditorių.

5122.

52Teismas nustatė, kad atsiskaitant su Z. M. m. rugpjūčio 26 d., BUAB „Conlasa“ turėjo kreditorių R. N., kuris buvo bendrovės direktorius, t.y. darbuotojas nuo 2016 m. birželio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d., jo kreditorinio reikalavimo susidarymo pradžia yra 2016 m. rugpjūčio 1 d. Atsiskaitant su Z. M. 2016 m. rugsėjo 19 d. buvo atsiradęs naujas kreditorius A. M. (darbuotojas), kuriam įsiskolinimas atsirado nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Atsiskaitant su Z. M. 2016 m. spalio 10 d., spalio 17 d. buvo atsiradę nauji bendrovės kreditoriai (darbuotojai I. L., V. G., I. T.), kurių įsiskolinimų pradžios datos yra 2016 m. spalio 1 d., atsiskaitant su Z. M. 2016 m. lapkričio 10 d., lapkričio 14 d. buvo nauji kreditoriai (darbuotojai), kurių visų įsiskolinimų pradžios data yra 2016 m. lapkričio 1 d., taip pat ir UAB „Vaidva“, MB „Domus tuta“, AB „Kauno tiltai“, VĮ „Kauno regiono keliai“, UAB „Woodlux“, kuriems visiems įsiskolinimų pradžios datos yra nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. ir vėliau.

5323.

54Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjos nurodomi atsiskaitymai su kreditore Z. M. negali būti vertinami kaip galėję turėti įtakos kitų kreditorių interesams. Tačiau teismas vertino, kad negalima teigti, jog buvo nesilaikyta CK 6.9301 straipsnyje nustatytos atsiskaitymo tvarkos, nes Z. M. kaip seniausiai kreditorei buvo grąžinta mažiau nei visiems kitiems kreditoriams. Todėl negalima daryti vienareikšmės išvados dėl tyčinio bankroto požymių ir (ar) prezumpcijų egzistavimo ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme.

5524.

56Teismo vertinimu, bendrovės turto „nurašymai” neturėjo esminės įtakos įmonės nemokumui susidaryti. Sprendė, kad pagal į bylą pateiktus įrodymus ir byloje nustatytas aplinkybes tvirtinti, jog UAB „Conlasa“ nurodyti sandoriai (2016 m. spalio 8 d. įmonė įsigijo alkotesterį už 201,90 Eur) ir materialinių vertybių nurašymai (2016 m. gruodžio 31 d. ir 2016 gruodžio 10 d. buvo nurašyti statybiniai įrankiai ir mechanizmai, kurių likutinė vertė sudarė 3572,98 Eur)turėjo esminės įtakos įmonės nemokumui susidaryti, kad, akivaizdžiai gresiant bankrotui, įmonės turtas buvo paslėptas, iššvaistytas, perleistas kitiems asmenims, nėra pagrindo.

5725.

58Teismas sutiko, kad mokėjimai tiek UAB „Gipura“, tiek už kitas prekes bei paslaugas, nėra pagrįsti sutartimis, tačiau įvertinęs, kad mokėjimai buvo atlikti jau įmonei esant nemokumo situacijoje, sprendė, kad negalima šių išmokėjimų vertinti kaip siekį tyčia sukelti įmonei bankrotą, nes jau nemokios įmonės negalima dar kartą privesti prie nemokumo, o sumos dydis neleidžia daryti išvados apie esminį situacijos pabloginimą.

59Dėl kriterijaus nurodyto ĮBĮ20 straipsnio 2 dalies 5 punkte

6026.

61Teismas nustatė, kad buvo atlikta BUAB „Conlasa“ pardavimo ir pirkimo PVM sąskaitų faktūrų analizė už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn., tačiau nebuvo nustatyti pažeidimai, susiję su mokesčių slėpimu, netinkamu (aplaidžiu, apgaulingu) apskaitos tvarkymu. Be to, nustatyta, kad su mokestiniu pranešimu apie atliktą mokestinį tyrimą pasirašytinai susipažino laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2016 m. kovo 1 d. buvusi įmonės direktorė L. D.. Bankroto byla UAB „Conlasa“ iškelta2017 m. vasario 28 d. Teismas, atsižvelgdamas į ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkto nuostatas, padarė išvadą, kad netinkami įmonės apskaitos dokumentų tvarkymo veiksmai yra per daug nutolę nuo pareiškėjos įrodinėjamo tyčinio bankroto, kad būtų galima spręsti esant priežastinį ryšį tarp šių dviejų faktų. Todėl sprendė, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas tyčinio bankroto požymis neįrodytas.

6227.

63Tai, kad bankroto administratorei nėra perduota dalis dokumentų, susijusių su UAB „Struktūra“ debitoriniu įsiskolinimu, nesudaro pagrindo teigti, jog netinkamu apskaitos tvarkymu padaryta žala kreditoriams, nes įmonės valdymo organų nebendradarbiavimas su bankroto administratoriumi savaime nelemia išvados dėl įmonės tyčinio bankroto.

64III.

65Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6628.

67Kreditorė BUAB „Toresta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2018 m. gruodžio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti BUAB „Toresta“ prašymą pripažinti BUAB „Conlasa“ bankrotą tyčiniu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

68Dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje

6928.1.

70Byla dėl BUAB „Conlasa“ bankroto pripažinimo tyčiniu buvo išnagrinėta skubotai, nevisapusiškai, ne tik nesuteikiant galimybės visiems kreditoriams papildomai pasisakyti dėl nagrinėjamo klausimo, bet iš esmės nebandyta išsamiau aiškintis tyčinio bankroto požymių, prezumpcijų. 2018 m. lapkričio 28 d. posėdyje teismas atsisakė tenkinti apeliantės prašymą ir pripažinti paskutiniųjų įmonės vadovų ir įmonės akcininkės dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Nagrinėjant bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą ypatingai svarbūs įmonės valdymo organų ir dalyvių paaiškinimai, proceso dalyviai turėtų turėti galimybę užduoti jiems klausimus, juolab kad iš įmonės vadovų tik vienintelis A. T. pateikė vieno sakinio atsiliepimą. Įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių paaiškinimai būtų padėję nustatyti objektyvią tiesą, tikruosius veiksmus atlikusių asmenų ketinimus, išsiaiškinti įmonės bankroto ir didžiulių nuostolių 2016 m. priežastis. Teismo posėdyje dalyvavo įmonės akcininkės Z. M. atstovas, tačiau jis negalėjo paaiškinti visų aplinkybių. Tokio pobūdžio bylose vyrauja viešasis interesas ir šiuo atveju ne tik apeliantė, bet ir teismas turi pareigą veikti aktyviai.

71Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

7228.2.

73Akcininkė Z. M. 2014 m. suteikė paskolų įmonei už 134 041,94 Eur. Šios paskolos turėjo būti grąžintos per 180 dienų su 5 proc. metinėmis palūkanomis. Tai reiškia, kad visos 2014 m. suteiktos paskolos turėjo būti grąžintos vėliausiai iki 2015 m. birželio 30 d. su 5 proc. metinėmis palūkanomis. Negrąžinus paskolų nustatytu terminu, šie įsipareigojimai tapo pradelsti ir nuo 2015 m. liepos 1 d. (kitą dieną po grąžinimo termino pasibaigimo) jie turėjo būti apskaitomi kaip pradelsti. Pridėjus bankroto administratorės teiktus duomenis, jog 2015 m gruodžio 31 d. įmonė turėjo pradelstų įsipareigojimų 51 368,72 Eur sumai (šioje sumoje nėra apskaityta pradelsta skola pagal paskolos sutartis), darytina išvada, jog 2015 m. gruodžio 31 d. balanse įmonė neapskaitė bent jau 185 410,66 Eur pradelstų įsipareigojimų (51368,72 Eur + 134 041,94 Eur). Tai reiškia, kad vėliausiai 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės pradelsti įsipareigojimai, t.y. 185 410,66 Eur viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės 102 437,50 (204 875 Eur / 2), taigi 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonė buvo nemoki.

7428.3.

75Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad įmonė daugiau nei pusantrų metų veikė, būdama nemokumo būsenoje, sudarinėjo sandorius, didino įsiskolinimus, todėl egzistuoja pagrindas teigti, kad įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia. Ši aplinkybė turėjo būti ir buvo žinoma valdymo organams, kurie organizavo kasdienę įmonės veiklą bei akcininkei Z. M., žinančiai, kad pradelsti įsipareigojimai jai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės vėliausiai nuo 2015 m. birželio 30 d., kuomet suėjo terminas grąžinti paskutiniąją iš 2014 m. suteiktų paskolų.

7628.4.

77Dėl netinkamų įmonės valdymo organų veiksmų, susijusiu su žala įmonei dėl automobilio „Audi A8“ konfiskavimo, žalos atlyginimas buvo priteistas tik bankroto administratorės pastangomis, po bankroto bylos iškėlimo ir ši aplinkybė neturi įtakos nagrinėjant tyčinio įmonės privedimo prie bankroto klausimą. Įmonės valdymo organai netinkamai vykdė įstatymuose, steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, nesiekė kompensuoti įmonės nuostolius dėl konfiskuoto automobilio ir nors atskirai šis neteisėtas veiksmas pavieniui neprivedė įmonės prie bankroto, tačiau jis vertintinas kitų bylos aplinkybių kontekste.

78Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

7928.5.

80Nors šio ĮBĮ įtvirtinto požymio egzistavimas nėra tiesiogiai susijęs su sąlyga, kad po sandorio įmonė taptų nemokia, tačiau pakanka, kad toks sandoris –šiuo atveju bendrovei priklausiusio automobilio „Toyota Yaris“ pardavimas už 4 kartus mažesnę sumą, nei buvo įsigytas, ir daugiau nei 3 kartus mažesnę, nei likutinė vertė, pablogino jau nemokios įmonės turtinę padėtį. Tai, kad įmonės bankroto administratorius, gindamas kreditorių interesus, pareiškė ieškinį ir byloje sudarė taikos sutartį, neeliminuoja šio tyčinio bankroto požymio ir neteisėtų įmonės vadovo ir jo artimų giminaičių veiksmų. Nors šis vienas veiksmas savaime neprivedė įmonės prie bankroto ir nesukėlė jos nemokumo (įmonė jau buvo nemoki), turto pardavimas prieš pat bankrotą susijusiam asmeniui mažesne nei rinkos kaina, yra neteisėtas veiksmas ir vertintinas kitų bylos aplinkybių kontekste kaip vienas iš epizodų.

81Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

8228.6.

83Kadangi įmonė buvo nemoki dar 2015 m. birželio 30 d. (vėliausiai pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balansą), 2016 m. didėjant įmonės nuostoliams, įmonės valdymo organai nekėlė įmonei bankroto bylos, o, siekdami išvengti atsiskaitymų su kreditoriais, laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. grąžino dalį paskolų įmonės akcininkei, bendroje 39 214,52 Eur sumoje. Prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2016 m. gruodžio 31 d. įmonė nurašė daug įmonės veikloje naudoto turto (statybinių įrankių, mechanizmų), kurių likutinė vertė 2016 m. gruodžio 1 d. sudarė 3572,98 Eur. Statybiniai įrankiai ir mechanizmai praktikoje paprastai turi didesnę vertę, nei buhalterinėje apskaitoje nurodoma likutinė vertė, kadangi fiziškai įrankiai ir mechanizmai neišnyksta. Juos realizavus buvo galima bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, tačiau šis turtas nebuvo perduotas bankroto administratorei, kaip nebuvo perduotas ir 201,90 Eur vertės alkotesteris. Kaip nesąžiningas veiksmas ir bandymas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais vertintinas ir 2016 m. gruodžio 1 d. dalies įmonės turto perdavimas natūra akcininkei Z. M.. 2018 m. lapkričio 28 d. bylos nagrinėjimo metu, Z. M. atstovas nurodė, jog ji gyvena Anglijoje, todėl nėra aišku, kokiomis aplinkybėmis turtas jai buvo perduotas, kokiam tikslui, kieno iniciatyva ir t.t.

8428.7.

85Neįtikėtinai atrodo aplinkybė, kad statybinė įmonė, veikusi nuo 2014 m., bankroto bylos iškėlimo metu neturėjo jokių debitorinių skolų. 2018 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu bankroto administratorės atstovė nurodė, kad įmonės buhalterijoje nėra dokumentų, pagrindžiančių 2016 m. gruodžio 15 d. suderinimo akte nurodytą UAB „Struktūra“ 11327,35 Eur debitorinę skolą. Kreditorės vertinimu, tokie veiksmai patvirtina, kad dalis įmonės dokumentacijos, susijusios su įmonės debitoriais, buvo nuslėpta, o įmonės veikla buvo organizuojama tokiu būdu, kad kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą buvo apribotos.

8628.8.

872016 m. gruodžio 6 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2931-324/2016, kuria taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo UAB „Conlasa“ turtą apeliantės naudai. Turto areštų aktų registre areštas įregistruotas 2016 m. gruodžio 7 d. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo pateikta vykdymui antstolei V. P. 2016 m. gruodžio 9 d. Nepaisant taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Conlasa“ valdymo organai toliau atsiskaitinėjo su kitais kreditoriais, darė išmokas buvusiam vadovui A. T., vadovui I. L., kitiems kontrahentams, pvz., UAB „Gipura“. Tokiais veiksmais įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad išvengti turto arešto ir vėlesnio išieškojimo kreditorės naudai, palankaus sprendimo kreditorei atveju.

88Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytos tyčinio bankroto prezumpcijos

8928.9.

90Dalis paskolų grąžinimų įmonės akcininkei buvo padaryti, pažeidžiant CK 6.9301straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. VSDFV įsiskolinimas buvo dengiamas VSDFV debetiniais nurodymais, nurašant lėšas nuo įmonės sąskaitos. Tai reiškia, kad tuo metu jau egzistavo VSDFV vykdomieji dokumentai (sprendimai) dėl nepriemokų išieškojimo iš įmonės. Dėl mokėjimų eiliškumo pažeidimų Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-1422-413/2018; sprendimas ir šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės turės prejudicinę galią sprendžiant, ar grąžinant paskolas (dalį paskolų) Z. M. buvo pažeistas mokėjimų eiliškumas.

9128.10.

922016 m. rugpjūčio 26 d. grąžinant paskolas Z. M., įmonė jau turėjo pradelstų įsiskolinimų darbuotojams, kurie ilgainiui didėjo, VSDFV tik priverstinio poveikio priemonėmis (debeto nurodymais) atgaudavo pradelstus mokėjimus. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais eiliškumo pažeidimas taip pat akivaizdžiai matomas, atliekant atsiskaitymus iš įmonės kasos. Tai patvirtina 2016 m. lapkričio – 2017 m. sausio mėn. mokėjimai direktoriui I. L., buvusiam direktoriui A. T., UAB „Gipura“.

93Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

9428.11.

95Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, VMI patikrinimo metu buvo nustatytos aplinkybės, susijusios su neteisingai apskaičiuojamais mokesčiais, su įmonės veikla nesusijusių išlaidų įtraukimu į įmonės apskaitą, kas reiškia, jog įmonės apskaita buvo tvarkoma apgaulingai, nors tokių konkrečių žodžių VMI patikrinime ir nepavartojo.

9628.12.

972018 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu bankroto administratorė patvirtino, kad jai yra perduoti ne visi įmonės apskaitos dokumentai. Ši aplinkybė patvirtina abejones dėl debitorinių skolų įmonėje nebuvimo. Taip pat aiškinantis dėl 2016 m. gruodžio 15 d. suderinimo akte nurodyto UAB „Struktūra“ debitorinio įsiskolinimo, paaiškėjo, jog šiame akte nurodytų pirminių apskaitos dokumentų, patvirtinančių UAB „Struktūra“ debitorinį įsiskolinimą 11327,35 Eur sumai, perduota nėra, o nurodytos sąskaitos yra išrašytos kitoms sumoms.

98II.

99Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1002.

101Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

1023.

103Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

1044.

105Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis).ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas nustatė bankroto kilimo požymius, kurių bent vienam esant, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu, o 3 dalyje nustatė požymius, kuriems esant preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis.

1065.

107Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004). Tais atvejais, kai nustatomas tyčinis blogas įmonės valdymas, kuris gali atsiskleisti sąmoningai vykdoma neteisinga investicijų politika, ydinga įmonės veikla ir plėtra, blogu vadovavimu įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamu darbo, technologinių procesų organizavimu, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymu, neatlikimas tų ekonominių veiksmų ir finansinių operacijų, kurias būtina atlikti konkrečioje situacijoje, yra pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Taigi bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013). Kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, teismas turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

1086.

109Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 29 punktas).

1107.

111Nagrinėjamu atveju atsakovės kreditorė BUAB „Toresta“ reikalavimą pripažinti BUAB „Conlasa“ bankrotą tyčiniu argumentuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4, 5 punktuose nustatytais pagrindais bei ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtinta prezumpcija.

112Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

1138.

114ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Aiškindamas šią teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017, 20 punktas).

1159.

116ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte vienu iš tyčinio bankroto požymių nurodoma tai, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Teismų praktikoje tokiu požymiu, be kita ko, laikomas ir įmonės vadovo pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas. Tačiau šios pareigos pažeidimas papildomai gali būti kvalifikuojamas kaip tyčinio bankroto požymis tik tais atvejais, kai bankroto byla laiku neinicijuojama sąmoningai (įmonės vadovui aiškiai suvokiant, kad įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto), taip pat kartu laikotarpiu, kai turėjo būti inicijuota bankroto byla, sąmoningai sudarant sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 27 punktas).

11710.

118Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Conlasa“ iškėlimo tuometinis bendrovės vadovas I. L. į teismą kreipėsi 2017 m. vasario 10 d. Tačiau apeliantė teigia, kad UAB „Conlasa“ buvo nemoki vėliausiai 2015 m. gruodžio 31 d. ir bendrovės valdymo organams ši aplinkybė buvo žinoma, tačiau nepaisant to, bendrovė toliau veikė, būdama nemokumo būsenoje, sudarinėjo sandorius, didino įsiskolinimus, todėl egzistuoja pagrindas teigti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčia.

11911.

120Byloje esančio BUAB „Conlasa“ 2015 m. balanso (t. 4, b. l. 102) duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtas sudarė 204 875 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 194 227 Eur. Iš į bylą pateikto bendrovės 2015 m. kreditorių sąrašo (t. 4, b. l. 105-106) nustatyta, kad pradelsti įsipareigojimai sudarė 51 368,72 Eur. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiais duomenimis sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog bendrovės nemokumas konstatuotinas nuo 2015 m. Tuo tarpu į bylą pateiktos 2014 m. gegužės 6 d. paskolos sutartis Nr. AKC 14/01, 2014 m. birželio 30 d. paskolos sutartis Nr. AKC 14/02, 2014 m. liepos 15 d. paskolos sutartis Nr. 14/03, 2014 m. rugpjūčio 30 d. paskolos sutartis Nr. AKC14/04, 2014 m. lapkričio 30 d. paskolos sutartis Nr. AKC 14/05, 2014 m. gruodžio 31 d. paskolos sutartis Nr. AKC 14/06, 2015 m. kovo 13 d. paskolos sutartis Nr. 15/07, 2015 m. balandžio 30 d. paskolos sutartis Nr. AKC 15/08, 2015 m. gegužės 14 d. paskolos sutartis Nr. 15/09 (t. 5, b. l. 55, 56, 57, 116, 117, 118, 119, 120, 121), sudarytos tarp Z. M. ir UAB „Conlasa“, patvirtina, kad Z. M. 2014 m. gegužės 6 d. suteikė bendrovei 6 082,02 Eur paskolą, 2014 m. birželio 30 d. – 61 521,08 Eur paskolą, 2014 m. liepos 15 d. – 24 125,35 Eur paskolą, 2014 m. rugpjūčio 30 d. – 781,97 Eur paskolą, 2014 m. lapkričio 30 d. – 12 801,20 Eur paskolą, 2014 m. gruodžio 31 d. – 28 730,31 Eur paskolą, 2015 m. kovo 13 d. – 3 000 Eur paskolą, 2015 m. balandžio 30 d. – 12 200 Eur paskolą ir 2015 m. gegužės 14 d. – 4 450 Eur paskolą, viso: 153 691,93 Eur. Visų paskolos sutarčių grąžinimo terminas – 180 kalendorinių dienų (paskolos sutarčių 2.1. punktas). Iš į bylą pateikto bendrovės banko sąskaitos išrašo (t. 5, b. l. 22-49) nustatyta, kad pirmasis įsiskolinimo pagal paskolos sutartis grąžinimas Z. M. buvo atliktas 2016 m. liepos 5 d. Ši aplinkybė akivaizdžiai pagrindžia, kad 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Conlasa“ skola pagal nurodytas paskolos sutartis jau buvo pradelsta. Kaip pagrįstai nurodė apeliantė, pagal 2014 m. paskolos sutartis suteiktos paskolos davėjai turėjo būti grąžintos vėliausiai 2015 m. birželio 30 d. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovei skolų grąžinimo terminas pagal nurodytas paskolos sutartis buvo pratęstas. Tačiau iš minėto 2015 m. bendrovės kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovė šios 153 691,93 Eur skolos į pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukė. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad 2015 m. gruodžio 31 d. atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 205 060,65 Eur (51 368,72 Eur + 153 691,93 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad įmonė laikoma nemokia, kai ji nevykdo įsipareigojimų ir jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis) bei nustačius, kad bendrovės balanso duomenimis atsakovės turtas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 204 875 Eur, o pradelsti įsipareigojimai 205 060,65 Eur, teismas sprendžia, kad UAB „Conlasa“ buvo nemoki jau 2015 m. gruodžio 31 d. Minėta, jog su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Conlasa“ iškėlimo tuometinis bendrovės vadovas I. L. į teismą kreipėsi 2017 m. vasario 10 d., t. y. praėjus daugiau nei vienerių metų laikotarpiui nuo bendrovės tapimo nemokia.

12112.

122Bylos duomenimis nustatyta, jog Z. M. nuo 2015 m. vasario 5 d. yra vienintelė atsakovės akcininkė. Taip pat iš VĮ „Registrų centras“ išrašo (t. 4, b. l. 115-116) matyti, jog Z. M. ir bendrovės vadovo I. L. registruotos gyvenamosios vietos sutampa. Šios aplinkybės tik dar kartą patvirtina, kad apie bendrovės pradelstus įsiskolinimus atsakovės valdymo organams neabejotinai buvo žinoma.

12313.

124Bylos duomenimis, atsakovės veiklos rezultatai nuo 2014 m. nuolat blogėjo: 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtą sudarė 137 075 Eur, mokėtinos sumos ir per vienerius metus mokėtinos sumos bei įsipareigojimai sudarė 133 730 Eur; 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atsakovė turėjo turto 204 875 Eur sumai, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 194 227 Eur (t. 4, b. l. 79). Tuo tarpu iš atsakovės vadovo teismui pateikto 2016 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonėje turto liko tik 55 350 Eur sumai, o įsipareigojimai išaugo iki 271 209 Eur (t. 4, b. l. 103).

12514.

126Remdamasis nutarties 38-40 punktuose nustatytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bendrovės vadovas sąmoningai, suprasdamas, jog bendrovė yra nemoki, pažeidė jam ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Tokiu būdu byloje konstatuotinas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas tyčinis bankroto požymis.

12715.

128Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės, į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004). Taigi tokie atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sprendimų yra nuostolingai perleidžiamas, sunaikinamas, sugadinamas ar iššvaistomas įmonės turtas, sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę, atsiskaitoma tik su tam tikrais kreditoriais ir pan., gali būti vertinami kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013).

12916.

130Kreditorė bendrovės valdymo organų netinkamą įstatymų, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, vykdymą grindžia ir ta aplinkybe, kad konfiskavus bendrovės automobilį („Audi A8“) dėl bendrovės darbuotojo kaltės, bendrovės vadovai nesiėmė priemonių dėl žalos atsakovei (automobilio konfiskavimo) atlyginimo.

13117.

132Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1062-336/2015 G. P. buvo nubaustas pagal ATPK 1302 straipsnį ir jam paskirtos nuobaudos – 1158 Eur bauda su transporto priemonės „Audi A8“,priklausančios UAB „Conlasa“, konfiskavimu už tai, kad jis, būdamas neblaivus ir neturėdamas vairuotojo pažymėjimo (kai teisė vairuoti atimta), vairavo UAB „Conlasa“ priklausantį automobilį. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ATP-54-238/2016 apeliacine tvarka, 2016 m. sausio 25 d. nutartimi suinteresuoto asmens UAB „Conlasa“ direktorės apeliacinio skundo netenkino, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimą paliko nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. kovo 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5971-986/2018 iš G. P. ieškovės BUAB „Conlasa“ naudai buvo priteistas4 030 Eur žalos atlyginimas ir 5 procentai metinių palūkanų, pareiškėjos nurodytus argumentus dėl netinkamo įmonės vadovų elgesio atmetė. Tačiau, iš Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. kovo 21 d. sprendimo už akių, priimto civilinėje byloje Nr. e2-5971-986/2018, matyti, jog su ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš G. P. (buvusio UAB „Conlasa“ darbų vadovo) į teismą kreipėsi ne atsakovės valdymo organai ar jų įgaliotiniai, o bankroto administratorė UAB „Tytus“, vykdydama ĮBĮ nustatytus įpareigojimus. Tuo tarpu atsakovės valdymo organai, net ir žinodami apie galimybę kreiptis dėl žalos atlyginimo (Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartyje pažymėjo, kad, nepaisant turto konfiskavimo, UAB „Conlasa“ turi teisę civiline tvarka reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą), jokių priemonių dėl to nesiėmė. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės paneigia pirmosios instancijos teismo poziciją bei patvirtina bendrovės valdymo organų netinkamą įstatymų, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, vykdymą.

133Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių

13418.

135ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad juridinio asmens turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis.

13619.

137Byloje esanti 2016 m. lapkričio 8 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis (t. 4, b. l. 114) patvirtina, jog UAB „Conlasa“, atstovaujama jos direktoriaus I. L., už 800 Eur sumą pardavė bendrovei priklausiusį automobilį „Toyota Yaris“. Iš bendrovės turto suvestinės nuo 2014 m balandžio 30 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (t. 4, b. l. 113) nustatyta, kad šią transporto priemonę bendrovė įsigijo 2015 m. rugpjūčio 6 d. už 3 200 Eur. Byloje esanti UAB „Conlasa“ turto suvestinė (t. 4, b. l. 117-118) įrodo, kad dar 2016 m. spalio 17 d. šio automobilio likutinė vertė buvo 2 827,60 Eur. Tuo tarpu, kaip minėta aukščiau, bendrovė šią transporto priemonę, praėjus mažiau nei mėnesiui nuo jos likutinės vertės nustatymo, pardavė už 800 Eur, t. y. bendrovė jai priklausanti turtą pardavė daugiau nei tris kartus mažesne kaina, nei šio turto likutinė vertė. Be to, šis turtas buvo parduotas su bendrovės vadovu susijusiam asmeniui – direktoriaus I. L. sutuoktinei I. L.. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės neabejotinai patvirtina šiuo atveju egzistuojant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintus tyčinio bankroto požymius.

13820.

139Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorė UAB „Tytus“, atstovaudama BUAB „Conlasa“, kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus su ieškiniu I. L. dėl 2016 m. lapkričio 8 d. transporto priemonės „Toyota Yaris“ perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo, įpareigojant I. L. grąžinti BUAB „Conlasa“ nuosavybėn transporto priemonę. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2018 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-428-188/2018 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią BUAB „Conlasa“ atsisakė visų savo ieškinio reikalavimų, o I. L. sutiko ir įsipareigojo bendrovei sumokėti 400 Eur. Tačiau šios aplinkybės iš esmės neturi jokios įtakos, sprendžiant klausimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju skundžiamoje nutartyje išdėstyta teismo išvada, jog tokios vertės (net jeigu laikyti, kad transporto priemonės vertė buvo 2 827,60 Eur) bendrovės turto perleidimas už 800 Eur įtakos BUAB „Conlasa“ mokumui negalėjo turėti, padaryta iš esmės neatlikus bylos duomenų analizės bei nesivadovaujant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais. Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, jog tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės tyčinį bankrotą, nėra būtina nustatyti vien tik konkretų veiksmą ar sandorį, lėmusį įmonės bankrotą, tačiau reikia įvertinti aplinkybių, susijusių su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitų aplinkybių, nulėmusių įmonės nemokumą, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013). Šiuo atveju akivaizdu, jog atsakovės vadovui pardavus bendrovei priklausantį turtą už kainą, žymiai mažesne nei šio turto vertė, sudarytas sandoris negali būti laikomas neturinčiu įtakos bendrovės ekonominei būklei.

140Dėl ĮBĮ 2 dalies 4 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių ir 3 dalies 2 punkte įtvirtintos prezumpcijos

14121.

142ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto. To paties straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, jog tyčinis bankrotas preziumuojamas, kai bendrovėje atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

14322.

144Iš nutartyje jau minėto bendrovės banko sąskaitos išrašo (t. 5, b. l. 22-49) matyti, kad laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė grąžino Z. M. 34772 Eur skolos pagal paskolos sutartis. Byloje esanti turto suvestinė nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (t. 4, b. l. 93) patvirtina, kad dalis skolos – 4 442,52 Eur Z. M. buvo grąžinta atsakovės turtu, t. y. bendrovės akcininkei 2016 m. gruodžio 1 d. buvo perduotas bendrovei nuosavybės teise priklausęs turtas – krūmapjovė, „primeris“, baldai, keltuvas, keturi nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas. Apeliantės įsitikinimu, atsiskaitymai su bendrovės akcininke buvo vykdomai pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą.

14523.

146CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

14724.

148Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, BUAB „Conlasa“, dengdama turimus įsiskolinimus akcininkei Z. M., 2016 m. liepos 5 d. pervedė pastarajai 14 000 Eur, 2016 m. liepos 15 d. – 3 000 Eur, 2016 m. liepos 19 d. – 372 Eur, 2016 m. rugpjūčio 26 d. – 3 000 Eur, 2016 m. rugsėjo 19 d. – 2 000 Eur ir 4 900 Eur, 2016 m. spalio 10 d. – 4 000 Eur, 2016 m. spalio 17 d. – 1 000 Eur, 2016 m. lapkričio 10 d. – 2 000 Eur ir 2016 m. lapkričio 14 d. – 500 Eur. Viešai prieinamais duomenimis nustatyta, jog 2016 m. birželio 16 d. UAB „Conlasa“ turėjo 4 396,58 Eur įsiskolinimą VSDFV. Iš bendrovės sąskaitos išrašo (t. 5, b. l. 22-49) nustatyta, jog dar 2016 m. sausio 1 d., remiantis debetiniu nurodymu, buvo atliktas įsiskolinimo už 2016 m. sausio mėn. socialinių draudimo įmokų nurašymas. Tokie bendrovės socialinių draudimo įmokų įsiskolinimai nuolat buvo nurašomi iš bendrovės sąskaitos. Taigi, 2016 m. rugpjūčio 26 d. dengdama turimas skolas Z. M. bendrovė jau turėjo ir pradelstų skolų darbuotojams (t. 4, b. l. 106-109), ką teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas (nutarties 22 punktas).

14925.

150Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis CK 6.9301 straipsnio nuostatomis, sprendžia, kad bendrovė, laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. grąžindama Z. M. dalį skolų, pažeidė atsiskaitymų negrynaisiais pinigais eiliškumą – žinodama, jog turi įsiskolinimus VSDFV dar nuo 2016 m. sausio mėn. bei įsiskolinimus bendrovės darbuotojams nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. už laiku nesumokėtą darbo užmokestį, pirmenybę suteikė savo akcininkei Z. M.. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo argumentas, kad negalima teigti, jog buvo nesilaikyta CK 6.9301 straipsnyje nustatytos atsiskaitymo tvarkos, nes Z. M. kaip seniausiai kreditorei buvo grąžinta mažiau nei visiems kitiems kreditoriams, yra visiškai nepagrįstas bei nesudaro pagrindo spręsti, kad mokėjimų eiliškumas nebuvo pažeistas. Bendrovei turint įsiskolinimų už laiku neatliktas įmokas į valstybės biudžetą (šiuo atveju VSDFV) bei darbuotojams, šie įsiskolinimai turi pirmumą kitų bendrovės kreditorių atžvilgiu ir tik atsiskaičiusi su nurodytais subjektais bendrovė gali atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

15126.

152Taip pat minėta, kad dalį skolos Z. M. bendrovė padengė savo turtu. Apeliantės vertinimu, tokiais veiksmais įmonė buvo rengiama bankrotui, kadangi įmonės veikla buvo organizuojama tokiu būdu, kad kreditoriai negalėtų nukreipti išieškojimo į dar likusį įmonės turtą. Nustatyta, kad dalis skolos akcininkei Z. M. buvo grąžinta 2016 m. gruodžio 1 d., perduodant bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą. Iš tos pačios bendrovės turto suvestinės (t. 4, b. l. 113) matyti, kad 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė nurašė 3 572,98 Eur likutinės vertės bendrovei priklausius statybinius įrankius ir bei mechanizmus, kurių dauguma įsigyta 2015-2017 m. Bylos duomenimis, šis bendrovės turtas administratorei nebuvo perduotas. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, jog praktiškai visas bendrovei priklausęs smulkus kilnojamasis turtas (kompiuteriai, įrankiai, mechanizmai) buvo perleisti akcininkei arba nurašyti, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tokiais savo veiksmais bendrovės valdymo organai veiklą bendrovėje organizavo taip, kad kreditoriai negalėtų nukreipti išieškojimo į dar likusį įmonės turtą.

15327.

154Apibendrindamas šios nutarties 51-53 punktuose nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia šiuo atveju esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte bei 3 dalies 2 punkte įtvirtintus tyčinio bankroto požymius.

155Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 nurodytų tyčinio bankroto požymių

15628.

157Kreditorė prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė ir tai, kad bendrovėje buhalterinė paskaita buvo tvarkoma apgaulingai. Šią aplinkybę apeliantė grindė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atlikto patikrinimo duomenimis, bendrovės debitorinių įsiskolinimų faktą patvirtinančių duomenų nebuvimu bei dalies bendrovės buhalterinių dokumentų bankroto administratorei neperdavimu.

15829.

159Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su apgaulingu ir (arba) netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu arba neišsaugotais buhalterinės apskaitos dokumentais, kai dėl to visiškai ar iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, siekiant pripažinti bankrotą tyčiniu, neprivalo būti atskirai nustatytas ryšys tarp šių aplinkybių ir įmonės privedimo prie bankroto arba jau nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo. Priešingas aiškinimas, kad net ir netinkamai tvarkius buhalterinę apskaitą arba neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų tyčinio bankroto nustatymas būtų įmanomas tik įrodžius konkrečias įmonės privedimo prie nemokumo priežastis, padarytų tyčinio bankroto aplinkybių įrodinėjimą neįmanomą bei neatitiktų principo, jog niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų (lot. Nullus commodum capere desua injuria propria) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018, 28 punktas).

16030.

161Vis dėlto kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį ir į tai, kad, remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet kuris buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Toks negalėjimas turi būti susijęs su objektyviu neįmanomumu įvertinti įmonės nemokumo priežastis. Jei įmonės veiklą galima įvertinti remiantis kitais duomenimis (pvz., pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais), be kita ko, ir netiesioginiais įrodymais, taip pat jei akivaizdu, kad įmonės nemokumo priežastys yra kitos nei tos, kurias galimai patvirtintų trūkstami buhalterinės apskaitos dokumentai, nebelieka pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018, 29 punktas).

16231.

163Byloje esantis Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą (t. 4, b. l. 119-120) patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. UAB „Conlasa“ į PVM ataskaitas įtraukinėjo įsigytus daiktus (maišytuvą, šviestuvus, „Velux“ stogo langą, alkoholinius gėrimus), kurie nebuvo panaudoti PVM apmokestinamai veiklai, tokiu būdu nepagrįstai pasididindama PVM. Taip pat nurodytu laikotarpiu į PVM deklaracijas bendrovė nepagrįstai įtraukė PVM už įsigytą benziną ir dujas, kurie nebuvo panaudoti bendrovės PVM apmokestinamai veiklai, nes bendrovės nuosavybės teise priklausantys automobiliai naudojo tik dyzelinį kurą.

16432.

165Iš atsakovės bankroto administratorei perduotų dokumentų buvo nustatyta, kad bendrovės debitorės UAB „Struktūra“ skola atsakovei sudaro 11 327,35 Eur (2016 m. gruodžio 15 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas, t. 4, b. l. 123). Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorei gavus sąskaitas iš VMI, nustatyta, kad tarpusavio skolų suderinimo akte nurodyta UAB „Conlasa“ išrašyta 2016 m. gruodžio 1 d. 1 sąskaita faktūra CON16-035 yra 1000 Eur sumai.

16633.

167Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog netinkami įmonės apskaitos dokumentų tvarkymo veiksmai yra per daug nutolę nuo pareiškėjos įrodinėjamo tyčinio bankroto yra visiškai nepagrįsti. VMI pažymoje nustatyti faktai bei apeliantės nurodytas neatitikimas tarp skolų suderinimo akto bei sąskaitų faktūrų yra neteisėtas veiksmas; jis iškraipo įmonės veiklos rezultatus ir suvaržo galimybes nustatyti tikrą įmonės turtinę padėtį, todėl turi ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių.

16834.

169Teismas, kvalifikuodamas byloje nagrinėtą teisinį santykį, konstatuoja, kad byloje nustatytų tyčinio bankroto požymių visuma– nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo, kitų bendrovės valdymo organų pareigų, susijusių su įmonės valdymu, netinkamas vykdymas; atsiskaitymo tvarkos pažeidimai ir apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas – rodo, kad bankrutavusios įmonės vadovai sąmoningais veiksmais siekė įmonės bankroto, o tai sudaro teisinį pagrindą pripažinti bankrotą tyčiniu.

17035.

171Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, iš esmės nustatęs tyčinį bendrovės bankrotą leidžiančius konstatuoti požymius, juos visus, neatsižvelgdamas į kasacinio teismo praktikoje esančius išaiškinimus, nepagrįstai laikė nesudarančiais pagrindo spręsti dėl bendrovės privedimo prie bankroto tyčia. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir BUAB „Conlasa“ bankrotas pripažintinas tyčiniu.

17236.

173Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

174Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

175Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį ir BUAB „Conlasa“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 6. 2.... 7. BUAB „Toresta“ nurodė, kad pagal paskutiniąją (ir vienintelę)... 8. 3.... 9. 2016 m. lapkričio 8 d. bendrovės turtas – automobilis „Toyota Yaris“... 10. 4.... 11. Laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. bendrovė savo... 12. 5.... 13. Įmonės vadovas I. L. ir vienintelė akcininkė Z. M., VĮ „Registrų... 14. 6.... 15. 2016 m. įmonės akcininkės naudai atliekant mokėjimus bei perduodant... 16. 7.... 17. Teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita įmonėje buvo tvarkoma... 18. 8.... 19. BUAB „Conlasa“ bankroto administratorė UAB „Tytus“ atstovė prašė... 20. 9.... 21. Suinteresuotas asmuo Z. M. atsiliepimu į prašymą dėl bendrovės bankroto... 22. 10.... 23. Suinteresuotas asmuo A. T. kreditorės BUAB „Toresta“ prašymą BUAB... 24. 11.... 25. Bendrovės kreditorius VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad 2018 m. kovo 19 d. jis... 26. 12.... 27. Kreditorė UAB „Lemora“ pritarė BUAB „Toresta“ prašymui bei nurodė,... 28. 13.... 29. Bendrovės 35 578,37 Eur skola UAB „Lemora“ susidarė pagal PVM... 30. II.... 31. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 32. 14.... 33. Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi prašymą dėl BUAB... 34. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų požymių... 35. 15.... 36. Teismas, remdamasis pradelstų įsipareigojimų suvestine, nustatė, kad bendra... 37. 16.... 38. Teismas sprendė, kad pradelstų įsipareigojimų (270 395 Eur) ir apskaityto... 39. 17.... 40. Remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, teismas nustatė,... 41. Dėl kriterijaus, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte ... 42. 18.... 43. Teismas nustatė, kad ieškovė BUAB „Conlasa“, atstovaujama bankroto... 44. 19.... 45. Teismo vertinimu, tokios vertės (net jeigu vertę laikyti 2 827,60 Eur)... 46. Dėl kriterijaus, įtvirtinto ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte... 47. 20.... 48. Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 5 d. iki gruodžio 1 d.... 49. 21.... 50. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, kad Z. M. per 2014 m. buvo suteikusi... 51. 22.... 52. Teismas nustatė, kad atsiskaitant su Z. M. m. rugpjūčio 26 d., BUAB... 53. 23.... 54. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjos... 55. 24.... 56. Teismo vertinimu, bendrovės turto „nurašymai” neturėjo esminės įtakos... 57. 25.... 58. Teismas sutiko, kad mokėjimai tiek UAB „Gipura“, tiek už kitas prekes bei... 59. Dėl kriterijaus nurodyto ĮBĮ20 straipsnio 2 dalies 5 punkte ... 60. 26.... 61. Teismas nustatė, kad buvo atlikta BUAB „Conlasa“ pardavimo ir pirkimo PVM... 62. 27.... 63. Tai, kad bankroto administratorei nėra perduota dalis dokumentų, susijusių... 64. III.... 65. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 66. 28.... 67. Kreditorė BUAB „Toresta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2018 m.... 68. Dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje... 69. 28.1.... 70. Byla dėl BUAB „Conlasa“ bankroto pripažinimo tyčiniu buvo išnagrinėta... 71. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 72. 28.2.... 73. Akcininkė Z. M. 2014 m. suteikė paskolų įmonei už 134 041,94 Eur. Šios... 74. 28.3.... 75. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad įmonė daugiau nei pusantrų... 76. 28.4.... 77. Dėl netinkamų įmonės valdymo organų veiksmų, susijusiu su žala įmonei... 78. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 79. 28.5.... 80. Nors šio ĮBĮ įtvirtinto požymio egzistavimas nėra tiesiogiai susijęs su... 81. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 82. 28.6.... 83. Kadangi įmonė buvo nemoki dar 2015 m. birželio 30 d. (vėliausiai pagal 2015... 84. 28.7.... 85. Neįtikėtinai atrodo aplinkybė, kad statybinė įmonė, veikusi nuo 2014 m.,... 86. 28.8.... 87. 2016 m. gruodžio 6 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje... 88. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytos tyčinio bankroto... 89. 28.9.... 90. Dalis paskolų grąžinimų įmonės akcininkei buvo padaryti, pažeidžiant CK... 91. 28.10.... 92. 2016 m. rugpjūčio 26 d. grąžinant paskolas Z. M., įmonė jau turėjo... 93. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 94. 28.11.... 95. Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, VMI patikrinimo metu... 96. 28.12.... 97. 2018 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu bankroto administratorė... 98. II.... 99. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 100. 2.... 101. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 102. 3.... 103. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 104. 4.... 105. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai... 106. 5.... 107. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima... 108. 6.... 109. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto... 110. 7.... 111. Nagrinėjamu atveju atsakovės kreditorė BUAB „Toresta“ reikalavimą... 112. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 113. 8.... 114. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 115. 9.... 116. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte vienu iš tyčinio bankroto požymių... 117. 10.... 118. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB... 119. 11.... 120. Byloje esančio BUAB „Conlasa“ 2015 m. balanso (t. 4, b. l. 102) duomenimis... 121. 12.... 122. Bylos duomenimis nustatyta, jog Z. M. nuo 2015 m. vasario 5 d. yra vienintelė... 123. 13.... 124. Bylos duomenimis, atsakovės veiklos rezultatai nuo 2014 m. nuolat blogėjo:... 125. 14.... 126. Remdamasis nutarties 38-40 punktuose nustatytomis aplinkybėmis, apeliacinės... 127. 15.... 128. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai... 129. 16.... 130. Kreditorė bendrovės valdymo organų netinkamą įstatymų, įmonės steigimo... 131. 17.... 132. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kėdainių rajono apylinkės... 133. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų tyčinio bankroto... 134. 18.... 135. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta... 136. 19.... 137. Byloje esanti 2016 m. lapkričio 8 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo... 138. 20.... 139. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorė... 140. Dėl ĮBĮ 2 dalies 4 punkte nurodytų tyčinio bankroto požymių ir 3 dalies... 141. 21.... 142. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta... 143. 22.... 144. Iš nutartyje jau minėto bendrovės banko sąskaitos išrašo (t. 5, b. l.... 145. 23.... 146. CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir... 147. 24.... 148. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, BUAB „Conlasa“,... 149. 25.... 150. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas... 151. 26.... 152. Taip pat minėta, kad dalį skolos Z. M. bendrovė padengė savo turtu.... 153. 27.... 154. Apibendrindamas šios nutarties 51-53 punktuose nustatytas aplinkybes, teismas... 155. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 nurodytų tyčinio bankroto požymių... 156. 28.... 157. Kreditorė prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė ir tai, kad... 158. 29.... 159. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5... 160. 30.... 161. Vis dėlto kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį ir į tai, kad, remiantis... 162. 31.... 163. Byloje esantis Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas... 164. 32.... 165. Iš atsakovės bankroto administratorei perduotų dokumentų buvo nustatyta,... 166. 33.... 167. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes... 168. 34.... 169. Teismas, kvalifikuodamas byloje nagrinėtą teisinį santykį, konstatuoja, kad... 170. 35.... 171. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia,... 172. 36.... 173. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde išdėstytų... 174. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 175. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį ir BUAB...