Byla 2S-707-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Andžejaus Maciejevskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1- ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, kuria sprendžiant skolininkės L. V. prieštaravimų priėmimo klausimą atsisakyta tenkinti skolininkės L. V. prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo bei prašymą atnaujinti skolininkės prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui pateikti.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3kreditorė B. B. 2007-02-15 pateikė Vilniaus 1-ajam apylinkės teismui pareiškimą (b.l. 1), kuriuo prašė išieškoti iš skolininkės L. V. 13 500 Lt skolos, 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo 13 500 Lt sumos, bylinėjimosi išlaidas, 102 Lt žyminio mokesčio bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-02-20 išdavė teismo įsakymą kreditorei B. B. iš skolininkės L. V. išieškoti 13 500 Lt skolos ir 102 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 2007-02-20 pranešimu informavo skolininkę apie CPK 437 str. numatytas skolininko teises ir pareigas (b.l.6, 7, 8-9).

52007-04-03 Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria 2007-02-20 įsiteisėjusį teismo įsakymą papildė, nutardamas išieškoti iš skolininkės L. V. 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo 13 500 Lt sumos, tą pačią dieną išsiųsdamas nutarties nuorašą kreditorei ir skolininkei (b.l.18, 19-20).

6Remdamasis jau minėta nutartimi 2007-04-03 Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas išdavė dar vieną teismo įsakymą dėl 0,5 % delspinigių nuo 13 500 Lt sumos pagal paskolos sutartį už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 2007-01-15 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, išieškojimo iš skolininkės L. V. (b.l.23).

7Vilniaus 1-ame apylinkės teisme 2009-03-16 gauti skolininkės L. V. prieštaravimai (b.l.26-29) su prašymu atnaujinti terminą prieštaravimams kreditorės B. B. reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo pateikti ir vykdymo veiksmų sustabdymo. Skolininkė tvirtino, jog terminą pareikti prieštaravimus praleido dėl svarbių priežasčių, nes apie teismo įsakymo priėmimą sužinojo tik gavusi antstolės Virginijos Meškauskienės padėjėjos Reginos Lazkevičiūtės raštą Nr. 15/07/10970-1, kuriame informuojama, kad iš skolininkės išieškotina suma – 34 583,01 Lt. Tvirtina, jog teismo įsakymas jai įteiktas nebuvo. Skolininkė sutinka su kreditorės reikalavimu dėl 13 602 Lt, nurodo, kad yra sumokėjusi 30 926,49 Lt skolos, tačiau nesutinka su kreditorės prašomomis priteisti netesybomis – 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Tokie delspinigiai, skolininkės manymu, yra aiškiai per dideli ir neatitinka protingumo kriterijų. Argumentuodama remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (2008-08-25 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-401/2008; 2007-10-12 nutartimi c.b.Nr. 3K-7-304/2007; 2006-06-19 nutartimi c.b. Nr.3K—3-409/2006; 2006-04-12 nutartimi c.b. Nr.3K-3-269/2006; 2005-09-19 nutartimi c.b. Nr. 3K—3-400/2005; 2005-10-19 nutartimi c.b. 3K-7-378/2005; 2005-09-19 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-400/2005). Tai pat pažymi, jog nesustabdžius vykdymo išieškojimą, jei teismas pripažintų priežastis, dėl kurių skolininkė praleido nustatytą terminą prieštaravimams pateikti, svarbiomis, o kreditorė pareikštų ieškinį CPK 439 str. 3 p. nustatyta tvarka, iki teismo sprendimo pagal kreditorės ieškinį įsiteisėjimo dienos iš jos būtų išieškota neprotingai didelė delspinigių suma, kurių skolininkė neturėtų galimybės susigrąžinti, nes sumokėtos netesybos nėra mažinamos.

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-03-20 nutartimi skolininkės L. V. prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ir termino skolininkės prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui pateikti atnaujinimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad teismo įsakymo, nutarties ir teismo įsakymo papildymo įteikimas skolininkės anūkei ir dukrai pareiškime nurodytu skolininkės gyvenamosios vietos adresu – 2007-02-22 bei 2007-04-06 laikytinas tinamu procesinių dokumentų įteikimu (CPK 123 str. 3 d.). Tuo pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad skolininkė dar 2007 m. buvo tinkamai informuota apie patenkintus kreditorės reikalavimus, nenurodė svarbių priežasčių, kodėl net dviem metais praleido procesinio veiksmo – prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui pateikimą – atlikimo teminą, todėl grąžino skolininkei jos 2009-03-16 teismui pateiktus prieštaravimus. Nurodė, kad negali pasisakyti, ar skolininkei išieškojimo metu antstolės dokumentai buvo įteikti, nes neturi vykdomosios bylos, tačiau remdamasis antstolės V. Meškauskienės 2009-02-21 raštu Nr. 15/07/10970-1 padarė tikėtiną išvadą, jog per du metus skolininkei buvo žinoma apie vykdomą išieškojimą, kadangi dalis skolos jau buvo išieškota (b.l. 30).

9Skolininkė L. V. atskiruoju skundu (b.l. 32-33) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-03-20 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atnaujinti terminą skolininko prieštaravimams dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo įsakymo, išduoto kreditorei B. B. pateikti; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo sustabdymą. Pažymi, jog 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 182 % delspinigių per metus yra aiškiai per dideli, pažeidžiantys protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus ir suteikiantys galimybę kreditorei nepagrįstai praturtėti. Tvirtina, kad realiai teismo įsakymas jai įteiktas nebuvo, kadangi duktė ir anūkė jai teismo įsakymą perdavė tik tada, kai skolininkė, gavusi antstolės Virginijos Meškauskienės padėjėjos Reginos Lazkevičiūtės raštą Nr. 15/07/10970-1, ėmė domėtis, kokiu pagrindu iš jos turto vykdomas išieškojimas. Termino dėl prieštaravimų kreditoriaus pareiškimui pateikti praleidimo priežastys nuo skolininkės valios nepriklausė, todėl yra pripažintinos svarbiomis ir sudaro pagrindą atnaujinti terminą.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, konstatuoja, kad šios bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, neatliko visų procesinių veiksmų, privalomų siekiant tinkamai informuoti skolininkę apie teismo iniciatyva išduotą dar vieną teismo įsakymą ir su tuo susijusias skolininko teises bei pareigas (CPK 437 str. 2 d.), ir dėl to susiklostė tokia teisinė situacija, kuri sudaro prielaidas atnaujinti skolininkei praleistą terminą pateikti prieštaravimus dėl kreditorės pateikto pareiškimo, susijusius su netesybų priteisimu. Tokiu atveju skundžiama nutartis panaikintina (CPK 329 str. 1 d.)., o byla grąžintina pagal kompetenciją pirmosios instancijos teismui nagrinėti nuo skolininko prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo dalyje dėl delspinigių priteisimo gavimo stadijos (CPK 439 str. 3 d.).

13Byloje nustatyta, kad Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-02-20 išdavė teismo įsakymą kreditorės B. B. naudai iš skolininkės L. V. išieškoti 13 500 Lt skolos ir 102 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 436 str.), pritaikė laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.-145 str. 1 d. 3 p.) bei 2007-02-20 pranešimu informavo skolininkę apie CPK 437 str. numatytas skolininko teises ir pareigas. Skolininkė, sutikdama su negrąžintos skolos ir bylinėjimosi išlaidų dydžiu, prieštaravimų nepareiškė, todėl šis teismo įsakymas įsiteisėjo ir buvo priverstinai vykdomas (CPK 437 str. 2 d. 2 p.). Tačiau konstatavęs, jog kreditorės prašymas priteisti netesybas 2007-02-20 įsakymu nebuvo išspręstas, Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas jau po pirmojo įsakymo įsiteisėjimo 2007-04-03 išdavė kitą teismo įsakymą išieškoti iš skolininkės L. V. 0,5 % delspinigių nuo 13 500 Lt sumos pagal paskolos sutartį už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 2007-01-15 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Duomenų byloje apie CPK 437 str. 2 d. nurodyto turinio pranešimo skolininkei išsiuntimą kartu su šiuo įsakymu, kaip ir paties pranešimo, byloje nesama. Pažyma apie įteikimą (b.l.24) patvirtina vien įsakymo nuorašo įteikimo 2007-04-26 skolininkės dukrai A. V. faktą.

14Teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus dėl netinkamo paties teismo įsakymo nuorašo įteikimo apeliantei atmeta kaip teisiškai nepagrįstus. Tiek Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007-02-20 išduotas teismo įsakymas ir pranešimas skolininkui, tiek ir 2007-04-03 išduotas kitas teismo įsakymas skolininkei buvo įteikti tinkamu būdu, nepažeidžiant CPK 124 str. nuostatų reikalavimų, kurio 3 d. numato, kad tuo atveju, kai nėra galimybės teismo procesinį dokumentą adresatui įteikti asmeniškai pasirašytinai, jie gali būti įteikiami kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 123 str. 3 d., 438 str.). Šiuo atveju procesiniai dokumentai buvo įteikti asmenims – skolininkės dukteriai ir anūkei, kurie yra priskirtini prie asmenų rato, galinčių adresato nebuvimo gyvenamojoje vietoje atveju priimti procesinius dokumentus. Pažymėtina, jog asmenims, kurie faktiškai priėmė kartu su jais gyvenančiam asmeniui skirtą procesinio teismo sprendimo nuorašą, atsiranda pareiga esant pirmai galimybei juos įteikti adresatui. Kaip matyti iš teismo procesinių dokumentų įteikimo datų – 2007-02-22 bei 2007-04-26 (b.l. 12, 24), skolininkės šeimos nariai turėjo pakankamai laiko šiuos procesinius dokumentus įteikti adresatui. Be to, apeliantė nepateikė įrodymų, jog nurodyti asmenys neįvykdė savo pareigos laiku perduoti procesinio sprendimo nuorašus skolininkei.

15Tačiau šiuo atveju esminę reikšmę turi ne procesinio dokumento, kurį, kaip minėta, teisėjų kolegija pripažįsta tinkamu, skolininkei įteikimo būdas, o įstatymo leidėjo imperatyviai teismui nustatytos pareigos supaprastintame procese tinkamai informuoti skolininką apie jo teises ir nepasinaudojimo jomis teisines pasekmes (CPK 437 str. 2 d. 2 p.), nuo kurio priklauso, ar teismo procesiniam sprendimas – teismo įsakymas įgis res judicata galią.

16Įsiteisėjęs teismo įsakymas, priimamas bylose dėl teismo įsakymo išdavimo (CPK XXIII skyrius), savo teisinais padariniais prilygsta kitose bylose priimamam teismo sprendimui. Teismo įsakymas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo (CPK 436 str. 7 d.). Įstatymų leidėjas CPK 437 str. 1 d. imperatyviai nustato, kad kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo nuorašai ne vėliau kaip kitą dieną po įsakymo išdavimo išsiunčiami skolininkui. Kartu su kreditoriaus pareiškimo bei teismo įsakymo nuorašais teismas privalo išsiųsti pranešimą (CPK 437 str. 2 d.), kuriame skolininkas informuojamas apie jo teises ir pareigas, nuo kurių įvykdymo ar neįvykdymo priklauso, ar teismo priimtas įsakymas įsiteisės. Kai skolininkas pareiškia prieštaravimus, teismo įsakymas įsiteisėti negali, nes jis teismo yra panaikinamas nepriklausomai nuo to, ar skolininkas per keturiolika dienų pareiškė ieškinį bendra tvarka, ar jo nepareiškė (CPK 439 str. 5 d. ir 6 d.). Atsižvelgiant į tai, kad priimdamas teismo įsakymą teismas netikrina pareikštų reikalavimų pagrįstumo, įstatymo nustatytos specialios teismo įsakymo įsiteisėjimo taisyklės reikalauja, kad teismas preciziškai tiksliai laikytųsi įstatymo nustatytos teismo įsakymo nuorašo skolininkui įteikimo tvarkos, kuri reiškia ne vėliau kaip kitą dieną po teismo įsakymo išdavimo išsiųsti skolininkui ne tik kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo nuorašą, bet ir pranešimą, kuriame skolininkas išsamiai informuojamas apie galimybę pareikšti prieštaravimus. Taigi teismo įsakymas įsiteisėja tik tuomet, kai šio teismo procesinio sprendimo nuorašas įstatymo nustatyta tvarka įteikiamas skolininkui ir šis per CPK 437 str. 2 d. 1 p. nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimo (CPK 436 str. 7 d., 437 str. 2 d. 1 p., 3 p., 438 str.).

17 Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, kartu su 2007-04-03 išduoto papildomo teismo įsakymo nuorašu neišsiųsdamas skolininkei pranešimo apie galimybę pareikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo netesybų išieškojimo dalyje, pažeidė įsakmiai įstatyme nustatytą tinkamo skolininko informavimo pareigą. Kolegija konstatuoja, kad tokiu atveju 2007-04-03 išduotas teismo įsakymas laikomas neįsiteisėjusiu nesant vienos iš įstatyme numatytos būtinųjų sąlygų, kad teismo įsakymas įgytų res judicata galią – tinkamo teismo įsakymo nuorašo įteikimo, teismui netinkamai informavus skolininkę. Kita vertus, teisėjų kolegija pripažįsta priimtinais atskirojo skundo argumentus, susijusius su įsakymo turinio, dėl kurio paduodami prieštaravimai, vertinimu. Įstatymas nenumato pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis, tai yra teismo diskrecijos teisė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, spręsdami dėl procesinių terminų atnaujinimo būtinumo, privalo vadovautis ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš tokių principų yra įtvirtintas CK 1.5 str. Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad teismai, aiškindami įstatymus ir juos taikydami, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Todėl, kaip dėl to jau yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2003-06-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-752/2003), pagrindas atnaujinti terminą prieštaravimams pareikšti šiuo atveju yra dar ir ta aplinkybė, jog prieštaravimai grindžiami pernelyg didelėmis, neprotingomis ir nesąžiningomis nustatytomis netesybomis (CPK 439 str. 2 d.). Klausimas dėl CK 6.73 str. taikymo ir priteistų delspinigių dydžio galės būti sprendžiamas tik atnaujinus praleistą terminą prieštaravimams pareikšti ir užtikrinus apeliantės teisę į tolesnę šios bylos proceso eigą.

18Tenkintinas ir apeliantės prašymas sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007-04-03 išduotą įsakymą. Pagal CPK 588 str. 1 d. nuostatas, teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai. Tesimo įsakymą skubiai vykdyti draudžia įstatymas (CPK 436 str. 7 d.), tuo pagrindu susiklosčiusioje teisinėje situacijoje neįsiteisėjusio, bet jau pradėto vykdyti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007-04-03 išduoto teismo įsakymo vykdymas sustabdomas iki pirmosios instancijos teismas išspręs teismo įsakymo panaikinimo klausimą CPK 439 str. 3 – 6 dalyje nurodytais pagrindais ir atsiras CPK 629 str. 1 d. 5 d. įvardintos pareigos antstoliui.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai padaryti neabejotiną išvadą, kad nutartyje aptarti procesinės teisės normų pažeidimai nėra formalūs (CPK 328 str.), todėl yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atnaujinti terminą skolininkės L. V. prieštaravimams pareikšti dėl kreditorės B. B. pateikto pareiškimo dalyje dėl Vilniaus m. 1 –ojo apylinkės teismo 2007-04-03 teismo įsakymu išieškotų netesybų; sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal 2007-04-03 Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-3941-728/2006; grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo skolininko prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo dalies išieškoti netesybas, gavimo stadijos.

20Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus m. 1- ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti skolininkei L. V. terminą prieštaravimams dėl kreditorės B. B. pareiškimo dalyje dėl delspinigių išieškojimo pareikšti ir šiuos prieštaravimus priimti.

23Sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 3 d. išduotą įsakymą Nr. L2-3941-728/2006 iki bus išspręstas šio įsakymo panaikinimo klausimas.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. kreditorė B. B. 2007-02-15 pateikė Vilniaus 1-ajam apylinkės teismui... 4. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-02-20 išdavė teismo įsakymą... 5. 2007-04-03 Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria... 6. Remdamasis jau minėta nutartimi 2007-04-03 Vilniaus m. 1-asis apylinkės... 7. Vilniaus 1-ame apylinkės teisme 2009-03-16 gauti skolininkės L. V.... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-03-20 nutartimi skolininkės L. V.... 9. Skolininkė L. V. atskiruoju skundu (b.l. 32-33) prašo panaikinti Vilniaus m.... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, konstatuoja,... 13. Byloje nustatyta, kad Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-02-20 išdavė... 14. Teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus dėl netinkamo paties teismo... 15. Tačiau šiuo atveju esminę reikšmę turi ne procesinio dokumento, kurį,... 16. Įsiteisėjęs teismo įsakymas, priimamas bylose dėl teismo įsakymo... 17. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija... 18. Tenkintinas ir apeliantės prašymas sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal... 19. Išdėstytos aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai padaryti neabejotiną... 20. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija... 22. Vilniaus m. 1- ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir... 23. Sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo...