Byla e2-1138-527/2017
Dėl įsiskolinimo su delspinigiais už nuomą ir paslaugas priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolita Cirulienė,

2sekretoriaujant valei Greskienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Jotremsta“ direktoriui Č. D. ir atstovui advokatui Linui Mažonui,

4atsakovės UAB „( - )“ direktorei I. Š. ir atstovui advokato padėjėjui Vytautui Bartkui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jotremsta“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl įsiskolinimo su delspinigiais už nuomą ir paslaugas priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi į teismą su 2017-03-14 ieškiniu, patikslintu 2017-07-14, prašydama CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.497 str. 1 d. 3 p. ir 3 d., 6.611 str. pagrindu:

8

9nutraukti negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009-01-01 tarp ieškovės, atstovaujamos direktoriaus J. D., ir atsakovės, atstovaujamos direktorės I. Š. (toliau ir – šalys), dėl patalpų, esančių „( - )“ (toliau ir – ginčo patalpos);

10

11nutraukti negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 Priedą Nr. 1, sudarytą 2015-09-15 tarp šalių dėl ginčo patalpų;

12

13priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų nuomą įsiskolinimą 11 265,10 Eur ir 3 814,06 Eur delspinigių;

14

15priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų neapmokėtą elektros energijos suvartojimą 6 438,17 Eur ir 2 549,28 Eur delspinigių;

16

17priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų suvartotą vandenį ir nuotekas 846,98 Eur ir 338,21 Eur delspinigių;

18

19priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos;

20

21iškeldinti atsakovę iš ieškovei priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių „( - )“ su visa manta.

22

23priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas, kadangi atsakovė ilgiau kaip tris mėnesius nemoka nuompinigių ir mokesčių už komunalines paslaugas.

24Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog 2009-01-01 šalys sudarė neterminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2, kuria atsakovei buvo perduotos laikinai valdyti ir naudoti 295,85 m bendrojo ploto ginčo negyvenamosios patalpos. Atsakovė Sutarties 1.2 punkte įsipareigojo mokėti mėnesinį nuomos mokestį po 5,07 Lt už 1 m2 bendrojo ploto. Bendra suma už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį sudarė 1 500 Lt + 285 PVM, iš viso 1 758 Lt. Sutarties 1.3 punkte nurodyta, kad atsakovė kiekvieną mėnesį moka ieškovei nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius. 2015-09-15 šalys sudarė Priedą Nr. 1 prie 2009-01-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2, kuriuo nutarta pakeisti 2009-01-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2 1.2 p. ir 1.4 p. išdėstant juos taip: „1.2. Nuomininkas moka Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį už kalendorinį mėnesį 665 Eur plius PVM. Padidintas nuomos mokestis šalių susitarimu pradedamas mokėti nuo 2016-01-01. 1.4 punktu Šalys susitaria, kad patalpos Nuomininkui išnuomojamos terminuotai, iki 2017-12-30, arba šalys sudarys naują sutartį, nurodant kitus nuomos terminus“. Šalys susitaria, jog kitos sutarties sąlygos lieka galioti ir yra nekeičiamos. Sudarytos negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 4.1 punkte nurodyta, kad kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjus apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius. 4.2 punkte numatyta, kad nuomotojas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią sutartį nesilaikant 4.1 punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu nuomininkas nemoka nuomos ir kitų mokesčių pagal sutartį (4.2.3). Atsakovei nuo 2016-04-29 nemokant nuomos plius PVM ir komunalinių mokesčių buvo išsiųstas perspėjimas dėl jos veiksmų, tačiau jokio atsakymo iš jos negauta. Negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 5.2 punkte numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomininkui 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos. Kadangi atsakovė vengia mokėti negyvenamųjų patalpų mokesčius ieškovė prašo priteisti susidariusį įsiskolinimą bei 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną bei remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metinės palūkanas nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovės įsiskolinimą sudaro skola už nuomą 11 265,10 Eur ir 3 814,06 Eur delspinigiai, o skola už neapmokėtą elektros energijos suvartojimą yra 6 438,17 Eur ir 2 549,28 Eur delspinigių. Viso susidariusi skola už suvartotą vandenį ir nuotekas yra 846,98 Eur ir 338,21 Eur delspinigių.

25Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nesutinka dėl delspinigių ir įstatyminių 6 procentų dydžio palūkanų priteisimo bei dėl atsakovės iškeldinimo iš nuomojamų ginčo patalpų. Atsiliepime nurodyta, jog atsakovė išsikėlė iš ginčo patalpų, todėl iškeldinimas nebeįmanomas. Atsakovė nesutinka su 6 701,55 Eur delspinigių priteisimu, kadangi nuo 2009-01-01 pagal negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2 bendrovė mokėjo nuomos mokestį ir vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, bet 2016 metais sumažėjus pardavimo pajamoms vykdyti prievoles darėsi vis sunkiau. Bendrovė turi samdomų darbuotojų, moka mokesčius valstybei, todėl sumažėjus pardavimams vėluodavo atsiskaityti už patalpų nuomą. Priskaičiuoti delspinigiai šiuo metu įmonei yra reikšminga ir didelė suma, 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną delspinigių dydis yra per didelės netesybos. Be to, atsakovė atliko nuomojamų patalpą remontą, sutvarkė grindis, sienas ir lubas, langus ir duris, įrengė patalpose vandentiekį, elektros instaliaciją, priešgaisrinę ir apsaugos signalizacijas, sutvarkė aplinka, įrengė įėjimą su stogine, kiemo vartus, išgrindė kiemo takus. Šie visi pagerinimai liko ieškovei. Šiems darbams atsakovas išleido 79 701,91 Lt (23 083,27 Eur). Kadangi atsakovės vadovė I. Š. lengvabūdiškai pasitikėjo ieškovės vadovu J. D., visi minėti remonto darbai buvo padaryti be jo rašytinio sutikimo, gavus jo žodinį pritarimą. Dabar atsakovė nesutinka geranoriškai įskaityti gautą naudą, nors kaip dalies nesumokėto nuomos mokesčio užskaitą, motyvuodama tuo, kad nuomos sutartyje yra numatyta, jog gali būti kompensuojami tiktai tie patalpų pagerinimai, kurie padaryti su raštišku nuomotojo sutikimu. Dėl tos priežasties atsakovė neturi galimybės reikalauti iš ieškovės kompensuoti turėtas patalpų pagerinimo išlaidas. Atėmus iš patalpų pagerinimo sumos daiktų, kuriuos atsakovė pasiėmė, kai išsikraustė iš patalpų (tai yra oro kondicionierius, video stebėjimo kameros), vertę, ieškovei likusių turto pagerinimų vertė yra apie 20 000 Eur. Kai kuriose patalpų vietose dėl natūralaus nusidėvėjimo yra reikalingas minimalus kosmetinis remontas, tačiau ne didesnis, kaip 2–3 tūkstančių eurų vertės. Taigi, ieškovė iš atsakovės jau gavo papildomą mažiausiai 17 000 Eur vertės naudą išnuomotų patalpų ir pastato aplinkos pagerinimo pavidalu. Tokiomis aplinkybėmis reikalauti iš atsakovės ne tiktai nuomos mokesčio, bet dar ir delspinigių yra paprasčiausiai nepadoru, o ieškovės priskaičiuoti delspinigiai faktiškai yra ne įskaitinės, o baudinės netesybos, kurių negali būti. Atsakovė vykdė savo prievolę, t. y. dalis prievolės yra įvykdyta. Kartu turint omenyje, kad ieškovė ne tiktai nepatyrė nuostolių, bet netgi turėjo ženklią turtinę naudą, yra pagrindas ieškovės priskaičiuotus delspinigius mažinti. Sumažinimas iki nulinio dydžio būtų teisingas, protingas ir sąžiningas. Dėl tų pačių motyvų atsakovė nesutinka, kad iš atsakovės būtų priteistos ir įstatyminės 6 procentų dydžio procesinės palūkanos. Nutraukus nuomos sutartį ieškovė dėl sutarties pažeidimo jokių nuostolių nepatirs. Šių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, tačiau atsakovė vykdė savo prievoles, nors nepakankamu dydžiu, todėl įsiskolinimas ir susidarė. Atsakovas neneigia savo skolos ir nevengia jos gražinti, tiktai dėl objektyviai susiklosčiusių nepalankių sąlygų neišgali iš karto tai padaryti. Apsunkinant atsiskaitymą papildoma palūkanų prievole, bendrovei padidėja pavojus tapti nemokia ir negalėti vykdyti veiklos, ko pasėkoje ir vykdyti atsiskaitymus su ieškovu. Kadangi ieškovė atsakovės suremontuotas patalpas toliau nuomos kitiems nuomininkams, ji pasinaudos tų patalpų būklės pagerinimu ir gaus atitinkamą naudą, kuri be abejonės bus didesnė nei numatomi galimi nuostoliai dėl skolos išieškojimo uždelsimo. Teismas ir šiuo atveju turėtų vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į išdėstytus motyvus, į šalių turtinę padėtį, į jų interesų balansą ir sumažinti priskaičiuotus delspinigius iki nulinio dydžio. Su kitais ieškinio reikalavimais atsakovė sutinka.

262017-09-04 teisme gautas ieškovės 2017-09-01 patikslintas ieškinys, kuriame prašoma:

271) priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų nuomą 12 069,65 Eur įsiskolinimą, paskaičiuotą nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31 ir 3 814,06 Eur delspinigių;

282)

29priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų neapmokėtą elektros energijos suvartojimą 6 522,58 Eur ir 2 549,28 Eur delspinigių;

303)

31priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų suvartotą vandenį ir nuotekas 849,79 Eur ir 338,21 Eur delspinigių;

324)

33priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos;

345)

35nutraukti negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009-01-01 tarp šalių dėl patalpų, esančių „( - )“;

366)

37nutraukti negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 Priedą Nr. 1, sudarytą 2015-09-15 tarp šalių dėl patalpų esančių „( - )“.

387)

39priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

40Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog atsakovė 2017-07-31 atlaisvino ginčo negyvenamąsias patalpas, esančias „( - )“, ir išsikraustė su visa jai priklausančia manta, todėl ieškinio reikalavimo iškeldinti atsakovę su visa manta iš ieškovei priklausančių ginčo negyvenamųjų patalpų atsisako.

41Ieškinys tenkintinas iš dalies.

42Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2009-01-01 buvo sudaryta neterminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2 tarp ieškovės, atstovaujamos direktoriaus J. D. ir atsakovės, atstovaujamos direktorės I. Š.. Sutartyje numatyta, kad atsakovei yra perduodama laikinai valdyti ir naudoti 295,85 m2 bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios „( - )“ Sutarties 1.2 punkte atsakovė įsipareigojo mokėti mėnesinį nuomos mokestį po 5,07 Lt už 1 m2 bendrojo ploto. Bendra suma už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį sudarė 1 500 Lt + 285 PVM, iš viso 1 758 Lt. Sutarties 1.3 punkte nurodyta, kad atsakovė kiekvieną mėnesį moka ieškovei nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius.

432015-09-15 šalys sudarė Priedas Nr. 1 prie 2009-01-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2. Priede buvo nutarta pakeisti 2009-01-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2 1.2 p. ir 1.4 p. išdėstant juos taip: „1.2. Nuomininkas moka Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį už kalendorinį mėnesį 665 Eur plius PVM. Padidintas nuomos mokestis šalių susitarimu pradedamas mokėti nuo 2016-01-01.“, „1.4. Šalys susitaria, kad patalpos Nuomininkui išnuomojamos terminuotai, iki 2017-12-30, arba šalys sudarys naują sutartį, nurodant kitus nuomos terminus“. Šalys susitarė, jog kitos sutarties sąlygos lieka galioti ir yra nekeičiamos.

44Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

45Ieškovės pateiktais įrodymais, kurių atsakovė bylos nagrinėjimo metu nepaneigė, nustatyta, jog atsakovei nuo 2016-04-29 nemokant nuomos ir komunalinių mokesčių susidarė skola:

461) 12 069,65 Eur už nuomą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31,

472) 6 522,58 Eur už neapmokėtą elektros energijos suvartojimą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31,

483) 849,79 Eur už suvartotą vandenį ir nuotekas laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31.

49Atsakovei neginčijant ieškovės paskaičiuotos skolos sumos teisingumo, šie ieškovės reikalavimai tenkintini ir iš atsakovės priteistini visi 2017-09-01 patikslintame ieškinyje nurodyti įsiskolinimai: 12 069,65 Eur už nuomą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31, 6 522,58 Eur už neapmokėtą elektros energijos suvartojimą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31 ir 849,79 Eur už suvartotą vandenį ir nuotekas laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31.

50Dėl delspinigių (netesybų) dydžio

51Šalys, sudarydamos Negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, Sutarties 5.2 punkte susitarė, kad „nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomininkui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną“.

52Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 ir 6.258 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005-10-19 nutartis byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005-09-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003-11-05 nutartis byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

53Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.) (LAT 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

54Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.).

55Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

56Ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsakovės sunkia turtine padėtimi, kurią iš dalies sąlygojo ir tai, kad atsakovė ieškovei priklausančias patalpas savo sąskaita pagerino, ir tie patalpų pagerinimai, atsakovei išsikėlus, liko ieškovei, tenkintinas iš dalies.

57Teismo nuomone, prieš tai aptartus kriterijus, šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) labiausiai atitiktų 0,2 procentų netesybų, numatytų Sutarties 5.2 punkte, sumažinimas iki 0,05 procento, t. y. netesybų sumažinimas keturiais kartais, priteisiant ieškovei iš atsakovės 1 675,4 Eur delspinigių:

  1. 953,52 Eur vietoj prašytos priteisti 3 814,06 Eur delspinigių sumos nuo nesumokėto nuomos mokesčio;
  2. 637,33 Eur delspinigių vietoj prašytos priteisti 2 549,30 Eur delspinigių sumos nuo įsiskolinimo už sunaudotą elektros energiją;
  3. 84,55 Eur delspinigių vietoj prašytos priteisti 338,21 Eur delspinigių sumos nuo įsiskolinimo už nuotekų tvarkymą.

58Dėl nuomos sutarties nutraukimo

59Sudarytos negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 4.1 punkte nurodyta, kad kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjus apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius. Sutarties 4.2 punkte numatyta, kad nuomotojas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią sutartį nesilaikant 4.1 punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu nuomininkas nemoka nuomos ir kitų mokesčių pagal sutartį (4.2.3 p.).

60Nors atsakovė 2017-07-31 išsikėlė iš šių patalpų ir jomis nebesinaudoja, tačiau, atsakovei nepateikus į bylą duomenų apie tai, jog pati atsakovė nutraukė Sutartį pasinaudodama 4.1 punkto nuostata, o ieškovė Sutartį ieškiniu ir patikslintais ieškiniais prašė nutraukti vadovaudamasi 4.2 punktu, pagal kurį Sutartis nutraukiama tik teismine tvarka, teismas Sutarties 4.2 punkto pagrindu nutraukia Sutartį nuo 2017-08-01, kadangi byloje nėra ginčo dėl to, jog pati atsakovė, savalaikiai nemokėjusi nuomos mokesčio ir kitų mokesčių pagal sutartį, 2017-07-31 išsikėlė iš šių patalpų ir jomis nebesinaudoja.

61Atsakovei 2017-07-31 atlaisvinus ginčo negyvenamąsias patalpas ir išsikrausčius su visa jai priklausančia manta, o ieškovei ieškinio reikalavimo iškeldinti atsakovę su visa manta iš ieškovei priklausančių ginčo negyvenamųjų patalpų atsisakius, byla šio reikalavimo dalyje nutrauktina.

62Dėl procesinių palūkanų priteisimo

63Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

64Atsakovė nesutinka, kad iš jos būtų priteistos šios procesinės palūkanos, kadangi ji vykdė savo prievoles, nors nepakankamu dydžiu, nes dėl objektyviai susiklosčiusių nepalankių sąlygų neišgalėjo to padaryti laiku, nutraukus nuomos sutartį ieškovė dėl sutarties pažeidimo jokių nuostolių nepatirs, o apsunkinus atsiskaitymą papildoma palūkanų prievole bendrovei padidės pavojus tapti nemokia ir negalėti vykdyti veiklos ir atsiskaityti su ieškove. Kadangi ieškovė atsakovės suremontuotas patalpas toliau nuomos kitiems nuomininkams, ji pasinaudos tų patalpų būklės pagerinimu ir gaus atitinkamą naudą, kuri tikrai bus didesnė, nei numatomi galimi nuostoliai dėl skolos išieškojimo uždelsimo, todėl teismas ir šiuo atveju turėtų vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti j išdėstytus motyvus, į šalių turtinę padėtį, į jų interesų balansą, ir sumažinti palūkanas iki nulinio dydžio.

65Įstatyme įtvirtinta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.). CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, o į atsakovės turtinę padėtį jau yra atsižvelgta net keturiais kartais sumažinus priteisiamus delspinigius, teismas iš atsakovės visa apimtimi priteisia kompensavimo funkciją atliekančias įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanos nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

66Dėl proceso ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

67Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 2,78 Eur. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (3 Eur), šios išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

68Ieškovė prašė priteisti advokato pagalbai apmokėti 1 000 Eur sumą. Kadangi šios išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti pagrįstos rašytiniais įrodymais, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtinto Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojusi nuo 2015-03-20), atitinka byloje keltų teisinių klausimų sudėtingumą ir bylos apimtį, teismas proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų apimčiai (80,77 proc.) priteisia ieškovei iš atsakovės 807,7 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (CK 1.5 str. 4 d., CPK 93 str. 1 ir 4 d., 98 str.).

69Pateikdama ieškinį ir patikslintus ieškinius ieškovė sumokėjo viso 890,46 Eur (2017-03-13 mokėjimo nurodymu 631 Eur, 2017-06-01 – 90 Eur, 2017-06-28 – 23,22 Eur, 2017-07-21 – 113 Eur, 2017-08-23 – 33,24 Eur) žyminį mokestį. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistina tik patenkinto ieškinio dalį atitinkantis žyminis mokestis, t. y. 475 Eur už turtinius reikalavimus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė po ieškinio pareiškimo pati 2017-07-31 išsikėlė iš ginčo patalpų, iš atsakovės ieškovei priteistina 25 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už neturtinį reikalavimą, t. y. 10,69 Eur (57 x 0,75 x 0,25), viso ieškovei priteisiant 485,69 Eur (475 + 10,69) žyminio mokesčio, o ieškovei grąžintina 75 procentai šio žyminio mokesčio, t. y. 32,06 Eur (57 Eur x 0,75 x 0,75) (CPK 87 str. 1 d. 2 p., 2 ir 7 d.). Be to, ieškovei, šioje byloje sumokėjusiai didesnį žyminį mokestį nei reikalinga (588 Eur už turtinį reikalavimą dėl 26 143,57 Eur priteisimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), 42,75 Eur už reikalavimą nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 7 d.), grąžintina 259,71 Eur permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.). Viso ieškovei gražintina 291,77 Eur (32,06 + 259,71).

70Teismas, vadovaudamasis CPK 88, 96 ir 270 straipsniais, CK 1.5, 6.38, 6.63, 6.73, 6.223, 6.258 straipsniais,

Nutarė

71patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

72Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB „( - )“ į. k. „( - )“ 12 069,65 Eur (dvylikos tūkstančių šešiasdešimt devynių eurų ir 65 euro centų) įsiskolinimą už patalpų nuomą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31 ir 953,52 Eur (devynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų ir 52 euro centų) delspinigius.

73Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB „( - )“ į. k. „( - )“ 6 522,58 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt dviejų eurų 58 euro centų) įsiskolinimą už neapmokėtą elektros energijos suvartojimą laikotarpiu iki 2017-07-31 ir 637,33 Eur (šešių šimtų trisdešimt septynių eurų ir 33 euro centų) delspinigius.

74Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB „( - )“ į. k. „( - )“ 849,79 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 79 euro centų) įsiskolinimą už suvartotą vandenį ir nuotekų valymą laikotarpiu iki 2017-07-31 ir 84,55 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų ir 55 euro centų) delspinigius.

75Priteisti iš ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB „( - )“ į. k. „( - )“ įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 21 117,42 Eur sumos nuo ieškinio padavimo dienos (2017-03-20) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

76Nutraukti nuo 2017-08-01 negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009 m. sausio 1 d., ir sutarties Nr. 2 Priedą Nr. 1, sudarytą 2015 m. rugsėjo 15 d., tarp UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, atstovaujamos direktoriaus J. D. ir atsakovo UAB „„( - )“ į. k. „( - )“ atstovaujamo direktorės I. Š., dėl „( - )“ esančių patalpų.

77Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB „( - )“ į. k. „( - )“ 485,69 Eur žyminio mokesčio ir 807,7 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, viso 1 293,39 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų devyniasdešimt trijų eurų ir 39 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

78Gražinti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, 291,77 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno eurą ir 77 euro centų) žyminio mokesčio pagal 2017-03-13 mokėjimo nurodymą Nr. 422424 AB Šiaulių banke.

79Priimti ieškovės ieškinio reikalavimo iškeldinti atsakovę su visa manta iš ieškovei priklausančių ginčo negyvenamųjų patalpų atsisakymą ir bylą šio reikalavimo dalyje nutraukti.

80Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Jonavos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolita Cirulienė,... 2. sekretoriaujant valei Greskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Jotremsta“ direktoriui Č. D. ir atstovui... 4. atsakovės UAB „( - )“ direktorei I. Š. ir atstovui advokato padėjėjui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su 2017-03-14 ieškiniu, patikslintu 2017-07-14,... 8. •... 9. nutraukti negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009-01-01 tarp... 10. •... 11. nutraukti negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 Priedą Nr. 1, sudarytą... 12. •... 13. priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų nuomą įsiskolinimą 11... 14. •... 15. priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų neapmokėtą elektros... 16. •... 17. priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų suvartotą vandenį ir... 18. •... 19. priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas... 20. •... 21. iškeldinti atsakovę iš ieškovei priklausančių negyvenamųjų patalpų,... 22. •... 23. priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas, kadangi atsakovė... 24. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, jog 2009-01-01 šalys sudarė... 25. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nesutinka dėl delspinigių ir... 26. 2017-09-04 teisme gautas ieškovės 2017-09-01 patikslintas ieškinys, kuriame... 27. 1) priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų nuomą 12 069,65 Eur... 28. 2)... 29. priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų neapmokėtą elektros... 30. 3)... 31. priteisti iš atsakovės už negyvenamųjų patalpų suvartotą vandenį ir... 32. 4)... 33. priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio metines palūkanas... 34. 5)... 35. nutraukti negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009-01-01 tarp... 36. 6)... 37. nutraukti negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 Priedą Nr. 1, sudarytą... 38. 7)... 39. priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.... 40. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog atsakovė 2017-07-31 atlaisvino... 41. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 42. Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2009-01-01 buvo sudaryta... 43. 2015-09-15 šalys sudarė Priedas Nr. 1 prie 2009-01-01 negyvenamųjų patalpų... 44. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 45. Ieškovės pateiktais įrodymais, kurių atsakovė bylos nagrinėjimo metu... 46. 1) 12 069,65 Eur už nuomą laikotarpiu nuo 2016-05-31 iki 2017-07-31,... 47. 2) 6 522,58 Eur už neapmokėtą elektros energijos suvartojimą laikotarpiu... 48. 3) 849,79 Eur už suvartotą vandenį ir nuotekas laikotarpiu nuo 2016-05-31... 49. Atsakovei neginčijant ieškovės paskaičiuotos skolos sumos teisingumo, šie... 50. Dėl delspinigių (netesybų) dydžio... 51. Šalys, sudarydamos Negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, Sutarties 5.2... 52. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 53. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti,... 54. Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti... 55. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra... 56. Ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo, vadovaujantis teisingumo,... 57. Teismo nuomone, prieš tai aptartus kriterijus, šalių interesų pusiausvyrą... 58. Dėl nuomos sutarties nutraukimo... 59. Sudarytos negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 2 4.1 punkte nurodyta, kad... 60. Nors atsakovė 2017-07-31 išsikėlė iš šių patalpų ir jomis... 61. Atsakovei 2017-07-31 atlaisvinus ginčo negyvenamąsias patalpas ir... 62. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 63. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės įstatymines 6 procentų dydžio... 64. Atsakovė nesutinka, kad iš jos būtų priteistos šios procesinės... 65. Įstatyme įtvirtinta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 66. Dėl proceso ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 67. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 2,78 Eur.... 68. Ieškovė prašė priteisti advokato pagalbai apmokėti 1 000 Eur sumą.... 69. Pateikdama ieškinį ir patikslintus ieškinius ieškovė sumokėjo viso 890,46... 70. Teismas, vadovaudamasis CPK 88, 96 ir 270 straipsniais, CK 1.5, 6.38, 6.63,... 71. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 72. Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB... 73. Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB... 74. Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB... 75. Priteisti iš ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės... 76. Nutraukti nuo 2017-08-01 negyvenamųjų patalpų sutartį Nr. 2, sudarytą 2009... 77. Priteisti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, iš atsakovės UAB... 78. Gražinti ieškovei UAB „Jotremsta“, į. k. 156732822, 291,77 Eur (dviejų... 79. Priimti ieškovės ieškinio reikalavimo iškeldinti atsakovę su visa manta... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...