Byla 2S-1261-275/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo RAB „Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutarties pagal atsakovo RAB „Spauda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-39919-600/2013 taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo AB „Spauda“ turtui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi atsakovo RAB „Spauda“ prašymą dėl arešto panaikinimo atmetė. Sprendė, kad CPK 149 straipsnio 1 dalimi bei ĮRĮ 8 ir 9 straipsniuose nėra nustatyta, kad atsakovui iškėlus restruktūrizavimo bylą savaime naikintinos šios bendrovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie tai, kad 2013-10-04 priimtas teismo įsakymas buvo įvykdytas visa apimtimi ar iš dalies. Nesant duomenų apie restruktūrizavimo plane numatytos galimybės parduoti areštuotą turtą vykdymą, taip siekiant patenkinti ieškovo turtinius interesus, nėra pagrindo naikinti laikinųjų apsaugos priemonių.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas RAB „Spauda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo RAB „Spauda“ turtui. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. RAB „Spauda“ turi ketinimų parduoti 2013 m. spalio 4 d. c.b. L2-39919-600/2013 nutartimi areštuotą nekilnojamąjį turtą.

102. Po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos yra taikomi ĮRĮ 8 str. 1 p. ir 3 p. numatyti apribojimai. Po restruktūrizavimo bylos iškėlimo RAB „Spauda“ valdo ir naudoja jai priklausantį turtą vadovaudamasi restruktūrizavimo planu. Kreditoriaus UAB „Lesto“ patvirtintas kreditorinis reikalavimas taip pat bus tenkintas įstatymo ir restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo, kuris yra restruktūrizuojama įmonė, turto atžvilgiu, teisėtumo klausimas.

13Įmonių restruktūrizavimo procedūras reglamentuoja ĮRĮ, kurio nuostatos yra specialios CPK atžvilgiu ir turi pirmenybę esant šių įstatymų konkurencijai. ĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.).

14Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, gavęs pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gali CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. To paties įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas (IRI 7 str. 2 d.). Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti, išskyrus ĮRĮ numatytas išimtis (ĮRĮ 8 str. 1 p.). Dėl to netenka prasmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų patenkinimo proporcingumo principą, nepriklausomai nuo to, ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294/2009).

15Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas iš įmonės pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami ĮRĮ nustatyta tvarka. Nei vienas restruktūrizuojamos įmonės kreditorius neturi teisinių galimybių kita, ne ĮRĮ nustatyta tvarka, tenkinti reikalavimus iš restruktūrizuojamai įmonei priklausančio turto (ĮRĮ 8 str. 3 p.). Kiekvienas kreditorius, turintis reikalavimo teisę restruktūrizuojamai įmonei, turi pareikšti savo finansinius reikalavimus įstatymo nustatyta tvarka. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus, juos pagrindžiančius dokumentus bei nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Vadovaujantis minėta ĮRĮ 8 straipsnio 3 punkto nuostata, tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas perduotas antstoliui, pareiga perduoti neįvykdytą vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, nustatyta antstoliui. Šios pareigos antstoliui nustatymas neatleidžia kreditoriaus nuo pareigos pareikšti savo reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei ĮRĮ nustatyta tvarka, tačiau kreditorius, kurio reikalavimas yra vykdomojoje byloje antstolio žinioje, turi pagrindą tikėtis, kad antstolis įvykdys įstatymu jam nustatytą teisinę pareigą, t. y. perduos vykdomąjį dokumentą įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2012).

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2013-10-04 nutartimi teismas kreditoriaus AB „Lesto“ interesais taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo skolininkui AB „Sauda“ nuosavybės teise priklausantį turtą 87311,87 Lt sumai (b.l. 17-18). 2013-10-04 Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymu iš skolininko AB „Spauda“ kreditoriaus AB „Lesto“ naudai buvo priteista 87311,87 Lt skola, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 655 Lt bylinėjimosi išlaidos (b.l. 19).

17Vilniaus apygardos teismo 2013-09-30 nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, bei 2014-05-15 nutartis dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, yra įsiteisėjusios. Pagal ĮRĮ restruktūrizavimo planas – tai ekonominės, techninės, organizacinės ir kitos priemonės, leidžiančios realiai tikėtis, kad restruktūrizavimo laikotarpiu bus visiškai ar iš dalies įvykdyti kreditorių reikalavimai šiame plane nustatytais terminais, o įmonė tęs savo veiklą ir išvengs bankroto. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą (ĮRĮ 12 str. 2 d. 3 p.). Vadinasi, galiojant atsakovo turto areštui, t. y. esant pritaikytoms atsakovo atžvilgiu laikinosioms apsaugos priemonėms, nėra galimybės tuo turtu disponuoti. Taigi, atsakovo turtui pritaikyti apribojimai trukdo įgyvendinti restruktūrizavimo tikslus, dėl turto arešto kyla sunkumai vykdant ūkinę komercinę veiklą ir restruktūrizavimo plano nustatyta tvarka tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu būdu iš esmės pažeidžiami proporcingumo bei kreditorių lygiateisiškumo principai, kadangi vieno kreditoriaus reikalavimas iškeliamas aukščiau kitų kreditorių reikalavimų. Vieno kreditoriaus interesas, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, negali turėti viršenybės kitų kreditorių interesų atžvilgiu.

18Apibendrindamas anksčiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog palikti galioti 2013-10-04 pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka įmonės restruktūrizavimo, kaip kolektyvinio proceso, esmės ir tikslų. Todėl skundžiama Vilniaus miesto teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovui priklausančių kilnojamųjų daiktų areštas panaikinamas (CPK337 str. 1 d. 2 p.).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti.

21Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartimi (c.b. Nr. L2-39919-600/2013) taikytas laikinąsias apsaugos priemones RAB „Spauda“, kodas 121008154, nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo/kilnojamojo turto areštą, nekilnojamojo/kilnojamojo turto nesant ar jo nepakankant, piniginių lėšų, esančių skolininko vardu atidarytose sąskaitose bankuose, areštą. Bendra areštuoto skolininko turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 87311,87 Lt sumą.

22Šios nutarties kopiją išsiųsti bylos šalims ir Turto areštų aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-04... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. nutartimi atsakovo RAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas RAB „Spauda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. 1. RAB „Spauda“ turi ketinimų parduoti 2013 m. spalio 4 d. c.b.... 10. 2. Po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta... 13. Įmonių restruktūrizavimo procedūras reglamentuoja ĮRĮ, kurio nuostatos... 14. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, gavęs pareiškimą dėl... 15. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2013-10-04 nutartimi teismas kreditoriaus AB... 17. Vilniaus apygardos teismo 2013-09-30 nutartis dėl restruktūrizavimo bylos... 18. Apibendrindamas anksčiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti.... 21. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartimi... 22. Šios nutarties kopiją išsiųsti bylos šalims ir Turto areštų aktų...