Byla 2S-130-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo sodininkų bendrijos „( - )“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria nutarta panaikinti 2008 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą ir bylą nutraukti civilinėje byloje Nr. 2S-1382-345/2010 pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „( - )“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Elektrėnų savivaldybės administracijai, M. P., E. P., A. R. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

42009 m. spalio 9 d. Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje nustačius, kad teismo sprendimas buvo priimtas neįtraukus į bylą M. P. ir J. P., kurių teisėms ir pareigoms priimtas sprendimas galėjo turėti įtakos. Po J. P. mirties į bylą įstojo jos teisių perėmėjai E. P., ir A. R..

5Pareiškėjas sodininkų bendrijos „( - )“ kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija „( - )“ teisėtai naudojasi (valdo) 42,52 ha ploto žemės, teritoriją, esančią Elektrėnų mieste ir nurodytą Elektrėnų miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 03V-305 bei prie jo pridėtame specialiajame ribų plane. 2008 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu toks faktas buvo nustatytas

6Suinteresuoti asmenys M. P., E. P. ir A. R., teigdami, kad toks teismo sprendimas jiems užkerta kelią atkurti nuosavybės teises į žemė, kuri šiuo metu yra neteisėtai užimta sodininkų bendrijos „( - )“, pateikė argumentus, pagrindžiančius jų teiginį dėl pareiškėjo užimamos žemės valdymo neteisėtumo. Pareiškėjas sodininkų bendrija „( - )“ nesutiko su suinteresuotų asmenų argumentais ir įrodinėjo žemės valdymo teisėtumą.

7Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi panaikino 2008 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą ir bylą nutraukė.

8Pareiškėjas sodininkų bendrija „( - )“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti naują sprendimą M. P., J. P. prašymus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimo panaikinimo atmesti, paliekant pastarąjį teismo sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad jos reikalavimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pareiškimui buvo visos įstatyme numatytos sąlygos ir pagrindai, todėl jis turėjo būti išnagrinėtas. Bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, įskaitant kreipimąsi CPK 444 str. 2 d. 9 p. pagrindu, patenka į teismo kompetenciją, todėl bylos nutraukimas CPK 293 str. 1 d. nepagrįstas ir neteisėtas. Be to, teismas, neteisėtai nutraukdamas civilinę bylą, nepagrįstai atsisakė vertinti byloje esančius įrodymus, kurie patvirtina juridinę reikšmę turintį faktą, o būtent tai, kad pareiškėja teisėtai naudojasi (valdo) valstybinės žemės sklypu.

9Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su motyvais, nurodytais atskirajame skunde ir prašo pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti.

10Suinteresuotas asmuo M. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos sodininkų bendrija „( - )“ atskirąjį skundą atmesti ir iš pastarosios priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sodininkų bendrija „( - )" turėjo į teismą kreiptis su pareiškimu CPK 444 str. 2 d. 5 p. nustatytu pagrindu ir prašyti nustatyti ginčo žemės valdymo nuosavybės teisės faktą, o ne ginčo žemės valdymo faktą pagal CPK 444 str. 2 d. 9 p., nes toks reikalavimas yra negalimas. Privalėjo nurodyti konkretų nuosavybės teisių įgijimo pagrindą ir patvirtinti jį leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Sodininkų bendrija „( - )“ žemę valdo neteisėtai ir ją yra užėmusi savavališkai. Nesutinka su byloje esančiu 1989 m. vasario 15 d. Valstybiniu žemės naudojimo akto tikrumu, kadangi jo autentiškumą paneigia byloje esantis Valstybinio žemėtvarkos instituto raštas su priedais. 1995 m. lapkričio 30 d. LR Trakų rajono tarybos protokolas įrodo, kad sodininkų bendrija savavališkai užgrobė valstybinę žemę. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus kolektyvinis sodas Nr.2 ir Sodininkų bendrija „( - )“ yra skirtingi sodai, skirtingose vietose, ką patvirtina 2008 m. liepos 3 d. Sodininkų bendrijos „( - )“ valdymo ir naudojimo neteisėtumą patvirtina ir 2006 m. gegužės 26 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštas Nr. 693, kuriame nurodyta, jog pareiškėja nėra įraukta į sąrašą privatizavimui. Be to, dviejų sklypų privatizavimo dokumentų pateikimas teismui yra nepakankamas įrodymas konstatuoti, kad už žemės sklypą buvo sumokėta investiciniais čekiais. Byloje pateikti žemės sklypo įkainojimo aktai ir planai yra negaliojantys, nes nepasirašyti atitinkamų institucijų atstovų. Nurodo, jog sodininkų bendrijos užimama žemė nepriskirtina valstybės išperkamai, o grąžintina jai. Pareiškėja sodininkų bendrija „( - )“ nenurodė tikslo, kuriam yra būtinas juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas.

11Suinteresuoti asmenys E. P. ir M. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos sodininkų bendrija „( - )“ atskirąjį skundą atmesti ir iš pastarosios priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teisėtas daikto valdymas atsiranda tokiais pat pagrindais kaip ir nuosavybės teisė į daiktą ir kadangi valstybės nuosavybės teisę į žemę galima perleisti tik perdavimo būdu, valstybinės žemės valdymo faktą galima nustatyti tik turint konkretų valstybės valios išraišką patvirtinantį dokumentą. Tuo tarpu sodininkų bendrija „( - )“ pati nurodė, kad tokio dokumento nėra, todėl pareiškėjos reikalavimas teismui „suformuluotas" netinkamai. Byla nutraukta pagrįstai, kadangi pareiškėjos suformuluoti reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme pagal jo nurodytą pagrindą ir dalyką.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

14Juridiniai faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą.

15CPK 444 ir 445 straipsnių nuostatose nurodytos aplinkybės, lemiančios galimybę nustatinėti juridinę reikšmę turinčius faktus teisme: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Esminis reikalavimas, kad būtų galimas teisminis procesas dėl fakto nustatymo, jog šis faktas turėtų juridinę reikšmę. Teismine tvarka nustatomi tik tokie faktai, su kuriais susietas asmens subjektinės teisės atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga. Taigi prašymas nustatyti faktą reiškia, kad pareiškėjas žino arba bent turi žinoti, kokia materialioji teisė prašomam nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokios jo asmeninės ar turtinės teisės atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo yra tam tikri įrodinėjimo ypatumai. Šių ypatumų reikšmę konstatavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. kovo 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Z. K. v. K. K., Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-147/2005. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis). Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė. Tokia formuluojama teismų praktika buvo remiamasi ir vėliau priimtose nutartyse, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, A. M., bylos Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S., G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje A. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, H. G., S. G., bylos Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T.M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-98/2009.

16Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas sodininkų bendrijos „( - )“ kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija „( - )“ teisėtai naudojasi (valdo) 42,52 ha ploto žemės, teritoriją, esančią Elektrėnų mieste ir nurodytą Elektrėnų miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 03V-305 bei prie jo pridėtame specialiajame ribų plane. Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu tokį faktą nustatė. Suinteresuoti asmenys M. P., E. P. ir A. R., teigdami, kad toks teismo sprendimas jiems užkerta kelią atkurti nuosavybės teises į žemę, kuri šiuo metu yra neteisėtai užimta sodininkų bendrijos „( - )“, pateikė argumentus, pagrindžiančius jų teiginį dėl pareiškėjo užimamos žemės valdymo neteisėtumo. Pareiškėjas sodininkų bendrija „( - )“ nesutiko su suinteresuotų asmenų argumentais ir įrodinėjo žemės valdymo teisėtumą. Trakų rajono apylinkės teismas nutartimi panaikino 2008 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą ir bylą nutraukė.

17Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai panaikino Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir bylą nutraukė, pareiškimo formos neatitikimas pareiškėjui neužkerta kelio kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pažymi, jog tokiu atveju turėtų būti taikomas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutas (CPK 115 str.).

18Atmestinas suinteresuoto asmens M. P. argumentas, kad sodininkų bendrija „( - )“ turėjo kreiptis į teismą CPK 444 str. 2 d. 5 p., kadangi pareiškėja pareiškime dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nereiškė jokio reikalavimo, susijusio su žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymu. Sodininkų bendrija „( - )“ teismo prašė nustatyti teisėto naudojimosi (valdymo) žeme faktą. Todėl teisėjų kolegija nurodo, kad pareiškėja sodininkų bendrija „( - )“ pagrįstai rėmėsi CPK 444 str. 2 d. 9 p.

19Teisėjų kolegija nevertina kitų pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų argumentų dėl žemės sklypo naudojimo (valdymo) teisėtumo bei dokumentų tikrumo, kadangi šie klausimai nebuvo nagrinėti pirmos instancijos teisme ir teismas skundžiamoje nutartyje dėl jų nepasisakė.

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išnagrinėjo pareiškimą, neteisingai taikė ir aiškino procesines teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (LR CPK 329, 330, 338 str.).

21Sutinkamai su LR Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p. iš suinteresuotų asmenų M. P. bei E. P. ir A. R. lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinos 22,05 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, t.y. po 11,02 Lt.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

24Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Priteisti iš suinteresuoto asmens M. P. 11,02 Lt ir suinteresuotų asmenų E. P. bei A. R. 11,02 Lt valstybei pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. 2009 m. spalio 9 d. Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atnaujintas... 5. Pareiškėjas sodininkų bendrijos „( - )“ kreipėsi į teismą prašydamas... 6. Suinteresuoti asmenys M. P., E. P. ir A. R., teigdami, kad toks teismo... 7. Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi panaikino... 8. Pareiškėjas sodininkų bendrija „( - )“ atskiruoju skundu prašo... 9. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su... 10. Suinteresuotas asmuo M. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Suinteresuoti asmenys E. P. ir M. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Juridiniai faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių... 15. CPK 444 ir 445 straipsnių nuostatose nurodytos aplinkybės, lemiančios... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas sodininkų bendrijos „( - )“... 17. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai... 18. Atmestinas suinteresuoto asmens M. P. argumentas, kad sodininkų bendrija „(... 19. Teisėjų kolegija nevertina kitų pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 21. Sutinkamai su LR Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p. iš suinteresuotų... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 24. Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 21 d. nutartį ir... 25. Priteisti iš suinteresuoto asmens M. P. 11,02 Lt ir suinteresuotų asmenų E....