Byla 2A-1997-657/2014
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Buzelio, Leono Jachimavičiaus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Raminora“ apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3-182/2014 pagal ieškovės UAB „Gaumina“ ieškinį atsakove UAB „Raminora“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl nuostolių priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Gaumina“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Raminora“ 15.445,04 Lt skolos, 758,37 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 37-42). Nurodė, kad su atsakove 2006 m. rugsėjo 5 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. G-2006-060, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Sutarties prieduose nurodytus darbus ir/arba suteikti nurodytas paslaugas numatytais terminais už minėtuose prieduose nurodytą bendrąją kainą, o atsakovė įsipareigojo pateikti visus ieškovei reikalingus duomenis ir informaciją, reikalingą darbams atlikti ir/arba paslaugoms suteikti bei sumokėti ieškovei už atliktus darbus ir/arba suteiktas paslaugas šios Sutarties prieduose numatytas sumas, ieškovei atlikus darbus ir/arba suteikus paslaugas, numatytas Sutartyje (sutarties 2.1 p.). Šalys susitarė, kad paslaugų sutarties pagrindu yra sudaromi atskiri užsakymai, dėl atskirų projektų vykdymo. Užsakyme nurodomi darbai ar veiksmai, kuriuos turi atlikti šalys, jų eiliškumas, kainos ir terminai. 2007 m. gruodžio 21d. užsakymo Nr. G-2006-060-U3 su 2009 m. gegužės 28 d. pakeitimu 1.1 punktu buvo susitarta dėl tinklalapio ( - ) su jame veikiančios kambarių bei paslaugų rezervacijos sistemos dizaino sukūrimas pagal užsakymo Prieduose Nr. 1 ir Nr.2 nustatytus reikalavimus. Atsakovė neteisėtai, vienašališkai nutraukė sutartį. Šalys taip pat susitarė, kad 30.360,00 Lt, įskaitant PVM, sumokama pagal sutartą grafiką, todėl 2009 m. gegužės 29 d. atsakovei buvo pateikta PVM sąskaitą faktūrą šiai sumai, kurią atsakovė apmokėjo tik iš dalies ir likos skolinga ieškovei 15.445,04 Lt sumą už realiai atliktus programavimo darbus. Kadangi atsakovė pažeidė savo prievolę ji privalo sumokėti ieškovei 758,37 Lt delspinigių, bei įstatymines palūkanas. Atsakovės skola yra, todėl atsakovė privalo skolą apmokėti.

5Su atsakovės priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimu pripažinta, kad atsakovė UAB „Raminora“ sutartį su UAB „Gaumina“ nutraukė nepagrįstai. 2009 m. spalio mėnesio pradžioje darbai, susiję su projekto apjungimu su vidine užsakymų sistema, nebuvo atlikti , nes atsakovė nepateikė reikalingų duomenų ieškovei.

6Atsakovė nesutikdama su ieškiniu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš UAB „Gaumina“ 50.000 Lt sumokėto mokesčio UAB „200mi“, 17.016 Lt UAB „Gaumina“ papildomai patirtų išlaidų komisiniam mokesčiui sumokėti, bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 145-150). Nurodė, kad 2006-09-05 paslaugų sutartimi Nr. G-2006-060 ir vėliau pasirašytu užsakymu bei susitarimu dėl užsakymo pakeitimo ieškovė įsipareigojo atlikti darbus sutartyje ir užsakymuose numatytus darbus, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti 157.800,00 Lt. Be to, UAB „Gaumina“ įsipareigojo 24 mėnesius vykdyti projekto priežiūros bei optimizavimo darbus, kurie būtų apmokami sėkmės mokesčio principu. Ieškovė apjungimo darbus turėjo atlikti iki 2009-08-13, dėl to atsakovė 2009-11-05 sutartį nutraukė. UAB „Raminora“ turėjo samdytis kitą įmonę ieškovės neatliktiems darbams atlikti. Su UAB „200mi“ pasirašytoje sutartyje bei jos priede dėl Sutarties Nr. 200MI-2009-11-3-1 pakeitimo buvo numatyta, kad UAB „200mi“ bus nuo antrų sistemos įdiegimo bei gyvavimo metų mokamas 4 % komisinis mokestis be PVM nuo atliktų ir įvykusių paslaugų pardavimų per internetinę rezervacijų sistemą. Dėl šios priežasties UAB „Raminora“ patyrė nuostolius, kurie atsirado dėl to, kad UAB „Gaumina“ pažeidė sutartinius įsipareigojimus. Be to, iki 2009-11-17 dienos, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovė UAB „Raminora“ jau yra visiškai sumokėjusi projekto kainą ir atlyginusi Vilniaus apygardos teismo priteistą sumą. Tokiu būdu, yra visiškai atlyginta pagal sutartį, nors atsakovė jokio produkto pagal sutartį nėra gavusi, o atsakovės patirti nuostoliai dėl ieškovės UAB „Gaumina“ sutarties pažeidimo atsakovei nėra atlyginti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė (T.2, b.l. 105-108). Teismas konstatavo, jog atsakovė nepateikė įrodymų, kad UAB „200MI“ išrašytos PVM sąskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio iki 2010 m. spalio mėn. 10.294,45 Lt sumai buvo apmokėtos, o atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino, kad šių išlaidų atsakovė realiai nepatyrė, nes pagal šias sąskaitas faktūras nėra atlikta mokėjimų, todėl teismas pripažino, jog atsakovė neįrodė, kad realiai patyrė 17.016,00 Lt dydžio išlaidas. Nors šalių sutartis įvardyta, kaip paslaugų sutartis, tačiau teismas sprendė, jog šalis siejo rangos teisiniai santykiai, kadangi šalys 2006-09-05 paslaugų sutarties Nr. G-2006 9-060, 2007-12-21 užsakymo G-20069-060-0U3 bei susitarimo dėl užsakymo Nr. G-2006-060-U3 pakeitimo pagrindu sukūrė priešpriešines prievoles. Teismas nuomone, Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-2851-585/2011 sprendimu konstatavo prejudicinę galią šioje byloje turinčius faktus, kad sutartis Nr. G-20069-060 nutraukta neteisėtai, pažeidžiant procedūras dėl atsakovės UAB „Raminora“ kaltės; ieškovė UAB „Gaumina“ sutartį įvykdė praleisdama jos prisiimtus įsipareigojimus dėl įvykdymo terminų, tačiau sutartis iš esmės buvo įvykdyta, sutarties nutraukimo metu buvo atlikta apie 90 procentų sutarties darbų, nors jos rezultatas atsakovei ir nebuvo perduotas. Iš užsakymo ir jo pakeitimo matyti, kad numatyti darbai buvo atliekami etapais, todėl, teismo nuomone, iš šalių atstovų paaiškinimų ir užsakymo pakeitimo sąlygų galima spręsti, kad, pasirašant susitarimą dėl užsakymo pakeitimo, dizaino sukūrimo (programavimo) darbai jau buvo baigti ir nuosekliai turėjo būti įgyvendinamas apjungimo etapas, prieš tai atsakovei įsigijus ir įdiegus specialią programą. Teismas sprendė, jog sutarties termino praleidimas buvo susijęs specialios programos įdiegimo nesklandumų bei šalių nepakankamo bendradarbiavimo projekto apjungimo su atsakovės vidine užsakymo sistema etape. Teismas pažymėjo, kad nors ir teismo procesiniuose dokumentuose nepasisakyta, dėl kieno kaltės buvo praleistas sutarties įvykdymo terminas, tačiau konstatavo, kad ieškovė privalėjo suvokti, kad per sutartyje numatytą vieno mėnesio terminą galimi įprasti derinimų nesklandumai. Iš susitarimo matyti, kad ne tik ieškovė, bet ir atsakovė turėjo pareigų vykdant apjungimo darbus – privalėjo įdiegti reikalingą sistemą ir pateikti būtinus duomenis, juolab, kad sutarties terminas šioje sutartyje atsakovei nebuvo esminė sąlyga. Atsižvelgęs, kad sutartis sudaryta 2006-09-05, o užsakymu ir jo pakeitimu šalys buvo sutarę dėl projekto viešinimo darbų bei priežiūros dar 2 metus į ateitį, teismas darė išvadą, kad 2 mėnesius ilgiau užtrukęs projekto realizavimas, nebuvo pakankamas pagrindas atsakovei nutraukti bendradarbiavimo sutartį ir sudaryti sutartį su kita įmone dėl tų pačių darbų, kai projekto darbai jau buvo beveik baigti. Teismas nepritarė atsakovės atstovo abejonėms dėl ieškovės kompetencijos dėl to, kad UAB „200MI“ greičiau ir visai kitu būdu išsprendė rezervacijos sistemos sukūrimo užduotį, kurios ieškovė nebuvo pabaigusi. Teismo nuomone, sudarant sutartį srityje, kurios techninės galimybės, metodai itin greitai keičiasi, realizuojant ilgalaikius projektus visuomet yra greitesnių ar pigesnių problemos sprendimo atsiradimo galimybių, tačiau tai nėra pagrindas laikyti ieškovę nekompetentinga ar nutraukti bendradarbiavimą. Termino praleidimas atsakovei nebuvo esminis sutarties pažeidimas, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas manyti, kad apjungimo darbai užsitęsė ne tik dėl ieškovės, bet ir dėl atsakovės veiksmų. Ieškovei praleidus terminą atsakovė toliau tęsė bendradarbiavimą, taip konkliudentiniais veiksmais suteikdama galimybę ieškovei užbaigti projektą ir atlikti apjungimo darbus. Nors raštu dėl terminų nebuvo susitarta, atsakovės ir ieškovės elgesys neprieštarauja CK 6.652 straipsnio nuostatai, kad šalių susitarimu rangos terminai gali būti keičiami. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė informavo ieškovę, kad ketina nutraukti bendradarbiavimą, kad imsis vienašališkų veiksmų samdydama trečiuosius asmenis alternatyviai rezervavimo sistemai įdiegti. Teismas konstatavo, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad produktas nebuvo galutinai užbaigtas ir perduotas atsakovei dėl to, kad atsakovė neteisėtai nutraukė sutartį, o jos nutraukimas šiuo atveju yra esminė aplinkybė sprendžiant šalių ginčą, todėl ieškovei iš esmės įvykdžius sutarties sąlygas, neteisėtai nutraukusi sutartį, atsakovė pati sukūrė situaciją, dėl kurios jai nebuvo perduota sutartimi sukurtas produktas, todėl už faktiškai atliktus svetainės dizaino sukūrimo darbus privalo sumokėti. Kadangi atsakovė nenustatė ieškovei termino, per kurį ieškovė turėjo užbaigti projektą, atsakovė neįgijo teisės pavesti trečiajam asmeniui atlikti ieškovei pavestą darbą ir neturi teisės reikalauti atlyginti su tuo susijusius nuostolius. Teismo nuomone, ieškovė įrodė, kad likusi nesumokėta skolos dalis yra 15.445,04 Lt, todėl teismas ieškinį tenkino, kartu priteisė sutartyje sutartus delspinigius bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl atsakovės priešieškinio reikalavimų teismas sprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp atsakovės patirtų išlaidų, kurias ji vertina kaip nuostolius, ir ieškovės sutarties pažeidimo praleidžiant jos įvykdymo terminą. Atsakovės patirtos išlaidos pagal sutartį su UAB „200MI“ negali būti laikomos UAB „Gaumina“ veikimo rezultatu, nes atsakovė neteisėtai ir vienašališkai nutraukė sutartį su UAB „Gaumina“, nesilaikė CK 6.658 straipsnio 3 dalies reikalavimų, todėl yra atsakinga už patirtus nuostolius. Teismo vertinimu, kadangi sutarties termino praleidimas atsakovei nebuvo esminė sąlyga, termino praleidimo trukmė, atsižvelgiant į projekto trukmę, nebuvo ypač reikšminga, atsakovė konkliudentinias veiksmais leido ieškovei tikėtis, kad pratęsiamas bendradarbiavimas nepaisant praleisto termino, be to, atsakovės darbuotojas taip pat buvo iš dalies kaltas dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo, ieškovei atsakomybė už termino praleidimą netaikytina. Teismo nuomone, atsakovė neturi pagrindo remtis ir CK 6.652 straipsnio 4 dalimi, kadangi prievolės įvykdymas atsakovei neprarado prasmės, nes ir praleidus sutarties terminą, jai buvo reikalinga rezervavimo sistema internetu, kurią jai sukūrė UAB „200MI“. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje subalansavo ieškovės ir atsakovės interesus ir iš esmės išsprendė atlyginimo pagal sutartį klausimą ir pažymėjo, kad atsakovė negavo galutinio produkto, ne dėl to, kad ieškovė praleido sutarties įvykdymo terminą, o dėl to, kad atsakovė neteisėtai vienašališkai nutraukė bendradarbiavimą. Teismo nuomone, pagal visuotinai pripažįstamus teisės principus niekas negali turėti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, o iš ne teisės negali atsirasti teisė, todėl reikalavimas atlyginti pagal alternatyvią sutartį sukurtos rezervacinės sistemos kaštus nepagrįstai perkeltų atsakovės veiksmų pasekmes ieškovei. Dėl šių priežasčių teismas atsakovės priešieškinį atmetė ir priteisė iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Raminora“ prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.2, b.l. 112-116). Apeliantės nuomone, teismas netinkamai vertino nustatytas faktines bylos aplinkybes ir netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovė sutartį nutraukė neteistai. Atsakovė turėjo pagrindą nutraukti sutartį, nes dėl ieškovės padaryto sutarties pažeidimo – sutarties įvykdymo termino praleidimo, atsakovei atsirado neigiamų pasekmių, t.y. ji negavo pajamų ir patyrė tiesioginių nuostolių. Sutartis su ieškove buvo nutraukta dėl to, jog ji elgėsi nesąžiningai atsakovės atžvilgiu, neatliko sutartyje numatytų darbų, nepateikė atsakovei galutinio produkto, kurio tikėtasi iš sutarties, dėl ko atsakovė patyrė nuostolių. Situacija, kai atsakovė iš ieškovės negavo galutinio produkto pagal tarp šalių sudarytą sutartį, nors sumokėjo sutartyje nurodytą kainą ir dar patyrė nuostolius, prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas nepagrįstai nurodo, jog atsakovės reikalavimas atlyginti pagal alternatyvią sutartį sukurtos rezervacinės sistemos kaštus nepagrįstai perkeltų atsakovės veiksmų pasekmes ieškovei ir kad atsakovė iš savo neteisėtų veiksmų gali turėti naudos. Atsakovė šiuo atveju nesiekia nepagrįstos naudos, o tik nori, jog ieškovė atlygintų jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl ieškovės kaltės, jai nevykdant prievolės.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Gaumina“ prašė skundą atmesti, o Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.2, b.l. 140-144). Nurodė, kad atsakovė nenurodo jokių teisinių ar faktinių argumentų, kuriais nesutiktų su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2854-585/2011 yra nustatyta, kad šalių sudarytą sutartį UAB „Raminora“ nutraukė neteisėtai. Ieškovė jokių neteisėtų veiksmų neatliko, dėl ko jai nekyla atsakomybė atlyginti ir dėl tokio sutarties nutraukimo atsakovės patirtas papildomas išlaidas. Atsakovė iš savo pačios neteisėto veiksmo – šalių sudarytų susitarimų nutraukimo negali gauti naudos. Šalių sudaryti susitarimai ir galutinis rezultatas atsakovei nebuvo perduotas dėl jos pačios kaltės. Atsakovė reikalaujamas papildomas išlaidas patyrė iš UAB „200MI“ įsigydama visiškai kitą produktą nei pagal šalių sudarytus susitarimus, be to, savo 17.016,00 Lt išlaidų net nepagrindė jokiais leistinais įrodymais. Teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, sprendimą grindė įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytomis aplinkybėmis, todėl naikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ar pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas, skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą įvertina atsižvelgdama į apeliaciniame skunde nurodytus nesutikimo su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis argumentus, t.y. pasisako dėl įrodymų vertinimo ir sprendimo pagrįstumo.

16Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys 2006 m. rugsėjo 5 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. G-2006-060, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti sutarties prieduose nurodytus darbus ir/arba suteikti nurodytas paslaugas numatytais terminais už minėtuose prieduose nurodytą bendrąją kainą, o atsakovė įsipareigojo pateikti visus ieškovei reikalingus duomenis ir informaciją, reikalingą darbams atlikti ir/arba paslaugoms suteikti bei sumokėti ieškovei už atliktus darbus ir/arba suteiktas paslaugas šios sutarties prieduose numatytas sumas (T.1, b.l. 43-46). Šios sutarties 1.1 punkte buvo numatyta, kad šalys sudarys atskirus nuolatinio pobūdžio užsakymus, kuriuose bus nurodomi šalių įsipareigojimai, jų atlikimo eiliškumas, kainos ir terminai. 2007 m. gruodžio 21 d. šalys pasirašė užsakymą Nr. G-2006-060-U3, kuriuo susitarė dėl šių darbų: projekto – tinklapio ( - ) su jame veikiančios kambarių bei paslaugų rezervacijos sistemos dizaino sukūrimas pagal informacijos išdėstymo schemas (html prototipai) (priede Nr.1); sistemos funkcionalumo sukūrimas ir apjungimas su vidine užsakymų sistema pagal funkcinius reikalavimus (priede Nr.2); sistemos sukūrimas pagal Priede Nr.3 esantį vertinimą; sistemos sukūrimas pagal Priede Nr.4 esančius reikalavimus informacijos pateikimui (T.1, b.l. 2-9). Šis užsakymas buvo pakeistas šalių susitarimu 2009 m. gegužės 28 d. (T.1, b.l. 10-12). Jame šalys įtvirtino papildomus įsipareigojimus ir pakeitė užsakymo įvykdymo terminus. Šio pakeitimo 5 punkte šalys numatė, kad darbai, susiję su projekto apjungimu su vidine užsakymų sistema, naudojant kliento pateiktą ( - ), turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos, tačiau ne anksčiau kaip per mėnesį nuo UAB „NewHotel East Europe“ darbo rezultato ( - ) pateikimo rangovui dienos. Iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sprendime nustatytų aplinkybių matyti, kad darbus UAB „Gaumina“ turėjo atlikti iki 2009-08-13, tačiau jų neatliko (T.1, b.l. 54-56). 2009 m. lapkričio 5 d. atsakovė UAB „Raminora“ pranešė ieškovei UAB „Gaumina“ apie užsakymo ir susitarimo nutraukimą dėl projekto apjungimo su vidine užsakymų sistema darbų atlikimo termino pažeidimo (T.1, b.l. 104).

17Dėl ieškinio – 16.203,41 Lt sumos priteisimo. Iš byloje pateikto 2007 m. gruodžio 21 d. užsakymo Nr. G-2006-060-U3 nustatyta, kad šalys 4.1 punkte susitarė, jog pritaikius nuolaidą atsakovės UAB „Raminora“ mokėtina suma ieškovei už atliktus darbus yra 94.400,00 Lt įskaitant 18 proc. PVM, kuris sudaro 14.400,00 Lt (T.1, b.l. 7). Šio užsakymo 5.1.1 punkte buvo numatyta, kad mokėjimai atliekami dalimis tokia tvarka: 28.320,00 Lt per 5 darbo dienas nuo užsakymo pasirašymo pagal UAB „Gaumina“ pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą; 28.320,00 Lt per 5 darbo dienas po dizaino darbų atlikimo pagal UAB „Gaumina“ pateiktą sąskaitą – faktūrą; 37.760,00 Lt per 10 darbo dienų po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo pagal UAB „Gaumina“ pateiktą sąskaitą – faktūrą.

18Iš 2009 m. gegužės 28 d. susitarimo matyti, jog bendra sutarties kaina buvo sumažinta 7.400,00 Lt nuo 165.200,00 Lt iki 157.800,00 Lt. Šio susitarimo 7 punktu šalys pakeitė 2007 m. gruodžio 21 d. užsakymo Nr. G-2006-060-U3 5.1.1.3 punktą ir nustatė, kad yra mažinama bendra sutarties kaina, o šio susitarimo pasirašymo dieną atsakovės ieškovei likusi mokėti suma įskaitant PVM yra 30.360,00 Lt. Šią sumą UAB Raminora“ turi sumokėti dalimis per 120 dienų pagal ieškovės pateiktą sąskaitą – faktūrą. Ieškovė UAB „Gaumina“ 2019-05-29 atsakovei pateikė PVM sąskaitą faktūrą GAU09 Nr. 352 šiai sumai (T.1, b.l. 13).

19Iš ieškovės UAB „Gaumina“ pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės matyti, jog 2009 m. liepos 28 d. buvo sumokėta 9.949,92 Lt, o 2009 m. rugsėjo 29 d. – 4.965,04 Lt (T.1, b.l. 14). Tokiu teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė UAB „Raminora“ ieškovei iki 2009 m. rugsėjo 29 d. buvo sumokėjusi 14.914,96 Lt pagal 2019-05-29 PVM sąskaitą faktūrą GAU09 Nr. 352.

20Pagal 2006 m. rugsėjo 5 d. paslaugų sutarties Nr. G-2006-060 4.5 punkte buvo nustatyta, kad darbai užbaigiami pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuris gali būti pasirašomas tiek baigus konkretaus etapo darbus, tiek ir viso projekto darbus. Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad darbus UAB „Gaumina“ turėjo atlikti iki 2009-08-13, tačiau jų neatliko. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. sprendime konstatavo, jog nors sutartis iš esmės buvo įvykdyta pasibaigus terminui, tačiau darbo rezultatas atsakovei nebuvo perduotas, o remiantis teismo sprendimu ir liudytojo J. L. parodymais nustatyta, kad buvo atlikta apie 90 procentų visų sutartyje numatytų darbų (T.1. b.l. 55).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad užsakymo objektas buvo tinklalapio su jame veikiančios kambarių bei paslaugų rezervacijos sistemos dizaino, jo funkcionalumo sukūrimas ir apjungimas su vidine užsakymu sistema pagal nustatytus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad kompiuterinės programos specifika yra ta, kad tai nėra materialus daiktas, apie jos kokybę ir atitiktį sutarčiai galima spręsti tik kruopščiai patikrinus jos veikimą. Dėl ginčo sutarties objekto specifiškumo (nedalumo), ieškovei neperdavus visos kompiuterinės programos užsakovei (atsakovei), šiai neatlikus jos pilno testavimo, programos kūrėjui neištaisius testavimo metu konstatuotų programos trūkumų, jos neįdiegus ir neįsitikinus, kad ieškovės sukurta sistema atitinka visus jai iškeltus reikalavimus, negalima konstatuoti, kad prievolė įvykdyta tinkamai.

22CK 6.158 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai ir šios įstatyme nustatytos pareigos šalys savo susitarimu negali nei pakeisti, nei panaikinti.

23Užsakovas dėl svarbių priežasčių turi teisę bet kada sutarties atsisakyti, tačiau turi sumokėti rangovui už jo atliktus darbus, bei atlyginti nuostolius, padarytus rangovui dėl sutarties nutraukimo, įskaitant ir tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo (CK 6.658 str. 4 d.). Taigi pagal CK 6.658 straipsnio prasmę užsakovas turi sumokėti rangovui už tinkamai atliktus darbus ne tik tuo atveju, kai dėl svarbių priežasčių atsisako sutarties, bet ir tuo atveju, kai sutartį nutraukė ir dėl kitų (nesvarbių) priežasčių, o jei nustato darbų trūkumus turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus sumą, reikalingą trūkumams šalinti. CK 6.671 straipsnyje nustatyta, kad užsakovas įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu nutraukęs rangos sutartį iki darbų rezultatų priėmimo turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė sutartį nutraukė pažeisdama įstatymo reikalavimus, o ieškovė atliko ne visus sutartyje sulygtus darbus, praleidus sutartyje nustatytą įvykdymo terminą. Vilniaus apygardos teismo sprendimu iš atsakovės ieškovei buvo priteista 50.000,00 Lt nuostolių, t.y. dalis sutartyje numatytos darbų rezultato kainos, kuria ji buvo sumažinta. Teisėjų kolegijos vertinimu ir pagal CK 6.671 straipsnio prasmę ieškovė turi teisę gauti atlyginimą tik už atliktus darbus. Byloje neginčijamai nustatyta, jog galutinius sistemos įdiegimo darbus atliko UAB „200MI“. Ieškovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jos atlikti darbai iki sutarties nutraukimo atitiko visus sistemai iškeltus reikalavimus, todėl kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė privalo sumokėti ieškovei už nepilnai atliktus darbus ir tenkino ieškovės reikalavimą dėl 15.445,04 Lt skolos priteisimo. Nesant pagrindo tenkinti reikalavimo dėl skolos priteisimo, netenkintini ir reikalavimai dėl 758,37 Lt delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų priteisimo, todėl teismo sprendimas dalyje dėl ieškinio patenkinimo naikintinas ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas.

24Dėl priešieškinio (67.016,00 Lt nuostolių priteisimo). Apeliantė taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl priešieškinio atmetimo. Apeliantės teigimu, teismas atmesdamas priešieškinį nepagrįstai sprendė, kad termino praleidimas nebuvo ypač reikšmingas užsakovui, nes šalys buvo susitarę dėl ilgalaikio bendradarbiavimo, todėl ieškovei netaikytina atsakomybė, nors atsakovė sumokėjusi sutartyje numatytą kainą negavo galutinio produkto. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje taip pat keliamas deliktinės atsakomybės klausimas, t.y. byloje kilo ginčas dėl ieškovės veiksmų, atsakovės teigimu, lėmusių nuostolių, kuriuos sudarė galutinio sistemos sukūrimo ir įdiegimo išlaidos, atsakovei atsiradimą, ieškovei nustatytu terminu neužbaigus sutartyje sulygtų darbų. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją.

25Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2004; 2004 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2004; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009). Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą ir kaltę, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

26Pagal CK 246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

27Kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, pažeidusio jo civilines teises, atlyginti nuostolius ar sumokėti netesybas, tačiau tam, kad taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2004; 2008 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2008; 2012 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2012). Pareiga įrodyti skolininko neteisėtus veiksmus, nuostolius ir priežastinį ryšį tenka kreditoriui. Skolininko kaltė preziumuojama, tačiau įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti ir be kaltės, taip pat išimtiniais atvejais ji (civilinė atsakomybė) skolininkui iš dalies ar visiškai netaikoma (CK 6.248 str. 1, 4 d., 6.282 str., 1.5 str.).

28CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

29Atsakovė UAB „Raminora“ prašė atlyginti 67.016,00 Lt tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro vienkartinis 50.000,00 Lt sumokėtas mokestis UAB „200MI“ už programos sukūrimą, sistemos įdiegimą ir optimizavimą bei 17.016,00 Lt papildomai mokėtino komisinio mokesčio. Nuostoliai nėra preziumuojami, todėl juos ir jų dydį privalo įrodyti ieškovas (šiuo atveju atsakovė).

30Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovė UAB „Raminora“ 2009 m. lapkričio 10 d. pasirašė sutartį Nr. 200 MI-2009-11-31 su UAB „200MI“ dėl viešbučio kambarių rezervavimo internetu sistemos sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros su vėlesniais pakeitimais (T.1, b.l. 126-130). Atsakovė tiesioginius 50.000,00 Lt nuostolius, patirtus ieškovei UAB „Gaumina“ sutartyje nustatytais terminais neatlikus joje sulygtų darbų, grindė 2009 m. lapkričio 13 d. su UAB „200MI“ pasirašytos sutarties Nr. 200MI-2009-11-3-1 su 2009 m. lapkričio 29 d. pasirašytu sutarties pakeitimu (T.1, b.l. 129-130) 4.1 punktu, UAB „200MI“ pateiktą 2010 m. lapkričio 17 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MI0094 bei 2010 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 9022, kad sąskaita buvo apmokėta (prijungta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2851-585/11, T.1, b.l. 181-182).

31Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės UAB „Raminora“ reikalavimą priteisti 50.000,00 Lt nuostolių, motyvuojant tuo, kad atsakovė neįrodė priežastinio ryšio tarp jos patirtų išlaidų, kurias atsakovė vertina kaip nuostolius, ir ieškovės sutarties pažeidimo praleidžiant jos įvykdymo terminą; teismo nuomone, atsakovės patirtos išlaidos pagal sutartį su UAB „200MI“ negali būti laikomos UAB „Gaumina“ veikimo rezultatu, nes atsakovė neteisėtai ir vienašališkai nutraukė sutartį su UAB „Gaumina“, nesilaikė CK 6.658 straipsnio 3 dalies reikalavimų ir todėl yra atsakinga už patirtus nuostolius. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka.

32Byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovė UAB „Gaumina“ nustatytais terminais neįvykdė 2006 m. rugsėjo 5 d. paslaugų sutartimi ir 2007 m. gruodžio 21 d. užsakymą Nr. G-2006-060-U3 su vėlesniu pakeitimu prisiimtų įsipareigojimų nustatytais terminais (iki 2009-08-13) nei vėliau (t.y. iki 2009-11-13, sutarties su UAB „200MI“ sudarymo. Būtent dėl šios priežasties atsakovė turėjo sudaryti sutartį su UAB „200MI“ dėl programos galutinio sukūrimo, sistemos įdiegimo ir optimizavimo. Ta aplinkybė, kad atsakovė UAB „Raminora“ vienašališkai nutraukė sutartį nepaneigia ieškovės UAB „Gaumina“ atsakomybės už netinkamą sutarties vykdymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutarties įvykdymo terminas, ieškovės prašymu ir dėl jos nurodytų aplinkybių, buvo pakeistas (2007-12-21 užsakymo Nr. G-2006-060-U3 3.1.1 p., su vėlesniais pakeitimais 2009-05-28). Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas per beveik dviejų metų laikotarpį negali būti pagrindu atleisti sutarties šalies nuo atsakomybės. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutarties termino praleidimas atsakovei nebuvo esminė sąlyga ar ypač reikšminga, ir atsakovės veiksmais leido ieškovei tikėtis, kad bendradarbiavimas bus tęsiamas nepaisant praleisto termino yra visiškai nepagrįsta, prieštarauja ne tik šalių pasirašytos sutarties nuostatoms, bet ir CK 6.38 straipsnio nuostatoms, kad prievolės turi būti vykdomos kuo ekonomiškiau, sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, bei sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 1.5 str.).

33CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad šalys privalo tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o kiekvienas asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo kitai šaliai sumokėti netesybas bei atlyginti turėtus nuostolius. Nustačius tokias aplinkybes, kad UAB „Gaumina“ nustatytais terminais neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, dėl ko atsakovė UAB „Raminora“ negavo sutartyje numatyto rezultato ir nutraukė sutartį su UAB „Gaumina“, bei buvo priversta ieškoti kito rangovo, kuriam už atliktus darbus sumokėjo atsakovui 50.000,00 Lt, teisėjų kolegijos sprendžia, kad atsakovė UAB „Raminora“ pagrįstai prašė nuostolių atlyginimo dėl ieškovės netinkamo sutarties vykdymo, todėl priešieškinis šioje dalyje tenkintinas ir UAB „Raminora“ iš UAB „Gaumina“ priteistina 50.000,00 Lt (CK 6.247 str.).

34Atsakovė UAB „Raminora“ prašė priteisti 17.016,00 Lt papildomai mokėtino komisinio mokesčio už antruosius metus ir savo reikalavimą grindė UAB „200MI“ pateiktomis apmokėjimui sąskaitomis – faktūromis.

35Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

36Apeliantės teigimu, ji sudarydama sutartį su UAB „200MI“ susitarė dėl didesnio (4%), nei buvo sutarta su ieškove, komisinio mokesčio, todėl per metus papildomai sumokės 17.016,00 Lt (1.418,00 Lt kas mėnesį) ir šią sumą prašė priteisti iš ieškovės nuostolių atlyginimui. Byloje nustatyta, kad pagal pateiktas sąskaitas – faktūras per laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio iki 2010 m. spalio mėn. atsakovė UAB „Raminora“ turėjo sumokėjo UAB „200MI“ 10.294,45 Lt (T.1, b.l. 132-137). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad jog atsakovė pagal šias sąskaitas mokėjimų neatliko, todėl neįrodė, kad realiai patyrė 17016,00 Lt dydžio išlaidas, jas sumokėdama UAB „200MI“.

37Nors apeliantė ir skundžia teismo sprendimą šioje dalyje, tačiau apeliaciniame skunde nenurodė nei vieno nesutikimo su teismo sprendimu šioje dalyje motyvo. CK 6.156 straipsnyje yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, t.y. šalys sudarydamos sutartis turi teisę laisvai ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Byloje nėra nustatyta, kad atsakovė UAB „Raminora“ ir UAB „200MI“ sudarydamos sutartį ir aptardamos sąlygas dėl komisinio mokesčio mokėjimo elgėsi nesąžininga viena kitos atžvilgiu, kad UAB „Raminora“ tokią sutarties sąlygą buvo priversta pasirašyti. Teisėjų kolegijos vertinimu, negalima padaryti išvados, kad sutarties su ieškove nutraukimas lėmė atsakovės prašomus priteisti 17.016,00 Lt nuostolius ir sprendžia, jog pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo tenkinti šio priešieškinio reikalavimo.

38Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai ieškovės ieškinį tenkino ir konstatavo atsakovės priešieškinio nepagrįstumą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl procesinės teisės normų pažeidimo naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Pagal byloje pateiktus dokumentus ieškovė UAB „Gaumina“ nurodė, kad patyrė 5.779,96 Lt bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe 486,00 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 3.025,21 Lt išlaidų už advokato paslaugas pirmosios instancijos teisme, bei 2.268,75 Lt išlaidų už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme (T.1, b.l. 19, 58; T.2, b.l. 83-89, 153-155). Atsakovė UAB „Raminora“ yra patyrusi 11.280,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe 2.010,00 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį ir 7.260,00 Lt išlaidų už advokato paslaugas pirmosios instancijos teisme, bei 2.010,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (T.1, b.l. 143; T.2, b.l. 78-82). Pagal CPK 93 straipsnį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismui atmetus ieškinį, o priešieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovės atsakovei priteistina 8.460,00 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Ieškovės nurodytos 2.268,75 Lt išlaidos už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį parengimą mažintinos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 punktą. Atsakovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai atmestų ir patenkintų priešieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų daliai – t.y. 1.130,00 Lt. Kolegija, įvertindama aplinkybės, kad abi šalys patyrė bylinėjimosi išlaidų, šalių išlaidas tarpusavyje įskaito ir todėl iš ieškovės UAB „Gaumina“ atsakovei UAB „Raminora“ priteisia 7.329,00 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

40Priėmus naują sprendimą perskirstytinos ir iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei. Pirmosios instancijos teisme buvo patirta 45,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Už apeliacinį skundą apeliantė turėjo sumokėti 2.496,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį atmetus, o priešieškinį tenkinus iš dalies iš ieškovės valstybei priteistina 486,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 33,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 519,75 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 str.).

41Atsakovė pagal pareikšto priešieškinio pobūdį turėjo sumokėti 2.010,00 Lt žyminio mokesčio, bet yra sumokėjusi 2.076,00 Lt, todėl permokėta 66,00 Lt suma grąžintina atsakovei. Priešieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės valstybei priteistina 11,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.). Atlikus grąžintinos ir mokėtinos sumos įskaitymus, atsakovei grąžintina 54,75 Lt permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 329 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš ieškovės UAB „Gaumina“ (įmonės kodas 224497630, buveinė Goštauto g. 40A, Vilnius, a.s. ( - )) atsakovės UAB „Raminora“ (įmonės kodas 152167820, buveinė K.Dineikos g. 1, Druskininkai, a.s. ( - )) naudai 50.000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) nuostolių atlyginimui bei 7.329,00 Lt (septynis tūkstančius tris šimtus dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

45Priteisti iš ieškovės UAB „Gaumina“ (įmonės kodas 224497630) valstybei 519,75 Lt (penkis šimtus devyniolika litų septyniasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

46Pavesti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti UAB „Raminora“, (įmonės kodas 152167820, buveinė K.Dineikos g. 1, Druskininkai, a.s. ( - )) pagal 2010-06-02 mokėjimo nurodymą Nr. 6833 (sumokėta Swedbank AB, 2010060200616152) permokėtą žyminio mokesčio dalį – 54,75 Lt (penkiasdešimt keturis litus septyniasdešimt penkis centus).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Gaumina“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 5. Su atsakovės priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad... 6. Atsakovė nesutikdama su ieškiniu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Raminora“ prašo Druskininkų miesto... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Gaumina“ prašė skundą atmesti, o... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų... 16. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys 2006 m. rugsėjo 5 d.... 17. Dėl ieškinio – 16.203,41 Lt sumos priteisimo. Iš byloje pateikto 2007 m.... 18. Iš 2009 m. gegužės 28 d. susitarimo matyti, jog bendra sutarties kaina buvo... 19. Iš ieškovės UAB „Gaumina“ pateiktos delspinigių paskaičiavimo... 20. Pagal 2006 m. rugsėjo 5 d. paslaugų sutarties Nr. G-2006-060 4.5 punkte buvo... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad užsakymo objektas buvo tinklalapio su jame... 22. CK 6.158 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis turėdama... 23. Užsakovas dėl svarbių priežasčių turi teisę bet kada sutarties... 24. Dėl priešieškinio (67.016,00 Lt nuostolių priteisimo). Apeliantė taip pat... 25. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK... 26. Pagal CK 246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 27. Kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, pažeidusio jo civilines... 28. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 29. Atsakovė UAB „Raminora“ prašė atlyginti 67.016,00 Lt tiesioginių... 30. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovė UAB „Raminora“ 2009 m. lapkričio... 31. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės UAB „Raminora“... 32. Byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovė UAB „Gaumina“ nustatytais... 33. CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad šalys privalo tinkamai ir... 34. Atsakovė UAB „Raminora“ prašė priteisti 17.016,00 Lt papildomai... 35. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 36. Apeliantės teigimu, ji sudarydama sutartį su UAB „200MI“ susitarė dėl... 37. Nors apeliantė ir skundžia teismo sprendimą šioje dalyje, tačiau... 38. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies... 40. Priėmus naują sprendimą perskirstytinos ir iš šalių priteistinos... 41. Atsakovė pagal pareikšto priešieškinio pobūdį turėjo sumokėti 2.010,00... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 329... 43. Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 15 d.... 44. Priteisti iš ieškovės UAB „Gaumina“ (įmonės kodas 224497630, buveinė... 45. Priteisti iš ieškovės UAB „Gaumina“ (įmonės kodas 224497630) valstybei... 46. Pavesti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti UAB...