Byla e2-7934-1119/2019
Dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sprendimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymo Nr. A-1201 panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju ir įpareigojimo sudaryti sutartį, medžiaga

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė,

2rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civilinės bylos pagal ieškovės UAB „LT ADVERT“ ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Pramuštgalvis“, UAB „Šiaulių reklama“ dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sprendimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymo Nr. A-1201 panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju ir įpareigojimo sudaryti sutartį, medžiaga,

Nustatė

3Šiaulių apygardos administraciniam teismui UAB „LT ADVERT“ 2016-09-30 pareiškė skundą atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Pramuštgalvis“ dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sprendimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymo Nr. A-1201. Šiaulių apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-78-394/2017 2017-04-14 sprendimu iš dalies tenkino UAB „LT ADVERT“ skundą (el. b. medž. 1 t., 1-6, 196-208 l.).

4UAB „LT ADVERT“ pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017-04-14 sprendimo, priimto administracinėje byloje Nr. eI-78-394/2017 (el. b. medž. 1 t., 218-224 l.).

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, kuri teismingumo byloje Nr. T-25/2019 2019-05-23 priėmė nutartį. Specialioji teisėjų kolegija nutarė, kad ginčas byloje pagal pareiškėjo UAB „LT ADVERT“ skundą atsakovėms Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Pramuštgalvis“ ir UAB „Šiaulių reklama“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui ir perdavė bylą nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Nutartį motyvavo tuo, kad šioje byloje kilęs ginčas yra susijęs su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skelbtu konkursu dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo. Taigi ginčas šiuo atveju kyla dėl viešo konkurso teisinių santykių, kurių reglamentavimo teisinius pagrindus apibrėžia Civilinio kodekso VI knygos XLIX skyrius (6.947 – 6.952 straipsnis). Ginčai, kilę iš viešo konkurso teisinių santykių, yra reguliuojami privatinės teisės normomis ir bylos dėl tokio pobūdžio ginčų nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose (el. b. medž. 1 t., 227-229 l.).

6Perdavus bylą Šiaulių apylinkės teismui, teismas 2019-06-07 nutartimi nustatė, kad UAB „LT ADVERT“ pateiktas procesinis dokumentas neatitinka ieškiniams keliamų reikalavimų ir nustatė terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti (el. b. medž. 2 t., 2-3 l.).

7Ieškovė UAB „LT ADVERT“ 2019-06-17 pareiškė ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Pramuštgalvis“, UAB „Šiaulių reklama“ dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sprendimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymo Nr. A-1201 panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju ir įpareigojimo sudaryti sutartį, kuriuo prašo:

81. pripažinti negaliojančiu Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos protokolinį sprendimą (2016-09-13 protokolas Nr. VM-29), kuriuo nutarta UAB „Pramuštgalvis“ konkursui pateiktą voką su pasiūlymu priimti ir jį nagrinėti;

92.

10pripažinti negaliojančiu Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos protokolinį sprendimą (2016-09-13 protokolas Nr. VM-30), kuriuo konkurso laimėtoju dėl reklamos vietos Nr. 15 nustatytas UAB „Pramuštgalvis“.

113.

12pripažinti negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymą Nr. A-1201 Dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso rezultatų;

134.

14pripažinti UAB „LT ADVERT“ teisės įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2016-09-12, dėl teisės naudotis reklamos vieta, išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 15 (( - )), laimėtoju;

155.

16įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo UAB „LT ADVERT“ pasiūlytos paramos sumokėjimo sudaryti su juo Teisės įrengti ir eksploatuoti reklamos inžinerinį įrenginį reklamos vietoje Nr. 15 suteikimo sutartį bei priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys 2019-06-20 teisėjos rezoliucija priimtas.

17Pagal ieškinyje dėstomas aplinkybes matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 2016 m. įvykusio konkurso dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo Nr. 15, esančios ( - ), o būtent dėl konkurso procedūrų ir rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo.

18Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2019-08-05 patvarkymu dėl bylų perskyrimo Nr. 222-C minėta civilinė byla perskirta teisėjai Jurga Žulpei.

19Pradėjus pasirengimą bylos nagrinėjimui ir susipažinus su civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016-08-10 įsakymu Nr. 978 nustatė terminą nuo įsakymo įsigaliojimo iki 2016-08-25 prašymams suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietoje, esančioje Architektų g., numeris iš Reklamos specialiojo plano – 15 (el. b. medž. 1 t., 7-8 l.). 2016-08-31 Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje buvo paskelbta, kad Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisija organizuoja konkursą dėl teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje, esančioje ( - ), numeris iš Reklamos specialiojo plano – 15; pasiūlymai turi būti pateikti nuo 2018-09-06 iki 2018-09-08 (el. b. medž. 1 t., 36 l.). UAB „LT ADVERT“, UAB „ Šiaulių reklama“ ir UAB „Pramuštgalvis“ užregistruoti kaip pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikę asmenys (el. b. medž. 1 t., 94 l.). 2016-09-12 10.00 val. įvyko teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos posėdis, kurio metu buvo atplėšti vokai su konkurso dalyvių pasiūlymais, nustatyta konkurse dalyvavusių asmenų pasiūlymų eilė ir konkurso rezultatai (laimėtojas) – UAB „Pramuštgalvis“ (el. b. medž. 1 t. 13-14 l.). Pagal pateiktą komisijos pasiūlymą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016-09-15 priėmė įsakymą Nr. A-1201, kuriuo tvirtino teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2016 m. rugsėjo 12 d., rezultatus (laimėtoją): teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 15 (( - )), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“ (el. b. medž. 1 t., 16 l.).

20Konkursas buvo organizuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-15 įsakymu Nr. A-54 patvirtintomis „Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygomis“ (toliau – Sąlygos). Pagal Sąlygų 2. punktą konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimas konkurso dalyviui (reklaminės vietos subjektui), pasiūliusiam sumokėti vienkartinę didžiausią paramą, skirtą socialinės infrastruktūros plėtrai, euro tikslumu. Konkursas yra atviras. Apie konkursą privalo būti paskelbiama, o skelbime nurodyta: trumpa informacija apie organizuojamą konkursą, konkurso pasiūlymų pateikimo terminas, komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai ir vertinami pasiūlymai, vieta ir laikas (kabinetas, data ir tikslus laikas), konkurso pabaigos data (Sąlygų 9. punktas). Pasiūlymas pateikiamas užpildžius konkurso pasiūlymo formą (Sąlygų 11. punktas). Sąlygų 12. punkte nurodyta, kad pasiūlymo užpildyta forma turi būti pateikiama viename užklijuotame voke, taip pat nustatyta, kas turi būti užrašyta ant voko. Komisija vertina pateiktus pasiūlymus, o pasiūlymų vertinimo kriterijus – pasiūlyta didžiausia vienkartinė parama, skirta socialinės infrastruktūros plėtrai, euro tikslumu (Sąlygų 17. punktas).

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2006, yra išaiškinęs, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnio 3 punkte apibrėžiama civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, vartotina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.947-6.952 straipsniuose reglamentuojamiems viešo konkurso sandoriams.

22Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 str. 1 d.).

23Taigi viešas konkursas yra suprantamas kaip kelių asmenų varžybos, kurių tikslas yra atrinkti geriausią vykdytoją, t. y. geriausią pasiūlymą pagal nustatytas konkurso sąlygas. Konkurso institutu siekiama konkurso būdu pasiekti geriausią rezultatą už tam tikrą atlyginimą.

24Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija viešai paskelbė suteiksianti teisę įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje, esančioje ( - ), numeris iš Reklamos specialiojo plano – 15, asmeniui, kuris pateiks geriausią pasiūlymą pagal nustatytas konkurso sąlygas, t. y., pasiūlys didžiausią vienkartinę paramą, skirtą socialinės infrastruktūros plėtrai, euro tikslumu. Konkurse galėjo dalyvauti visi asmenys, kurie atitiko konkursui keliamus reikalavimus. Buvo užregistruoti 3 konkurso dalyviai, taigi iš esmės vyko kelių asmenų varžybos. Šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovė organizavo konkursą, kurio tikslas, konkurso sąlygos, reikalavimai pasiūlymams, pasiūlymų pateikimo ir laimėtojų nustatymo tvarka savo esme atitinka viešojo konkurso apibrėžimą, o susiklostę teisiniai santykiai – viešojo konkurso teisinius santykius, reglamentuotus CK 6.947-6.952 straipsniuose.

25Paminėtina, kad panašios civilinės bylos buvo nagrinėjamos kituose apygardų teismuose (pvz. žr. Vilniaus apygardos teismo 2018-09-04 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-3608-345/2018 ir kt.).

26Taigi, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta šioje nutartyje taip pat į aukščiau minėtą specialiosios teisėjų kolegijos teismingumo byloje Nr. T-25/2019 2019-05-23 nutartį, kuria konstatuota, jog ginčas yra kilęs iš viešojo konkurso teisinių santykių, teismas sprendžia, kad ieškinys Šiaulių apylinkės teisme buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles, nes pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą bylos dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių yra nagrinėjamos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose.

27Kadangi iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl ši byla pagal teismingumą perduotina nagrinėti Šiaulių apygardos teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3 punktu, 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

29civilinę bylą Nr. e2-7934-1119/2019 (teisminio proceso Nr. 2-64-3-02149-2016-1) iškeltą pagal ieškovės UAB „LT ADVERT“ ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Pramuštgalvis“, UAB „Šiaulių reklama“ dėl teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sprendimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-15 įsakymo Nr. A-1201 panaikinimo, pripažinimo konkurso laimėtoju ir įpareigojimo sudaryti sutartį perduoti nagrinėti pagal teismingumą Šiaulių apygardos teismui.

30Išsiųsti nutarties kopiją dalyvaujantiems byloje asmenims.

31Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė,... 2. rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civilinės bylos pagal ieškovės... 3. Šiaulių apygardos administraciniam teismui UAB „LT ADVERT“ 2016-09-30... 4. UAB „LT ADVERT“ pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į specialiąją... 6. Perdavus bylą Šiaulių apylinkės teismui, teismas 2019-06-07 nutartimi... 7. Ieškovė UAB „LT ADVERT“ 2019-06-17 pareiškė ieškinį atsakovei... 8. 1. pripažinti negaliojančiu Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo... 9. 2.... 10. pripažinti negaliojančiu Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos... 11. 3.... 12. pripažinti negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 13. 4.... 14. pripažinti UAB „LT ADVERT“ teisės įrengti reklaminį inžinerinį... 15. 5.... 16. įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per... 17. Pagal ieškinyje dėstomas aplinkybes matyti, kad tarp šalių yra kilęs... 18. Šiaulių apylinkės teismo pirmininko 2019-08-05 patvarkymu dėl bylų... 19. Pradėjus pasirengimą bylos nagrinėjimui ir susipažinus su civilinėje... 20. Konkursas buvo organizuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje... 22. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą... 23. Taigi viešas konkursas yra suprantamas kaip kelių asmenų varžybos, kurių... 24. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad... 25. Paminėtina, kad panašios civilinės bylos buvo nagrinėjamos kituose... 26. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta šioje nutartyje taip pat į... 27. Kadangi iškėlus bylą teisme paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 3... 29. civilinę bylą Nr. e2-7934-1119/2019 (teisminio proceso Nr.... 30. Išsiųsti nutarties kopiją dalyvaujantiems byloje asmenims.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...