Byla 3K-3-632/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Prano Žeimio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui AB „Mažeikių nafta“ dėl įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. B. nurodė, kad 2005 m. birželio 6 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ perskaitė atsakovo AB „Mažeikių nafta“ skelbimą, jog bendrovė parduota naudotą stomatologinę įrangą. Skelbime buvo pateiktas parduodamo ilgalaikio turto sąrašas, nurodyti daiktų pavadinimai, inventorizaciniai numeriai, minimali kaina, asmuo, į kurį kreiptis dėl šios įrangos įsigijimo. 2005 m. birželio 20 d. tame pačiame dienraštyje buvo paskelbtas minėto skelbimo papildymas, nurodant, kad pasiūlymai dėl įrangos pirkimo pateikiami iki 2005 m. birželio 22 d. 13 val., o vokai su pasiūlymais atplėšiami 2005 m. birželio 22 d. 14 val. Ieškovo teigimu, taip stomatologinės įrangos pirkimas-pardavimas buvo organizuojamas aukciono būdu (CK 6.419 straipsnio 1 dalis), t. y. parduodant įrangą didžiausią kainą pasiūliusiam dalyviui. Aplinkybę, kad ginčo įrangos pirkimas-pardavimas buvo organizuojamas pagal viešo aukciono sąlygas, ieškovo manymu, patvirtina viešas paskelbimas apie tai spaudoje, taip pat skelbimų turinys: neribotas dalyvių skaičius, nustatyta minimali daikto pardavimo kaina, pasiūlymų vertinimas, vokų su pasiūlymais atplėšimo data. 2005 m. birželio 17 d. jis (ieškovas) įteikė atsakovui voką su pasiūlymu pirkti visą skelbime nurodytą stomatologinę įrangą už 127 000 Lt. Be to, pasiūlyme jis nurodė, kad papildomai pirktų ir likusias, skelbime nenurodytas įrangos dalis, už pilnai sukomplektuotą įrangą sumokėdamas dar didesnę – 165 000 Lt – kainą. Ieškovo žiniomis, be jo pasiūlymo, buvo pateikti dar septyni pasiūlymai dėl įrangos pirkimo. 2005 m. birželio 22 d. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra, o 2005 m. birželio 30 d. jo (ieškovo), kaip pasiūliusio didžiausią kainą, pasiūlymas buvo išrinktas geriausiu. Tačiau 2005 m. liepos 1 d. raštu atsakovas jį informavo, kad, nors jo pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, jam bus parduota tik ta dalis ginčo įrangos, kurios nepirks buvę bendrovės darbuotojai, turintys pirmenybės teisę pirkti šią įrangą ir pareiškę pageidavimą ją įsigyti. Atsisakymą parduoti įrangą atsakovas motyvavo tuo, kad dar iki pardavimo procedūros pradžios jis po konsultacijų su darbuotojų atstovais įsipareigojo pirmenybės tvarka parduoti įrangą buvusiems bendrovės darbuotojams, taip sušvelninant jų atleidimo iš darbo pasekmes. Ieškovo teigimu, kadangi viešas aukcionas įvyko teisėtai, jokių papildomų sąlygų, susijusių su atsakovo įsipareigojimais dėl įrangos pardavimo darbuotojams, viešame atsakovo skelbime nebuvo nurodyta, jo (ieškovo) pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, tai atsakovas, vadovaujantis CK 6.419 ir 6.421 straipsniais, turėjo sudaryti su juo stomatologinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį. Laikydamas, kad būtų neteisinga ir nesąžininga (CK 1.5 straipsnis) jeigu, pripažinus jo pasiūlymą dėl ginčo įrangos pirkimo geriausiu, šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta ne su juo, o su trečiaisiais asmenimis, kurie net nebuvo pateikę pasiūlymų pirkti įrangą ir nedalyvavo konkurse, ieškovas prašė teismo įpareigoti atsakovą AB „Mažeikių nafta“ per teismo nustatytą terminą sudaryti su juo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią jam būtų parduota už 127 000 Lt ieškinyje nurodyta naudota stomatologinė įranga.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2006 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakovą AB „Mažeikių nafta“ per du mėnesius pasirašyti su ieškovu R. B. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovui būtų parduota už 127 000 Lt ieškinyje nurodyta naudota stomatologinė įranga. Teismas laikė, kad pareikšto ieškinio pagrindas ir dalykas nėra viešo konkurso (CK 6.947-6.952 straipsniai) santykiai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija viešo aukciono, įvykusio 2005 m. birželio 22 d., rezultatus (CK 6.419-6.424 straipsniai). Įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir atsižvelgęs į tai, kad apie stomatologinės įrangos pardavimą buvo paskelbta viešai, vokai su dalyvių pasiūlymais atplėšti ir esminiai pasiūlymų duomenys (kaina ir pan.) paskelbti dalyvaujant komisijai, apie posėdžio dėl įrangos pardavimo laiką ir vietą dalyviai buvo informuoti nustatytais terminais ir tvarka, dėl laimėjusio pasiūlymo nutarta komisijos posėdyje, teismas konstatavo, kad 2005 m. birželio 22 d. atsakovo administracijos patalpose vyko stomatologinės įrangos pardavimo viešasis aukcionas, kurio laimėtoju 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažintas ieškovas. Nustatęs, kad visos aukciono procedūros buvo atliktos ir yra pasibaigusios, kad aukcionas vyko teisėtai, o ieškovas pasiūlė didžiausią parduodamos stomatologinės įrangos kainą, teismas sprendė, kad, siekiant apginti pažeistas ieškovo teises, atsakovas įpareigotinas sudaryti su juo stomatologinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, nes atsakovas be jokio teisinio pagrindo atsisakė pasirašyti tokią sutartį. Atsakovo 2005 m. birželio 30 d. pranešime, išsiųstame ieškovui, nurodytas atsakovo įsipareigojimas darbuotojams, kurie anksčiau dirbo su pardavimui pateikta stomatologine įranga, teismo vertinimu negali būti pripažintas tokiu pagrindu, nes apie tokį įsipareigojimą aukciono metu nebuvo paskelbta.

7Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2006 m. birželio 27 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pagal teismingumą Šiaulių apygardos teismui. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo R. B. pareikštas ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią jam būtų parduota naudota stomatologinė įranga už 127 000 Lt, yra turtinio pobūdžio reikalavimas, nes šio reikalavimo esmė yra prašymas išreikalauti konkrečios vertės turtą. Dėl to ieškovo ieškinys apmokėtinas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas taisykles, o byla, kadangi joje ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, nagrinėtina apygardos teisme, kaip pirmosios instancijos teisme (CPK 27 straipsnio 1 punktas). Atsižvelgusi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje L. P. įmonė v. Radviliškio rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-311/2005, duotus išaiškinimus, kad ginčai dėl viešo aukciono rezultatų neteismingi apylinkės teismams, nes CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad bylos dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių kaip pirmosios instancijos teismams yra teismingos apygardos teismams, teisėjų kolegija sprendė, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo šią bylą pažeisdamas CPK 27 straipsnyje nustatytas rūšinio teismingumo taisykles, ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, įtvirtintas CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkte, todėl teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas R. B. prašo Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 11 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tuo, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 26 straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 1 ir 3 punktus):

101. Apeliacinės instancijos teismas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, kad ginčas byloje kilo iš viešo aukciono teisinių santykių, todėl nepagrįstai konstatavo, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo šį ginčą pažeisdamas CPK 27 straipsnio 3 punktą, kuriame nustatyta apygardos teismo, kaip pirmosios instancijos teismo, kompetenciją nagrinėti civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Viešasis aukcionas (CK 6.419 straipsnio 1 dalis) ir viešasis konkursas (CK 6.947 straipsnis) įstatyme įtvirtinti kaip du atskiri turto pardavimo būdai. Jokių specialių rūšinio teismingumo taisyklių ginčams, kylantiems iš turto pirkimo-pardavimo viešo aukciono būdu, CPK nėra nustatyta, todėl šiems ginčams taikytina bendroji rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos teismų sistemos viduje nustatymo taisyklė, pagal kurią visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai (CPK 26 straipsnio 1 dalis).

112. Byloje pareikštas reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nėra reikalavimas dėl turto priteisimo, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ieškovo reikalavimą kvalifikavo kaip turtinį, ir taip pažeidė CPK 27 straipsnio 1 punktą bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Supla“ su Vilniaus miesto savivaldybe, bylos Nr. 3K-3-530/2004, duotų išaiškinimų, kad esant ieškovo reikalavimui dėl įpareigojimo sudaryti sutartis ginčas savo pobūdžiu yra neturtinis.

12Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas AB „Mažeikių nafta“ prašo skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kasacinį skundą atmesti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

152005 m. birželio 6 d. atsakovas AB „Mažeikių nafta“ paskelbė dienraštyje „Lietuvos rytas“ apie stomatologinės įrangos pardavimą, pateikdamas parduodamo turto sąrašą ir minimalią pardavimo kainą. 2005 m. birželio 20 d. tame pačiame dienraštyje buvo paskelbtas minėto skelbimo papildymas, nurodant, kad pasiūlymai įrangos pirkimui priimami iki 2005 m. birželio 22 d. 13 val., o vokai atplėšiami 2005 m. birželio 22 d. 14 val. Ieškovas R. B. pateikė atsakovui paraišką su savo komerciniu pasiūlymu pirkti įrangą už 127 000 Lt, be to, siūlydamas už didesnę – 165 000 Lt – kainą pirkti ir likusią, atsakovo skelbime nenurodytą stomatologinę įrangą. 2005 m. birželio 22 d. atsakovo bendrovės administracijos patalpose komisija atplėšė vokus su pateiktais pasiūlymais ir nutarė sprendimo dėl ilgalaikio turto pardavimo priėmimui skirti antrąjį posėdį, sušaukiant jį 2005 m. birželio 30 d. Antrajame posėdyje, atsižvelgiant į tai, jog jau įvykdyta vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra, buvo nutarta įrangos procedūros nenutraukti, o buvusiems bendrovės darbuotojams, turintiems pirmenybės teisę įsigyti šią įrangą, pasiūlyti įsigyti ją už geriausiu pripažintame pasiūlyme pateiktą kainą; taip pat nutarta geriausiu pasiūlymu įsigyti parduodamą naudotą stomatologinę įrangą pripažinti pateiktą R. B., pranešant jam apie jo pasiūlymo pripažinimą geriausiu ir informuojant jį, kad atitinkama sutartis dėl įrangos pardavimo su juo bus sudaryta tuo atveju, jeigu pirmenybės teisę turintys buvę AB „Mažeikių nafta“ darbuotojai nepareikš pageidavimo įsigyti šią įrangą už geriausią pasiūlytą kainą arba atsisakys sudaryti ar vykdyti atitinkamą sutartį.

16V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

17Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Dėl to kasacinis teismas pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamos bylos iš esmės nesprendė, o panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Šiaulių apygardos teismui pirmąja instancija. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduodamas bylą nagrinėti apygardos teismui pirmąja instancija, pažeidė rūšinio teismingumo taisykles ir nepagrįstai tarp šalių kilusį ginčą kvalifikavo kaip turtinį. Tai yra teisės klausimai, dėl kurių kasacinis teismas pasisako (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

19CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas <...> dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, nevartotina visų konkursų prasme, o tik LR viešųjų pirkimų įstatyme ir CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamiems sandoriams, t. y. viešųjų paslaugų teikimui. Kitus ginčus, kilusius iš kitokių civilinių teisinių santykių, kuriuose nors ir vartojama konkurso sąvoka (pavyzdžiui, 6.429 straipsnis), nagrinėja apylinkių teismai.

20Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne iš LR viešųjų pirkimų įstatyme ir CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamų viešo konkurso sandorių, todėl toks ginčas turėtų būti teismingas apylinkės teismui. Dėl to kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamas ginčas, kaip kilęs iš viešo pirkimo-pardavimo konkurso teisinių santykių, yra teismingas apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui.

21Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas, pasiūlęs didžiausią – 127 000 Lt – kainą, laimėjo konkursą dėl stomatologinės įrangos pirkimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tai yra turtinio pobūdžio ginčas, kurio suma viršija 100 000 Lt, todėl pagal šį kriterijų tarp šalių kilęs ginčas yra teismingas apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 punktas). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas teisėtai panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti apygardos teismui pirmąja instancija (CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

22Kasatorius, teigdamas, kad šis ginčas yra neturtinio pobūdžio, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 11 d. nutartyje, priimta civilinėje byloje UAB „Supla“ su Vilniaus miesto savivaldybe, bylos Nr. 3K-3-530/2004, duotu išaiškinimu, kad, kai ieškovas yra pareiškęs reikalavimą dėl įpareigojimo sudaryti sutartį, tai ginčas savo pobūdžiu yra neturtinis. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad minėtos nutarties buvimas dar nereiškia, jog šiuo klausimu yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Dėl išdėstytų argumentų atmestinas yra kasatoriaus teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas neteisingai byloje nagrinėjamą ginčą vertino kaip turtinį.

23Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad kasaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 346 straipsnio 2 dalis)

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. B. nurodė, kad 2005 m. birželio 6 d. dienraštyje „Lietuvos... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2006 m. balandžio 11 d. sprendimu... 7. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu ieškovas R. B. prašo Šiaulių apygardos teismo Civilinių... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismas nepaneigė pirmosios instancijos teismo... 11. 2. Byloje pareikštas reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti... 12. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas AB „Mažeikių nafta“ prašo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 15. 2005 m. birželio 6 d. atsakovas AB „Mažeikių nafta“ paskelbė... 16. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamos bylos iš esmės nesprendė, o... 19. CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios... 20. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne iš LR viešųjų pirkimų įstatyme ir... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas, pasiūlęs didžiausią – 127 000... 22. Kasatorius, teigdamas, kad šis ginčas yra neturtinio pobūdžio, remiasi... 23. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad kasaciniame skunde... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 26. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...