Byla e2A-772-198/2016
Dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eigirdo Činkos, Birutės Jonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Danguolės Smetonienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 pagal ieškovės UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Vilstata“ prašė teismo įpareigoti atsakovę nedelsiant perduoti ieškovei statybos objekto Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos privalomuosius statybos darbų dokumentus.
 1. Nurodė, kad pagal 2014-05-06 Rangos sutartį atsakovė įsipareigojo atlikti Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos pastato modernizavimo techninį ir darbo projektus, statybos darbus. Paaiškino, jog atsakovė nuo 2015 m. gegužės mėnesio statybos objekte statybos darbų nebevykdė ir ieškovė rangos sutartį nutraukė.
 1. Nurodė, jog atsakovė rangos sutarties nutraukimo neginčijo, tačiau neperdavė ieškovei statybų vykdomųjų dokumentų.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7

 1. Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį patenkino.
 1. Išaiškino, jog privalomieji statybos darbų dokumentai turi būti statybos darbų atlikimo vietoje ir juos turi pildyti bei pateikti statybos priežiūrą vykdančioms institucijoms paskirtas statybos vadovas. Nurodė, kad pasikeitus statybos vadovui, minėti dokumentai nedelsiant turi būti perduoti naujai paskirtam vadovui.
 1. Nustatė, kad generalinei rangovei UAB „Vilstata“ ir subrangovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nutraukus 2014-05-06 Rangos sutartį Nr. 14/05/14, statybos objekte Visagino „Gerosios vilties“ mokykloje, buvusiam statybos vykdytojui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsirado pareiga nedelsiant perduoti naujai paskirtam statybos vadovui, o jei toks nežinomas – generaliniam rangovui, ieškovei UAB „Vilstata“, privalomuosius statybos darbų dokumentus.
 1. Atmetė atsakovės argumentus dėl privalomųjų statybos darbų dokumento neperdavimo priežasčių, nes pareigą perduoti privalomuosius statybos dokumentus imperatyviai numato įstatymai ir kiti norminiai aktai ir šie reikalavimai buvo tik perkelti į rangos sutartį.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Vilstata“ ieškinį atmesti.
 1. Teigia, kad pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, subrangovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turi pareigą perduoti statybos dabų žurnalus statytojui, t. y. Visagino savivaldybės administracijai, o ne ieškovei.
 1. Nurodo, jog teismas nemotyvavo išvados dėl statybos dokumentų privalomo buvimo statybų objekte ir privalomo jų perdavimo pasikeitus statybos vadovui. Teigia nežinanti teisės normų, kurios imperatyviai nustatytų, jog statybos dokumentai turi būti statybos objekte, o pasikeitus statybos vadovui, jie nedelsiant turi būti perduoti naujai paskirtam statybos vadovui
 1. Pažymi, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktai, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktai buvo ar turėjo būti sudarinėjami objekte.
 1. Teigia, jog nei įstatymai, nei rangos sutartis nenumato atsakovei pareigos perduoti ieškovei projekto popierinį variantą, kurį turi pati ieškovė ir užsakovė.
 1. Tvirtina, kad atsakovei nėra žinoma kokias deklaracijas, ieškovės nuomone, atsakovė turėtų perduoti. Be to, ieškovė dar nėra sumokėjusi už atsakovės panaudotus produktus statybos objektui, todėl statybos produktai nėra ieškovės nuosavybė ir ji neturi teisės reikalauti perduoti jų deklaracijas ar utilizavimo dokumentus.
 1. Paaiškina, jog UAB „Vilstata“ nevykdė savo sutartinės pareigos atsakovei sumokėti už atliktus darbus, todėl atsakovė turėjo teisę sustabdyti savo prievolių vykdymą, priešingu atveju, atsakovei perdavus ieškovei privalomus statybos dokumentus, kituose teisminiuose ginčuose ji nebeturės pirminių įrodymų, kad savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai.
 1. Teigia teismui nepagrįstai netenkinus prašymo sustabdyti bylą, nes Panevėžio apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. e2-266-544/2016 susijusi su šia byla ir pirmiausiai turėjo būti išspręstas klausimas dėl ieškovės netinkamo prievolių įvykdymo.
 1. Pažymi, kad Visagino savivaldybės administracija turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir teismo sprendimas turi įtakos jos teisėms ir pareigoms, todėl teismas nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą Savivaldybės administraciją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Vilstata“ prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.
 1. Teigia, kad statybos darbų žurnalai buvo pateikti civilinėje byloje Nr. e2-266-554/2016 ir išnagrinėti kaip įrodymai, todėl teismas pagrįstai sprendė, jog šių dokumentų perdavimas ieškovei niekaip negali užkirsti kelio įrodinėti atsakovės reikalavimus kitose bylose. Pažymi, jog privalomųjų statybos dokumentų perdavimą reglamentuoja teisės aktai, kuriais ir vadovavosi teismas, aiškiai nurodydamas juos sprendime.
 1. Nurodo, jog pagal teisės aktų reikalavimus pareiga perduoti privalomuosius statybos darbų dokumentus užsakovui atsiranda tik ieškovei, o atsakovė nagrinėjamuose statybos darbų santykiuose, nutraukus rangos sutartį, nėra nei rangovė, nei subrangovė.
 1. Kritiškai vertina atsakovės teiginius aktų, deklaracijų žinomumo, nes atsakovė yra ilgametė statybų srities profesionalė ir minėtų dokumentų pildomas jai turi būti žinomas.
 1. Pažymi, jog pareigą perduoti popierinį statinio projekto variantą atsakovei numato Statybos įstatymo bei statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 nuostatos.
 1. Teigia, kad Rangos sutarties objektas yra darbai, o ne statybinių medžiagų pirkimas, ir panaudotos statyboms medžiagos yra sudedamoji objekto dalis.
 1. Nurodo, jog atsakovė procesiniais dokumentais neprašė į bylos nagrinėjimą įtraukti Visagino savivaldybės administraciją ir nenurodo, kokį konkrečiai suinteresuotumą bylos baigtimi turi Visagino savivaldybės administracija ir kokioms konkrečiai jos teisėms ir pareigoms turi įtakos teismo sprendimas, o šio ginčo šalys, įsiteisėjus teismo sprendimui šioje byloje, neįgys jokios regreso reikalavimo teisės į Visagino savivaldybės administraciją.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

Apeliacinis skundas atmestinas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 1. Nustatyta, kad 2014-05-06 UAB „Vilstata“, kaip genrangovė, sudarė Rangos sutartį Nr. 14/05/14 (toliau – rangos sutartis) su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, kaip rangove, dėl Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos pastato modernizavimo techninio ir darbo projektų, statybos darbų pagal įkainotą veiklų sąrašą atlikimo. Šalys neginčija, jog nuo 2015 m. gegužės mėnesio rangovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sutartinių įsipareigojimų (atlikti statybos darbus objekte) pagal sutartį nebevykdė.
 1. Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (toliau - Reglamentas) prie privalomųjų statybos darbų dokumentų priskiriamas statybos darbų žurnalas, kuriame fiksuojama visa statybos darbų eiga (Reglamento 23 p.). Statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir nustatytą formą, pagrindinį ir papildomus statybos darbų žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda rangovui (Reglamento 4 priedo 6 p.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį žurnalą ir papildomus žurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui) (Reglamento 4 priedo 35 p.). Nagrinėjamu atveju rangos sutartis buvo nutraukta, sutarti statybos darbai nebuvo atlikti iki galo, byloje nepaneigta, jog ieškovė pati atliko dalį apeliantės statybos darbų. Taip pat nenuginčyta, jog ieškovė neperdavė apeliantei Pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 6.10 punkte nurodytos pareigos užbaigus darbus organizuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymą ir jai pateikti visą reikiamą dokumentaciją, todėl apeliantei, kaip subrangovei Pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 atžvilgiu, nėra pagrindo statybos darbų žurnalą perduoti Visagino savivaldybės administracijai (užsakovui) (CPK 185 str.).
 1. Teisėjų kolegija nurodo, jog teismas pagrįstai sprendė, kad statinio projektas, statybos darbų žurnalas, kiti dokumentai turi būti statybos darbų atlikimo vietoje, o pasikeitus statybos vadovui turi būti perduoti naujai paskirtajam. Privalomųjų statybos dokumentų buvimą statybos objekte buvimą netiesiogiai reglamentuoja Reglamentas, nes statybos projektas, statybos darbų žurnalas yra būtini dokumentai ne tik statinio statybos vadovui, bet ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui, kontroliuojančiam žurnalo pildymą, jame pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims. Kolegija pabrėžia ir tai, jog teismas, aiškindamas statybos darbų dokumentų buvimo vietą, savo išvados negrindė privalomumu (imperatyvu), tik nurodė, kur turėtų būti laikomi minėti dokumentai.
 1. Kadangi teisės aktai įsakiai nurodo statybos vadovui pareigą pildyti statybos darbų žurnalą. Reglamento 4 priedo 17.3 punkte pateiktas asmenų, kurių duomenys privalo būti nurodyti statybos darbų žurnale, sąrašas. Pagal šį punktą, statinio statybos vadovo duomenys, kaip vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų, pažymų išdavimo datos ir numeriai, turi būti įrašomi, taip pat fiksuojama šio vadovo kaita (jo darbo statybos objekte pradžia ir pabaiga). Įvertinusi minėtą statybos techninio reglamento nuostatą bei tai, kad statinio statybos vadovas privalo pildyti žurnalą, kolegija daro pagrįstą išvadą, jog ši nuostata imperatyviai nurodo perduoti statybos darbų žurnalą naujai paskirtam statinio statybos vadovui.
 1. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės teiginius jai nežinant, ar statybos objekte - Visagino „Gerosios vilties“ mokykloje, buvo sudarinėjami paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktai, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktai, nes pagal rangos sutartį apeliantė vykdė statybos darbus, pildė statybos darbų žurnalą, kuriame privalu registruoti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktus (Reglamento 4 priedo 20-21 p.). Pakankamų ir leistinų įrodymų, kad apeliantei, vykdant rangos sutartį, nebuvo jokio pagrindo sudarinėti minėto pobūdžio aktus, nes darbų, kurių priėmimui reikalingi aktai, ji neatliko, byloje nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikta (CPK 12 str., 178 str.).
 1. Reglamento 22.1 punktas statinio projektą įvardija kaip vieną iš privalomųjų statybos darbų dokumentų. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedą, statybos užbaigimo komisijai, be kita ko, pateikiamas statinio projektas (popierinis variantas). Pateikti minėtą dokumentą turi pareigą ieškovė pagal Pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 6.10 punktą, Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 6 punktą. Rangos sutarties pagrindu apeliantė įsipareigojo ieškovei – genrangovei, pateikti reikalingą vykdomąją dokumentaciją (Rangos sutarties 1.2.1 p.). Įvertinus minėtą, apeliantė nepagrįstai atsisako perduoti statinio projektą (popierinį variantą), nes statybos rangos santykiai tarp ieškovės ir apeliantės nesukūrė apeliantei pareigos tiesiogiai perduoti minėtą dokumentą užsakovui – Visagino savivaldybės administracijai (CPK 185 str.).
 1. Rangos sutarties 1.2.10 punktu apeliantė įsipareigojo darbus vykdyti ir panaudoti naujas, nenaudotas medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas, o 1.2.17 punktu – pateikti ieškovei statybinių atliekų utilizavimo dokumentus. Minėtos sutarties sąlygos nepripažintos negaliojančiomis ar nuginčytos, todėl apeliantė turėjo pareigą šias sąlygas vykdyti (CK 6.200 str.; CPK 185 str.). Pakankamų ir leistinų įrodymų, patvirtinančių, kad apeliantė medžiagų, gaminių statybos darbams nenaudojo, statybinių medžiagų neutilizavo, byloje nėra, todėl skundo argumentai nežinant kokias deklaracijas turi pateikti, laikytini nepagrįstais (CPK 12 str., 178 str.). Kolegija pažymi, kad šios bylos esmė yra įpareigojimas perduoti privalomuosius statybos dokumentus, todėl vertinti ir pasisakyti dėl apeliantės teiginių, esą ieškovė nėra sumokėjusi už panaudotus produktus statybos objekte, neturi pagrindo, juo labiau, kad šalys neginčija rangos sutarties tikslui buvus statybos darbų atlikimui, o ne atskirų prekių, gaminių įsigijimui.
 1. Apeliantė teigia, jog privalomųjų statybos dokumentų neperduoda ieškovei dėl pastarosios netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip stabdydama savo prievolių vykdymą. Kolegija atkreipia dėmesį, jog tokiu teiginiu iš esmės apeliantė prieštarauja savo pozicijai, apie kurią kolegija aukščiau yra pasisakiusi. Savo argumentus apeliantė grindžia CK 6.46 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Pažymėtina, jog minėta įstatymo nuostata taikytina bendro pobūdžio stabdytinai prievolei, o nagrinėjamu atveju, šalis siejo statybos rangos teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja Civilinio kodekso XXXIII skyrius. Pagal CK 6.656 straipsnio bei 6.661 straipsnio nuostatas, rangovas, gindamas savo pažeistas teises užsakovui nevykdant savo įsipareigojimo sumokėti sutartą atlyginimą arba užsakovui nevykdant savo priešpriešinių pareigų, turi teisę išieškoti jam pagal sutartį priklausančias sumas už atliktą darbą iš užsakovui priklausančių įrenginių, likusių medžiagų ir kito užsakovui priklausančio turto, kol užsakovas visiškai su juo neatsiskaitys, arba gali sulaikyti darbų rezultatą tol, kol užsakovas tinkamai neįvykdys savo prievolės, arba nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus. Minėtos įstatymo normos nenumato rangovės, šiuo atveju apeliantės, teisės, ieškovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, stabdyti savo prievolę – perduoti privalomuosius statybos dokumentus. Pažymėtina ir tai, jog civilinio proceso įstatymas nedraudžia asmeniui, ginant savo pažeistas teises, pateikti rašytinių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, todėl apeliantės argumentai, ieškovei perdavus privalomuosius statybos dokumentus, ji neteksianti pirminių įrodymų statybos darbus atlikus tinkamai, nepagrįsti (CPK 185 str.).
 1. Kadangi apeliantė neturėjo įstatyminio pagrindo sustabdyti savo prievolės – perduoti ieškovei privalomuosius statybos dokumentus, teismui nebuvo pagrindo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išspręsta byla pagal apeliantės ieškinį ieškovei dėl pareigos sumokėti už atliktus darbus nevykdymo (CPK 1623 str., 185 str.). Kitų aplinkybių, kurioms esant byla stabdytina, apeliantė nenurodė (CPK 12 str., 178 str.).
 1. 2016-04-07 teismo posėdžio metu apeliantė pateikė prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Visagino savivaldybės administraciją, nes statinio projekto popierinis variantas yra jau perduotas Savivaldybei. Iš bylos duomenų matyti, kad 2014-08-08 sutarties Nr. 14-09 pagrindu, UAB „Svertas“ parengė Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektą trimis egzemplioriais. Apeliantė teigia, jog vienas projekto egzempliorius yra perduotas Visagino savivaldybės administracijai ir ieškovė, nepagrįstai gavusi visus dokumentus, galės piktnaudžiauti savo teisėmis ir privalomųjų statybos dokumentų užsakovui neperduoti. Kolegija konstatuoja, kad minėti argumentai nepagrindžia būtinybės įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Visagino savivaldybės administraciją, nes duomenų, kad apeliantė perdavė Savivaldybei savo turimą statinio projekto popierinį variantą, nepateikta, o teiginiai dėl galimų ieškovės veiksmų niekuo nepagrįsti (CPK 185 str.). Pripažintina, jog teismas pagrįstai 2016-04-07 protokoline nutartimi atsisakė tenkinti apeliantės prašymą įtraukti į bylos nagrinėjimą Visagino savivaldybės administraciją trečiuoju asmeniu.
 1. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus, todėl naikinti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra jokio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14

 1. Netenkinus apeliacinio skundo, atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ patirtos bylinėjimosi išlaidos (41 Eur žyminis mokestis) nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai