Byla eA2-225-278/2017
Dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (atsakovo) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-1994-1027/2016 pagal pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 pagal ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė 1. Pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašė teismo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 ir panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 27 d. sprendimą ir ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus atmesti. 2. Nurodė, kad Visagino miesto apylinkės teismas 2016-04-27 sprendimu visiškai patenkino ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį ir įpareigojo atsakovą UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus: objekto Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, statinio projekto popierinį variantą, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, taip pat papildomus statybos darbų žurnalus, jei jie buvo pildomi, pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2016-09-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-772-198/2016 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjo teigimu, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2016-09-13, t. y. jau išnagrinėjus bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, gavo Visagino savivaldybės administracijos raštą Nr. (4.27) – 3201, kuriuo prašoma Visagino savivaldybės administracijai perduoti Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos visą pastato modernizavimo vykdomąją techninę dokumentaciją, tame tarpe statybos darbų žurnalus, statinio projektą, panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas. Gavus šį raštą, tapo aišku, kad UAB „Vilstata“ nuo 2016-07-01 darbų statybos objekte nevykdo, t. y. nėra statybos darbų vykdytojas, todėl neturi jokių teisių į ginčo objektą. Ši aplinkybė yra naujai paaiškėjusi ir turi esminę reikšmę bylai, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu. 3. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu, nes teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Statybos techniniuose reglamentuose nustatytoms pareigoms vykdyti Visagino savivaldybės administracijai yra reikalinga Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos pastato modernizavimo darbų vykdomoji techninė dokumentacija, kurią pagal 2016-04-27 sprendimą atsakovas turėtų perduoti UAB „Vilstata“. Visagino savivaldybė turi teisių į ginčo objektą, kas reiškia, jog teismas, išspręsdamas bylą, sprendimu nusprendė dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

64. Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymą dėl proceso atnaujinimo ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 pagal ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl įpareigojimo perduoti privalomuosius statybos dokumentus. Taip pat atmetė UAB „Vilstata“ prašymą skirti baudą UAB „Visagino statyba ir tiekimas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. 5. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, t. y. negalima pripažinti, kad jos nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui nagrinėjant ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį dėl įpareigojimo perduoti dokumentus. Nurodė, jog pareiškėjui buvo ir yra žinoma, kad Visagino savivaldybės administracija yra Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, modernizavimo darbų užsakovas, o ieškovas UAB „Vilstata“ – generalinis rangovas. Pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu galėjo būti žinoma aplinkybė, kad statybos darbai objekte yra sustabdyti 2016-07-01 (kas nurodyta Visagino savivaldybės administracijos rašte Nr. (4.27) – 3201). Bylos nagrinėjimo metu savo atsikirtimus bei savo poziciją byloje pareiškėjas grindė tuo, kad ieškinyje nurodytus privalomuosius statybos dokumentus turėtų pateikti ne ieškovui, o Visagino savivaldybės administracijai. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bylą nagrinėję teismai šią aplinkybę vertino, sprendimuose pasisakė, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turi pareigą privalomuosius statybos darbų dokumentus perduoti statybos vadovui, o jei toks nežinomas – generaliniam rangovui UAB „Vilstata“. Pažymėjo, kad tai, jog 2016-07-01 sustabdytas darbų vykdymas ir atliekami konservavimo darbai, nei Statybos įstatymo, Statinio konservavimo tvarkos aprašo (STR 1.8.02:2002 5 priedas) nuostatos nenustato pareigos UAB „Visagino statyba ir tiekimas“, buvusiam subrangovui, privalomuosius statybos dokumentus perduoti tiesiogiai statytojui Visagino savivaldybės administracijai. Nurodė, kad minėtuose teisės aktuose teisės ir pareigos statinio konservavimo atveju yra numatytos būtent rangovui ir statytojui, kas šiuo atveju yra Visagino savivaldybės administracija ir UAB „Vilstata“. 6. Teismas sprendė, jog prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu gali pateikti tik tas subjektas, kuris nebuvo įtrauktas į bylą ir dėl kurio teisių ar pareigų pasisakyta sprendime. Nurodė, jog pareiškėjas, kuris dalyvavo nagrinėjant bylą, neturi teisės inicijuoti proceso atnaujinimo šiuo pagrindu, nes tokio pobūdžio prašymas turi būti reiškiamas išskirtinai to asmens, kuris mano, kad, jam nedalyvaujant byloje, sprendimu pasisakyta dėl jo teisių ar pareigų. Nurodė, kad pareiškėjas nėra Visagino savivaldybės administracijos atstovas pagal CPK 56 straipsnį, todėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas nagrinėjamu atveju negali būti taikomas. Konstatavo, jog prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Visagino savivaldybės administraciją UAB „Visagino statyba ir tiekimas“ reiškė tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teisme, tačiau jis nebuvo patenkintas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

87. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. 8. Nurodo, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ darbų nuo 2015-05-15 objekte neatliko, todėl, priešingai nei nurodyta nutartyje, jam nebuvo ir negalėjo būti žinoma, jog UAB „Vilstata“ darbų nuo 2016-07-01 objekte neatlieka. Tai, jog pareiškėjas dalyvavo bylos nagrinėjime ir teismo posėdžiuose, taip pat negali patvirtinti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ žinojo, jog UAB „Vilstata“ darbų objekte neatlieka. Tuo labiau, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas 2016-04-27, o procesas apeliacinės instancijos teisme vyko rašytinio proceso tvarka. 9. Teigia, jog išnagrinėjus bylą pareiškėjui paaiškėjo, kad UAB „Vilstata“ nuo 2016-07-01 nėra statybos vykdytojas. Ši aplinkybė skiriasi nuo anksčiau buvusios ir tai yra esminė aplinkybė, kuria vadovaujantis teismai priėmė sprendimą. Pasikeitus aplinkybėms, nebėra pagrindo perduoti dokumentus UAB „Vilstata“, todėl teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. 10. Apelianto teigimu, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 30 ir 31 punkto nuostatos patvirtina, kad Visagino savivaldybės administracijai yra reikalingi privalomieji statybos dokumentai, kuriuos turėtų pareiškėjas perduoti ieškovui, todėl teismas nepagrįstai nusprendė, jog teisės aktų nuostatos nenustato UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pareigos privalomuosius statybos dokumentus perduoti tiesiogiai statytojui. Priešingai, UAB „Vilstata“ nėra statybos darbų vykdytojas, o teisės aktai nenustato ieškovui teisės turėti privalomuosius statybos dokumentus. 11. Teigia, jog teismas nepagrįstai nusprendė, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo galėtų pateikti tik pati Visagino savivaldybės administracija. Šiuo atveju Visagino savivaldybės administracija turi teisių į ginčo objektą – statybos privalomuosius dokumentus. Tuo tarpu sprendimu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra įpareigota juos perduoti UAB „Vilstata“. Tai reiškia, jog teismas sprendimu nusprendė dėl neįtraukto asmens – Visagino savivaldybės administracijos teisių į ginčo objektą. 12. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilstata“ prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir skirti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesine teise, 50 procentų šios baudos skiriant UAB „Vilstata“. 13. Nurodo, kad teismas detaliai ir argumentuotai išdėstė aplinkybes, dėl kurių nėra pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 7 punkte numatytais pagrindais, teismo argumentai yra išsamūs, priimtas sprendimas pagrįstas ir teisėtas, dėl ko nėra jokio pagrindo jį naikinti. Mano, jog apeliantas, aiškiai suvokdamas įsiteisėjusio teismo sprendimo teisines pasekmes ir prašymo atnaujinti procesą nepagrįstumą, juo siekia tik užvilkinti beprasmiais teisminiais procesais Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 sprendimo įvykdymą, sąmoningai sukelti maksimalių nepatogumų ir padaryti kuo didesnių nuostolių kitai šaliai. Tokie UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ veiksmai atitinka piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymius.

9Teismas

konstatuoja:

10Atskirasis skundas atmestinas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1214. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). 15. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016, teisėtumą ir pagrįstumą. 16. CPK 18 straipsnio nuostatos nustato, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja faktinių ir (ar) teisinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti (CPK 365str.). Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.). Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.). Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Be to, pažymėtina, kad bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014). 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindais. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą, darė išvadą, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu pateikė netinkamas subjektas, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu procesas negali būti atnaujintas, nes pareiškėjo nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės. 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti (CPK 366 str. 1 d. 2 p.) yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015; kt.). 19. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas prašyme atnaujinti procesą bei atskirajame skunde nurodytų faktų atitiktį CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto kriterijams, detalizuotiems paminėtoje kasacinio teismo praktikoje, pažymi, kad aplinkybė, jog pareiškėjui 2016-09-13 gavus Visagino savivaldybės administracijos raštą Nr. (4.27) – 3201, tapo žinoma, kad UAB „Vilstata“ nuo 2016-07-01 darbų statybos objekte nevykdo, t. y. nėra statybos darbų vykdytojas, todėl neturi jokių teisių į ginčo objektą, nėra nauja – ji bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos metu jau egzistavo ir buvo žinoma bylos šalims. Sutiktina su teismo išvada, kad pareiškėjui buvo ir yra žinoma, jog Visagino savivaldybės administracija yra Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, modernizavimo darbų užsakovas, o ieškovas UAB „Vilstata“ – generalinis rangovas. Be to, pareiškėjas dalyvavo teismo posėdžiuose nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir jam ši aplinkybė neabejotinai tapo žinoma. Atskirajame skunde nurodoma aplinkybė, kad procesas apeliacinės instancijos teisme (2016-09-13) vyko rašytinio proceso tvarka, todėl UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ negalėjo žinoti, jog darbai objekte yra sustabdyti nuo 2016-07-01, nepaneigia skundžiamoje nutartyje nurodytų teismo išvadų. Iš bylos duomenų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu savo poziciją pareiškėjas grindė tuo, jog ieškinyje nurodytus privalomuosius statybos dokumentus turėtų pateikti ne ieškovui, o Visagino savivaldybės administracijai. Bylą nagrinėję teismai šią aplinkybę įvertino, nurodydami, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turi pareigą privalomuosius statybos darbų dokumentus perduoti statybos vadovui, o jei toks nežinomas – generaliniam rangovui UAB „Vilstata“. Panevėžio apygardos teismas 2016-09-13 nutartyje nurodė, kad statybos rangos santykiai tarp ieškovo ir atsakovo nesukūrė atsakovui pareigos tiesiogiai perduoti statybos dokumentus užsakovui – Visagino savivaldybei. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Vilstata“ neprivalo vykdyti pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 nurodytos pareigos užbaigus darbus organizuoti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymą ir jai pateikti visą reikiamą dokumentaciją (6.10 p), todėl UAB „Visagino statyba ir tiekimas“, kaip subrangovui pagrindinės sutarties Nr. CPO35857 atžvilgiu, nėra pagrindo statybos darbų žurnalą perduoti Visagino savivaldybės administracijai (užsakovui). Ta aplinkybė, jog darbai ginčo objekte yra sustabdyti nereiškia, jog generaliniam rangovui UAB „Vilstata“ išnyko pareiga užsakovui perduoti visą atliktų darbų dokumentaciją. Kadangi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2014-05-06 rangos sutartį yra sudariusi su UAB „Vilstata“, todėl pareiškėjo nurodyta aplinkybė (2016-07-01 darbų sustabdymas) nėra teisiškai reikšmingas faktas ir nesudaro pagrindo atnaujinti proceso išnagrinėtoje byloje, nes ši aplinkybė nesukuria pareiškėjui jokių teisių ir pareigų Visagino savivaldybei ir negali įtakoti įsiteisėjusio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo išvadomis, kad dėl UAB „Vilstata“ 2016-07-01 sustabdytų darbų vykdymo ir atliekamų jų konservavimo darbų nei Statybos įstatymo, Statinio konservavimo tvarkos aprašo (STR 1.8.02:2002 5 priedas) nuostatos nenustato pareigos UAB „Visagino statyba ir tiekimas“, kaip buvusiam subrangovui, privalomuosius statybos dokumentus perduoti tiesiogiai statytojui Visagino savivaldybės administracijai; minėtuose teisės aktuose teisės ir pareigos statinio konservavimo atveju yra numatytos būtent rangovui ir statytojui, kas šiuo atveju yra Visagino savivaldybės administracija ir UAB „Vilstata“. 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantas nenurodė jokių naujai paaiškėjusių faktinių išnagrinėtos bylos aplinkybių, kurios galėtų lemti kitokio, negu buvo priimtas, teismo sprendimo priėmimą byloje. 22. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu įtvirtintas vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų – kai teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas todėl, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-355/2014). Sprendžiant dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, turi būti nustatyta, kad neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais – naudotis instancine teismų sistema, todėl proceso atnaujinimas yra vienintelė šio asmens galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus. 23. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad, nagrinėdamas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą dėl 2016-04-27 sprendimo, Panevėžio apygardos teismas 2016-09-13 nutartimi konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016-04-07 protokoline nutartimi atsisakė tenkinti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymą įtraukti į bylos nagrinėjimą Visagino savivaldybės administraciją trečiuoju asmeniu. Ši aplinkybė leidžia konstatuoti, jog jau nagrinėjant apeliacinį skundą, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ motyvai dėl savivaldybės administracijos įtraukimo į bylą yra pripažinti nepagrįstais. 24. Nagrinėjamo klausimo kontekste sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu gali pateikti tik tas subjektas, kuris nebuvo įtrauktas į bylą ir dėl kurio teisių ar pareigų pasisakyta sprendime. Šalis (šiuo atveju UAB „Visagino tiekimas ir statyba“), kuri dalyvavo nagrinėjant bylą, neturi teisės inicijuoti proceso atnaujinimo šiuo pagrindu, nes tokio pobūdžio prašymas turi būti reiškiamas išskirtinai to asmens, kuris mano, kad, jam nedalyvaujant byloje, sprendimu pasisakyta dėl jo teisių ar pareigų. Pastebėtina, kad tokios pozicijos yra laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-229-516/2016; kt.). 25. Dėl paminėto, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodyti argumentai, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, taip pat byloje nustatytas faktines aplinkybes, nesudaro pagrindo priešingai išvadai nei padarė pirmosios instancijos teismas. 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vilstata“ prašo skirti apeliantui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų baudos skiriant UAB „Vilstata“. Teigiama, kad apeliantas be pagrindo teismui teikia nepagrįstą prašymą atnaujinti procesą ir taip piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis. 27. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, gali būti pripažintas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012). 28. Nagrinėjamu atveju apelianto naudojimasis jam suteiktomis teisėmis civiliniame procese, teikiant atskirąjį skundą, nesudaro pagrindo spręsti, jog jis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Dalyvaujantis byloje asmuo CPK nurodytais atvejais turi teisę skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis; teisės į apeliaciją įgyvendinimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu, nebent iš bylos proceso eigos būtų akivaizdu, jog šia teise naudojamasi ne siekiant sau palankaus procesinio rezultato, bet kitais tikslais (siekiant vilkinti procesą, vykdymo veiksmus ar pan.). Šiuo atveju nėra pagrindo tokioms aplinkybėms konstatuoti. Vien tai, kad teiktas atskirasis skundas pripažintas nepagrįstu, nereiškia, jog jį pareiškėjas padavė kitu tikslu, nei siekdamas apginti savo interesus ir tai savaime nepatvirtina nesąžiningumo ar sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Kadangi pateiktą atskirąjį skundą kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas apelianto teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl nėra ir pagrindo apeliantui taikyti procesinę sankciją (CPK 95 str.). 29. Paminėtų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti nutartį, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Visagino miesto apylinkės teismo 2016-12-20 nutartis paliktina nepakeista.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai