Byla 2S-545-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundas dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas tenkintas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties nutraukimo ir įpareigojimo vykdyti sutartis.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl vaikų žaidimų aikštelių priežiūros sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

5UAB „Urbiko“ 2009-11-16 teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, suteikti įgaliojimus, perleisti ar suteikti perkančios organizacijos teises dėl su UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas“), įmonės kodas 120094467, 2006-05-26 sudarytose Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartyse Nr. A169-6/TAS-06, A169-7/TAS-06, A169-8/TAS-06 numatytų paslaugų viešojo pirkimo seniūnijoms ar kitiems asmenims iki šioje byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, jog atsakovui perdavus seniūnijoms vaikų žaidimų aikštelių pirkimo bei priežiūros vykdymo funkcijas ir šioms sudarius sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl šių paslaugų teikimo, o teismui patenkinus ieškovo ieškinį ir Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutarčių nutraukimą pripažinus neteisėtu, teismo sprendimo vykdymas pasidarytų neįmanomas.

6Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi prašymą tenkino. Uždraudė atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai suteikti įgaliojimus, perleisti ar suteikti perkančios organizacijos teises dėl su UAB „Urbico“ (buvęs pavadinimas UAB „Eismas“), įmonės kodas 120094467, 2006-05-26 sudarytose Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartyse Nr. A169-6/TAS-06, A169-7/TAS-06, A169-8/TAS-06 numatytų paslaugų viešojo pirkimo seniūnijoms ar kitiems asmenims iki šioje byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo. Konstatavo, kad atsakovas ketina perduoti vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros vykdymo funkcijas seniūnijoms, o sudarius naujas sutartis dėl šių paslaugų teikimo ir teismui patenkinus ieškovo reikalavimus, teismo sprendimo vykdymas pasidarytų nebeįmanomas. Laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovui nepranešus.

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti. Nurodo, jog objektyviai tokios nutarties nėra galimybės įvykdyti. Pagal LR vietos savivaldos įst. 31 str. seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris nėra laikomas perkančiąją organizacija LR viešųjų pirkimų įstatymo prasme. Todėl atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įst. 14 str. nuostatas, savivaldybė neturi teisinio pagrindo suteikti įgaliojimų, perleisti ar suteikti perkančiosios organizacijos teisių savo struktūriniams padaliniams. Be to, pagal LR viešųjų pirkimų įst. 14 str. net ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija įgalioja kitą perkančiąją organizaciją vykdyti pirkimo procedūras, už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga perkančioji organizacija, šiuo atveju Vilniaus m. savivaldybės administracija.

8Ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė jokių įrodymų, jog savivaldybės ketina pirkti vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugas, tokias pat kaip buvo numatyta sutartyse su UAB „Urbico“. Teismas vadovavosi tik ieškovo argumentais, bei žiniasklaidoje išspausdintais straipsniais. Šiuo atveju vaikų žaidimo aikštelės yra perduotos seniūnijų priežiūrai, t.y., seniūnijos atstovai turės jas prižiūrėti, nuvykti į vietą, surašyti defektinius aktus ir atlikti kitus priežiūros darbus, kuriuos anksčiau pagal sutartis teikė UAB „Urbico“. Tik tuo atveju, kai seniūnijos negalės atlikti savo pajėgumais tam tikrų darbų, bus svarstoma galimybė organizuoti darbų viešąjį pirkimą. Laikraščio publikacijoje, kuria rėmėsi teismas priimdamas nutartį nebuvo parašyta, jog seniūnijos skelbs vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugų pirkimo konkursus, priešingai buvo skelbiama, kad jeigu prireiks bus perkami remonto darbai. Teismas nemotyvavo, kaip teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

9Pažymi, jog iš nutarties nėra aišku, kokios laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos, t.y., ar Savivaldybės administracija gali vykdyti viešuosius pirkimus, susijusius su seniūnijoms perduotų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra.

10Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo pripažinti, kad buvo neteisėtai nutrauktos vaikų aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartys. Vaikų aikštelių priežiūra yra susijusi su viešuoju interesu, o teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą, ir tik po to siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros.

11Vaikų žaidimų aikštelių priežiūros sutartys su UAB „Urbico“ nutrauktos nuo 2009-10-15, ir aikštelių priežiūra perduota seniūnijoms, kurios turi pareigą vykdyti aikštelių priežiūros funkcijas. Jeigu seniūnijos nepajėgs atlikti tam tikrų darbų pačios, tie darbai turės būti perkami. Taigi teismo pritaikytos laikinios apsaugos priemonės, kuriomis uždraudžiama Savivaldybei vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, prieštarauja viešąjam interesui.

12Ieškovas atsiliepimu į atskitąjį skundą prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentais, jog teismo nutarties nėra galimybės įvykdyti. Nagrinėjamu atveju nėra svarbu kieno vardu bus atliekamas viešas darbų pirkimas, ir sudaromos naujos vaikų žaidimo aikštelių priežiūros paslaugos pirkimo sutartys, o faktas, kad ketinama skelbti darbų pirkimą.

13Žiniasklaidoje paskelbta ne žiniasklaidos nuomonė šiuo nagrinėjamu klausimu, o atsakovų atstovų žinia, motyvacija dėl sutarčių nutraukimo, todėl atsakovas nepagrįstai nurodo, jog žiniasklaidos pranešimas, nėra įrodymas prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog aikštelių remonto paslaugas atliks seniūnijos, nes tą daryti seniūnijoms draudžia įstatymas. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros funkciją atsakovas gali įvykdyti tik viešojo pirkimo būdu pasitelkdamas kitus privačius asmenis (LR viešojo administravimo įstatymo 2 str. l, 5, 18 d., 16 str. 2 d., LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str., 6 str. 6 p., 11 str., 16 str. 2 d., 58 str. l d. 2 p.); Nurodytas funkcijas faktiškai ir teisiškai nesugebėtų atlikti seniūnijos, nes ieškovas UAB „Urbico“ yra vienintelis oficialus šių įrenginių gamintojo „Hags“ atstovas Lietuvoje, galintis tiekti su pagrindine įranga suderintas keistinas detales (atsakovas jų pats negamina), be to, tik UAB „Urbico“ gali atlikti garantinę nurodytų įrenginių priežiūrą pagal įrangos gamintojo „Hags“ instrukcinius reikalavimus. Pažymi, kad pagal įrangos gamintojo „Hags“ instrukcinius reikalavimus garantija (priklausomai nuo įrangos ir jos defektų, jos terminas sudaro atitinkamai 10, 5 ir 2 metus) netaikoma, jei nesilaikoma eksploatavimo instrukcijoje nurodytų rekomenduotinų įrangos apžiūros ir priežiūros procedūrų, pagal kurias, priklausomai nuo įrangos, patikrinimas/priežiūra turi būti atliekami kasdien (A/A lygis), kas savaitę (B/B lygis), kas mėnesį (C/C lygis), kasmet (D/D lygis), rečiau nei kartą per metus (E/E lygis).

15Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra prevencinio pobūdžio, t.y., skirta ne tiek užtikrinti būsimo teismo sprendimo sklandų įvykdymą, kiek užkirsti kelią didesnės žalos ir galimų nepataisomų pasekmių ieškovui, atsakovui, kitiems asmenims ir net viešajam interesui atsiradimui, taip pat naujo ginčo tarp bylos šalių ar kitų asmenų kilimui (LR CPK 144 str. l d., 145 str., CK 1.2 str. l d.).

16Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeis viešąjį interesą. Priešingai nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas, seniūnijos ir kiti asmenys, sudarę naujas sutartis dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros paslaugų teikimo patirtų nuostolių, galimai kiltų teisminiai ginčai, dėl ko nukentėtų viešasis interesas, o ieškovas vėl turėtų bylinėjimosi išlaidų.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo, galimai palankaus ieškovui, teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepasisako dėl ginčo esmės, o tik vertina ar yra reali grėsmė dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, galimo teismo sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė pripažinti Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartis nutrauktas neteisėtai, bei prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui suteikti įgaliojimus, perleisti ar suteikti perkančios organizacijos teises dėl su UAB „Urbico“ 2006-05-26 sudarytose Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartyse numatytų paslaugų viešojo pirkimo seniūnijoms ar kitiems asmenims iki šioje byloje priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo.

20Taigi iš esmės prašoma uždrausti atsakovui pačiam ar atsakovo įgaliotoms institucijoms sudaryti naujas Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartis. Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas, pripažinus, jog ginčo sutartys atsakovo buvo nutrauktos neteisėtai, būtų sunkiai įvykdomas, nes tokiu atveju ieškovui tektų ginčyti naujai sudarytas sutartis, būtų pažeisti trečiųjų asmenų teisėti lūkesčiai, bylinėjimasis užtruktų, o ieškovas turėtų dar papildomai bylinėjimosi išlaidų. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nebūtinai turi turėti įrodymų, jog atsakovas ketina skelbti konkursą dėl Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros paslaugų pirkimo, ar ketina sudaryti tokias sutartis su trečiaisiais asmenimis. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu ir teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje tokios sutartys gali būti sudarytos. Juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro faktiniai duomenys, leidžiantys manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos pasekmės – pasunkės ar taps neįmanomas teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, vykdymas (CPK 144 str. 1 d.). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina turėti omenyje, jog konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių rūšių tikslingumą lemia priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių reikalavimų dalyku. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytu prašomos taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšies ir būsimo ieškinio dalyko vertinimu bei su tuo susijusiomis pasekmėmis. Prašymas uždrausti atsakovui ateityje imtis tam tikrų veiksmų yra prevencinio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė (LR CPK 145 str. 1 d. 6 p.), ir šiuo atveju pritaikyta pagrįstai.

21Vadovaujantis išdėstytu kolegija konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmos instancijos nutarties.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

24Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį... 5. UAB „Urbiko“ 2009-11-16 teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 7. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009... 8. Ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė jokių... 9. Pažymi, jog iš nutarties nėra aišku, kokios laikinosios apsaugos priemonės... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo pripažinti, kad buvo... 11. Vaikų žaidimų aikštelių priežiūros sutartys su UAB „Urbico“... 12. Ieškovas atsiliepimu į atskitąjį skundą prašo Vilniaus miesto pirmo... 13. Žiniasklaidoje paskelbta ne žiniasklaidos nuomonė šiuo nagrinėjamu... 14. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog aikštelių remonto paslaugas atliks... 15. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra prevencinio pobūdžio, t.y.,... 16. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė pripažinti Vaikų žaidimų aikštelių... 20. Taigi iš esmės prašoma uždrausti atsakovui pačiam ar atsakovo įgaliotoms... 21. Vadovaujantis išdėstytu kolegija konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 24. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį...