Byla 2-2128/2011
Dėl proceso atnaujinimo uždarosios akcinės bendrovės „Areauto“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo uždarosios akcinės bendrovės „Areauto“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Areauto“. Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartimi priėmė sprendimą pripažinti BUAB „Areauto“ veiklą pasibaigusią. Iš Juridinių asmenų registro UAB „Areauto“ išregistruotas 2011 m. gegužės 3 d.

5Pareiškėjas (kreditorius) Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašė atnaujinti procesą UAB „Areauto“ bankroto byloje Nr. B2-415-173/2011 ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad teismo sprendimas ir jame išdėstyti argumentai dėl įmonės veiklos pabaigos yra neteisėti ir nepagrįsti, sprendimas priimtas netinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės normas, reglamentuojančias kreditorių teises, bankroto administratoriaus pareigas, jo atsakomybę prieš kreditorius. Pareiškėjo nuomone, teismas, taikydamas Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkto nuostatas, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo UAB „Areauto“ bankroto byloje Nr. B2-415-173/2011. Teismas nurodė, kad išregistravus bankrutavusią įmonę iš registro, tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami, todėl konstatavo, kad UAB ,,Areauto“ išregistravus iš Juridinių asmenų registro, neliko civilinės bylos šalies (atsakovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, tai reiškia, kad nuo įmonės išregistravimo dienos šis juridinis asmuo yra pasibaigęs. Tuo pačiu pasibaigė ir bankroto bylos nagrinėjimas. Taigi prašymas dėl proceso atnaujinimo UAB „Areauto“ bankroto byloje atsisakytinas priimti (CPK 370 str. 1 d., 137 str. 2 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad skundžiama nutartis prieštarauja CPK 365 ir 366 straipsnių nuostatoms. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutartį motyvavo tuo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitinka CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 8 punktų reikalavimų. Remiantis CPK 367 straipsnio 3 dalies reikalavimais, prašymas dėl proceso atnaujinimo, pagrįstas kitais nei šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytais pagrindais, paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmos instancijos teismui. Bankroto bylą nagrinėjo Kauno apygardos teismas, todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas tinkamam teismui, taigi CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų reikalavimai pažeisti nebuvo. Prašymą pasirašė ir padavė valstybės viešasis juridinis asmuo, kuriam tokia teisė yra suteikta, todėl CPK 137 straipsnio 2 dalies 7, 8 punktų reikalavimai nepažeisti. Nors atsakovo nebėra (jis yra išregistruotas), tačiau nutartis negalėjo būti grindžiama CPK 137 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu. Prašyme dėl proceso atnaujinimo yra nurodyti visi bankroto administratoriaus padaryti bankroto įstatymo pažeidimai, proceso atnaujinimo pagrindai, motyvai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas šis prašymas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą dėl proceso atnaujinimo UAB „Areauto“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14CPK 365 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriaus nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymą atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus. Proceso atnaujinimo institutas yra savarankiška išimtinė civilinio proceso stadija, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą civiliniame procese, panaikinti teismų klaidas, kurios gali paaiškėti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

15Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimu bankrutavusios UAB „Areauto“ veikla pripažinta pasibaigusia (8 b.l.). Vykdant šią teismo nutartį, UAB ,, Areauto“ 2011 m. gegužės 3 d. buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro (9 b.l.). Pareiškėjas (apeliantas) Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija 2011 m. birželio 7 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo UAB ,, Areauto“ bankroto byloje. Prašymas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, tai yra pirmosios instancijos teismui padarius aiškią teisės normos taikymo klaidą, pritaikant Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkto nuostatas. Skundžiama nutartimi Kauno apygardos teismas atsisakė priimti šį pareiškėjo prašymą (CPK 370 str. 1 d., 137 str. 2 d. 1 p.), nurodęs, kad UAB ,, Areauto“ yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, tai yra neliko civilinės bylos šalies, dėl ko proceso atnaujinimas negalimas.

16Pagrindinis teisės klausimas, kuris turi būti sprendžiamas šioje byloje, yra tai, ar gali būti inicijuojamas proceso atnaujinimas bankroto byloje, kai bankrutuojanti įmonė jau yra likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro. Atsižvelgiant į tai, kad civilinėse bylose proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.), o juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro (CK 2.95 str. 3 d.), teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, jog išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Z. G. v. BAB ,,Rėva“, bylos Nr. 3K-3-265/2003) ir tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Finansų ministerijos atstovas AB ,,Turto bankas” v. LAB ,,Oruva”, bylos Nr. 3K-3-653/2005, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje A. J. v. UAB ,,Veluikiai“, bylos Nr. 2-168/2005), 2006 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apskrities VMI v. LAB ,,Vidudienis“, bylos Nr. 2-158/2006, 2006 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje M. Z. v. VĮ ,,Lietuvos Loto“, bylos Nr. 2-577/2006), etc.).

17CPK 370 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina ne tik tai, ar šis prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, bet taip pat turi patikrinti, ar nėra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatytų pagrindų, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti prašymą atnaujinti procesą. Taigi pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi nustatęs CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas aplinkybes, pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą jau pirmojoje jo nagrinėjimo stadijoje (CPK 370 str. 1 d.).

18Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė civilinio proceso normų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai