Byla 2-577/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir

2Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal pareiškėjo pareiškimą nutraukta, valstybės įmonės ,,Lietuvos Loto“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. A2-698-390/2006).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas M. Z. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą VĮ „Lietuvos Loto“ bankroto byloje. Pareiškėjas prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 2 d. nutartį, kuria likviduota VĮ ,,Lietuvos Loto“ išregistruota iš įmonių rejestro ir likvidacinės komisijos pirmininko prašymą likviduoti įmonę atmesti. Nurodė, kad teismas priimdamas nutartį padarė teisės normų pažeidimus, išnagrinėjo bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešęs visiems dalyvaujantiems byloje asmenims, pažeisdamas 1964 m. CPK 128 straipsnio pirmąją dalį, apie priimtą nutartį neinformavo byloje dalyvaujančių asmenų (CPK 246 str.), priėmė nutartį išregistruoti įmonę, nors po Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarties paaiškėjo aplinkybė, kad įmonė turi papildomo turto – 30 000 Lt vertės reikalavimo teisę, kurią realizavus gauti pinigai galėjo būti išmokėti įmonės kreditoriams. Pareiškėjas prašymą grindė CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 9 punkto pagrindu.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinę bylą Nr. A2-698-390/2006 pagal pareiškėjo M. Z. pareiškimą nutraukė. Nurodė, kad bylos duomenimis Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 2 d. nutartimi nutarė išregistruoti likviduotą dėl bankroto VĮ „Lietuvos Loto“. Ši nutartis yra įvykdyta ir likviduota įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Esant tokiai teisinei situacijai civilinės bylos šalis (atsakovas) VĮ „Lietuvos Loto“ nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo (CK 2.95 str. 3 d., CPK 38 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas konstatavo, jog yra įstatyminis pagrindas civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo nutraukti pagal CPK 293 straipsnio 8 punkto taisykles.

6Pareiškėjas M. Z. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą VĮ ,,Lietuvos Loto“ bankroto byloje. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas priimdamas nutartį netinkamai aiškino ir taikė CK 2.95 straipsnio 3 dalį. Vadovaujantis minėta norma juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, tačiau tai nereiškia, kad išregistravus juridinį asmenį nebegalimi jokie teisminiai procesai dėl išregistruoto asmens turto. Likvidavimo procedūra ar teisių ir pareigų perdavimas gali būti atnaujinta teismo sprendimu, kreditorių ar dalyvių prašymu. Tokiu atveju juridinio asmens išregistravimas nepanaikinamas, tačiau likvidatorius ar kitas juridinio asmens organas teismo sprendimu įgyja teisę atlikti su išaiškėjusiu turtu susijusius veiksmus (CK komentaras II knyga).

82. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 293 straipsnio 8 punktą. Pagal šią normą teismas nutraukia bylą, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas. Kaip matyti iš CK 2.95 straipsnio 3 dalies komentaro, net ir likvidavus juridinį asmenį yra galimas teisių ir turto perėmimas, ko šiuo atveju ir prašė pareiškėjas – perduoti bankrutavusios įmonės turtą kreditoriams. Todėl kol nebuvo išspręstas klausimas dėl turto perdavimo teismas neturėjo teisės nutraukti bylą.

93. Teismas posėdžio metu atsisakydamas priimti patikslintą prašymą pažeidė apelianto teises numatytas CPK 42 straipsnyje ir 141 straipsnyje, kadangi neleido padidinti reikalavimų, nors tokiu prašymu nebūtų užvilkinta byla, be to, teismas nepagrįstai nenustatė termino reikalavimams patikslinti.

10Buvęs BVĮ ,,Lietuvos Loto“ likvidacinės komisijos pirmininkas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį, o skundą atmesti.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Proceso atnaujinimas byloje yra įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties peržiūrėjimo procesinė galimybė, atliekama CPK XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka ir sąlygomis tada, kai nelieka galimybės patikrinti konkretų teismo procesinį sprendimą teismų instancine tvarka. Prašymą atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus. Proceso atnaujinimo institutas yra savarankiška išimtinė civilinio proceso stadija, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą civiliniame procese, panaikinti teismų klaidas, kurios gali paaiškėti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

13Pirmosios instancijos teismas pagal CPK 370 straipsnio 2 dalies reikalavimus nagrinėdamas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo VĮ „Lietuvos Loto“ bankroto byloje, priėmė nutartį nutraukti civilinę bylą Nr. A2-698-390/2006 dėl proceso atnaujinimo CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu, konstatavęs, kad, likviduotas juridinis asmuo VĮ ,,Lietuvos Loto“, išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, t.y. juridinis asmuo, kuris buvo viena iš bylos šalių, pasibaigė, o, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius (bankroto), neleidžiamas teisių perėmimas. Teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

14Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 2 d. nutartimi nutarė išregistruoti likviduotą bankroto VĮ ,,Lietuvos Loto“ (t. 3, b. l. 205) ir įmonė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. CK 2.95 straipsnio 3 dalis nustato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Civilinėse bylose proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog, išregistravus bankrutavusią įmonę iš registro, tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005).

15Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad VĮ ,,Lietuvos Loto“ išregistravus iš Juridinių asmenų registro, neliko civilinės bylos šalies (atsakovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, tai reiškia, kad nuo įmonės išregistravimo dienos šis juridinis asmuo yra pasibaigęs, tuo pačiu pasibaigė ir bankroto bylos nagrinėjimas. Dėl pasakyto, visi kiti atskirojo skundo argumentai šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

16Todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 328 str., 329 str., 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai