Byla 2-247/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hronas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7313-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hronas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Argonitas“ dėl skolos ir elspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB „Hronas“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Argonitas“ dėl 27 950,58 Lt skolos ir delspinigių priteisimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –atsakovo UAB „Argonitas“ turto ir lėšų areštą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atmetė BUAB „Hronas” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad ieškinio suma nėra didelė, todėl negalima daryti pagrįstos išvados, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas BUAB „Hronas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Vertinant, ar ieškinio suma yra didelė, teismas turėjo įvertinti tiek skolininko, tiek kreditoriaus turtinę padėtį. VĮ Nekilnojamojo turto registro duomenimis, UAB „Argonitas“ nekilnojamojo turto neturi. Iš 2008 m. UAB „Argonitas“ balanso matyti (2009 m. balansas VĮ Juridinių asmenų registrui nepateiktas), kad atsakovo turtą sudaro 229 639 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 297 814 Lt, t.y., viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, o tai leidžia daryti prielaidą, kad UAB „Argonitas“ yra nemoki.

122. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo siekiama užtikrinti visų kreditorių interesus. Ieškovas pažymi, kad bankrutuojančiai įmonei 27 950,58 Lt ieškinio suma, yra didelė.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne.

17Iš skundžiamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės vadovaudamasis išimtinai ieškinio sumos kriterijumi, neįvertinęs, nei šalių teisinio statuso, nei šalių finansinių galimybių, t. y., ar atsakovui ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

18Byloje nustatyta, kad ieškovas šiuo atveju yra bankrutuojanti įmonė, siekianti išieškoti bankrutuojančios įmonės skolas, ir tokiu būdu užtikrinti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Bankroto procesas yra susijęs su viešuoju interesu bei visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesų gynimu bei pusiausvyra. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas neįvertino šios aplinkybės. Iš byloje pateikto atsakovo UAB „Argonitas“ 2008 metų balanso matyti, kad atsakovas turi turto už 229 639 Lt. Šį turtą sudaro trumpalaikis - 209 435 Lt vertės turtus, ir ilgalaikis - 20 204 Lt vertės turtas. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigijimai sudaro 297 814 Lt. Taigi, iš pateikto 2008 m. įmonės balanso matyti, kad atsakovo skolos viršija į balansą įrašyto viso turto vertę. Byloje nėra pateikta duomenų, jog 2009 m. – 2010 m. atsakovo turtinė padėtis iš esmės pasikeitė, kad bendrovė vykdo veiklą, dirba pelningai ir įmonės turtinė padėtis yra gera. Taigi, įvertinus ieškovo teisinį statusą, t.y. kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, bankroto procedūros paskirtį ir tikslus – patenkinti kreditorių reikalavimus, atsakovo turtinę padėtį, t.y., jog atsakovo skolos viršija į balansą įrašyto turto vertę, teisėjų kolegija daro išvadą, jog yra pagrindas pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį 27 950,58 Lt vertės turtą.

19Pagal CPK 145 straispnio 2 dalį, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų sutrikdyta įprasta gamybinė ūkinė asmens, ypač juridinio, veikla. Teismas, siekdamas užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovo teisėtų interesų apsaugą, vertina, kad ieškovo reikalavimams užtikrinti pirmiausiai turėtų būti areštuojamas skolininko nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ir turtinės teisės. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas yra juridinis asmuo, uždraudimas vykdyti bet kokius mokėjimus iš sąskaitose esančių areštuotų piniginių lėšų, iš esmės ribotų jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą, todėl atsakovui suteikiama teisė iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus. Kadangi teismo nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl surasti ir aprašyti areštuojamą turtą pavedama antstoliui (CPK 148 straipsnio 4 dalis.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Hronas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

22Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Hronas“ (įmonės kodas 122279226) reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Argonitas“ (įmonės kodas 300081585) 27 950,58 Lt vertės nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą.

23Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Argonitas“ kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovo lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, taip pat esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 27 950,58 Lt sumos, leidžiant mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) ir socialinio draudimo biudžetus bei atsiskaityti su ieškovu bankrutuojančia uždarąja akcine bendrove ,,Hronas“, pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą.

24Nutarties nuorašus išsiųsti ieškovui, atsakovui ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

25Surasti ir aprašyti areštuotą atsakovo turtą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

26Išaiškinti ieškovui, kad per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB „Hronas“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Argonitas“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atmetė BUAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas BUAB „Hronas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Vertinant, ar ieškinio suma yra didelė, teismas turėjo įvertinti tiek... 12. 2. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai.... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 17. Iš skundžiamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas atmetė... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas šiuo atveju yra bankrutuojanti įmonė,... 19. Pagal CPK 145 straispnio 2 dalį, laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir... 22. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Hronas“... 23. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo... 24. Nutarties nuorašus išsiųsti ieškovui, atsakovui ir Turto arešto aktų... 25. Surasti ir aprašyti areštuotą atsakovo turtą pavesti ieškovo pasirinktam... 26. Išaiškinti ieškovui, kad per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino...