Byla 2-40978-600/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei V. R. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2002-08-12 UAB „TELE2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „TELE2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už minėtas paslaugas sumokėti. UAB „TELE2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėti sąskaitas, tačiau atsakovė pagal jas neatsiskaitė. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „TELE2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 660,88 Lt skolos, 2132,66 Lt delspinigių, 144,66 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka paskelbiant specialiame teismo internetiniame puslapyje, atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-08-12 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovės V. R. buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis (b.l.16-17), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus UAB ,,TELE2” patvirtintuose kainoraščiuose (sutarties 1.1 punktas). 2002-08-31– 2001-10-31 sąskaitos patvirtina, kad UAB „TELE2“ suteikė atsakovei paslaugų už 660,88 Lt sumą (b.l.20-46).

72009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b.l.11-14), pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovę (b.l.4). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l.15).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.101 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Atsakovo pasirašytoje paskolos sutartyje nėra sąlygos, draudžiančios pradiniam kreditoriui perleisti reikalavimo teises pagal šią sutartį, reikalavimas nėra susijęs su pradinio kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 660,88 Lt skola.

10Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2013-09-30 sudaro 2132,66 Lt (b.l. 5). CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, paslaugų teikimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, neturint galimybės derėtis, įsiskolinimo suma nedidelė, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai (0,1 proc.) vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovei iki 2004-10-31 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini, skaičiuojant po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Teismo paskaičiavimu, už 6 mėnesių maksimalų terminą (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) paskaičiuoti delspinigiai nuo 660,88 Lt nesumokėtos sumos, sudaro 23,79 Lt sumą.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 144,66 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l.6). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog ne visos išlaidos gali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Kita vertus, ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (b. l. 6) iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimai, darbo priemonės, administracija, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

13Iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (684,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-10-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

14Ieškinį tenkinus 23 proc., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 20,24 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str.-288 str., teismas,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ), 660,88 Lt skolos, 23,79 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,24 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gelvora“, kodas 125164834, naudai.

18Ieškovo reikalavimus kitoje ieškinio dalyje atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 2. ieškovas nurodė, kad 2002-08-12 UAB „TELE2“ ir atsakovė sudarė... 3. Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-08-12 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovės... 7. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d.,... 9. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių... 10. Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės... 11. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, paslaugų teikimo sutartis... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 144,66 Lt ikiteisminio skolos... 13. Iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą... 14. Ieškinį tenkinus 23 proc., bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str.-288 str., teismas,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ), 660,88 Lt skolos, 23,79 Lt... 18. Ieškovo reikalavimus kitoje ieškinio dalyje atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...